Ім'я файлу: Література (2).docx
Розширення: docx
Розмір: 18кб.
Дата: 24.10.2022
скачати
Пов'язані файли:
file.pdf

1. Український дитячий фольклор як феноменальний засіб етнопедагогіки: характеристика, історія розвитку. Основні класифікації дитячого фольклору.

Дитячий фольклор — це сукупність зразків усної народної творчості, яка складається із класичних та сучасних фольклорних форм і функціонує у дитячому середовищі або виконується спеціально для дітей.

До середини ХІХ ст. дитячий фольклор не виділявся в окрему групу усної народної творчості та спеціально не записувався. Тільки від другої половини ХІХ ст. і у ХХ ст., відколи зростає зацікавленість суспільства народним життям, починається збирання та з'являються публікації зразків усної дитячої словесності В. Даля, П. Шейна, О. Афанасьє-ва, П. Іванова, С. Ісаєвича, Г. Виноградова, 0.   Капіци, М. Мєльнікова, П. Чубинського, І.  Манжури, М. Вовчка, М. Лисенка, В. Василенка, В. Анікіна, Д. Яворницького, В. Верховинця та ін.

Наукова зацікавленість проблематикою дитячого фольклору також починається у середині ХІХ ст. й розвивається спершу на тлі таких відомих у фольклористиці напрямів як міфологічного (В. Попов) та культурно-історичного (М. Костомаров), а П. Шейн уперше створює детальну класифікацію дитячого пісенного фольклору та виділяє в ньому деякі жанри (колисанки, примовки тощо).

У ХХ ст. пошукову роботу одним із перших продовжив Г. Виноградов, який досить точно дав визначення дитячого фольклору та детально проаналізував його жанри (зокрема лічилки), простежив зв'язки дитячого фольклору із народним побутом.

Досліджували дитячий фольклор О. І. Дей, Г. В. Довженок, О. А. Правдюк, Г. А. Барташе-вич, Л. Б. Стрюк, Ф. З. Яловий, П. Г. Черем-ський, В. Г. Бойко, О. М. Таланчук, Л. Ф. Ду-наєвська та ін.

Класифікація дитячого фольклору така:

•     зразки усної народної словесності, виконувані дорослими для дітей;

•     різножанрові фольклорні твори, які побутують у дитячому середовищі;

  • зразки усної творчості, які виникають і функціонують внаслідок комунікативної специфіки дитячого віку.


2. Календарно-обрядові пісні та ігрові пісні у дитячому середовищі : характеристика жанрів, декламація напам’ять зразків, аналіз форми і змісту творів.

3. Колискові пісні, забавлянки ( потішки (утішки), пестушки, чукикали): характеристика жанрів, декламація напам’ять зразків , аналіз змісту і форми вказаних жанрів.

4. Дитячий ігровий фольклор та малі фольклорні жанри у дитячому середовищі ( лічилки, ігрові лічилки, прозивалки, дражнили, мирилки, скоромовки, віршований галас, заклички, примовки, загадки, прислів’я і приказки): характеристика жанрів, декламація напам’ять зразків , аналіз змісту і форми вказаних жанрів.

5. Дитячий прозовий фольклор ( легенди, перекази ): характеристика жанрів, художній переказ зразків , аналіз змісту і форми вказаних жанрів.

6. Українська народна казка: основні тематичні групи казок. Значення народної казки для розвитку гармонійної особистості. Аналіз народних казок : літературознавчий і методичний

Українські народні казки — жанр українського фольклору, представлений творами чарівного, авантюрного чи побутового характеру усного походження з настановою на вигадку, що розповідаються з розважальною чи дидактичною метою. В українських казках відображено вірування й цінності українського народу. Українські народні казки лежать в основі вітчизняних літературних казок. Усі казки можна поділити на три групи: чарівні, соціально-побутові та про тварин.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас