Ім'я файлу: Мова JavaScript та її можливості .docx
Розширення: docx
Розмір: 19кб.
Дата: 17.05.2022
скачати
Пов'язані файли:
Об’єктна модель мови JavaScript_272179.doc

JavaScript – це мова програмування, що дозволяє зробити Web -сторінку інтерактивною, тобто такою що реагує на дії користувача.

Послідовність інструкцій (що називається програмою, скриптом або сценарієм) виконується інтерпретатором, вбудованим в звичайний Web -браузер. Іншими словами, код програми вбудовується в HTML - документ і виконується на боці клієнта. Для виконання програми не потрібно навідь перезавантажувати Web -сторінку, всі програми виконуються в відповідь на будь-яку подію. Наприклад, перед відправленням даних форми можна перевірити їх на допустимі значення і, якщо значення не відповідають очікуваним, заборонити відправлення даних.

JavaScript - об'єктно-орієнтована скриптова мова програмування і є діалектом мови ECMAScript.

JavaScript зазвичай використовується як вбудована мова для програмного доступу до об'єктів додатків. Найбільш широке застосування знаходить у браузерах як мова сценаріїв для надання інтерактивності веб-сторінкам.

Основні архітектурні риси:

динамічна типізація,

автоматичне керування пам'яттю,

прототипне програмування,

функції як об'єкти першого класу.

На JavaScript вплинули багато мов, при розробці була мета зробити мову схожою на Java, але при цьому легкою для використання непрограмістами. +JavaScript має низку властивостей об'єктно-орієнтованої мови, але реалізоване в мові прототипування обумовлює відмінності в роботі з об'єктами в порівнянні з традиційними об'єктно-орієнтованими мовами. Крім того, JavaScript має ряд властивостей, властивих функціональним мовам, - функції як об'єкти першого класу, об'єкти як списки, каррінг, анонімні функції, замикання - що додає мові додаткову гнучкість.

Незважаючи на схожий з Сі синтаксис, JavaScript у порівнянні з мовою Сі має корінні відмінності: 
об'єкти, з можливістю інтроспекції; 
функції як об'єкти першого класу; 
автоматичне приведення типів; 
автоматичне прибирання сміття; 
анонімні функції. 
У мові відсутні такі корисні речі, як: 
- модульна система - JavaScript не надає можливості управляти залежностями та ізоляцією областей видимості; 
- стандартна бібліотека - зокрема, відсутній інтерфейс програмування додатків по роботі з файловою системою, управління потоками вводу/виводу, базових типів для бінарних даних; 
- стандартні інтерфейси до веб-серверів та баз даних; 
- система управління пакетами, яка б відстежувала залежності і автоматично встановлювала їх.


Семантика і синтаксис 
Синтаксис мови JavaScript дуже нагадує синтаксис Сі і Java, семантично ж мова набагато ближче до Self, Smalltalk або навіть Ліспу.


В JavaScript : 
всі ідентифікатори Реєстрозалежні, 
в назвах змінних можна використовувати літери, підкреслення, символ долара, арабські цифри, 
назви змінних не можуть починатися з цифри
для оформлення однорядкових коментарів використовуються / /, багаторядкові і внутрішньорядкові коментарі починаються з / * і закінчуються * /.


Структура мови 
Структурно JavaScript можна представити у вигляді об'єднання трьох частин, що чітко різняться одна від одної : 
- ядро (ECMAScript ), 
- об'єктна модель браузера (Browser Object Model або BOM), 
- об'єктна модель документа (Document Object Model або DOM). 
Об'єктну модель документа іноді розглядають як окрему від JavaScript сутність, що узгоджується з визначенням DOM як незалежного від мови інтерфейсу документа. 
Ядро 
ECMAScript не є браузерною мовою і насправді в ній не визначаються методи введення і виведення інформації. Це скоріше основа для побудови скриптових мов. Специфікація ECMAScript описує типи даних, інструкції, ключові і зарезервовані слова, оператори, об'єкти, регулярні вирази, не обмежуючи авторів похідних мов від розширення їх новими складовими.


Об'єктна модель браузера 
Об'єктна модель браузера - браузероспеціфічна частина мови, яка являється прошарком між ядром і об'єктною моделлю документа. Основне призначення об'єктної моделі браузера - керування вікнами браузера і забезпечення їх взаємодії. Кожне з вікон браузера представляється об'єктом window, центральним об'єктом BOM. Об'єктна модель браузера на даний момент не стандартизована, проте специфікація знаходиться в розробці WHATWG та W3C. Крім управління вікнами, в рамках об'єктної моделі браузера, браузе
рами зазвичай забезпечується підтримка наступних сутностей: 
керування фреймами; 
підтримка затримки у виконанні коду і зациклювання з затримкою
системні діалоги; 
управління адресою відкритої сторінки; 
управління інформацією про браузер; 
управління інформацією про параметри монітора; 
обмежене керування історією перегляду сторінок; 
підтримка роботи з HTTP cookie.


Об'єктна модель документа 
Об'єктна модель документа - інтерфейс програмування додатків для HTML і XML-документів. Згідно DOM документом можна поставити у відповідність дерево об'єктів, які мають ряд властивостей, які дозволяють робити з ним різні маніпуляції: 
отримання вузлів; 
зміна вузлів; 
зміна зв'язків між вузлами; 
видалення вузлів. 


Область застосування 
Використання на веб-сторінках; 
Розташування всередині сторінки. 
Щоб додати JavaScript-код на сторінку, можна використовувати теги .


Скрипт, що виводить модальне вікно з класичним написом «Hello, World!» усередині браузера: 

Розташування всередині тега 
Специфікація HTML описує набір атрибутів, використовуваних для завдання обробників подій. Приклад використання:: 
<"> Вилучити  
Відокремлення від розмітки 
У наведеному прикладі при натисненні на посилання функція confirm ('Ви впевнені?') викликає модальне вікно з написом «Ви впевнені?», а return false; блокує перехід за посиланням. Зрозуміло, цей код буде працювати тільки якщо в браузері є і включена підтримка JavaScript, інакше перехід за посиланням відбудеться без попередження.


Використання коду JavaScript в контексті розмітки сторінки в рамках ненав'язливого JavaScript розцінюється як погана практика. Аналогом (за умови надання посилання ідентифікатором alertLink)
Видалити
наведеного прикладу може виступати, наприклад, наступний фрагмент JavaScript: 
window.onload = function() {
    var linkWithAlert = document.getElementById("alertLink");
    linkWithAlert.onclick = function() {
        return confirm('Ви впевнені?');
    };
}; 
Винесення в окремий файл 
Є і третя можливість підключення JavaScript - написати скрипт в окремому файлі, а потім підключити його за допомогою конструкції 

скачати

© Усі права захищені
написати до нас