1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ім'я файлу: +03_Клінічна_фармакологія_антибіотиків,_фторхінолонів_1.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 1793кб.
Дата: 21.09.2022
скачати
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОТИВІРУСНИХ ПРЕПАРАТІВ
Противірусні препарати
Противірусна терапія в цілому залишається недостатньо успішною. У першу чергу це пов’язано з тим, що симптоми хвороби проявляються після того, як закінчилась фаза максимального розмноження вірусів (попадання в організм → проникнення у клітину → звільнення з оболонки → реплікація, транскрипція → загибель клітини макроорганізму → вихід вірусів з клітини.
Виходячи з вищезгаданого можна уявити такі шляхи для знищення вірусної
інфекції:
1. Дія на віруси до їх проникнення всередину клітини.
2. Дія на віруси під час переходу з клітини у клітину.
3. Дія на внутріклітинно розміщені віруси.
4. In vitro багато сполук мають противірусну активність. Проте їх використання в клінічній практиці обмежено через малий діапазон терапевтичного індекса.
Перспективною є боротьба з вірусною інфекцією в її профілактиці
(вакцинація) і лікуванні контактуючих хворих в інкубаційний період.
Аномальні нуклеозиди відносяться до синтетичних аналогів пуринових нуклеозилів. Активні по відношенню Herpes simplex типу 1 і 2, Varicella foster, віруса Епштейна-Барр і в меншій степені до цитомегаловірусу. Взаємодіють з
ДНК–полімеразою і блокують реплікацію ДНК.
Ацикловір (зовіракс) має селективну дію по відношенню ДНК – полімерази
H. simplex. При застосуванні капсул по 200-400 мг кожні 6 год біодоступність
А дорівнює 15-20 %. Т
1/2
приоральному застолсуванні складає 3,3 год. Від 60 до 90 % препарату виділяється з сечею, в тому числі 15 % в незмінному вигляді
. Внутрівенно вводять А по 5 мг/кг маси тіла кожні 8 годин на проиязі 5–7 днів.
Ганцикловірактивний проти цитомегаловіруса. Призначається кожні 6 годин по 10 – 20 мг/кг маси тіла.
Відарабінефективний прои вірусному герпетичному енцефаліті.
Ефективний при герпетичній і ураженні Varicella zoster у хворих з
імунодефіцитами. Побічна дія: диспепсія, розлади зі сторони ЦНС, панцитопенія. Віразол протипоказаний при захворюваннях печінки, нирок, тиреотоксикозі, анеміях, вагітності.
Профілактика герпетичної інфекції ацикловіром, вальтрексом, зовіраксом, герпевіром – КМП : по 400 мг 2 рази на день – 6 – 12 місяців.

Протипокази: ниркова недостатність і при вагітності – по життєвим показам.
Класифікація
АНОМАЛЬНІ
НУКЛЕОЗИ
ДИ
ПОХІДНІ АДАМАН
ТАНУ та інших груп
АНАЛОГИ
ПІРОФОСФАТУ
Препарати та їх синоніми
Ацикловір
(зовіракс, герпевір-
КМП)
Рибавірин (віразол)
Ганцикловір
(цимевен)
Фамцикловір
(фамвір)
Ремантадин
Адамантан
Оксолін
Фоскарнет натрій
(тріаптен)
Фармакологічні ефекти
Противірусний, імуностимулюючий
Класифікація
ІНТЕРФЕРОНИ
ІНДУКТОРИ
ІНТЕРФЕРОНІВ
ІНГІБІТОРИ
ВІЛ- протеїнази і зворотньої транскрипта зи
ПРЕПАРА
ТИ
РОСЛИННОГО походження
Препарати та їх синоніми
Людський лейкоцитар ний інтерферон
Велферон
Інтерферон
(егіферон)
Лаферон -2b
Інтерферон
-
2b (Інтрон А)
Віферон -2b
Інтерферон 2
(реаферон)
Роферон А- -2а
Бетаферон -1b
Імукін -1b
Циклоферон
(неовір, камедон)
Аміксин
Ларіфан
Рідостін
Амізон
Рогасин
Саврац
Мефенамова кислота Ербісол
Полудан
Арбідол
Імунофан
Кагоцел
Протефлазид
Саквінавір
(інвіразе)
Діданозин
(відекс)
Зідовудін
(ретровір)
Альпізарин
Хемпін
Кагоцел
Протефлазид
Рогасин
Саврац
Фармакологічні ефекти
Противірусний, імуностимул, протипухлинний
Проти ВІЛ-
інфекції

Похідні амантадину блокують включення вірусу в клітину хазяїна.
Застосовують переважно для профілактики вірусного грипу, на початку клінічних проявів захворювання. Виділяються нирками і при погіршенні їх функцій необхідно зниження дози.
Побічна дія проявляється в диспепсії, сонливості, депресії, треморі, підвищенні збудливості, шкірній висипці (дивись лікування екстра пірамідних розладів). Обережність необхідна при призначенні хворим з епілепсією і церебральним атеросклерозом. Профілактика грипу: по 0,05 1 раз на день – 10
– 15 днів.
Фоскарнет натрію (тріаптен) застосовується при герпетичній інфекції.
Інтерферониполіпептиди, які утворюються в організмі при зараженні вірусами. Блокують синтез вірус – специфічних білків. Мають противірусний,
імуностабілізуючий, протипухлинний ефект. Застосування для профілактики і лікування вірусу, цитомегаловірусної, герметичної інфекції, вірусні пневмонії,
ВІЛ – інфекції, саркоми Капоші, гепатиту, мієлолейкозу.
Інтерферони є факторами природної неспецифічної резистентності і медіаторами імунних реакцій. В організмі система ІФН включає самі ефекторні молекули ІФН – α, ІФН – β і ІФН – γ, їх рецептори, а також специфічні білки, які продукуються в клітині.
Продукція ІФН–α є практично негайною реакцією будь-якої ядровмісної клітини організму на вірусний патоген. Крім того ІФН виділяється макрофагами або іншими антиген – представляючими (АПК) клітинами при контакті з любим антигеном. Це веде до формування резистентності через активацію клітинних реакцій (вже через 1 – 2 години), тобто набагато раніше розвитку специфічного імунітету, пов’язаного з антитілами (зазвичай на 3 – 4 добу). АПК активується аутокринно, продукти ІФН – α і інтерлейкін – 6, а в процесі презентації антигена Т – лімфоцитами також продукують ІФН – α в комплексі з іншими цитокінами першої фази імунної відповіді (ІЛ – 1; ІЛ – 6;
ІЛ – 8; ІЛ – 12; ІЛ - 15; ФПН – α; МІФ і ЛІФ; посилюючи таким чином диференціювання Т – лімфоцитів до Т – хелперів. ІФН – α, ІНФ – β виконують роль медіаторів активації фагоцитарних і цитолітичних ефектів. При цьому вони приймають участь і в механізмах природної (не імунологічної) резистентності до вірусної інфекції.
ІФН – γ мають уповільнену динаміку продукції і виділяється тільки спеціалізованими клітинами Th – 1 і ЕК при взаємодії з мішенню. Через продукцію ІФН – γ в імунній системі забезпечується пріорітет клітинних реакцій імунітету, які відіграють важливе і часто вирішальне значення при бактеріальних інфекціях. ІФН – γ є інгібітором ІЛ – 10 і тому здатний зрушувати баланс Th – 1 / Th – 2 в сторону Th – 1 клітин. „Інтерферонові реакція лейкоцитів” ІРЛ, полягає в оцінці вірус індукованої продукції ІФН лейкоцитами і характеризується рівнем резистентності організму на некорисну
дію і подавляється практично при любій патології. Депресія продукції ІФН є самою розповсюдженою формою вторинного імунодефіциту (ВІД). Адекватне лікування в першу чергу відновлює ІРЛ, що служить об’єктивним показником виздоровлення.
ІФН – α лейкоцитарного походження – природний чи рекомбінантний – найбільш широко застосовується в терапевтичних цілях. Природні препарати
– людський лейкоцитарний
інтерферон, егіферон, велферон
– багатокомпонентні і містять всі або по крайній мірі більшість із пептидів.
Рекомбінантні ІФН – α є продуктами одного реконструйованого гена, тому вони завжди – однокомпонентні. Імунобіологічна дія природних препаратів
ІФН завжди вища, а терапевтичні дози нищі. Крім того природні ІФН не мають антигенних властивостей і не викликають сенсибілізації при тривалому багаторазовому введенні.
Препарати, які найбільш часто застосовуються – рекомбінантні ІФН – α

(реаферон, роферон), ІФН – α

(берофор), є аналогами природніх підтипів є точковими мутаціями в білковій структурі lis – his, arg – his i arg – arc відповідно. Лейкоцити продукують в основному ІФН – α
2b
і ІФН – α

, при цьому практично відсутній ІФН – α

. Відповідно, для людини не характерний підтип ІФН – α

, тому його препарати мають великий ризик викликати сенсибілізацію і утворе5ння антитіл, які в високих концентраціях будуть знижувати їх терапевтичну активність. Тому при тривалому застосуванні ІФН
– α
2а рівень антитіл повинен контролюватися і при їх виявленні необхідно перейти на використання природних ІФН. Розвиток антитіл при місцевому застосуванні не описаний. ІФН – β продукується, головним чином, клітинами шкірно–м’язевої тканини. Однак із загальної кількості продукції ІФН вірус
індукованими лейкоцитами ІФН – β складає 10 %. Цей вид має виражений тропізм до шкірно – м’язевої тканини, тому при в/м введенні фапмакологічно
ІФН – β мало відрізняється від ІФН – α. ІФН – β (ферон), (ребіф). Ведеться широка реклама по їх використанню у лікуванні розсіяного склерозу, природній ІФН – α також достатньо ефективний при цьому захворюванні.
Індуктори ІФН – γ є мітогенами Т – лімфоцитів (ФГА – р, КоенА), антигени для сенсибілізованих клітин і пухлинні антигени до ЕК. Депресія ІФН – γ супроводжується подавленням клітинних реакцій імунітету (фагоцитозу, цитолізу ГЗТ), загострюються і алергічні реакції.Відновлення продукції ІФН –
γ повинно містити одного з важливих завдань терапії, і вона легко досягається при введенні в курс лікування лейкінферону.
Природні ІФН, які вводяться людині безпечні, хоча їх отримують в культурі лейкоцитів або фібробластів. Для забезпечення біологічної безпеки ІФН проводиться контроль на наявність найбільш розповсюджених трансмісивних
інфекцій – сифіліс, гепатит В і С, а також ВІЛ.
Завдяки імунобіологічним властивостям медичні препарати ІФН мають ряд переваг в порівнянні з іншими противірусними препаратами. Їх відрізняє широкий спектр дії і можливість розпочинати лікування навіть без

ідентифікації вірусу. Вони впливають на різні етапи. Невідомі випадки ровитку резистентності патогена в процесі лікування. Відсутня виражена токсична дія при місцевому, а в дозах, близьких до фізіологічних, і системному введенні.
При лікуванні вірусних гепатитів В і С дози підвищуються до 3 млн. ОД природних і 9 млн. ОД рекомбінантних ІФН – α . при вірусному енцефаліті, коли ГЕБ обмежує проникнення ІФН, високі дози також оправдані.
Високі дози ІФН гальмують гемопоез, тому бажано поєднувати ІФН з лейкінфероном, який є могутнім стимулятором гемопоезу. Принцип: більше
ІФН – краще ефект, є вірним при лікуванні гемобластозів, але спірний при
інфекціях.
Високі дози ІФН супроводжуються рядом побічних реакцій – підйом температури, озноб, м’язеві болі. Реакції розвиваються через 2 години після
ін’єкції і можуть зберігатися до 10 годин і більше. Застосовується прийом
індометацину для усунення гарячки. Більш серйозною реакцією є пригнічення кровотворення – лейко- і лімфопенія, що має дозозалежність (для природних
ІФН 3 млн. ОД ; для рекомбінантних 9 млн. ОД).
Комбінований препарат ІФН – α (10 000 ОД) з іншими цитокінами (ІЛ
6,8,12
;
ФНП – α ; ; МІФ ; ЛІФ) першої фази імунної відповіді – лейкінферон для
ін’єкцій. Одна доза містить продукти 20 млн активованих лейкоцитів, які містяться в 3 – 4 мл крові. Лейкінферон має потужну імунокорегуючу дію і знімає явища ВІД не тільки при вірусних, а і при бактеріальних захворюваннях
(туберкульоз, хламідійно – мікоплазмова урогенітальна інфекція, сепсис, перитоніт, тощо). Л. стимулює кровотворення, підтримує необхідний його рівень на протязі всього курсу, забезпечує кращу переносимість жорстких курсів променевої і цитостатичної терапії при лікуванні хворих з пухлинами.
Ризик розвитку метастазів при ракових хворобах молочної залози знижується більше ніж в 5 разів.
Інтерферонові мазь ефективна при дерматозах різної етіології, хронічному тонзиліті, герметичному стоматиті, неспецифічному виразковому коліті, рецидивуючому герпес і. Нативний ІФН - в мазевій формі не тільки сприяє за живленню ран при вірусних ураженнях, але також санує гнійні рани і стимулює репаративні процеси при опіках, трофічних виразках.
Табл. Властивості препаратів ІФН – α
Препарат
Покази до застосування
Форма випуску
1 2
3
А. Природні препарати
• ІФН лейкоцитарний людський сухий
Профілактика і лікування грипу і ОРЗ
Амп. 1 тис. ОД

• ІФН лейкоцитарний людський для ін’єкцій
Гострі і хронічні вірусні гепатити А, В, С, Д в т.ч. ускладнені енцефалопатією, нефропатією, цирозом печінки, енцефаліти, менінгоенцефаліти вірусної і вірусно – бактеріальної природи, цитомегаловірусні і герметичні інфекції, розсіяний склероз, онкологічні
Амп. по 0,1; 0,25; 0,5 і 1 млн. ОД захворювання (гострий лімфобластний лейкоз, хронічний мієлолейкоз, ювенільний папіломатоз гортані)
Лейкінферон для
ін’єкцій
Профілактика бактеріальних ускладнень в групах
інфекційного ризику
(постхірургічних, післяродових гнійно – запальних ускладнень у породіть). Лікування різних інфекцій: кір, тонзиліти і синусити, гостра і хронічна пневмонія, гострі і хронічні бронхіти, пієлонефрит, гострий перитоніт,розлитий, пельвіоперитоніт, бешиха, сепсис, грип і
ГРВІ, оперізуючий лишай
і вітряна віспа, гострі і хронічні вірусні гепатити. Імунокорекція при цитостатичному
Амп. по 10 000 МО
лікуванні солідних пухлин.
ІФН людський в свічках Лікування гострого і хронічного гепатиту.
Імунореабілітація
інфекційних і онкологічних хворих
Свічки по 40 000 МО
ІФН людський лейкоцитарний в свічках
(суппозитоферон)
Геморагічна гарячка з нирковим синдромом, вірусні гепатити.
Вторинні імунодефіцитні стани по клітинному типу.
10 000,20 000,30 000
МО
ІФН людський лейкоцитарний очищений концентрований сухий, очні краплі.
Лікування герметичного кератиту, кон’юнктивіту.
Флакони
Б. Рекомбінантні препарати.

Грипферон каплі в ніс
ІФНα

Лікування грипу і ГРВІ
Флакон – крапельниця по 10 мл (10 000
МО/мл)
Реаферон ІФНα

Лікування гострого і хронічного гепатиту В, вірусний менінгоенцефаліт, рак нирки, розсіяний склероз, гострий лімфобластний лейкоз, респіраторний папіломатоз горані.
Амп по 0,5; 1,0; 3,0; 5,0 млн МО
Віферон ІФН – α
2а в свічках з комплексом
Лікування вірусних гепатитів, ГРВІ, пневмоній – вірусних і бактеріальних, сепсис, менінгіт, ентеровірусна
інфекція, мікоплазма, цитомегаловірусна
інфекція.
Свічки по 150 000;
500 000; 1 000 000 МО
Мазь ІФН – α

Лікування простого і оперізую чого лишая, рецидивуючого герпесу лиця. Гострого герметичного стоматиту, герметичного гінгівіту, рецидивуючого герпесу гені талій.
Флакони 1; 2; 3; 5 г, по
10 000 МО на грам
Альфаферон
Волосатоклітинний лейкоз, множинна мієлома (стадія ремісії), не Ходжкінська лімфома, грибовидний мікоз, хронічний мієлолейкоз, саркома Капоші на фоні
ВІЛ, ниркова карцинома, злоякісна меланома, вірусний гепатит В, С, Д, гострокінцева кондилома
Амп по 1, 3, 6 млн ОД

Інтрон – А ІФНα
2b
Множинна мієлома, саркома Капоші, ВІЛ, злоякісна меланома, ларингопапіломатоз, хронічний гепатит В, С, гострокінцеві
Флакони 1, 3, млн. ОД для ін’єкцій кондиломи, базальноклітинна карцинома, хронічний мієлолейкоз, поверхневий рак сечового міхура.
Реальдірон ІФНα
2b
Гострий гепатит В, хронічний гепатит С, кліщовий енцефаліт, онкологічні захворювання: волосатоклітинний лейкоз, хронічний мієлолейкоз, рак нирки, саркома Капоші, пов’язана з ВІЛ, шкірна Т
– клітинна лімфома
(грибовидний мікоз і синдром Сезарі), злоякісна меланома
Амп по 1, 3, 6 млн МО
Роферон А ІФНα

Волосатоклітинний лейкоз, шкірна Т – лімф ома, саркома Капоші при
ВІЛ, рак нирки, метастатична меланома, хронічний мієлолейкоз, тромбоцитоз пов’язаний з мієлопроліферативними захворюваннями, хронічний гепатит В, С, мієломна хвороба не
Ходж кінська лімф ома, гострокінцеві кондиломи.
Флакони по 1 і 3 мл розчину для в/м і п/ш
ін’єкцій по 3; 4,5; 6; 9;
18 млн МО . Шприц – тюбик з 0,5 мл розчину без сироваткового альбуміну людини по 3;
4,5; 6; 9 млн МО

Лаферон – гострий вірусний гепатит В, хронічний вірусний гепатит В, H. zoster, Геніальний герпес в поєднанні з аплікаціями, розсіяний склероз: по 1 млн МО в/м 3 рази на день – 10 – 15 днів, потім по 1 млн ОД в/м 1 раз в неділю
– 6 місяців.
Роферон – А – „золотий стандарт” лікування вірусних гепатитів, згідно рекомендацій ВООЗ.
Індуктори інтерферонів. Циклоферон в якості підтримуючої терапії при хронічному вірусному гепатиті по 0,25 г 1 раз на день – 6 місяців, герпес і цитомегаловірусна інфекція по 0,25 г в/м – 10 ін’єкцій, при хронічній формі –
2 – 3 повторних курси з інтервалом в 10 днів.
Аміксин при лікуванні грипу і ОРЗ на протязі тижня, вірусний гепатит В по
1 – 2 табл в день – 2 дні, потім по 1 таблетці через день – 3 тижні; герпетична, цитомегаловірусна, нейровірусна і хламідійна інфекції: по 1 – 2 табл в день, потім по 1 табл через день – 4 тижні. З профілактичною метою: по 1 табл 1 раз в тиждень 4 тижні.
Інгібітори ВІЛ – протеїнази і зворотної транскриптази блокують ВІЛ протеїназу і зворотню транскриптазу. Специфічний противірусний проти ВІЛ
– інфекції.
Група зидуводіну в якості підтримуючої терапії при ВІЛ – інфекції: від 500 до 1500 мг/день.
Проти покази: похилий вік, ниркова недостатність, анемія, нейтропенія.
Ламівудин (зеффікс) – лікування онкологічних захворювань, ВІЛ.
Протипокази: нейтропенія, анемія, панкреатит, розвиток вторинної інфекції.

АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА (ГРВІ)
Противірусні препарати рослиного походження.
Протефлазид – рідкий спиртовий екстракт, отриманий з диких злакових рослин – комплексна сполука біофлавоноїдів у вільній і гліколізованій формі, амінокислот і хлорофілів.
При застосуванні per os всмоктується в тонкому кишечнику, розподіляється по органах і тканинах, прокає в інфіковані вірусом клітини. Т
1/2 5 – 9 годин, що обумовлює застосування препарату 3 рази на добу.
• П. має антивірусні активність внаслідок блокування вірус специфічних ферментів (тимідінкіназа, ДНК – полімер аза).
• Є індуктором синтезу ендогенного α – і γ – ІФН .
• Наділений апоптозомоделюючою і антиоксидантною активністю. При лікуванні герметичної інфекції сприяє:
• зменшенню і ліквідації локальних проявів захворювання

• відновлює функцію пошкодженних органів і зменшує клінічні прояви захворювання: астенія, вегетативна лабільність, дискінезія ШКТ, підвищує працездатність.
• зменшує частину рецидивів захворювання
• зменшує інтенсивність реплікації віруса. • підвищує імунну реактивність організму
• зменшує частоту захворюваності іншими вірусними інфекціями. При вірусному гепатиті:
• відновлює функцію печінки, зменшує вираженість цитолітичного синдрому і холестатичного синдрому.
• зменшує вираженість токсикозу, гепатолієнального синдрому на протязі
3 – 4 місяців
• зменшує диспепсичні прояви, дискінезію кишечника і жовчного міхура.
• зменшує інтенсивність вірусної реплікації у хворих в 2 – 4 рази на протязі 3 місяців.
• відновлює фізіологічну структуру печечінки внаслідок зменшення явищ запалення і некрозу.
Застосовується як монопрепарат у хворих легкою і середньою важкістю формами вірусного гепатиту, а також в комплексі з противірусними засобами при наявності гепатаргії
і ушкодження інших органів і систем.
Застосування протефлазиду в комплексній терапії діазоліном, ацикловіром проявилося в наступному:
- П. при 2-х місячному курсі застосування викликає виражену терапевтичну дію – противірусну і імунокорегуючу (імуномоделюючим при вторинному імунодефіциті) у хворих на СНІД , ВІЛ – інфекцією.
- На фоні терапії П у 70 % хворих відмічено покращення загального самопочуття, зменшення явищ інтоксикації, астенічних явищ, дискінезії кишечника, підвишенням апетиту, маси тіла;
- при застосуванні П. зменшується активність вірусної інфекції(переважно герпетичної), знижується вираженість і частота рецидивів, більш швидке нівелювання неврологічного ураження;
- препарат П. сприяє підвищенню рівнів Т- і В- лімфоцитів, CD4+ при ВІД у хворих СНІДом;
- препарат не має негативного впливу на функціональний стан нирок, печінки, ШКТ, серця, ЦНС, не впливає на гемопоез;
- препарат П. легко переноситься хворими у 83,5 % випадків. Алергічні явищя при його застосуванні виникають у 16,5 % випадків і легко нівелюються на протязі 1-2 діб без приймання будь-яких ліків, алергічні реакції не викликають серйозних ускладнень у пацієнтів;
- препарат рекомендується практичній охороні здоров’я для лікування хворих з імунодефіцитами;

- призначення препарату з 18 тижня вагітності не впливало на розвиток дитинию діти, які народжувалися у матерів, що приймали препарат не мали вроджених вад розвитку.
Склад для профілактики генералізованого парадонтиту у
ВІЛ- інфікованих: елеутерокок 30 % , протефлазід 30 %, полісорб 40 %.
Профілактика бактеріально-вірусних інфекцій при онкологічних захворюваннях дозволяє попередити явища інтоксикації і скоротити тривалість проявів гострої вірусної інфекції, які в багатьох випадках являються причинами переривання або припинення хіміотерапії. Крім того П
є модулятором апоптозу, посилює дію поліхіміотерапії при онкологічних захворюваннях.
1. Профілактичне вживання П частохворіючими особами сприяє значному зменшенню захворюванності на гострі респіраторні, інфекційні та скороченню терміну хвороби.
2. П. володіє високоефективністю у профілактиці грипу, ГРВІ.
3. П. не викликає побічних ефектів і дуже добре переноситься пацієнтами
4. П. є ефективним противірусним і імуномодулюючим препаратом і може бути рекомендованим для стимуляції імунітету і профілактики внутрішньолікарняних інфекцій серед співробітників медичних закладів.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

скачати

© Усі права захищені
написати до нас