Ім'я файлу: Презентація на тему класифікації афазій за О. Лурія..pptx
Розширення: pptx
Розмір: 270кб.
Дата: 01.05.2020
скачати
Пов'язані файли:
Инсульт.doc
Фізичні вправи.docx
Оперативне втручання на органах грудної порожнини.docx
Дієта № 5.pptx
Заїкування.docx
Презентація на тему: класифікації афазій за О. Лурія.
Виконав студент 3 курсу групи ФТЕб-3 Дуплинський Лазар
 Моторна аферентна афазія
  • Локалізація. Ураження нижньої частини задньої центральної звивини та тім'яної області кори лівої півкулі. Диференційні ознаки. Хворий більш-менш розуміє звернене мовлення. Говорить скандовано. Важко знайти точні артикуляційні пози і уклади для вимови звука. Лексика. Парадоксальні заміни, вербальні парафазії. Плутають близькі звуки за звучанням та місцем творення; краще збережені окремі слова, фрази.  Експресивне мовлення. Плутаються звуки близькі за артикуляцією (м,н; п,б; т,д), краще збережені окремі слова, фрази. Мовлення не чітке, говорять з призвуком, ніби іноземці, намагаються ділити слова на склади. Імпресивне мовлення. Нерозуміння мовлення не довготривале, після цього швидке встановлення ситуаційного мовлення. Розуміння окремих слів. Можливість виконувати нескладні інструкції. Читання і письмо. Ступінь порушення читання і письма залежить від тяжкості апраксії артикуляційного апарату. Читання порушується більше ніж письмо. Людина читає по складам, бо порушене симультанне сприймання слів.
Моторна еферентна афазія
  • Локалізація. Ураження нижніх відділів премоторної зони кори у лобній долі лівої півкулі (центр Брока). Диференційні ознаки. Погано розуміє переносність значення прислів'їв. Для сприйняття потрьібно робити великьі паузи. Лексика. Спостерігаються експрисивні агроматизми, з труднощами використовуються у мовленні прийменники, флексії іменників. Порушення предикативної функції. Дієслова переносяться в кінець речення. Експресивне мовлення. Хворий може вимовляти ізольовані звуки, грубо порушене звукове структурування слова. Елізії, контамінації, персеверації, антиципації, вербальні парафазії. Може відтворювати автоматизовані ряди. Мовлення уповільнено. Імпресивне мовлення. Потрібно робити великі паузи між словми, щоб хворий міг сприйняти. Порушення слухо-мовленнєвої пам'яті. Погано розуміє переносність прислів'я. Читання. Спостерігається в легких випадках читання окремих слів і коротких речень, але хворі утрудненно розуміють прочитанні особливості речення зі складною структурою. Письмо. Спостерігаються дисграфії, запис слова або фрази можливий лише при промовлянні слів по складах.
 Акустико-гностична (сенсорна) афазія
  • Локалізація. Ураження зони Верніке в скроневій долі лівої півкулі. Диференційні ознаки. Порушення фонематичного слуху, яке проявляється порушенням розрізнення звукового складу слів. Тобто втрата вміння розуміти звукову сторону мовлення. Лексика. В зв'язку з тим, що звуковий склад Експресивне мовлення. Вербальні парафазії, «словесна окрошка», нестримний потік слів не по темі. Імпресивне мовлення. Грубо порушується звукова структура. Мовлення оточуючих звучить, як іноземна мова, бо порушується розпізнавання (перцептивний рівень).  Читання. Не можуть ставити правильно наголос; літеральні парафазії; однак читання залишається найбільш збереженим. Письмо. Страждає списування; письмо порушується в більшому ступені.
Акустико-мнестична афазія
  •  Локалізація. Ураження третини середньої скроневої звивини скроневої долі лівої півкулі. Диференційні ознаки. Порушується мовно-слухова пам'ять. Порушення об'єму утримання мовленнєвої інформації. Порушення зорової пам'яті, слабкість зорових образів слів. Лексика. Можуть перечислюючи підібрати антонім, фразеологізм. Експресивне мовлення. Спостерігаються труднощі при вимові серії слів. Не утворює словесну інструкцію. Словесні парафазії, контамінації. Аграматизми (заміни закінчень різних частин мови). Імпресивне мовлення. Порушується сприймання довгих речень (5-7 слів); з труднощами орієнтуються в бесіді з 2-3 співбесідниками.  Читання. Літеральні парафазії. Письмо. Номінативна сторона більш збережена.
Семантична афазія
  • Локалізація. Ураження «зони перекриття» (перехрестя тім'яно-скронево-потиличних ділянок кори головного мозку у лівій півкулі). Диференційні ознаки. Порушення симультанного аналізу та синтезу, одномоментного «схвачування» інформації. Провідним дефектом являється порушення розуміння складних логіко-граматичних структур. Лексика. Словник збіднений. Порушені смислові зв'язки слів, які утворюють певні семантичні поля. У мовленні мало синонімів та антонімів. Експресивне мовлення. Спостерігаються специфічні труднощі при пошуках потрібного слова або довільного називання предмету. Імпресивне мовлення. Не можуть орієнтуватись у порівняльних словосполученнях; порушується розшифровка інвертованих словосполучень; порушення окличних парадигм. Читання. Труднощі під час розуміння тексту задач. Письмо. Збіднене, стереотипність синтаксичних форм. Мало складних речень.
Динамічна афазія
  • Локалізація. Ураження кори головного мозку біля центру Брока.  Диференційні ознаки. Порушення сукцесивної (послідовної) організації мовленнєвого висловлювання. Порушений процес реалізації мовлення у зовнішнє середовище (внутрішня програма збережена). Лексика. Важко скласти речення, розставивши серію сюжетних малюнків.  Експресивне мовлення. Неможливість активно розгортати мовлення. Під час переходу не має послідовності ліній. Труднощі при називанні предмету, власних назв. Імпресивне мовлення. Є розрізнення елементарного ситуативного мовлення із уповільненим темпом. Труднощі під час розрізнення складних висловлювань, пов'язаних із недостатньою активністю хворого.  Читання. Збережене.  Письмо. Збережене.
Амнестическая афазия
  • Пораження тімянно – скронево — потиличної області. Проявляеєтся в порушені номинативної функції мови, порушення предметних образів-уявлень. Порушення мови завжди є системним порушенням всієї мовної сфери. Кожна форма афазії виникає при ураженні певної ділянки кори лівої півкулі мозку, так званої «мовної зони». – Афазія не є ізольованим дефектом тільки мови, а знаходиться у взаємодії з дефектами інших психічних процесів-сприйняттям, образами-предсталениями, емоційно-вольової та особистісної сфери психіки людини. Афазія веде до дезінтеграції всієї психічної сфери людини. - При всіх формах афазії порушуються зорові, слухові і дотикові образи-уявлення. - Більш виражене порушення розуміння дієслів в порівнянні з іменниками. - Порушується цілісність і індивідуальність словника: збільшується частота вживання одних слів, знижується вживання інших, і в цілому втрачається його індивідуальність.
Дякую за увагу
Дякую за увагу

скачати

© Усі права захищені
написати до нас