1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23
Ім'я файлу: 168_Курсова.doc
Розширення: doc
Розмір: 1837кб.
Дата: 03.12.2022
скачати
Пов'язані файли:
Цінова політика підприємства.docx

ЖУРНАЛ 1,


відомості дебетових оборотів за липень 2021 р. за рахунками 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках"
  1. З кредиту рахунку 30 "Каса" в дебет рахунківN запису


Дата звіту касира


31 "Раху- нки в банках"


33 "Інші кошти"

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з

постачальниками та підрядниками"66

"Розра- хунки з оплати праці"


84 "Інші операційні витрати", 85 "Інші затрати"

 1. "Загальновиробничі витрати",

 2. "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 95 "Фінансові витрати", 97 "Інші

витрати", 99 "Надзвичайні витрати"14, 15, 30, 35, 39, 41, 45, 46, 48,

50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 65,

67, 68, 69, 76


Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

02.07.2021
67622

15.07.202195Усього
6762

95Відмітки

  1. ВІДОМІСТЬ 1.1 в дебет рахунку 30 "Каса" з кредиту рахунків

Сальдо на початок місяця


N записуДата звіту касира31 "Раху- нки в банках"


34 "Коротко- строкові векселі одер-

жані"

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та

підрядниками"66 "Розра- хунки з оплати праці"

70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи", 75 "Надзвичайні доходи", 76 "Страхові платежі"


14, 15, 16, 30, 41, 42, 45, 46,

48, 50, 52, 55, 60, 68, 69, 97


Усього1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

15.07.2021

6762Усього

6762ВідміткиУсього за кредитом за дебетом
Сальдо на кінець місяця

  1. 1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23

   скачати

© Усі права захищені
написати до нас