1   2   3   4   5
Ім'я файлу: КеруванняЗвукомФедорів.docx
Розширення: docx
Розмір: 339кб.
Дата: 23.06.2020
скачати
Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра комп’ютерних систем та мереж

(повна назва кафедри)


КУРСОВА РОБОТАз

Системного програмування

(назва дисципліни)

на тему:

Керування системним таймером та звукомСтудента (ки)

3

курсу,

групи

СІ-32
напряму підготовки

123


спеціальності

Комп’ютерна інженерія


Федорів Олександра Вікторовича
(прізвище та ініціали)
Керівник:

Паламар Андрій
Михайлович
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)
Оцінка за національною шкалоюКількість балів:
Оцінка ECTS
Члени комісії:

(підпис)
(прізвище та ініціали)
(підпис)
(прізвище та ініціали)
(підпис)
(прізвище та ініціали)


м. Тернопіль – 2020
ЗМІСТ

програма комп'ютер керування

ВСТУП 4

Програма копіює об’єднаний зміст всіх файлів, що вказаний в командному рядку, на стандартний вивід. Можна задавати як список файлів, так і використовувати маски (символи “*”,”?”). Довгі назви файлів не використовуються. 4

1 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 5

програма комп'ютер керування 5

1.1 Засоби генерації точно відміряних відрізків часу 5

1.3 Вивчення технічного завдання 6

2 Аналіз взаємодії системної програми з апаратною частиною комп’ютера та операційною системою 7

2.1 Управління системним таймером і звуком 7

2.2 Робота з маніпулятором миші 9

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 15

3. РОЗРОБКА АЛГОРИТМІВ І ПРОГРАМНОГО КОДУ 17

3.1 Керування системним таймером та звуком 17

3.2 Робота з маніпулятором миші 29

3.3 Технічне завдання. Робота з управлінням процесами 37

ВИСНОВОК 44

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 45
  1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас