Ім'я файлу: Куяров О.М. ПО-21мн lab2.docx
Розширення: docx
Розмір: 83кб.
Дата: 01.02.2023
скачати

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”

Кафедра ……………………………………………………….

Теорія сучасного управління


«Обчислення перехідної матриці стану методом
Келі-Гамільтона»


Київ-2022

  1. Мета роботи

Вивчити метод обчислення перехідної матриці стану Келі-Гамільтона та набути практичних навиків її обчислення.

  1. Постановка задачі

  1. Знайти власні значення матриці А.

  2. Скласти систему рівнянь, аналогічну (12) для Т= 0,01.

  3. Обчислити перехідну матрицю стану для Т=0,01; 0,1; 0,5; 5.


  1. Хід роботи.

За варіантом, маємо таку перехідну матрицю стану А:Знайдемо власні значення матриці, розв’язавши її характеристичне рівняння:Сформуємо і вирішимо систему алгебраїчних рівнянь згідно з теоремою Келі-Гамільтона:Складемо перехіну матрицю стану:Подальші розрахунки будуть занадто трудомісткими для виконання в ручному режимі, тому напишемо matlab-функцію, що виконає весь розрахунок замість нас:

Лістинг програми:

clc, clear

T = 0.01;

lamb0 = exp(-3 * T) * (1 - 3 * exp(T) + 3 * exp(2 * T));

lamb1 = 0.5 * exp(-3 * T) * (3 - 8 * exp(T) + 5 * exp(2 * T));

lamb2 = 0.5 * exp(-3 * T) * (exp(T) - 1)^2;

A0 = [1 0 0; 0 1 0; 0 0 1];

A1 = [0 1 0; 0 0 1; -6 -11 -6];

A2 = [0 0 1; -6 -11 -6; 36 60 25];

funcT = lamb0 * A0 + lamb1 * A1 + lamb2 * A2;

disp(funcT);

Результати роботи програми:Проведемо обчислення перехідної матриці стану при періодах квантування T=0.01, 0.1, 0.5, 5:

Табл. 1 – Перехідні матриці стану при різних періодах квантування

0.010.10.55

  1. Висновок

Під час виконання цієї лабораторної роботи я навчився розраховувати перехідну матрицю стану за допомогою методу Келі-Гамільтона. У порівнянні з методом безпосереднього розкладання в ряд, цей метод є складнішим математично, але при більших порядках об’єкту або більших періодах квантування він буде потребувати набагато менше обчислювальних потужностей. Якщо порівнювати результати обчислення перехідної матриці стану цими двома методами то, як і очікувалося, результати розрахунків є ідентичними.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас