Ім'я файлу: k-p_epikryzy.docx
Розширення: docx
Розмір: 15кб.
Дата: 15.04.2020
скачати

КЛІНІКО-ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ЕПІКРИЗ
Інфаркт міокарда

На основі співставлення клінічних і патологоанатомічних даних можна дійти висновку, що у хворого !!!!!!!, вік !!! років, мала місце гостра ішемічна хвороба серця – первинний трансмуральний інфаркт передньої стінки лівого шлуночка. В патогенезі основного захворювання провідну роль відіграв стенозуючий атеросклероз передньої міжшлуночкової гілки лівої коронарної артерії. Некротичні зміни міокарду призвели до міомаляції з формуванням гострої аневризми серця. Наслідком розриву аневризми стала тампонада перикарду і гостра серцева недостатність. Останню слід вважати безпосередньою причиною смерті. Як супутні захворювання діагностовано ожиріння, атеросклероз аорти. Має місце повне співпадіння клінічного та патологоанатомічного діагнозів.
Базедова хвороба

Враховуючи клінічні та морфологічні дані, слід вважати, що у !!!, вік !! роки, мав місце дифузний токсичний зоб (Базедова хвороба). Це підтверджується даними секційного, гістологічного, біохімічного та імунологічного дослідження. Виявлено типові зміни у щитовидній залозі та характерні риси ураження внутрішніх органів. Безпосередня причина смерті – гостра серцева недостатність як результат декомпенсації тиреотоксичного серця на фоні кризу. Клінічний і патологоанатомічний діагнози повністю співпадають.
Рак шлунку

Співставлення клінічних, патологоанатомічних, гістологічних даних свідчить, що у хворого !!!!!!, вік !!! років, клінічно діагностована виразкова хвороба шлунка, ускладнена кровотечею. Проведене лікування виявилось безуспішним. Морфорлогічно знайдено рак-виразку пілоричного відділу шлунка (аденокарцинома гістологічно) з арозією судини, розвитком профузної шлункової кровотечі, гострої постгеморагічної анемії, яка і стала безпосередньою причиною смерті. Має місце розходження клінічного та патлогогоанатомічного діагнозів, зумовлене короткочасністю перебування хворого в стаціонарі. Виявлено також хронічний персистуючий гепатит як супутнє захворювання, яке не фігурує в клінічному діагнозі.
Дифтерія

У дитини, !!!!, вік 5 років, клінічно діагностовано токсичну форму дифтерія зіву. Була призначено специфічне лікування. Перебіг захворювання ускладнився розвитком міокардиту, котрий зумовив гостру серцеву недостатність і альвеолярний набряк легень. Останній став безпосередньою причиною смерті. При патологоанатомічному дослідженні клінічні дані знайшли своє морфологічне відображення, клінічний і патологоанатомічний діагнози повністю співпали.
Внутрішньоутробна інфекція

На основі співставлення клінічних та патологоанатомічних даних можна зробити висновок, що у новонародженого !!!!!, вік !!!!!, народженого при І передчасних пологах шляхом кесарського розтину в 34 тиж. вагітності, мала місце внутрішньоутробна мікст-інфекція (герпес-вірусна, токсоплазмоз, бактеріальна) з генералізованим ураженням внутрішніх органів. Основне захворювання ускладнилося наростаючою поліорганною недостатністю та розвитком ДВЗ-синдрому. Найбільш критичними проявами останнього стали тромбоз мезентеріальних артерій з сегментарним некрозом тонкого кишківника та масивна внутрішньошлункова кровотеча з розвитком геморагічного шоку, який і став безпосередньою причиною смерті немовляти. Летальному наслідку в певній мірі сприяли супутні захворювання – субарахноїдальні крововиливи гіпоксичного ґенезу, затримка внутрішньоутробного розвитку, акцидентальна інволюція тимуса ІІІ ст., недоношеність.
Крововиливи у бокові шлуночки головного мозку

На основі співставлення клінічних та патологоанатомічних даних можна зробити висновок, що у хлопчика Вознюка Давида, вік 23 доби, народженого при ІV передчасних пологах в 29-30 т. вагітності, мали місце крововиливи ІІІ ст. у бокові шлуночки головного мозку. Патогенез крововиливів пов'язаний з важкою асфіксією у недоношеного новонародженого, спричиненою передчасним відшаруванням нормально розміщеної плаценти. Основне захворювання обумовило деструктивні зміни структур головного мозку (перивентрикулярна лейкомаляція), розвиток двобічної пневмонії (ателектатично-інфекційно-вентиляційного ґенезу), наростання поліорганної недостатності. Остання і стала безпосередньою причиною смерті.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас