1   2   3   4
Ім'я файлу: ПР_2_Складання_віршованих_і_драматичних_творів.docx
Розширення: docx
Розмір: 129кб.
Дата: 14.09.2021
Пов'язані файли:
ЛР 37 Текстові ефекти сиру і електрики.docМіністерство освіти і науки України

Київський коледж комп’ютерних технологій та економіки НАУ


ЗАТВЕРДЖУЮ Заступник директора з НВирР

_______________В. М. Михалевич

“_____” ______________ 20____р.

ІНСТРУКЦІЯ

до проведення практичної роботи №4

«Складання текстів віршованих та драматичних творів»
Дисципліна: Додрукарське опрацювання інформації

РОЗГЛЯНУТО
на засіданні ВКС
«Видавництво та поліграфія»

«___» ______________ 2020 р.

протокол №__________

Голова ЦВК

_______________ О. М. Віхоть

Інструкцію склав викладач __________________ О. М. Віхоть

«___» ______________ 2020 р.

м. Київ


Практична робота № 2

Складання текстів віршованих та драматичних творів

1 Мета роботи: формування вмінь і навичок складання текстів віршованих та драматичних творів

2 Завдання

2.1 Скласти віршовані тексти згідно з правилами складання

2.2 Скласти драматичні тексти згідно з правилами складання

2.3 Провести зчитування, вичитування та звіряння запропонованого тексту
2.4 Підготувати оригінал-макети віршованих та драматичних текстів

3 Література

3.1 Новиченко В.М., Конспект лекцій з дисципліни «Обробка текстової інформації», лекції з тем 2.1 «Вимоги до текстових оригіналів», 2.2 «Складання тексту в Word
згідно технічних правил», 2.5 «Складання віршованих та драматичних творів»

4 Короткі теоретичні відомості

Правила набору віршованоготексту

При наборі та верстці віршованих творів необхідно уважно перевіряти
відбивки строф, втяжок і переносів рядків, виключки імен авторів, перекладачів, дат

написання творів.

При наборі віршів початкові рядки всіх строф, як правило, повинні бути

набрані без абзацних відступів. Міжслівні пробіли у віршах повинні бути рівні або
близькі до напівкегельного. Зміна пробілів допускається для ліквідації «коридорів»
або для розміщення рядка в заданому форматі.

Віршований текст заверстують по центральній осі, посередині шпальти, визначаючи початковий відступ по середньому рядку — при цьому лівий і правий береги сторінки повинні бути однаковими. Верстаючи текст на дві колонки,
орієнтуються на центральні вісі колонок.

Якщо рядки вірша по розмітці повинні бути набрані з різними втяжками, один відступ від іншого повинен відрізнятися не менш ніж на кегельну, не менш

чим на напівкегельну.

При заверстуванні тексту «східцями» (звязаною виключкою) перші
рядки усіх строф розташовують по одній вертикалі. А в межах кожної окремої
строфи кожний наступний рядок виключають по тій вертикалі, на якій закінчився попередній рядок.
Якщо формат шпальти малий, то верстати «східцями» можна так, щоб

кожен рядок перекривав попередній на однакову величину (кегельну, цицеро тощо). Перекриття рядків можливі виключно в межах кожної окремої строфи.

Доведення віршорядка до певного формату не повинно призводити до
появи «дірок» і «коридорів» у верстці. Оптимальна величина міжслівних проміжків

— 1/2 кегельної.

При наборі та верстанні віршів слід уникати переносів. При

необхідності, якщо довжина рядка перевищує формат, то переносять цілі слова,
виключаючи їх у правий край (або по одній лівій осі в правій частині формату),
якщо немає інших вказівок технічного редактора. Наприкінці рядків не повинні
залишатися прийменники та союзи. В особливих випадках допускається перенос у

правий край попереднього або наступного рядка, з відбиттям перенесеної частини
від тексту рядка не менш чим на кегельну і відділенням перенесеного тексту
квадратною дужкою, відбитою на 2 п.

При перенесенні вірша з однієї шпальти на наступну бажано не
розривати строфу. Якщо цього неможливо уникнути, то внизу даної шпальти і вгорі

наступної повинно залишитися мінімум два рядки розірваної строфи.

Для виокремлення строф застосовують відбивки і втяжки. Якщо для

виокремлення строф застосовують відбивки, то величина цих відбивок рівна
кегельній (припустимими також є 1/2 та 11/2 кегельної). На кожному розвороті
відбивка строф повинна бути однаковою. У журнальних, газетних, інформаційних
виданнях та виданнях оперативної поліграфії дозволяється робити різні відбивки
строф.

Строфи із втяжкою і без втяжки, що послідовно чергуються (це спосіб
візуально виокремити їх), не відбивають одна від одної. Різниця між втяжками повинна складати мінімум кегельну шрифту.

Назви творів або зірочки, цифри між строфами відбивають зверху
більше, ніж знизу. Якщо строфи тексту не відбиті одна від одної, то цифри і зірочки

відбивають приблизно на кегельну шрифту, а якщо відбиті, — то на дві кегельних
шрифту.

Якщо після останніх слів прямої мови є продовження віршорядка, то цю його частину заверстують у наступному рядку із втяжкою.

Дату і місце написання заверстують після останнього віршорядка з
виключкою вліво. У наступному рядку зазначають прізвище автора — його
виключають під текстом вправо.

НАДІЯ

Ні долі, ні волі умене нема,

Зосталося тільки надія одна:

Надія вернутись ще раз на Вкраїну,
Поглянути ще раз на рідну країну,
Поглянути ще раз на синій Дніпро, Тамжити чи вмерти, мені всеодно... Луцьк,1880

Леся Українка

Правила набору драматичнихтворів

Під час набору та верстанні шпальт драматичних творів уважно

ставляться до шрифтових виділень — у драматичних творах їх багато і вони
різноманітні (розрядка, курсив, напівжирним, відмінності у величині кеглів). Ще одна їх складність — насиченість розділовими знаками після реплік різних
емоційних тотальностей.


Старий
 Ремарки, що містяться поміж репліками дійових осіб і виключені
окремими рядками, відбивають зверху і знизу від реплік у межах кегельної шрифту.

Г ри ц ь ко. Сила вмене є?

Катериназнизалаплечима, Грицько хапає її наруки, швидко крутить навколо себе.

К а т е ри н а. Пусти, навіжений!..

(О. Коломієць)

Шпальту драматичного твору не слід закінчувати рядком, що містить
тільки ім'я персонажа і ремарку, — слід підверстати мінімум два рядки репліки; починати ремаркою, що знаходиться всередині репліки.

 Імена персонажів у списку дійових осіб зазвичай виділяють розрядкою,
рідше — шрифтом напівжирного накреслення; а перед репліками — одним з
варіантів: розрядкою, курсивом, напівжирним, капітеллю. Якщо при наборі
драматичних творів імена дійових осіб виключаються окремими рядками, то репліки починають без абзацного відступу. Так, у книзі Л. Костенко «Вибране» (К.: Дніпро, 1989) у творі «Сніг у Флоренції» імена персонажів перед їхніми репліками виділені курсивом:

Я не один. Не я один. А Данте?
Він теж молився іншим небесам.

Флорентієць

О, не порівнюй, Данте був вигнанець.
А ти втікач. Ти сам покинув, сам.

Імена дійових осіб у їх переліку видавці теж виділили курсивом, а не розрядкою чи напівжирним накресленням.

ДІЙОВІ ОСОБИ
ДжованфранческоРустичі (Старий) Флорентієць

Двоє ченців

Брат Домінік

У віршованих драматичних творах рядки віршів, що відносяться до
різних реплік, повинні бути набрані способом східчастої (звязаної) виключки.

Шпальту драматичного твору не слід закінчувати одним або двома
рядками репліки — слід підверстати мінімум три рядки.

Якщо в драматичних творах ремарки оформлені окремими рядками, «у
червоний рядок», то перший рядок та всі інші рядки ремарки повинні бути набрані на повний формат без абзацного відступу, а остання виключена по центрі формату «у новий рядок».

У прозовій драмі кожну частину в колективній репліці заверстують чітко під попередньою частиною — так, щоб усі тире і початкові букви частин-реплік розташовувалися по вертикалі.

Знявся гомін, голоси, жіночий плач:
Правда!

Що правда?

Уже печуть?

Що печуть?
Та хліб же...
Іхліб, і нас!
Чоловіче божий,спаси нас!

Спаси нас!

(М. Куліш)

Нагадую, що шрифти деяких розмірів мають свої історичні назви: брильянт —

3 пункти Дідо, діамант (4), перл (5), нонпарель (6), міньйон (7), петит (8), борґес (9),

корпус (10), цицеро (12), мітель (14), терція (16), парангон (18), текст (20),
подвійний цицеро (24), малий канон (36), канон (42), великий канон (48).

  1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас