1   2   3   4   5
Ім'я файлу: конспекти уроків.docx
Розширення: docx
Розмір: 102кб.
Дата: 20.01.2022
скачати

Технічна характеристика напівавтоматів

Характеристика

ПДГО - 508

ПДГО-510

Напруга мережі живлення, В

3x380

3x380

Частота мережі живлення, Гід

50

50

Номіналі ний зварювальний струм-(при ПВ = 60%), А

630

500

Границі регулювання уварювальною струму, А

60-630

60-500

Напруга холостого ходу, В

92

85

Номінальна робоча напруга, В

56

50

Потужність, яка споживається, кВА

34

34

Діаметр електродного дроту, мм: 

сталевий

порошковий

1,2-2,0

1,2-2,8

1,2-2,0

1,6-3,2

Швидкість подачі електродного дроту, м/год

70-1100

1,6-3,2

Маса, кг

13

15

Габаритні розміри (механізм подачі), мм

550x210x400

640x215x410


 Автомати для зварювання

Автоматичне зварювання передбачає автоматизацію процесів збудження та підтримки стійкого горіння дуги, подачі дроту до зони плавлення, переміщення дуги у заданому напрямку вздовж зварювальних кромок із певною швидкістю, припинення зварювання і заварювання кратерів у кінці шва.

У процесі зварювання електрод завжди переміщують у напрямку осі шва. Але це не завжди єдиний рух, який надається кінцю електрода. Для якіснішого заповнення розробки кромок інколи електроду надають коливальних рухів упоперек осі шва із заданою амплітудою і частотою коливань.

Пальники для автоматичного зварювання в середовищі захисних газів із змінним вильотом вольфрамового електрода.Автоматичне зварювання неплавким електродом широко застосовують при виготовленні виробів відповідального призначення із сплавів алюмінію, нержавіючих сталей та інших металів і сплавів.

Відомо, що в процесі зварювання вольфрамовий електродвипаровується, що призводить до збільшення довжини дуги та ширини зварного шва. При цьому зменшується глибинапроплавлення і як наслідок — якість зварних з'єднань. Тому приексплуатації існуючих зварювальних пальників передбачаєтьсяперіодична зупинка процессу зварювання, охолодження пальника і висування електроду на потрібну величину. Отже, при данномупроцесі мають місце непродуктивні витрати робочого часу і, залежневідрегулювання довжини дуги, зниження якості зварного шва в місцях зупинки процесу.

Системи автоматичного регулювання вильоту електроду дорогі, складні й трудоємкі у виготовленні та експлуатації.

Пальники ГН-3, ГН-6 і ГН-12, виготовлені й випробувані в &АТ «Азов», розраховані на роботу при різних струмах. ГН-3 працює наструмі 300-600 А. ГН-6 - 600-1000 А і ГН-12 - на струмі 000-1500 А.

Пальник ГН-6 для зварювання вольфрамовим електродомдіаметром 6-8 мм складається з керамічного сопла 1, корпусу 2, цанги 3, втулки цанги 4, рукоятки переміщення електроду 5, втулки кріплення пальника 6 і струмопідводу 7 (рис. 9.15 а).

ГН-12 — це пальник великої потужності для зварюваннявольфрамовим електродом діаметром 10-12 мм.

У нових пальниках постійна величина вильоту електродуперіодично підтримується обертанням рукоятки, для чого опускаютьнижню фіксуючу гайку. При цьому процесс зварювання не переривається.

Універсальний зварювальний автомат ТС-42 призначений для автоматичного одно- та багатошарового зварювання виробів у середовищі захисних газів суцільним і порошковим дротом на постійному струмі. Зварювання може проводитися з копірами і без них, прямолінійних стикових й кутових швів, швів «у човник» і похилим електродом, стикових швів з розробкою і без розробки кромок. Зварювальний автомат складається з самохідного трактора  і джерела живлення зварної дуги постійного струму — перетворювача ПСГ-500-1 або випрямляча ВС-600.

Трактор переносного типу рухається по виробу або напрямній лінійці. Він має один двигун постійного струму. Швидкість зварювання та подача електродного дроту регулюються змінними шестернями. Електрична .схема трактора дає змогу з пульта керування плавно змінювати частоту обертання вала електродвигуна, тобто плавно регулювати швидкість зварювання та подачі дроту, що розширюєтехнологічні можливості апарату.

Автомат АДГ-502 призначений для зварювання постійним струмом у середовищі вуглекислого газу з'єднань у стик із розробкою та без розробки кромок, для зварювання кутових швів вертикальним і похилим електродом, а також стиків у напуск. Автомат складається з двох вузлів: зварювального трактора і випрямляча ВДУ-504-1. Відрізняється від базового типу АДФ конструкцією струмопідводів, наявністю водяного охолодження і захисного газу, відсутністю бункера для флюсу. Струмопідвід у зоні зварювання захищенийводоохолоджуючим соплом, в яке через ніпель надходитьвуглекислий газ.

Схема керування виконана на напівпровідникових елементах. Вона дозволяє встановлювати необхідні витримки часу для продування захисного газу, розтягування дуги для заварювання кратера і обдування шва газом після закінчення процесу зварювання.
РЕЖИМ ЗВАРЮВАННЯ ПЛАВКИМ ЕЛЕКТРОДОМ У ВУГЛЕКИСЛОМУ ГАЗІ

До основних параметрів режиму автоматичного і напівавтоматичного зварювання у вуглекислому газі належать: діаметр електродного дроту, сила зварювального струму, напруга дуги, швидкість подачі електродного дроту, швидкість зварювання, виліт електрода, витрати вуглекислого газу, нахил електрода вздовж осі шва, рід струму й полярність.

Діаметр електродного дроту. При зменшені діаметра електродного дроту при інших рівних умовах підвищується стійкість горіння дуги, збільшується глибина провару, зменшується розбризкування рідкого металу, збільшується коефіцієнт наплавки, що призводить до підвищення продуктивності зварювання. Діаметр електродного дроту вибирають залежно від товщини металу в межах від 0,5 до 3 мм.

Для зварювання тонколистового металу використовують дріт діаметром 0,5-1,2 мм. Метал завтовшки 4-12 мм зварюють за два проходи з обох боків без розчищання, завтовшки 15-20 мм — за два, три проходи з кутом розчищання 60° і притупленням 2-4 мм. При товщині 20-30 мм застосовують двобічне розчищання кромок з кутом 60° і притупленням 2-4 мм. Метал більшої товщини зварюють при вузькому щілинному розчищанні кромок за декілька проходів.

Сила зварювального струму. При збільшенні сили зварювального струму, збільшується глибина провару, що призводить до збільшення частки основного металу в шві. Ширина шва спочатку збільшується, а потім зменшується. Силу зварювального струму встановлюють залежно від вибраного діаметра електрода.

Рід і полярність струму. Зварювання плавким електродом виконують на зворотній полярності. При прямій полярності швидкість розплавлення в 1,4-1,6 рази вища, ніж при зворотній, проте дуга горить менш стабільно з інтенсивним розбризкуванням. Крім того, одержують не якісний, незадовільно сформований шов.

Швидкість подачі електродного дроту. Швидкість подачі дроту залежить від сили зварювального струму. її встановлюють з таким розрахунком, щоб при зварюванні не виникало коротке замикання та обрив дуги, а процес плавлення електрода протікав стабільно.

Швидкість зварювання. Із збільшенням швидкості зварювання зменшуються всі геометричні розміри шва. її встановлюють залежно від товщини металу та умов нормального формування шва. При зварюванні металу великої товщини розробку кромок краще заповнювати вужчими валиками на великій швидкості. При дуже великій швидкості зварювання кінець електрода може вийти із зони захисту і окиснитися на повітрі. Мала швидкість зварювання спричинює збільшення зварної ванни і підвищує можливість утворення nopу металі.

Швидкість зварювання становить 15-80 м/год. При автоматичному зварювані якісні з'єднання можна одержати при товщині металу понад 0,5 мм; при механізованому — понад 1 мм. В основному зварюють метал товщиною понад 3 мм.

Виліт електрода. Із збільшенням вильоту електрода погіршується стійкість горіння дуги і формування шва, а також збільшується розбризкування рідкого металу. При зварюванні з дуже малим вильотом погіршується спостереження за процесом зварювання і часто підгоряють газове сопло й струмопідвідний контактний наконечник. Крім вильоту електрода необхідно витримувати визначену віддаль від сопла пальника до поверхні металу, оскільки із збільшенням цієї віддалі погіршується газовий захист зони зварювання і можливе попадання кисню та азоту повітря в розплавлений метал, що призводить до появи газових пop. Величину вильоту електрода, а також віддаль від сопла пальника до поверхні металу встановлюють залежно від вибраного діаметра електродного дроту (табл. 9.6).

Таблиця 9.6

Граничні значення вильоту електрода, віддалі від сопла пальника до поверхні металу і витрат газу залежно від діаметра електродного дроту

Діаметр

електродного

дроту, мм

Виліт

електрода,

мм

Віддаль від сопла

пальника до поверхні

зварювального металу, мм

Витрати вуглекислого газу, дм3/хв

0,5-0,8

7-10

7-10

5-8

1,0-1,4

8-15

8-14

8-16

1,6-2,0

15-25

15-20

15-20

2,5-3,0

18-30

18-22

20-30


Витрати вуглекислого газу визначають залежно від вибраного діаметра електродного дроту. На витрати газу впливає також швидкість зварювання, конфігурація виробу й наявність руху повітря, тобто протягів у цеху, вітру тощо. У таких випадках для покращення газового захисту необхідно збільшувати витрати вуглекислого газу, зменшувати швидкість зварювання, наближати сопло до поверхні металу або використовувати захисні щити. Але збільшені витрати вуглекислого газу можуть призвести до значного вигоряння кремнію та марганцю.

Нахил електрода вздовж шва впливає на глибину провару та якість шва. При зварюванні кутом уперед майже неможливо спостерігати за формуванням шва, але краще видно зварні кромки і легше направляти електрод точно в зазор між ними. Ширина шва при цьому зростає, глибина провару зменшується. Зварювання кутом уперед рекомендується застосовувати при невеликих товщині металу, коли існує небезпека наскрізних пропалів. При зварюванні кутом назад покращується видимість зони зварювання, підвищується глибина провару і наплавлений метал є більш щільним.

У довідковій літературі орієнтовні режими приводяться у вигляді таблиці, в яку включено лише основні параметри режиму. В табл. 9.7 рекомендуються режими для зварювання вуглецевих і низьколегованих сталей у вуглекислому газі постійним струмом зворотної полярності для дроту типу Св 08 Г2С.

Таблиця 9.7

Орієнтовні режими напівавтоматичного зварювання сталевих листів устик без розробки кромок у вуглекислому газі

Товщина

металу,

мм

Ширина

зазору,

мм

Кількість шарів

Діаметр

Дроту,

мм

Сила

зварювального

струму, А

Напруга дуги,В

Швидкість

зварювання,

м/год

Витрати газу, л/хв

0,6-1,0

0,5-0,8

1

0,5-0,8

50-60

18

20-35

6-7

1,2-2,0

0,8-1,0

1-2

0,8-1,0

70-100

18-20

18-25

10-12

3,0-5,0

46-2,0

1-2

1,6-2,0

180-200

26-28

20-25

14-16

6,0-8,0

1,8-2,2

1-2

2,0

280-380

28-35

18-24

16-18

8,0-12

1,8-2,2

2-3

2,5

280-450

27-35

16-30

18-20

У практиці застосовують також зварювання на підвищених (форсованих) режимах: збільшених силі струму, напрузі дуги та швидкості зварювання, що дозволяє збільшити продуктивність на 25-75/0. У масовому виробництві (наприклад, при виробництві шківів коліс автомобілів) застосовують швидкісне автоматичне зварювання у вуглекислому газі дротом діаметром 3-5 мм. В обмеженому обсязі використовують зварювання у вуглекислому газі неплавким вугільним електродом бортових з'єднань із низьковуглецевих сталей завтовшки 0,3-2 мм (наприклад, каністр, корпусів конденсаторів

тощо). Зварювання виконують без присадки постійним струмом. Спосіб продуктивний, проте міцність з'єднання становить 50-70% міцності основного металу. Характерний режим зварювання металу товщиною 2 мм це струм 120-130 А, швидкість зварювання 50-55 м/год, довжина дуги 2-3 мм, виліт електрода 40-45 мм, діаметр електрода 6 мм.

У довідковій літературі орієнтовані режими приводяться у вигляді таблиць, в які включаються лише основні параметри режиму.
1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас