Ім'я файлу: семінар т2.2 пздзсу 2022 на платформу.doc
Розширення: doc
Розмір: 57кб.
Дата: 24.09.2022
скачати
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОБОРОНИ УКРАЇНИ

імені ІВАНА ЧЕРНЯХОВСЬКОГО

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

КАФЕДРА ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗАВДАННЯ НА ПІДГОТОВКУ ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

слухачам навчальної групи №______ гуманітарного інституту

Навчальна дисципліна: Правове забезпечення діяльності Збройних Сил України

Тема 2. Національне законодавство у сфері національної безпеки і оборони, організаційно-правові форми забезпечення безпеки і оборони.

Заняття 2. Сектор безпеки і оборони.
Метод проведення заняття: дискусія.
Час:
Навчальна та виховна мета:

Ознайомити слухачів з поняттям і змістом повноважень Сектору безпеки і оборони України..

Навчальні питання
Питання:

1. Організаційно-правові основи планування у сферах національної безпеки і оборони.

2. Правова характеристика Стратегії воєнної безпеки України.

3. Правове регулювання відсічі збройної агресії РФ території України: порівняльно-правовий аспект правових режимів АТО, ООС, воєнного стану.
Рекомендована література

 1. Конституція України.

 2. Закон України “ Про національну безпеку України ”.

 3. Закон України “Про оборону України”.

 4. Закон України “Про Збройні Сили України”.

 5. Закон України «Про боротьбу з тероризмом»

 6. Закон України “Про Раду національної безпеки і оборони України” .

7. Закон України “Про основи національного спротиву”.

8. Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу".

9. Закон України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

10. Закон України “Про критичну інфраструктуру”.

11. Закон України “ Про правовий режим воєнного стану ”.

12. Закон України “Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" вiд 18 січня 2018 року.

13. Про Стратегію національної безпеки України, Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року, введнено в дію Указом Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020.

14. Стратегія кібербезпеки України, затверджена Указом Президента України від 14 березня 2016 року №96/201.

15. Стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу України, затверджена Указом Президента України від 20 серпня 2021 року № 372/2021.

16. Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 березня 2021 року Про Стратегію воєнної безпеки України, затверджено Указом Президента України від 25 березня 2021 року № 121/2021
ЛІТЕРАТУРА:

 1. Військове право: підручник / За заг. ред.. І.М. Коропатніка, І.М. Шопіної, К.: Алерта, 2019. 648 с.

 2. Військове право України: підручник / кол. авторів; за заг. ред. А.М. Колодія, О.В. Кривенка, В.Й. Пашинського. Київ: НУОУ ім. Івана Черняховського, 2019. 392 с.

 3. Кузіченко С.О. Воєнний стан: закордонний досвід та українська модель (досвід комплексного дослідження): монографія / С.О. Кузічекно, В.О. Голуб; за заг. ред. Гуляка О.В. – Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2019. – 244 с.

 4. Пашинський В.Й. Забезпечення оборони України: адміністративно-правові аспекти: монографія / В.Й. Пашинський. – Київ: ФОП Маслаков, 2018. – 408 с.

 5. Косенко В. Аспекти особливого періоду. – Військо України, №5(164), травень 2014 р. – с.24-27.

 6. Право національної безпеки та військове право: історія, сучасність і перспективи: збірник матеріалів круглого столу ( Київ, 28 березня 2019р.) – 2019. – 168с.

 7. Кириченко С., Лобко М., Семененко В. Щодо питання правового режиму воєнного стану і стану війни. – Наука і оборона, №2, лютий 2019 р., - с.9-16.

 8. Право національної безпеки та військове право: історія, сучасність і перспективи: збірник матеріалів круглого столу ( Київ, 28 березня 2019р.) – 2019. – 168с.


Навчально-методичне забезпечення

Інфокус, слайди, рекомендовані акти законодавства та література.
Методика проведення семінару


 1. Загальні організаційно – методичні вказівки:

 • провести консультацію для слухачів з метою їх якісної підготовки до заняття;

 • відібрати відповідну літературу;

 • підготувати дидактичний матеріал.

 1. Методичні рекомендації до вступної частини:

 • прийняти доповідь командира навчальної групи, перевірити наявність слухачів;

 • підкреслити актуальність і необхідність вивчення теми заняття;

 • перевірити підготовку до заняття шляхом опитування: як слухачі відпрацювали видане їм напередодні завдання, якими актами законодавства вони користувалися.


Щодо першого питання. Необхідно розкрити правове регулювання порядку та умов планування у сферах національної безпеки і оборони, дати характеристику плануючим документам.

Щодо другого питання. Необхідно розкрити сутність та зміст Стратегії воєнної безпеки України. Вказати на проблемні аспекти реалізації цілей Стратегії воєнної безпеки України.

Щодо третього питання. Необхідно проаналізувати особливості правове регулювання відсічі збройної агресії РФ території України в умовах правових режимів АТО, ООС, воєнного стану. Звернути увагу на трансформацію виконання завдань Збройними Силам України в цих правових режимах..


 1. Методичні рекомендації до заключної частини:

 • зробити висновок по темі заняття;

 • підвести підсумок;

- поставити завдання на самостійну підготовку з питань:
Самостійна робота:

Проблеми національного військового будівництва в контексті удосконалення сектору безпеки і оборони України
Начальник кафедри правового забезпечення

п-к юстиц. Михайло ПРОХОРЕНКО
скачати

© Усі права захищені
написати до нас