Ім'я файлу: Новіцький Євгеній .docx
Розширення: docx
Розмір: 46кб.
Дата: 13.04.2022
скачати
Пов'язані файли:
Соціальна етика як наука.pptx  1. Дайте визначення й опишіть призначення системи керування базою даних.

Система керування базами даних — це система, заснована на програмних та технічних засобах, яка забезпечує визначення, створення, маніпулювання, контроль, керування та використання баз даних (за стандартом ISO/IEC 2382:2015).


  1. Що таке модель «сутність-зв'язок»?

Модель даних, яка дозволяє описувати концептуальні схеми за допомогою узагальнених конструкцій блоків..


  1. Яка форма представлення моделі «сутність-зв'язок» використовується?

ER-модель — це мета-модель даних, тобто засіб опису моделей даних. Існує ряд моделей для представлення знань, але одним з найзручніших інструментів уніфікованого представлення даних, незалежного від програмного забезпечення, що його реалізує, є модель «сутність-зв'язок». Важливим є той факт, що з моделі «сутність-зв'язок» можуть бути породжені всі існуючі моделі даних (ієрархічна, мережева, реляційна, об'єктна), тому вона є найзагальнішою


  1. Що таке бінарна зв'язок?

Бінарний зв'язок в загальному випадку здатний з'єднати будь-яку сутність ... бінарного типу зв'язку виду „один до багатьох”

  1. Опишіть основні різновиди бінарних зв'язків.  1. Назвіть нотації, що використовуються при побудові діаграм «сутність-зв'язок».

Атрибути позначаються в вигляді овалів і пов'язані з однією сутністю або зв'язком. Овал похідних атрибутів зображується пунктирним контуром.

7. Опишіть методику побудови діаграм «сутність-зв'язок» в середовищі Microsoft

Visio Professional.

Схема зв'язків сутностей (ERD) ілюструє, як різні сутності (наприклад, клієнти та продукти) зв'язано між собою в базі даних.

Нижче наведено три основні частини такого виразу:

Сутності –таблиці в базі даних. Сутності – це сутності. Поширені класифікації – це поняття, розташування, ролі, події та речі.

Атрибути– факти, які описують кожну таблицю. Вони – іменники, і вони часто стають стовпцями таблиць.

Зв'язки:зв'язки – це присудки. Вони вказують на зв'язки між сутностями.


Інши способи

Віведеня на друк

Розташування

Краіна и регион

Назва і висона гори

Імена й адреси

Кинець

діді

облік сходжень

АЛЬПІНІСТСЬКИЙ КЛУБ.

сходженя

Одержування відомості

початок

скачати

© Усі права захищені
написати до нас