Ім'я файлу: ОТИК ПЗ З.2.doc
Розширення: doc
Розмір: 1051кб.
Дата: 20.11.2021
скачати
Пов'язані файли:
qgcaCdpyFAMlC48w1nJKJg.pptx

Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації

Національного технічного університету України

"Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"

Спеціальна кафедра №3

«Теоретичних основ експлуатації засобів

Спеціальних телекомунікаційних систем»

Звіт

Практичне заняття

з навчальної дисципліни

«Основи теорії інформації та кодування»

ТЕМА 3 Методи оптимального кодування повідомлень.

Заняття 2. Дослідження характеристик стандартних кодів.

Виконав: мол. с-т С-04 групи Стрельченко М.О.

Перевірив: доцент спеціальної Кафедри №3

Лівенцев С.П.


Київ 2021
ðŸñ€ñð¼ð°ñ ñð¾ðµð´ð¸ð½ð¸ñ‚ðµð»ñŒð½ð°ñ ð»ð¸ð½ð¸ñ 1 1 (МТК-2)

Дано : План рішення :

С- 10100

т – 00001 1) Закодувати за допомогою коду МТК-2

р – 01010 2) Розрахувати кількість символів

е – 10000 3) Визначити ймовірність появи 0 та 1

л – 01001 4) Розрахувати ентропію

ь – 10111 5) Розрахувати кількість інформації

11011 (перехід з символів у цифри ) 6) Висновк

ч(4) – 01010

00000 (перехід з цифри у символ)

е - 10000

н - 00110

к - 11110

о – 00011

ðŸñ€ñð¼ð°ñ ñð¾ðµð´ð¸ð½ð¸ñ‚ðµð»ñŒð½ð°ñ ð»ð¸ð½ð¸ñ 2

H - ?

I - ?

Рішення :

10100000010101010000010011011111011010100000010000001101111000011

n= 65

p(0) = 

p(1) = H = - (  log (  ) +  log  ) ) = 0,97 

I = n * H

I = 65 * 0,97 = 63,05 біт

n= 11

p(с) =  ; p(т) =  ; p(р) =  ; p(е) =  ; p(л) =  ; p(ь) =  ; p(ч) =  ; p(н) =  ; p(к) =  ; p(о) = H = - (10 (  log (  )) + 1 (  log (  )))= 3,6 

I = n * H

I = 11 * 3,6 = 39,6 біт

Висновок :

Під час кодування виявив недолік, а саме : в рос. мові не повний алфавіт , через це потрібно переходити на лат. мову та цифри.

Код розрядністю 5-бітів дає можливість отримати всього 32 різні комбінації, чого недостатньо для кодування алфавіту, цифр та мінімального набору знаків пунктуації.

Визначив з кожної літери код розрядності 5-бітів, переходив з рос. мови на цифри, а потім назад. Порахував n кількість елементів та ймовірність появи елементів. Далі розрахував ентропію 0,97  і завдяки їй вирахував кількість інформації в повідомленні 63,05 біт.

Ще я переводив повідомлення на укр мову та визначив скільки інформації містить повідомлення на укр мові 39,6 біт.

№ 2 (МТК-5)

ДðŸñ€ñð¼ð°ñ ñð¾ðµð´ð¸ð½ð¸ñ‚ðµð»ñŒð½ð°ñ ð»ð¸ð½ð¸ñ 19 ано : План рішення :

С– 0011111 1) Закодувати за допомогою коду МТК-5

т – 0100101 2) Розрахувати кількість символів

р – 0010101 3) Визначити ймовірність появи 0 та 1

е – 0101001 4) Розрахувати ентропію

л – 1100001 5) Розрахувати кількість інформації

ь – 1000101 6) Висновок

ч – 1111101

е – 0101001

нðŸñ€ñð¼ð°ñ ñð¾ðµð´ð¸ð½ð¸ñ‚ðµð»ñŒð½ð°ñ ð»ð¸ð½ð¸ñ 4 –1110001

к – 1011001

оðŸñ€ñð¼ð°ñ ñð¾ðµð´ð¸ð½ð¸ñ‚ðµð»ñŒð½ð°ñ ð»ð¸ð½ð¸ñ 5 – 1111001

H - ?

I - ?

Рішення

00111110100101001010101010011100001100010111111010101001111000110110011111001

n= 77

p(0) = 

p(1) = H = - (  log (  ) +  log  ) ) = 0,99 

I = n * H

I = 77 * 0,99 = 76,23 біт

Висновок : Під час кодування відразу помітив перевагу МТК-5 над МТК-2, а саме : більший алфавіт рос. мови. , але також недолік , а саме розмір літер , бо між великою та маленькою літерою є різниця в значеннях.

Визначив з кожної літери код розрядності 7-бітів. Порахував n кількість елементів та ймовірність появи елементів. Далі розрахував ентропію 0,99  і завдяки їй вирахував кількість інформації в повідомленні 76,23 .

В цьому завданні, я не переводив повідомлення на укр мову, бо це зроблено в МТК-2 і результат буде теж самий.

№ 3 (Код Морзе кабельний)

ДðŸñ€ñð¼ð°ñ ñð¾ðµð´ð¸ð½ð¸ñ‚ðµð»ñŒð½ð°ñ ð»ð¸ð½ð¸ñ 6 ано : План рішення :

С– 10101 1) Закодувати за допомогою Код Морзе кабельний

т – 111 2) Розрахувати кількість символів

р – . . 10111011101 3) Визначити ймовірність появи 0 та 1

е – . 1 4) Розрахувати ентропію

л – . .. 101110101 5) Розрахувати кількість інформації

ьðŸñ€ñð¼ð°ñ ñð¾ðµð´ð¸ð½ð¸ñ‚ðµð»ñŒð½ð°ñ ð»ð¸ð½ð¸ñ 3 .. 11101010111 6) Висновк

ч – . 1110111011101

е – . 1

н – . 11101

к – . 111010111

оðŸñ€ñð¼ð°ñ ñð¾ðµð´ð¸ð½ð¸ñ‚ðµð»ñŒð½ð°ñ ð»ð¸ð½ð¸ñ 14 11101110111
H - ?

I - ?

Рішення

1010100011100010111011101000100010111010100011101010111000111011101110100010001110100011101011100011101110111

n= 109

p(0) = 

p(1) = H = - (  log (  ) +  log  ) ) = 0,98 

I = n * H

I = 109 * 0,98 = 106,82 біт
Висновок : я закодував своє призвище за кабельним кодом Морзе. Визначив з кожного символу код. Порахував n кількість елементів та ймовірність появи елементів. Далі розрахував ентропію 0,98  і завдяки їй вирахував кількість інформації в повідомленні 106,82 .

№ 4 (Код Морзе)

ðŸñ€ñð¼ð°ñ ñð¾ðµð´ð¸ð½ð¸ñ‚ðµð»ñŒð½ð°ñ ð»ð¸ð½ð¸ñ 8

Дано : План рішення :

С– 10101 1) Закодувати за допомогою коду Код Морзе

т – 2 2) Розрахувати кількість символів

р – . . 1020201 3) Визначити ймовірність появи 0 та 1

е – . 1 4) Розрахувати ентропію

л – . .. 1020101 5) Розрахувати кількість інформації

ьðŸñ€ñð¼ð°ñ ñð¾ðµð´ð¸ð½ð¸ñ‚ðµð»ñŒð½ð°ñ ð»ð¸ð½ð¸ñ 20 .. 2010102 6) Висновк

ч – . 2020201

е – . 1

н – . 201

к – . 20102

оðŸñ€ñð¼ð°ñ ñð¾ðµð´ð¸ð½ð¸ñ‚ðµð»ñŒð½ð°ñ ð»ð¸ð½ð¸ñ 16 20202

H - ?

I - ?

Рішення

1010100020001020201000100010201010002010102000202020100010002010002010200020202

n= 79

p(0) = 

p(1) = 

p(2) = H = - (  log (  ) + 2(  log  ) ) )= 1,33 

I = n * H

I = 79 * 1,33 = 105,07 біт

Висновок : В нього такий недолік, а саме він не оптимальний, бо від самого початку він складался для англ мови. Але також є і плюс літери кодуються простішими сполученнями крапок і тире. Це робить освоєння Морзе простіше, а передачі — компактніше.

Визначив з кожного символу код. Порахував n кількість елементів та ймовірність появи елементів. Далі розрахував ентропію 1,33  і завдяки їй вирахував кількість інформації в повідомленні 105,07 .

ðŸñ€ñð¼ð°ñ ñð¾ðµð´ð¸ð½ð¸ñ‚ðµð»ñŒð½ð°ñ ð»ð¸ð½ð¸ñ 9 5 (ASCII)

Дано : План рішення :

C – 10010001 1) Закодувати за допомогою коду ASCII

т – 11100010 2) Розрахувати кількість символів

р – 11100000 3) Визначити ймовірність появи 0 та 1

е – 10100101 4) Розрахувати ентропію

л– 10101011 5) Розрахувати кількість інформації

ь – 11101100 6) Висновк

ч – 11100111

е – 10100101

н – 10101101

к – 10101010

оðŸñ€ñð¼ð°ñ ñð¾ðµð´ð¸ð½ð¸ñ‚ðµð»ñŒð½ð°ñ ð»ð¸ð½ð¸ñ 17 ðŸñ€ñð¼ð°ñ ñð¾ðµð´ð¸ð½ð¸ñ‚ðµð»ñŒð½ð°ñ ð»ð¸ð½ð¸ñ 7 – 10101110

H - ?

I - ?

Рішення

10010001 11100010 11100000 10100101 10101011 11101100 11100111 10100101 10101101 10101010 10101110

n= 89

p(0) = 

p(1) = H = - ( log ( ) + log  ) ) = 0,99 

I = n * H

I = 88 * 0,99 = 87,12 біт

Висновок : Семибітний код, а восьмий біт часто використовується для забезпечення відповідності чи додаткових символів. Такий 8-бітний варіант коду називають розширеним ASCII.

Визначив з кожної літери код розрядності 8-бітів. Порахував n кількість елементів та ймовірність появи елементів. Далі розрахував ентропію 0,99  і завдяки їй вирахував кількість інформації в повідомленні 87,12 біт

При розхрахунку потрібно звернути увагу, що великі і маленькі літери англійської абетки відрізняються.

№ 6 (Unicode)

ДðŸñ€ñð¼ð°ñ ñð¾ðµð´ð¸ð½ð¸ñ‚ðµð»ñŒð½ð°ñ ð»ð¸ð½ð¸ñ 11 ано : План рішення :

С– 10000100001 1) Закодувати за допомогою коду Unicode

т – 10001000010 2) Розрахувати кількість символів

рðŸñ€ñð¼ð°ñ ñð¾ðµð´ð¸ð½ð¸ñ‚ðµð»ñŒð½ð°ñ ð»ð¸ð½ð¸ñ 21 – 10001000000 3) Визначити ймовірність появи 0 та 1

е – 10000110101 4) Розрахувати ентропію

л – 10000111011 5) Розрахувати кількість інформації

ь – 10001001100 6) Висновк
ч – 10001000111

е – 10000110101

н – 10000111101

кðŸñ€ñð¼ð°ñ ñð¾ðµð´ð¸ð½ð¸ñ‚ðµð»ñŒð½ð°ñ ð»ð¸ð½ð¸ñ 22 – 10000111010

о – 10000111110

ðŸñ€ñð¼ð°ñ ñð¾ðµð´ð¸ð½ð¸ñ‚ðµð»ñŒð½ð°ñ ð»ð¸ð½ð¸ñ 18

H - ?

I - ?

Рішення

10000100001 10001000010 10001000000 10000110101 10000111011

10001001100 10001000111 10000110101 10000111101 10000111010

10000111110

n= 121

p(0) = 

p(1) = H = - ( log ( ) + log ) ) = 0,97 

I = n * H

I = 121 * 0,97 = 117,37 біт

Висновок : Його перевага в тому що включає в себе знаки майже всіх письмових мов світу . В даний час стандарт є переважаючим в Інтернеті. Застосування цього стандарту дозволяє закодувати дуже велике число символів з різних систем писемності: в документах, закодованих за стандартом Юнікод, можуть бути сусідами китайські ієрогліфи, математичні символи, букви грецького алфавіту, латиниці. Також є і недоліки : проблема неправильної розкодування; проблема обмеженості набору символів; проблема перетворення одного кодування в іншу; проблема дублювання шрифтів.

Визначив з кожної літери код розрядності 11-бітів. Порахував n кількість елементів та ймовірність появи елементів. Далі розрахував ентропію 0,97  і завдяки їй вирахував кількість інформації в повідомленні 117,37 .
скачати

© Усі права захищені
написати до нас