1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Ім'я файлу: 168_Курсова.doc
Розширення: doc
Розмір: 1837кб.
Дата: 03.12.2022
скачати
Пов'язані файли:
Цінова політика підприємства.docx

Кореспонденція рахунків по відображення імпортних операцій


з/п


Зміст операції

Кореспонденція

рахунків

Дт

Кт
Перераховано нерезиденту передоплату

371

312

1

Оприбутковано отримані від іноземного постачальника

товарно-матеріальні цінності

20, 22,

28, 15


632

2

Сплачено податки і збори підчас митного оформлення

товарно-матеріальних цінностей

377

311

3

Включено до первісної вартості імпортних ТМЦ сплачені

податки і збори, послуги брокера

20, 22,

28, 15

377, 685

4

Віднесено до складу податкового кредиту суму ПДВ (на

підставі митної декларації)

641

377

5

Включено до первісної вартості імпортних ТМЦ вартість

транспортних послуг по доставці

20, 22,

28, 15

377, 685

6

Перераховано нерезиденту післяоплату

632

312

7

Відображено залік заборгованостей (на суму передоплати)

632

371

8

Відображено позитивні курсові різниці за заборгованістю

632

714, 744
Відображено негативні курсові різниці за заборгованістю

945, 974

632Вищенаведений порядок визначення курсових різниць є досить складним та заплутаним. Як вже зазначалося, ми пропонуємо визначати первісну вартість імпортованих ТМЦ за курсом НБУ на дату їх надходження (розмитнення), в такому випадку значно полегшиться і визначення курсових різниць, адже вони будуть розраховуватися легко як різниця між курсом НБУ на дату надходження та курсом НБУ на дату оплати.
2.3. Шляхи вдосконалення обліку імпортних операцій
На даний час, важливо чітко розмежовувати формування митної вартості (за Митним кодексом України) і формування первісної вартості товарів (відповідно до НП(С)БО 9). Адже, митна вартість складається з визначених Митним кодексом України витрат, розрахованих за курсом НБУ на дату розмитнення, застосовується лише для митних цілей і зазначається лише в митній декларації. Митна декларація не є підставою для оприбуткування імпортних товарів, адже відповідно до Митного кодексу України вона за своєю суттю є заявою встановленої форми, у якій особа зазначає митну процедуру, що підлягає застосуванню до товарів, і передбачені законодавством відомості про товари, умови та способи їх переміщення через митний кордон України та щодо нарахування митних платежів, необхідних для застосування такої процедури [53]. До того ж відповідно до трактування Мінфін України в листі від 23.01.2013 р. № 31-08410-07-16/2073 митна декларація є лише документом, який підтверджує розрахунок ПДВ, акцизного податку, мита, інших митних платежів.

Таким чином, первісна і митна вартість одних і тих же ТМЦ різняться і відповідно нарахування податків зборів відбувається зовсім з іншої вартості ніж первісна. Така невідповідність у визначенні первісної вартості та митної вартості товарно-матеріальних цінностей значно ускладнює процедуру їх обліку.

Окрім того, практика визначення первісної вартості імпортованих ТМЦ за різними курсами НБУ залежно від порядковості їх оплати і оприбуткування значно ускладнює їх бухгалтерський облік, оскільки призводить до плутанини. Разом з тим, якщо при визначенні первісної вартості товарно-матеріальних цінностей придбаних за валюту гривневий еквівалент валютних коштів визначається за курсом НБУ на дату сплати авансу, то на нашу думку, порушується один з основних принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, затверджених ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» - принцип нарахування, за яким витрати на купівлю ТМЦ визнаються на момент їх виникнення, тобто при надходженні покупцю. Останнім аргументом на перегляд діючої практики формування первісної вартості є те, що митна вартість ввезених матеріальних цінностей визнається за курсом НБУ на дату їх ввезення на митну територію України (розмитнення), тобто за принципом нарахування. На нашу думку, слід внести зміни до валютного законодавства і прийняти за основу для визначення первісної вартості принцип нарахування, тобто визначати гривневий еквівалент по імпортованих ТМЦ за курсом НБУ на дату їх розмитнення, що значно полегшить роботу бухгалтерів і призведе до дотримання основних принципів бухгалтерського обліку.

Запропоновану нами спрощену методику розрахунку та обліку курсових різниць покажемо на прикладі суб’єкта господарювання ВБ «Мібрук». У 2021 р. ВБ «Мібрук» здійснювало закупівлю виробничого обладнання, зокрема Лінії по виробництву композитної арматури, у SRL «Casa Perfecta-Constract» (Republica Moldova) вартістю 37850,00 євро. За зовнішньоекономічним договором постачання відбувалося на умовах повної передоплати. Аванс був перерахований суб’єктом господарювання 08.04.2021 р. у повній сумі. Вищезазначене обладнання було отримано та розмитнено 29.04.2021 р. За час здійснення господарської операції курси валют за НБУ становили відповідно 08.04.2021 р. – 33,1388 та 29.04.2021 р. – 33,5260. При розрахунку первісної вартості придбаного обладнання за контрактом за діючою методикою вона становитиме (37850,00*33,1388 ) 1254303,58 грн. З іншого боку, сума податків і зборів стягуватиметься на підставі суми розрахованої з митної вартості, що становитиме (37850,00*33,5260) 1268959,10 грн. За запропонованим нами методом сума первісної вартості визначатиметься аналогічно митній. Це призведете до єдиного принципу визначення вартостей і усуне невідповідність між ними, зокрема по зазначеній нами поставці на 14655,52 грн.

  1. 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

    скачати

© Усі права захищені
написати до нас