1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ім'я файлу: +03_Клінічна_фармакологія_антибіотиків,_фторхінолонів_1.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 1793кб.
Дата: 21.09.2022
скачати
Успіхи у хіміотерапії ВІЛ-інфекції у наш час пов’язані із створенням і
застосуванням:
I. Інгібітори оборотної транскриптази ВІЛ
1. Синтетичні аналоги нуклеозидів

азидотимідин – АЗТ (зидовудин, тимазид, ретровір) – застосовують найчастіше
 диданозин, зальцитабін, ламівудин, ставудин - ці препарати використовують на пізніх етапах захворювання, при непереносимості
АЗТ, при стійкості збудника до АЗТ, також у комбінації з АЗТ
2. Ненуклеозидні інгібітори оборотної транскриптази невірапін, делавердин
 добре засвоюються при пероральному застосуванні
 добре розподіляються в організмі
 до них швидко розвивається резистентність вірусів

3. Природні інгібітори оборотної транскриптази

Сполуки різної хімічної природи – кумарини, флавоноїди, таніни, алкалоїди, терпени, нафто- і антрахінони, полісахариди – з рослин, мікроорга-нізмів, морських тварин

Зокрема з листя тропічних дерев родини Calophyllum виділено активні сполуки, які пробують використовувати як ліки – каланоліди. II.
Інгібітори вірусної протеази саквінавір, індинавір, ритонавір, нельфінавір
 цей фермент здійснює остаточне формування структурних білків і ферментів зрілого віріону, що відбувається на останніх стадіях збирання вірусу, під час відокремлення віріону від клітинної мембрани
 на відміну від препаратів І групи (інгібіторів оборотної транскриптази), ці засоби безпосередньо впливають на пул інфікованих клітин, що супроводжується порушенням утворення інфекційних віріонів
 дуже (!) дорогі, погано проникають у ЦНС, погано переносяться, швидко розвивається резистентність ВІЛ
ІІІ. Засоби, які порушують механізми первинної взаємодії віріону і клітини-
мішені

Є найбільш перспективними

Знаходяться на стадії розробки і в клініці поки що не застосовуються
Механізм: діють на початковій фазі розвитку ВІЛ-інфекції – на взаємодію рецепторів ВІЛ др120 (глікопротеїд, який упізнає клітинний рецептор) та др41 (глікопротеїд, який забезпечує проникність вірусу в клітину) з рецептором СД4 клітини-мішені
Лікувальна тактика при безсимптомній ВІЛ-інфекції

Лікування агресивне - переслідує за мету максимальну супресію вірусів – у більшості пацієнтів з ранньою інфекцією – для попередження прогресування, до розвитку клінічної симптоматики і достовірної імуносупресії


Лікування менш агресивне - з моніторингом і відстроченням початку терапії (до появи клі-нічної симптоматики або інших факторів)
Профілактика перинатальної передачі ВІЛ-інфекції зидовудином

1. До пологів – з 14-34 тижня вагітності до пологів (зидовудин по 100 мг х 5 р/д, або 200 мг х 3 р/д, або 300 мг х 2 р/д);

2. Під час пологів: 2 мг/кг внутрішньовенно 1 год., потім постійно 1 мг/кг внутрішньовенно до родорозрішення;

3. Новонародженому (сироп ZDV, всередину 2 мг/кг кожні 6 год.) перші 6 тижнів, починати через 8-12 годин після народження.
МЕТА І ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АНТИ-ВІЛ ЛІКУВАННЯ

Мета антиретровірусної терапії: максимальна і тривала супресія ВІЛ, відновлення або підтримання функції імунної системи, покращання якості життя, зниження смертності і летальності інфікованих

Останні 3 роки – комбінована терапія – одночасно три препарати: один –
інгібітор ВІЛ-протеази, два інших – нуклеозидні інгібітори оборотної транскриптази ВІЛ. При цьому знижується смертність, сповільнюється прогресування захворювання, знижується вироблення резистентності.
Розробляються схеми з 4-5 препаратів.
Захворюваність на грип та ГРВІ

У різних країнах - щорічно 60-131 млн. випадків.

В Україні - щорічно 10-14 млн. людей (25-30 % всієї захворюваності в країні)

Серед дорослого населення щорічно хворіє на грип 10-25 % населення країни, з них потребує госпіталізації 1-2 %. Періодично повторю-ючись, грип і ГРВІ забирають з життя дорослої людини біля 1 року, під час якого людина не дієздатна.
Мішень для антивірусних препаратів - вірусо-специфічні процеси в зараженій клітині, які мають місце на всіх стадіях репродукції вірусів

Ранні і пізні стадії репродукції вірусів грипу:
- ранні - охоплюють події, які призводять до взаємодії вірусу і клітини, проникнення вірусу в клітину, звільнення його внутрішньоклітинного компоненту
- пізні - транскрипція, трансляція інформаційних РНК, реплікація вірусного генетичного матеріалу, збирання вірусних компонентів у вірусні часточки і вихід вірусу з клітини
Похідні адамантану Амантадин
(мідантан)
Ремантадин
Ремантадин

діє на віруси грипу А всіх підтипів

вірус грипу B до нього не чутливий
ЗАСТОСУВАННЯ
 екстрена профілактика грипу у вогнищах інфекції (у сім’ї, гуртожитку, на роботі) - по 0,05 г/добу протягом 5 днів
 профілактичний прийом у період епідемії (особам високого ризику: військовим, працівникам лікарень і поліклінік, школярам, працівникам громадського транспорту і торгівлі, сфери обслуговування) - по 0,05 г/добу до 15 днів

Лікування - по 150-300 мг/добу протягом 2-3 днів

Лише при дозах, які в 12 разів перевищують цей рівень, препарат має побічну дію. Ускладнення при тривалому застосуванні зустрічаються рідко: депресія, запаморочення, неспокій.
Структурний аналог нуклеозидів - рибавірин
(віразол)
 широкий спектр дії (відносно РНК та ДНК вмісних вірусів), але найбільш ефективний при грипозній інфекції: для профілактики грипу
АО, А2, В, парагрипу 1 і 3 типів, аденовірусної інфекції, кору

Застосовують: перорально (в капсулах) по 600-800 мг на день у 3-4 прийоми, тривалість лікування грипу і ГРВІ 5-7 днів (призначають при перших ознаках захворювання); парентерально (1 мл в амп);
аерозольний спосіб введення - в перші 3 дні захворювання (тільки в умовах стаціонару за допомогою спеціального аерозольного інгалятора)

Ацикловір (віролекс, зовіракс)

Інгібує ДНК-полімеразу вірусів, що призводить до пригні-чення реплікації вірусної ДНК.
 лікування простого герпесу та ін. герпетичних уражень (оперізуючий герпес), деяка імуностимулююча дія

ентерально: всмоктується 20 %
 тривалість лікування - 5-10 днів, при оперизуючому герпесі - ще 3 дні після зникнення проявів захворювання

крем ацикловіру - при інфекціях шкіри і слизових оболонок, в тому числі при герпесі губ, статевих органів; наносять його 5 разів на день

внутрішньовенно (натрієва сіль) - при тяжкому перебігу вірусних
інфекцій, у хворих з порушеннями імунної системи
 побічна дія: нудота, блювання, пронос, головний біль; після в/в введення
- недостатність нирок, енцефалопатія, флебіт
АРБІДОЛ
 лікування грипу типу А і В, профілактика захворювання у контактних осіб, планова профілактика в період епідемічних спалахів
 лікування грипу – до їди по 200 мг (таблетки по 0,1 г) 4 рази на добу протягом 3-х днів. Для профілактики – по 100 мг 2 рази на тиждень, протягом 3-х тижнів

інгібує віруси типу А і В, індукує синтез інтерферону, стимулює реакції гуморального і клітинного імунітету, підвищує опірність організму до вірусних інфекцій.
ОКСОЛІН
 поруч із здатністю інгібувати синтез вірусоспецифічних білків вірусу грипу, він має віруліцидну активність (здатність зв’язуватись з
інтактними вірусними часточками, які знаходяться поза клітиною, і проявляти пряму інактивуючу дію на вірус)
 профілактика грипу та ГРВІ - маззю (0,25 % або 3 %) зранку і ввечері змащується слизова носа протягом 25 днів.

Інтерферони (альфа-, бета-, гама-)
Альфа-інтерферон -виробляють В-лейкоцити
Бета-інтерферон - продукують фібробласти
Гама-інтерферон - виробляють Т-лімфоцити
Спектр дії інтерферонів: ДНК- та РНК-вмісні віруси Показання до застосування:
ГРВІ (грип, рино-, адено-, реовірусні інфекції), вірусні ураження ЦНС, вірусні гепатити, герпетичний кон’юнктивіт, аденовірусний кератокон’юнктивіт, герпетичне ураження шкіри, статевих органів, повільні вірусні інфекції, деякі онкозахворювання
ВОЛОВИК ЛІКАРСЬКИЙ (ГРВІ)
АЛЬФА-ІНТЕРФЕРОНИ

альфа-інтерферон лейкоцитарний людський (отримують з лейкоцитів донорської крові): для профілактики грипу і ГРВІ - по 5 крапель 2 рази на добу до тих пір доки зберігається небезпека інфікування; для
лікування - в кожен носовий хід по 3-4 краплі кожні 15-20 хв. протягом
3-4-х годин, потім 4-5 разів на добу протягом 3-4-х днів


альфа-інтерферони
рекомбінантні
-
реаферон,
лаферон
-
використовують місцево і парентерально
Лаферон (для інтраназального введення та для ін’єкцій), реаферон

інгібують процеси трансляції і транскрипції, що обумовлює припинення репродукції вірусів грипу
 активним компонентом лаферону і реаферону є очищений людський рекомбінантний альфа-2 інтерферон
 препарати використовують для лікування хворих на грип при тяжкому перебігу захворювання, особливо для лікуван-ня хворих з грипозним ураженням ЦНС, - по 1-3 млн МО в/м протягом 10 днів

реаферон ефективний і при інших вірусних інфекціях: вірусний гепатит
В, парагрип, герпетичні ураження шкіри і слизових оболонок
ГАДЮЧНИК ОГОЛЕНИЙ (ГРВІ)
ПОБІЧНА ДІЯ ІНТЕРФЕРОНІВ

Підвищення температури тіла

Алергічні реакції


Почервоніння і болючість у місці ін’єкції

Пригнічення кровотворення (при застосуванні великих доз)
ГІРЧИЦЯ ЧОРНА (ГРВІ)
ЛАРІФАН — випускається в ампулах по 10 мг препарату. Вводиться парентерально 1 раз на день по 5-10 мг внутрішньом’язово протягом 2-х днів з наступним інтервалом 2-3 дні. Курс не більш 2-х тижнів. Ефективний при респіраторних, арбовірусних інфекціях, різних формах герпесу, гепатиті В, хламідіозі. Протипокази: хвороби нирок.
РІДОСТІН — випускається в ампулах по 8 мг препарату. Вводиться внутрішньом’язово 1 раз на добу протягом 2-х днів з інтервалом 3-5 днів.
Застосовується при герпетичній інфекції, грипі, ВІЛ, нейроінфекціях, хламідіозі. Протипокази: захворювання нирок, вагітність.

КОНЮШИНА ПОВЗУЧА (ГРВІ)
ЦИКЛОФЕРОН — застосовують внутрішньом’язово чи внутрішньовенно 1 раз на день на 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 20, 23 день у залежності від захворювання. При гострому вірусному гепатиті разова доза 0,25 г 10
ін’єкцій за схемою. Курс 2,5 г. Повторення курсу через 10 днів 2-3 рази. При хронічних вірусних гепатитах підтримуюча терапія 1 ін’єкція 1 раз у 10 днів протягом 6 місяців. При герпетичній цитомегаловірусній інфекції 10 ін’єкцій за стандартною схемою, при хронічних формах — повторення курсу через 10-
14 днів 2-3 рази. При нейровірусній інфекції — базовий курс 10 ін’єкцій. При хламідійній інфекції – 10 ін’єкцій за схемою, повторення курсу через місяць, обов’язкове поєднання з антибіотиками. При ВІЛінфекції – базовий курс 10
ін’єкцій (перші 2 ін’єкції (2 ампули) внутрішньовенно). Повторні курси кожні
3 місяці. Протипокази: вагітність і годівля грудьми, декоменсований цироз печінки.

КОТЯЧА М’ЯТА СПРАВЖНЯ (ГРВІ)
КАГОЦЕЛ — застосовується по 1-3 таблетки 1 раз на тиждень протягом 2-3 тижнів. Покази: вірусні гепатити, хламідіози і ГРВІ. Протипоказань немає.
РОГАСИН — при одноразовому прийомі стимулює синтез інтерферону протягом 1 тижня. Покази: вірусні гепатити, ентеровірусні інфекції, хламідіоз, грип і ГРВІ.
ПОЛУДАН — застосовується у дорослих при вірусних захворюваннях очей у вигляді очних крапель та ін’єкцій під кон’юнктиву. Випускається в ампулах по 200 мкг. Закапують при кон’юнктивітах і поверхневих кератитах 6-8 разів у кон’юнктивальний мішок.
ІМУНОФАН — ефективний у хворих з хронічною респіраторною інфекцією, при герпетичній, цитомегаловірусній і хламідійній інфекціях, хронічних вірусних гепатитах, для профілактики і лікування імунодефіцитних станів різної етіології у дорослих. Вводять внутрішньом’язово по 1 мл 1 раз в 3 дні.
Курс лікування 10-15 ін’єкцій. При хронічному вірусному гепатиті по 1 мл 1 раз на 4 днів. Курс 10 ін’єкцій. При дифтерії по 1 мл 1 раз на добу щодня. Курс
8-10 ін’єкцій. При дифтерійному бактеріоносійстві по 1 мл 1 раз на 4 дні. Курс
3-5 ін’єкцій. Хворим з бронхообструктивним синдромом, ревматоїдним артритом, холецистопанкреатитом по 1 мл 1 раз на 4 дні. Курс 10-20 ін’єкцій.
Протипокази: вагітність.

МАЛИНА ЗВИЧАЙНА (ГРВІ)
МЕФЕНАМОВА КИСЛОТА — ефективна при вірусних інфекціях.
Призначають внутрішньо дорослим по 0,25-0,5 г 3-4 рази на день після їжі.
Дітям від 5 до 10 років – 0,25 г 3 рази на день. Після 10 років 0,3 г 3-4 рази на день.

ФІАЛКА ТРИКОЛІРНА (ГРВІ)
АРБІДОЛ — ефективний проти вірусу грипу А і В, ГРВІ як з профілактичною, так і лікувальною метою. При контакті з хворими дорослим призначають по 2 табл. на день до їжі протягом 10-14 днів. У період епідемії по 0,1 г 1 раз на день до їжі кожні 3-4 дні протягом 3 тижнів. Для лікування грипу дорослі приймають по 0,2 г 4 рази на день протягом 3-5 днів. Дітям від
2 до 12 років призначають по 0,05 г, а молодше 2 років – по 0,025 г.
АМІЗОН — жарознижуючий, знеболюючий, протизапальний, противірусний засіб. Підвищує рівень імунітету та впливає на фактори природної антиінфекційної резистентності. В 3-4 рази підвищує рівень інтерферону. Для профілактики грипу дорослим призначають по 1 табл. 1 раз на день протягом
3-5 днів, а далі по 1 табл. 1 раз у 2 дні протягом 2 тижнів. Для лікування грипу амізон використовують по 1-2 табл. 2-4 рази на день, але не більше 8 таблеток протягом 3-5 днів, а далі по 1 табл. щодня протягом 2 тижнів. Застосовують при лікуванні таких вірусних інфекцій, як кір, краснуха, вітряна віспа, епідемічний паротит по ½ табл. 1 раз на день протягом 5-7 днів.
ЕРБІСОЛ — комплексний препарат органічних сполук ембріональної тканини великої рогатої худоби, негормонального походження. Має гепатопротекторну, мембраностабілізуючу, антиоксидантну,
імуномодулюючу, протизапальну дії. Противірусна дія пов’язана з індукцією синтезу інтерферону. Застосовують при гострих та хронічних вірусних гепатитах. Вводять щоденно по 2 мл внутрішньом’язово. Курс 15-20 ін’єкцій.
Вводити бажано ввечері перед сном о 20-22 годині, враховуючи хроноритми
організму. При гепатозах, виразкових ураженнях шлунково-кишкового тракту, трофічних виразках - по 2-4 мл щодня протягом 20 днів.
ПРОТЕФЛАЗИД — краплі для внутрішнього і зовнішнього застосування у флаконах по 25 мл, 30 і 50 мл. Період напіввиведення коливається у межах 5-
9 годин, що обумовлює його призначення тричі на добу. Має противірусну дію, є індуктором синтезу ендогенного
,
- інтерферонів, має апоптозомодулюючу і антиоксидантну активність.
Лікування гострої герпесвірусної інфекції — по 5 кр. 3 рази на день протягом
2 днів, далі по 10 кр. 3 рази на день протягом 1-2 місяців. Підтримуюча доза – по 5 кр. 3 рази на день (через день) протягом 1-2 міс. Хронічна герпетична
інфекція — 5 кр. 3 р. на день протягом 2 днів, 8 кр. 3 р. на день протягом 2 днів,
10 кр. 3 р. на день протягом 3-4 місяців. Вірусний гепатит В — 4 кр. через 1 год. після їди тричі на день протягом 2 днів, по 7 кр. через 1 год. після їди тричі на день протягом 2 днів, по 10 кр. через 1 год. після їди тричі на день протягом
1-2 місяців. Вірусний гепатит С — схема ідентична попередній, за виключенням тривалості лікування по 10 кр. протягом 4-6 місяців.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

скачати

© Усі права захищені
написати до нас