1   2   3
Ім'я файлу: ТД_кисень газ, рідкий 2021.docx
Розширення: docx
Розмір: 96кб.
Дата: 27.04.2021
скачати

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №2»

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

Затверджено

на засіданні тендерного комітету

протокол від 21.01.2021 р.

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

для процедури закупівлі – відкриті торги

по предмету закупівлі:

(ЄЗС ДК 021:2015) код 24100000-5 Гази

(Кисень медичний газоподібний у балонах (Oxygen); кисень медичний рідкий (Oxygen)

Київ, 2021Загальні положення

1

2

3

1

Терміни, які вживаються в тендерній документації

Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі». Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі

2

Інформація про замовника торгів
2.1

повне найменування

Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня №2» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.2

Місцезнаходження

м. Київ, вул. Краківська, 13, 02094

2.3

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Гринчук Микола Олександрович, начальник господарського відділу КНП «КМКЛ № 2», м. Київ, вул. Краківська, 13, тел. (044) 292-60-31, тел./факс (044) 292-32-71, kmkl2@ukr.net

3

Процедура закупівлі

відкриті торги

4

Інформація про предмет закупівлі
4.1

назва предмета закупівлі

(ЄЗС ДК 021:2015) код 24100000-5 Гази (Кисень медичний газоподібний у балонах (Oxygen); кисень медичний рідкий (Oxygen)

4.2

опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції

-

4.3

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

КНП «КМКЛ №2», м. Київ, вул. Краківська, 13

Кількість:

Кисень медичний газоподібний - 100 балонів місткістю 40 л (по 6,3 куб. м кожний)

Кисень медичний рідкий – 13 756 кг

4.4

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

З дати підписання договору протягом 2021 року, партіями, впродовж 24 годин з моменту отримання Постачальником заявки по телефону. Термінове постачання здійснюється цілодобово впродовж 3 годин з моменту отримання замовником заявки по телефону.

5

Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах

6

Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції

Валютою тендерної пропозиції є гривня.

Ціна тендерної пропозиції повинна бути сформована з врахуванням вимог чинного законодавства

7

Інформація  про  мову (мови),  якою  (якими) повинно  бути  складено тендерні пропозиції

Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Тендерна пропозиція складається українською мовою. У разі надання учасником будь-яких документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською. Переклад повинен бути посвідчений підписом перекладача.

Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації

1

Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації

Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично призупиняє перебіг тендеру.

Після розміщення замовником роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель поновлюється перебіг тендеру та одночасно продовжується строк подання тендерних пропозицій не менш як на сім днів.

2

Унесення змін до тендерної документації

Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше семи днів.

Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться.

Інструкція з підготовки тендерної пропозиції

1

Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції

Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження файлів з:

  • інформацією, складеною Учасником за формою відповідно до додатку 2 до цієї документації;

  • інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі) відповідно до додатку 1 до цієї документації;

  • інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до тендерної документації;

  • інформацією щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону;

  • інформацією про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам (у разі потреби);

  • документами, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції;

  • іншими документами, передбаченими цією тендерною документацією.

Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію.

Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме - технічні помилки та описки.

Допущення учасниками формальних (несуттєвих) помилок в тендерній пропозиції не призведе до відхилення їх пропозицій.

Перелік формальних помилок затверджений наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 15.04.2020 р. № 710, згідно з яким формальними помилками є:

1. Інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині:

уживання великої літери;

уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;

використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;

зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах;

застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;

написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;

нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).

2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.

3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації.

4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).

5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації.

6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.

7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.

8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.

9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).

10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).

11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.

12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.

Документи, що подаються учасником в складі тендерної пропозиції, повинні бути належного рівня зображення та доступні для відкриття і перегляду.

Файлам, що розміщуються (завантажуються) в електронній системі закупівель учасником в складі тендерної пропозиції повинна бути присвоєна назва, яка відповідає змісту поданого документу.

Назва документу, наданого в складі пропозиції та підготовленого безпосередньо учасником, повинна відповідати назві документу, визначеній Замовником в тендерній документації.

Документ розміщений на декількох сторінках повинен бути розміщений (завантажений) в електронній системі закупівель одним файлом.

Пропозиція, розміщена в системі, повинна бути підписана шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису (електронного цифрового підпису) Учасника.

В разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язаний складати/надавати будь-який із документів зазначених в цій документації, такий Учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, в якому зазначає законодавчі підстави ненадання зазначених документів, або аналог документу.

2

Забезпечення тендерної пропозиції

Не вимагається

3

Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції

-

4

Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними

Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.  До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій.

Учасник має право:

  • відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;

  • погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції

5

Кваліфікаційні критерії до учасників та підстави, встановлені статтею 17 Закону, та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством


І. У тендерній пропозиції учасникам необхідно надати таке документальне підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону:

1. за критерієм «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій»:

- довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази із зазначенням складських приміщень (аптечних складів) із зазначенням адреси та транспорту;

- свідоцтво про атестацію аналітичної лабораторії;

- дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та висновок експертизи на підставі якого був виданий цей дозвіл;

- документи на автотранспорт та документальне підтвердження наявності ліцензії на перевезення небезпечних вантажів (доставка товару повинна здійснюватись малогабаритним транспортом, ємністю до 2 т, що пов’язане з обмеженим під’їздом до корпусу).

2. за критерієм «наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід»:

- довідка у довільній формі про працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

-дозвільні документи обслуговуючого персоналу, зазначеного в довідці працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід(посвідчення по охороні праці і допуску до праці з сосудами працюючими під тиском, свідоцтво про підготовку водіїв транспортного засобу, що перевозять небезпечні вантажі, медичні книжки, посвідчення про проходження навчання та перевірку знань з Правил безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском).

3. за критерієм «наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)»:

- довідку у довільній формі із зазначенням замовників, з якими укладались аналогічні договори із зазначенням дат і номерів договорів та інформації про належне виконання договорів стосовно якості, кількості та строків,та документи, що підтверджують їх виконання: оригінали відгуків, видані замовниками з якими були укладені договори. Відомості повинні підтверджуватися копіями договорів з медичними установами, куди постачались аналогічні товари за останні три роки. Замовниками згідно договорів можуть бути установи державної, комунальної або приватної форми власності. Під аналогічним договором у цій тендерній документації слід розуміти виконання учасником договору щодо визначеного предмету закупівлі.

ІІ. Учасники повинні відповідати вимогам, встановленим статтею 17 Закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника у разі, якщо:

1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

3) службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;

4) суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;

5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

7) тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;

8) учасник процедури закупівлі визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;

9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів);

10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом);

11) учасник процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції";

12) службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми;

13) учасник процедури закупівлі має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім випадку, якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника.

Відповідно до ч. 2 ст. 17 Закону замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в зазначених обставинах, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.

Учасник процедури закупівлі в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції підтверджує відсутність підстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 ч. 1 і ч. 2ст. 17 Закону. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством щодо відсутності підстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 ч. 1 і ч. 2 ст. 17 Закону, визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі через електронну систему закупівель.

Замовник не вимагає від учасників документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 7 ч. 1 ст. 17 Закону.

Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель.

Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6, 8, 12 і 13 ч. 1 і ч. 2 ст. 17 Закону.

Переможець процедури закупівлі надає документальне підтвердження згідно із законодавством щодо відсутності підстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 ч. 1 і ч. 2 ст. 17 Закону, а саме:

1) оригінал або копію довідки виданої Департаментом інформаційних технологій Міністерства внутрішніх справ України (його територіальними органами чи іншою уповноваженою організацією), про те, що фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі не була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку із датою (станом) після оприлюднення в електронній системі закупівель оголошення про проведення процедури закупівлі. Копія засвідчується нотаріально або організацією (підприємством, установою), що видала відповідну довідку (документ);

2) оригінал або копія довідки виданої Департаментом інформаційних технологій Міністерства внутрішніх справ України (його територіальними органами чи іншою уповноваженою організацією), про те, що службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію (для юридичних осіб), не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку із датою (станом) після оприлюднення в електронній системі закупівель оголошення про проведення процедури закупівлі. Копія засвідчується нотаріально або організацією (підприємством, установою), що видала відповідну довідку (документ);

3) оригінал/нотаріально засвідчену копію довідки з Єдиного державного реєстру злочинів торгівлі людьми про те, що службову (посадову) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми або у разі, якщо зазначений реєстр не функціонує, переможець надає довідку у довільній формі про зазначені обставини;

4) оригінал/нотаріально засвідчену копію довідки з Уповноваженого органу про відсутність у Переможця заборгованості зі сплати податків зборів (обов'язкових платежів) чинної на дату подання документа;

5) довідка у довільній формі про відсутність підстав, передбачених ч. 2 ст. 17 Закону.

Переможець процедури закупівлі, приводить свою тендерну пропозицію у відповідність до результатів проведеного аукціону та завантажує її у форматі .pdf до електронної системи закупівель протягом десяти днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір, а в разі неможливості – надає Замовнику в паперовому вигляді.

*У разі відсутності інформації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, яка передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів), учасники повинні надати довідку в довільній формі із зазначенням причин відсутності даної інформації в Єдиному державному реєстрі.

6

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота).

В пропозиції ціни вказуються за кожну одиницю виміру, який пропонується для закупівлі, вартість кожного найменування з урахуванням кількості, зазначеної в технічних вимогах і якісних характеристиках предмета закупівлі (додаток 1 до тендерної документації) та за формою згідно з додатком 2 до тендерної документації та остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції предмета закупівлі.

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі викладено в додатку 1 до тендерної документації.

Учасники надають в складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником у додатку 1 до тендерної документації.

7

Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт)

-

8

Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо їх отримано електронною системою закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій.

9

Інша інформація, яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації

У складі тендерної пропозиції учасникам необхідно надати:

1) копію Статуту, установчого документу (для учасників юридичних осіб);

2) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

3) копію свідоцтва про реєстрацію або витяг з реєстру платника податку на додану вартість (у разі сплати учасником ПДВ), витяг з реєстру платників сплати єдиного податку (у разі сплати учасником єдиного податку);

4) довідку, складену у довільній формі, яка містить відомості про учасника:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

5) копію паспорту (для учасників фізичних осіб - підприємців);

6) копію довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру (для учасників фізичних осіб - підприємців);

7) довідку в довільній формі про те, що учасник:

а) приймає умови щодо встановлення оперативно-господарських санкцій відповідно до умов проекту договору;

б) гарантує, що Замовник не має підстав для застосування оперативно-господарських санкцій відповідно до пункту 4 частини 1 стаття 236 Господарського кодексу.

Подання та розкриття тендерної пропозиції

1

Кінцевий строк подання тендерної пропозиції

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 08.02.2021; 10:00.

Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру.

Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу.

Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання або ціна яких перевищує очікувану вартість предмета закупівлі не приймаються електронною системою закупівель.

2

Дата та час розкриття тендерної пропозиції

Дата і час розкриття тендерних пропозицій визначаються електронною системою закупівель автоматично та зазначаються в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів.

Оцінка тендерної пропозиції

1

Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію

Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини першої статті 29 Закону.

Оцінка тендерних пропозицій проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації та шляхом застосування електронного аукціону.

Критерій оцінки тендерних пропозицій є ціна з ПДВ.

Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг пропозиції.

Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у разі якщо учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію у разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом першим цієї частини.

Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про:

1) досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва;

2) сприятливі умови, за яких учасник може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальна цінова пропозиція (знижка) учасника;

3) отримання учасником державної допомоги згідно із законодавством.

2

Інша інформація

Учасник визначає ціни на товар, який він пропонує надати за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, страхування, сплату митних тарифів та інші витрати згідно вимог діючих законодавчих і розпорядчих актів місцевого самоврядування щодо формування ціни.

Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його тендерної пропозиції.

Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

Особа, яка отримала тендерну документацію, відповідає за одержання будь-яких необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів та іншої документації, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

До розрахунку вартості тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, пов'язані з підготовкою та поданням тендерної пропозиції, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися). Всі можливі витрати учасника сплачуються за рахунок його власних коштів та не відшкодовуються замовником.

При здійсненні публічних закупівель Замовник враховує вимоги Закону України "Про санкції", зокрема в частині заборони здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно Закону України "Про санкції".

Відповідно до частини сьомої статті 29 Закону Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.

У всіх випадках, що не зазначені у цій документації, Замовник керується Законом, а також іншими чинними нормативними-правовими актами України.

3

Відхилення тендерних пропозицій

Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, якщо:

1) учасник процедури закупівлі:

не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 Закону та/або наявні підстави, встановлені частиною першою статті 17 Закону;

не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства;

зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з частиною п’ятнадцятою статті 29 Закону;

не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції;

не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;

не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного в частині чотирнадцятій статті 29 Закону;

визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог частини другої статті 28 Закону;

2) тендерна пропозиція учасника:

не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації;

викладена іншою мовою (мовами), аніж мова (мови), що вимагається тендерною документацією;

є такою, строк дії якої закінчився;

3) переможець процедури закупівлі:

відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;

не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону;

не надав копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до частини другої статті 41 Закону;

не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником.

Інформація про відхилення тендерної пропозиції протягом одного дня з дня прийняття рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику/переможцю, тендерна пропозиція якого відхилена через електронну систему закупівель

Результати тендеру та укладання договору про закупівлю

1

Відміна тендеру чи визнання їх тендеру таким, що не відбувся

Замовник відміняє тендер у разі:

1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;

2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень, які неможливо усунути.

Тендер автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі:

1) подання для участі:

у відкритих торгах - менше двох тендерних пропозицій;

у конкурентному діалозі - менше трьох тендерних пропозицій;

у відкритих торгах для укладення рамкових угод - менше трьох тендерних пропозицій;

у кваліфікаційному відборі першого етапу торгів з обмеженою участю - менше чотирьох пропозицій;

2) допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій у процедурі відкритих торгів, у разі якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднено відповідно до частини третьої статті 10 Закону, а в разі застосування конкурентного діалогу, другого етапу торгів із обмеженою участю або здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох тендерних пропозицій;

3) відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з Законом.

У разі автоматичної відміни тендеру електронною системою закупівель автоматично оприлюднюється інформація про відміну тендеру

Тендер може бути відмінено частково (за лотом).

Замовник має право визнати тендер таким, що не відбувся, у разі:

1) якщо здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії непереборної сили;

2) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг.

Замовник має право визнати тендер таким, що не відбувся частково (за лотом).

У разі відміни тендеру замовником або визнання тендеру таким, що не відбувся, замовник протягом одного робочого дня з дня прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття рішення..

2

Строк укладання договору

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, якого визнано переможцем торгів, протягом строку дії його пропозиції не пізніше ніж через двадцять днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції переможця процедури закупівлі.

У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладання договору може бути продовжений до 60 днів.

З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через десять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю

Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати:

1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю;

2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.

3

Проєкт договору про закупівлю

Разом з тендерною документацією замовником в окремому файлі подається проєкт договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням змін його умов.

Проєкт договору наведений у додатку 3 цієї документації.

Учасник у складі тендерної пропозиції надає лист – згоду з умовами проєкту договору.

Тендерна пропозиція, яка містить будь-які інші умови договору та/або застереження (коментарі) з приводу його умов, буде відхилена.

4

Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю

Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом та зазначених у додатку 3 цієї документації.

Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, газу та електричної енергії;

3) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.

У випадках, передбачених ст. 43 Закону, договір про закупівлю  є нікчемним.

5

Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації замовник відхиляє тендерну пропозицію цього учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув.

6

Забезпечення виконання договору про закупівлю

Забезпечення виконання договору не вимагається.Додаток 1

до тендерної документації
ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(ЄЗС ДК 021:2015) код 24100000-5 Гази (Кисень медичний газоподібний у балонах (Oxygen); кисень медичний рідкий (Oxygen)


Найменування товару

Одиниця виміру

Кількість

Кисень медичний газоподібний в балонах місткістю 40 л (по 6,3 куб. м кожний)

бал

100

Кисень медичний рідкий

кг

13 756
  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас