Ім'я файлу: Варіант тестів з ТА.docx
Розширення: docx
Розмір: 41кб.
Дата: 24.01.2021

Київський національний університет будівництва і архітектури

Дисципліна «Теорія алгоритмів»
ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № 1


ПИТАННЯ

ВАРІАНТИ ВІДПОВІДЕЙ

1. Спеціальний вид списку, в якому операція включення відбувається на одному кінці, а включення на іншому – це…

А. двонаправлений список

Б. черга

В. масив

Г. стек2.Виконайте пошук в глибину, починаючи з вершини а.А. adcfgeb

Б. abcdegf

В. abcefgd

Г. abcegfd

3. Пройти задане дерево в прямому порядкуА. a b d e c f g h

Б. d e b g h f c a

В. d b e a c g f h

Г. a b c d e f g h

4. Для заданих даних побудувати код Хаффмана і закодувати ним текст DAABCA:

символ

A

B

C

D

ймовірність

0,4

0,15

0,25

0,2
А. 100 1 1 111 11 1

Б. 101 0 0 111 01 0

В. 000 0 0 111 10 0

Г. 111 0 0 110 10 0

5. Метод сортування Шелла полягає в…

А. в знаходженні такої позиції опорного елемента, який розподіляє масив на 2 частини зліва елементи менші за опорний, справа більший.

Б. в прибиранні масового безладу в масивіпорівнюючи далеко розташовані один від одного елементи, поступово зменшуючи інтервал між ними до одиниці.

В. в створенні відсортованої послідовності шляхом приєднання до неї одного елемента за другим в правильному порядку.

Г. в упорядкуванні спочатку перших двох елементів, а потім вставляється третій у відповідне місце по відношенню до перших двох елементів.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас