Ім'я файлу: Основні класи неорганічних сполук,Гасинець.ppt
Розширення: ppt
Розмір: 594кб.
Дата: 13.04.2021
Пов'язані файли:
Dzyubyshyna_Suchasnyy_zharhon_i_suchasne.pdf
Керецьки1.docx
Лекція 7.pptx
Лекція 8.pptx

Основні класи неорганічних сполук

КЛАСИФІКАЦІЯ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

ОКСИДИ – ЦЕ БІНАРНІ СПОЛУКИ БУДЬ-ЯКОГО ХІМІЧНОГО ЕЛЕМEНТА З ОКСИГЕНОМ. В ОКСИДАХ ОКСИГЕН ЗАВЖДИ ДВОХВАЛЕНТНИЙ


Несолетвірні оксидице реакційно здатні сполуки, що вступають у хімічні реакції, в результаті яких солі не утворюються.
Солетвірніце такі оксиди, що вступають у реакції, в результаті яких утворюються солі.

КЛАСИФІКАЦІЯ ОКСИДІВ


Оксиди


Основні


Амфотерні


Кислотні


CaO, MgO


ZnO, Al2O3


SO3, CO2


Несолетвірні


Солетвірні

EXOY


Основними називаються оксиди, сполуки яких з водою є основами.
Кислотними називають оксиди, сполуки яких з водою є кислотами.
Амфотерними називають оксиди, яким відповідають амфотерні
гідроксиди.

НАЗВИ ОКСИДІВ


В назвах оксидів спочатку називають елемент, після якого вказують римськими цифрами (без відступу) у дужках його валентність і додають слово оксид. Якщо елемент у сполуках має постійну валентність, то її не вказують.
Cr2O3 – хром(ІІІ) оксид;
N2O5 – нітроген(V) оксид;
CO – карбон(ІІ) оксид;
Na2O – натрій оксид;
B2O3 – бор оксид.

ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОКСИДІВ


ОКСИДИ
МехОy; ExOy


+ H2O = гідроксиди або кислоти
відповідно


+ МехОy або + ExOy = солі;


+ амфотерні оксиди = солі;


+ кислоти або + гідроксиди = сіль + вода;

ДОБУВАННЯ ОКСИДІВ:


1. Безпосереднє сполучення простої речовини з киснем (за різних умов):
С + О2 = СО2;
4K + O2 = 2K2O.
2. Горіння складних речовин:
CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O.
3. Розкладання при нагріванні оксигеновмісних сполук:
CaCO3 = CaО + СО2↑;
2Сu(NO3)2 = 2CuO + 4NO2 ↑ + O2 ↑;
2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O.

КИСЛОТИ – ЦЕ СКЛАДНІ РЕЧОВИНИ, ЩО МІСТЯТЬ АТОМИ ГІДРОГЕНУ, ЗДАТНІ ЗАМІЩУВАТИСЯ НА МЕТАЛ, ТА КИСЛОТНИЙ ЗАЛИШОК


За вмістом
Оксигену


Безоксигеновмісні
HCl, HJ, H2S


Оксигеновмісні
H2SO4, HNO3


За кількістю
атомів
Гідрогену


Одноосновні
HF, HNO2


Двоосновні
H2SO3, H2CO3


Трьохосновні
H3PO4

ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КИСЛОТ:


Кислоти
НxКЗ


+ Ме (до Н) = сіль + Н2↑;
(реакція заміщення)


+ амфотерні або кислотні оксиди =
= сіль + вода;
(реакція обміну)


+ основа = сіль + вода;
(реакція нейтралізації)


+ сіль = нова сіль + нова кислота
(кислота, що вступає в реакцію повинна, бути
сильнішою за ту, що входить до складу солі)

ДОБУВАННЯ КИСЛОТ:


1. При взаємодії кислотних оксидів з водою:
SO3 + H2O = H2SO4;
N2O5 + H2O = 2HNO3.
2. Якщо оксиди не розчиняються у воді, то відповідні їм кислоти добувають непрямим способом, а саме дією іншої кислоти (найчастіше сульфатної) на відповідну сіль: Na2SiO3 + H2SO4 = H2SiO3↓.
3. Безкисневмісні кислоти добувають синтезом з водню і неметалу з наступним розчиненням водневої сполуки у воді.
Це HCl, HBr, HJ, H2S:
H2 + Cl2 = 2HCl

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПРИ РОБОТІ З КИСЛОТАМИ


Працювати в захисних рукавичках;
При попаданні кислоти на шкіру промити уражену ділянку проточною водою;
Обробити 5%-им розчином питної соди;
При розведені концентрованої сульфатної кислоти спочатку наливати воду, потім – кислоту у воду.

ГІДРОКСИДИ – ЦЕ СКЛАДНІ РЕЧОВИНИ, УТВОРЕНІ МЕТАЛІЧНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ТА ГІДРОКСИЛЬНИМИ ГРУПАМИ


Число гідроксильних груп у молекулі гідроксиду відповідає валентності металу і визначає кислотність основи:
NaOH – однокислотна основа;
Ca(OH)2 – двокислотна основа.
Валентність
гідроксогрупи дорівнює І.

КЛАСИФІКАЦІЯ ГІДРОКСИДІВ


Гідроксиди


Розчинні у воді
Луги
NaOH, KOH


Нерозчинні у воді
Основи
Cu(OH)2, Fe(OH)3

НАЗВИ ГІДРОКСИДІВ


Назви гідроксидів складаються з назви металу, після якого вказують римськими цифрами (без відступу) у дужках його валентність та слово гідроксид.
Fe(OH)2 – ферум(ІІ) гідроксид;
Ni(OH)2 – нікель(ІІ) гідроксид;
NaOH – натрій гідроксид.

ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІДРОКСИДІВ:


Гідроксиди
Ме(ОН)х


+ кислотні або амфотерні оксиди =
= сіль + вода;


+ кислоти = сіль + вода;


+ амфотерні гідроксиди = сіль + вода;


+ солі = нова сіль + нова основа;

ДОБУВАННЯ ГІДРОКСИДІВ:


При взаємодії металів або їх оксидів з водою:
2Na + 2H2O = 2NaOH + H2↑;
Na2O + H2O = 2NaOH.
2. Нерозчинні у воді основи добувають непрямим способом, а саме: дією лугів на водні розчини відповідних солей:
FeSO4 + 2NaOH = Fe(OH)2↓ + Na2SO4;
AlCl3 + 3NaOH = Al(OH)3↓ + 3NaCl.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПРИ РОБОТІ З ЛУГАМИ


- Працювати в захисних рукавичках, захисному одязі та захисних окулярах;
- При попаданні кислоти на шкіру промити уражену ділянку великою кількістю проточної води;
- При попаданні лугу в очі негайно промити їх розчином борної кислоти аптечного виготовлення;
Розлитий луг нейтралізувати оцтом.

ІНДИКАТОРИ


речовини або тіла, за допомогою яких виявляють конкретну ознаку речовини, тіла або матеріалу


Індикатор


Кисле середовище


Лужне середовище


Нейтральне середовище


Лакмус


Червоний


Синій


Фіолетовий


Фенолфталеїн


Безбарвний


Малиновий


Безбарвний


Метиловий оранжевий


Червоно-рожевий


Жовтий


Помаранчевий

CОЛІ – ЦЕ СКЛАДНІ РЕЧОВИНИ, УТВОРЕНІ АТОМАМИ МЕТАЛІВ І КИСЛОТНИМИ ЗАЛИШКАМИ


Солі


Середні
Na2SO4; KCl; Ca(NO3)2


Кислі
NaHSO4; KH2PO4


Основні
Al(OH)2Cl; Fe(OH)SO4

СОЛІ


Середні – це продукти повного заміщення всіх атомів Гідрогену кислоти на атоми метелічного елемента (чи металоподібну групу).
Кислі – це продукти заміщення лише частини атомів Гідрогену в молекулі кислоти на атоми металічного елемента.
Основні – продукти заміщення лише частини гідроксогруп основ (амфотерних гідроксидів) на кислотні залишки.

НАЗВИ СОЛЕЙ


Fe(NO3)3 – ферум(ІІІ) нітрат;
Na2SO4 – натрій сульфат;
KHCO3 – калій гідрогенкарбонат;
NaH2PO4 – натрій дигідрогенортофосфат;
Mg(OH)NO3 – магній гідроксонітрат;
Al(OH)2Cl – алюміній дигідроксохлорид.

ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СОЛЕЙ:


Солі


+ Ме = нова сіль + новий Ме;
(реакція заміщення)


+ кислота = нова сіль + нова кислота;


+ основа = нова сіль + нова основа;


+ сіль = нова сіль + нова сіль;
(один із продуктів випадає в осад!)


скачати

© Усі права захищені
написати до нас