Ім'я файлу: Практ 8.doc
Розширення: doc
Розмір: 86кб.
Дата: 07.12.2021
скачати

Журнал господарських операцій ТОВ «Апогей»Зміст господарської операції

Документ

Дебет

Кредит

СумаОтримано аванс від покупця ( в т.ч. ПДВ)

Виписка банку

311

681

1380000Відображено ПДВ_ ПЗ

ПН

643

641

230000Створено резерв сумнівних боргів

Бухгалтерська довідка

944

38

256000Нараховано дохід від операційної оренди (в т.ч. ПДВ)

Акт виконаних робіт

361

713

12600Відображено ПДВ_ПЗ

ПН

713

641

2100Нараховано та отримано штраф за порушення умов господарського договору (1 нараховано, 2 отримано)

Претензія

Виписка банку

374

311

715

374

18000

18000Отримано відсотки за зберігання коштів на поточному рахунку в банку

Виписка банку

311

732

1000Нараховано відсотки за отриманий у фінансову оренду легковий автомобіль

Акт виконаних робіт

952

684

3000Безоплатно отримані запасні частини

Акт приймання матеріалів

207

718

8400Реалізовано вантажний автомобіль за ціною 300000 грн. в т.ч. ПДВ.

Первісна вартість автомобіля 660000 грн., сума зносу 500000 грн.

Накладна

ПН

Акт списання ОЗ


361

712

131

286

943

712

641

105

105

286

300000

50000

500000

160000

160000Реалізовано акції дочірнього підприємства

Собівартість акцій

Виписка банку

Виписка з реєстру

311

971

741

141

550000

540000Реалізовано готову продукцію в т.ч. ПДВ

Накладна

361

701

2640000Собівартість реалізованої продукції

Відомість реалізованої продукції

901

26

1843000Надана покупцю знижка в розмірі 5% від реалізованої продукції (з 12.)

Накладна

704

701

361

704

132000

132000Відображено ПДВ

ПН

701

641

418000Нараховано дохід від суми нарахованої амортизації з безоплатно отриманих основних засобів

Бухгалтерська довідка

424

745

15000Відображено втрати від операційної курсової різниці за розрахунками з іноземними постачальниками

Курс НБУ, бухгалтерська довідка

945

632

14000Відображена курсова різниця по залишку коштів на валютному рахунку при зростанні курсу іноземної валюти

Курс НБУ, бухгалтерська довідка

312

714

3400Списана кредиторська заборгованість за розрахунками з постачальниками після закінчення терміну позовної давності

Акт списання кредиторської заборгованості

631

717

13200Нараховано відсотки від передачі обладнання у фінансову оренду

Акт виконаних робіт, наданих послуг

377

732

6600Нараховано відсотки за короткостроковий кредит

Договір, бухгалтерська довідка

951

684

21400Списано на фінансовий результат:- собівартість реалізованої готової продукції

Бухгалтерська довідка

79

901

1843000- адміністративні витрати

Бухгалтерська довідка

79

92

341200- витрати на збут

Бухгалтерська довідка

79

93

69500- інші витрати операційної діяльності

Бухгалтерська довідка

79

94

430000- фінансові витрати

Бухгалтерська довідка

79

95

24400- інші витрати

Бухгалтерська довідка

79

97

540000Списано на фінансовий результат:- доходи від реалізації продукції

Бухгалтерська довідка

70

79

2090000- інші операційні доходи

Бухгалтерська довідка

71

79

303500- інші фінансові доходи

Бухгалтерська довідка

73

79

7600- інші доходи

Бухгалтерська довідка

74

79

565000Прибуток = (Доходи-Витрати)


-282000Нараховано податок на прибуток


0Списано податок на прибуток на фінансовий результат


0Визначено чистий фінансовий результат
442

79

-282000


фінансові витрати = 3000 + 21400 = 24400
скачати

© Усі права захищені
написати до нас