1   2   3
Ім'я файлу: Отравление.docx
Розширення: docx
Розмір: 55кб.
Дата: 09.06.2020

Отруєння - це патологічний стан, який розвивається внаслідок взаємодії живого організму і речовин різного походження, які надходять в організм з навколишнього середовища. Залежно від кількості отрути, яка потрапила в організм за одиницю часу, розрізняють гострі і хронічні отруєння. Перші доцільно розглядати як хімічну травму.

Класифікація отрут


Класифікація отрут за тропністю
Групи отрут Препарати та речовини

Психо- і нейротропні

Барбітурати, транквілізатори, фенотіазини, три-циклічні антидепресанти, бутирофенони, препа-рати раувольфії, наркотики, алкоголь та його сурогати, ФОС, солі літію

Кардіотропні

Серцеві глікозиди, -адреноблокатори, блокато-ри кальцієвих каналів, хінідини, трициклічні ан-тидепресанти, ФОС, настойки чемериці, глоду та інші рослинні отрути, розчинні солі барію, препа-рати калію

Гепатотропні

Хлоровані вуглеводні (дихлоретан та ін.), отрути грибів, алкоголь, феноли, альдегіди

Нефротропні

Етиленгліколь, щавлева кислота, солі важких металів

Отрути ШКТ

Міцні кислоти та луги, спиртовий розчин йоду, пергідроль, H2O2, KMnO4, формальдегід, скипидар

Гематотропні

Арсеністий1 водень, оцтова кислота, антикоагу-лянти, антиметаболіти, амідо- і нітросполуки бензолу, нітрати, CO

Отрути органів ди-хання і слизових

Хлор, хлорпікрин, фосген, оксиди азоту, пари і дими міцних кислот и лугів, поліцейські гази

Отрути загально-токсичної дії

Ціаніди, сполуки сірки

  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас