1   2   3   4
Ім'я файлу: філософія реферат.docx
Розширення: docx
Розмір: 85кб.
Дата: 16.09.2022
скачати

Висновок
Усе життя Антоновича, на наш погляд, показує, що він ішов раз і назавжди визначеним шляхом, не виказуючи свої емоції, ховаючи ненависть до ворогів, сприймаючи всі прояви людського єства рівно. Все це було марнотою в порівнянні з визначеним ще в юності ідеалом. І глибоко в душі він залишався «невиправним мрійником», який умів піднятися над буденністю життя, оцінюючи його іншими, набагато вищими мірками[64].

Проте певні фактори не дозволяли Антоновичу слідувати своїм прагненням відкрито. Саме в Галичині він мріяв почати нове життя, обійнявши кафедру історії України Львівського університету, очоливши Товариство ім. Шевченка і всю українську громаду. Там, у Галичині, не треба було постійно жити з опущеним забралом і тримати зачиненою браму своєї душі. Однак не судилося. Доля вимагала нести хрест подвійного життя до кінця[65].

Ця двоїстість пронизувала практично увесь земний шлях Антоновича: син одного батька (Яноша Джидая), він формально носить ім'я іншого (Боніфатія Антоновича); до сьогодні не вдається встановити точно роки його народження (1830 чи 1834) та обряду першого хрещення (греко-католицький чи католицький); за походженням поляк, він переходить в український табір; отримує офіційну освіту в російській гімназії, але самоосвіту - на французькому раціоналізмі; закінчує медичний факультет університету й різко змінює фах - здобуває історичну освіту; починає громадську діяльність у колі польських революціонерів - і переходить у стан українофілів; в університеті він читає курси історії Росії, а приватно - українознавства; під своїм ім'ям публікує нейтрально-наукові, а під псевдонімом - науково-публіцистичні праці; основну діяльність веде у Києві, але покладає головні надії на Галичину; порвавши з польським рухом, виступає за «нову еру»; офіційно одружений з Варварою Міхель (до її смерті у 1902 р.), але при тому близько двадцяти років має за дружину Катерину Мельник[66].

Отож Антоновичу було нелегко. А тому нам має бути зрозумілим, що за такої двоїстості його життя неможливі однозначні оцінки і його діяльності[67].
Список використаної літератури 1. Антонович Володимир (1834-1908)// Енциклопедія народознавства. -К., 1993. - Т.1. ст. 50.

 2. Доповіді і матеріали. — Ч. 1. — Київ, 1996. — С. 199.

 3. Київ. старовина. 1999. № 1., ст. 135.

 4. Каманин И.М. Труды В.Б.Антоновича по истории козачества // Чтения в историческом обществе Нестора-Летописца. — Кн. 21. — Вып. 1-2. — К., 1909. — С. 44, 60.

 5. Третя Академія пам’яті Володимира Антоновича. 11-12 грудня 1995 р. м. Київ: Доповіді і матеріали. — Ч. 1. — Київ, 1996. — С. 199.

 6. Ульяновський В., Короткий В. Володимир Антонович: образ на тлі епохи. — К., 1997. — С. 101.

 7. Дашкевич Я. Україна вчора і нині. — К., 1993. — С. 11.

 8. Матеріали до розробки концепції і діяльності Інституту української археографії. До Всеукраїнської наради “Українська археографія сьогодні: проблеми і перспективи”. Київ. 16-18 грудня 1992 року. — К., 1992. — С. 85.

 9. Вознюк Г.Л., Фортушний А.А., Карий І.П. Національне відродження та духовна культура // Вісник Львівського університету. — Львів, 1992. — Вип. 268. — С. 85.

 10. Дорошенко Д. Володимир Антонович в українській історіографії // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович: У 3 тт. / В.Короткий, В.Ульяновський (упоряд.) — К., 1997. — Т. 1. — С. 105, 108.

 11. На 20-і роковини смерти проф. В.Б.Антоновича (1908-1928) // Там же. — С. 136.

 12. Брайчевський М. Європеєць рідної історії // Там же. — С. 146.

 13. Данилевич В.Е. В.Б.Антонович как профессор. — С. 61.

 14. Кордуба М. Володимир Антонович // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович. — С. 131.

 15. Крупницький Б. Володимир Антонович (1834-1908) // Там же. — С. 140-141.

 16. Томашівський С. Володимир Антонович. Його діяльність на полі історичної науки // Там же. — С. 31-32.

 17. Домацький В. Володимир Антонович. З нагоди 45-літнього ювілею наукової і громадської діяльності присвячує учителеві своєму учень // Там же. — С. 64.

 18. Сохань П. Археографічна діяльність В.Б.Антоновича в контексті національного суспільно-політичного життя України // Третя Академія пам’яті Володимира Антоновича. — С. 17.

 19. Кіян О. І. Історія України в особах ХІХ - ХХ ст. - К.: Україна, 1995.

 20. Дорошенко Д. Мої спомини про минуле. Вінніпег, 1949. Ст. 98.

 21. Доманицький В. Володимир Антонович // Нова Громада. 1906.

 22. Центральний Державний Історичний Архів України у м. Києві. Ф. 856, оп. 2, спр. 25, арк. 7-7 зв.

 23. Короткий В., Ульяновський В. Повернення образу: Володимир Антонович в сучасній Україні // Син України. — С. 5.

 24. Домбровський О. Що таке історія України? // Український історик. — 1982. — №1-2 (73-74). — С. 76-77.

 25. Історія українського середньовіччя: козацька доба. — Ч. 2. — К., 1995. — С. 111-112.

 26. Пріцак О. Володимир Антонович як історіософ // Третя Академія пам’яті професора Володимира Антоновича. 11-12 грудня 1995 р. м. Київ. Доповіді та матеріали. — Ч. 1. — Київ, 1996. — С. 9.

 27. Дорошенко Д.І. Огляд української історіографії. — К., 1996. — С. 82-83.

 28. Потульницький В.А. Теорія української політології. Курс лекцій. — К., 1993. — С. 69; його ж: Нариси з української політології (1819-1991). — К., 1994. — С. 6.

 29. Ясь О. Державницький напрям в українській історіографії першої третини ХХ ст.: становлення, формування, вплив // Історія українського середньовіччя. — Ч. 1. — С. 114.

 30. Регіональне і загальне в історії. — С. 32-33.

 31. Ясь О. Державницький напрям в українській історіографії першої третини ХХ ст.: становлення, формування, вплив. — С. 115.

 32. Енциклопедія українознавства. — К., 1995. — Т. 2. — С. 402.

 33. Данилевич В.Е. В.Б.Антонович как профессор // Чтения в историческом обществе Нестора-летописца. — Кн. 21. — Вып. 1-2. — К., 1909. — С. 59.

 34. Брайчевський М. Європеєць рідної історії // Там же. — С. 146.

 35. Історія українського середньовіччя: козацька доба. — Ч. 2. — К., 1995. — С. 111-112.

 36. Довнар-Запольский М. Исторические взгляды В.Б.Антоновича // Чтения в историческом обществе Нестора-Летописца. — Кн. 21. — Вип. 1-2. — К., 1909. — С. 36-37.

 37. Гирич І. В. Антонович — будівничий філософських засад нової України // Там же. — С. 35.

 38. https://uain.press/blogs/volodymyr-antonovych-patriarh-ukrayinskoyi-istorychnoyi-shkoly-1163219

 39. Грушевський М. Володимир Антонович, основні ідеї його творчості і діяльності. — К., 1909. — С. 8.

 40. Грушевський М. З соціально-національних концепцій Антоновича // Україна. — 1928. — Кн. 5 (30). — С. 7.

 41. Quo vadis, Україно? — Одеса, 1992. — С. 34.

 42. Могилянский Н. М. Трагедия Украины (Из пережитого в Киеве в 1918 году) // Архив русской революции. Берлин, 1923. Т. 11. Ст. 85.

 43. Брайчевський М. Європеєць рідної історії // Там же. — С. 147.

 44. М.Довнар-Запольский. Исторические взгляды В.Б.Антоновича. — С. 22

 45. Каманин И.М. Труды В.Б. Антоновича по истории козачества. — С. 46.

 46. Багалей Д. Антонович Владимир Бонифатиевич // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович. — С. 24-25.

 47. Гермайзе О. В.Б.Антонович в українській історіографії // Україна. — К., 1928. — Кн. 5. — С. 30.

 48. Ульяновський В., Короткий В. Володимир Антонович: образ на тлі епохи. — С. 85.

 49. Памяти члена-учредителя Исторического общества Нестора-Летописца засл. орд. профессора В.Б.Антоновича. Речь В.З.Завитневича // Чтения в историческом обществе Нестора-Летописца. — Кн. 21. — Вып. 1-2. — К., 1909. — С. 39,41.

 50. http://referatu.net.ua/referats/144/2983

 51. Дорошенко Д. Володимир Антонович в українській історіографії // Син України. — С. 110.

 52. Кордуба М. Володимир Антонович // Там же. — С. 132-134.

 53. Кордуба М. Вступ // Антонович В. Про козацькі часи на Україні. — К.: Дніпро, 1991. — С. 12.

 54. Грушевський М. Володимир Антонович. Основні ідеї його творчості і діяльності // Син України. — С. 75.

 55. Шумелда Я. Рец. на: Михайло Грушевський. Володимир Боніфатійович Антонович 1834-1908-1984 // Український історик. — 1986. — №3-4. Рік ХХІІІ. — С. 149.

 56. Сохань П. Археографічна діяльність В.Б.Антоновича в контексті національного суспільно-політичного життя в Україні. — С. 25.

 57. Матях В.М. Проблема державотворення в Україні ХVІІ–ХVІІІ ст. у вітчизняній історичній науці другої половини ХІХ — початку ХХ ст. // Український історичний журнал. — 1998. — №3. – С. 61.

 58. Антонович В. Коротка історія козаччини. — К., 1991. — С. 117.

 59. Чтения в историческом обществе Нестора-Летописца. — Кн. 21. — Вып. 1-2. — К., 1909. — С. 71.

 60. https://parta.com.ua/referats/view/2615/

 61. Довнар-Запольский М.В. Исторические взгляды В.Б.Антоновича. — С. 36.

 62. Данилевич В.Е. В.Б.Антонович как профессор. — С. 71.

 63. Енциклопедія українознавства. — Т. 2. — С. 401-402.

 64. Грушевський М. З соціально-політичних концепцій Антоновича // Син України. — С. 112.

 65. Ульяновський В., Короткий В. Володимир Антонович: образ на тлі епохи. — С. 37.

 66. Короткий В., Ульяновський В. Повернення образу: Володимир Антонович в сучасній Україні // Син України. — С. 5.

 67. https://www.ebk.net.ua/Book/synopsis/ukrainska_elita/part1/009.htm1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас