1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23
Ім'я файлу: 168_Курсова.doc
Розширення: doc
Розмір: 1837кб.
Дата: 03.12.2022
скачати
Пов'язані файли:
Цінова політика підприємства.docx
За кредитом рахунків: 20 "Виробничі запаси",

ЖУРНАЛ 5 А за липень 2021 р.


22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", 23 "Виробництво",

24 "Брак у виробництві", 25 "Напівфабрикати",

26 "Готова продукція",

28 "Товари",

39 "Витрати майбутніх періодів", 65 "Розрахунки за страхуванням", 66 "Розрахунки з оплати праці",

класу 8 "Витрати за елементами", класу 9 "Витрати діяльності".


  1. З кредиту рахунків 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 в дебет рахунків
пор.

Дебет рахунків

Кредит рахунків

Усього

90

92

93

94

95

96

97

98

99

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

79 "Фінансові

результати"

10598

1928

2


3


4


5


6

Усього

10598

1928


12526

7

Відмітки

  1. Витрати з податку на прибуток, витрати фінансової та інвестиційної діяльності, інші витрати
пор.

Дебет рахунків

Кредит рахунків з журналів 1, 2, 3, 4, 6

Усього
1

2

3

4

5

6

7

8

1

Фінансові витрати1.1

Відсотки за кредит1.2

Інші фінансові витрати1.3

Усього за рахунком 95 "Фінансові витрати"2

96 "Втрати від участі в капіталі"3

Інші витрати3.1

Собівартість реалізованих необоротних активів3.2

Втрати від неопераційних

курсових різниць3.3

Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій3.4

Списання необоротних активів3.5


3.6


3.7

Усього за рахунком 97 "Інші витрати"4

98 "Податки на прибуток"

390

390

5

Усього

390
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23

скачати

© Усі права захищені
написати до нас