Ім'я файлу: аналіз роботи вчителя.docx
Розширення: docx
Розмір: 19кб.
Дата: 27.04.2021
Пов'язані файли:
Описания вакцин.doc
Подагра-хронічний-перебіг-рецидивуючий-хронічний-поліартрит.docx

Аналіз відвіданого уроку з математики, у якому я виконувала обов’язки класного керівника

Викладач Лук'янчук К.О. користується заслуженою пошаною учнів. Урок в 10 класі почався своєчасно і організовано – строго по дзвінку. Основні задачі уроку були сформульовані педагогом чітко і ясно, голосно. Вчитель показує приклади рішення вправ чітко і доступно, пояснюючи важливі для розуміння учнями моменти. Також указує і виправляє помилки в процесі виконання вправ тими, що вчаться. Правильно підібрані вправи по рівнях складності дозволяють нарощувати складність у міру засвоєння матеріалу. Учні до занять відносяться з великим ентузіазмом, охоче вирішують завдання в зошитах. Вступна частина уроку містить контроль за придбаними знаннями, і введення в новий матеріал, що готує дітей до основної його частини. Вчитель відноситься до дітей з повагою, розумінням, дотримує тактовність. Урок проводиться згідно програмі. Перед уроком вчитель складає конспект , в якому розглянуті методики викладання математики, їх доцільність.

Під час уроку вчитель привертає увагу учнів, ставлячи питання, іноді виходить на рівень діалогу з учнями. Методи навчання і виховання достатньо результативні, не складні, скоординовані, діти швидко їх засвоюють. В процесі уроку вчитель виправляє помилки в рішеннях прикладів, у випадках складності робить підказки. Вчитель дотримується дидактичних принципів навчання і виховання: активності, наочності навчання, систематичності, послідовності, доступності. Привертає дітей до аналізу виконаних прикладів, самооцінки. Учні відносяться до занять позитивно, по можливості виконують всі вправи уроку. Час уроку доцільно розподілений по рівнях складності.

У завершальній частині уроку закріплення основних моментів, рефлексія. Проводиться підведення підсумків уроку, дається домашнє завдання.

Хід уроку

  1. Організаційний етап. Вчитель вітає учнів, наголошує на присутніх, готує учнів до роботи. Цей етап не займає багато часу, але дуже важливий для мобілізації уваги учнів і внутрішньої готовності до перевірки знань, одержаних на попередньому уроці і вивченню нового матеріалу.

  2. Задача другого етапу уроку – встановити правильність і усвідомленість засвоєних на попередньому занятті знань. Вчитель опитує весь клас. Якщо учень має складність з відповіддю, вчитель пропонує іншим допомогти йому з формулюваннями, щось додати, виказати свою точку зору, сам допомагає і спрямовує хід думок учнів. Таким чином, за п'ять – сім хвилин, учні пригадали , обговорили і узагальнили матеріал попереднього уроку.

  3. Викладач повідомляє тему сьогоднішнього уроку. Задача цього етапу – організувати і спрямувати до мети пізнавальну діяльність учнів. Час від часу викладач акцентує увагу учнів на деяких важливих фактах: «А ось тут давайте детальніше», «Це дуже важливо». Таким чином, він звертає увагу учнів на якісь значущі факти, що є ключем до рішення якого-небудь питання, проблеми. Це сприяє виробленню в учнів умінню виділяти головні думки, істотні сторони матеріалу, що вивчається, учить їх мислити аналітично, складаючи з окремих епізодів цілісну картину.

Потрібно відзначити, що учні активно включаються в обговорення питань, що задаються вчителем, не соромляться виражати свої думки. Вчитель заохочує таку активність схвалюючими фразами: «Молодець», «Правильно», «Так, саме так» і т.д. Учням дуже приємно усвідомлювати, що їх думка значуща, що вони можуть побачити якісь приховані закономірності і факти, а значить, здатні мислити глибоко і серйозно. Учні поводяться дисципліновано, оскільки всі включені в роботу і не відволікаються.

Управляюча роль, поведінка і діяльність вчителя

Вчитель упевнено і настирливо вимагає виконань задач уроку. Він вміло тримається перед класом, володіє ним. До дітей відноситься з повагою, дотримує тактовність. Взаємостосунки дітей з вчителем довірчі. Він дає вказівки дітям правильно, його мова чітка і ясна. До окремих учнів застосовує індивідуальних підхід.

Висновки: у процесі уроку всі завдання вчителя виконані на високому рівні. В процесі уроку виконані освітні, виховні і розвиваючі задачі.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас