Ім'я файлу: ІСТОРІЯ ХВОРОБИ.doc
Розширення: doc
Розмір: 45кб.
Дата: 15.10.2020

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Кафедра фтизіатрії і пульмонології

Завідувач кафедри
Викладач

ІСТОРІЯ ХВОРОБИ

Хворого

(прізвище, ім'я, по батькові)


Клінічний діагноз

(клінічна форма туберкульозу, локалізація ураження, фаза процесу, бактеріовиділення)

Куратор: студент курсу групи

факультету

(прізвище, ім'я, по батькові)

І.Паспортна частина

Прізвище, ім'я, по батькові

Вік

Стать

Домашня адреса

Місце роботи

Посада

Дата вступу до стаціонару

1. Скарги хворого (на день курації)

А) загального характеру - температурна реакція, загальна слабість, знижена працездатність, пітливість, дратівливість, погіршення апетиту, втрата маси тіла, порушення сну;

Б) місцевого характеру - кашель (сухий або з виділенням харкотиння), характер харкотиння, його кількість, наявність кровохаркання, задишка (експіраторна, інспіраторна, змішана, приступоподібна або постійна) та ії зв'язок з фізичним навантаженням, біль у грудях (локалізація, характер, інтенсивність);

2. Анамнез захворювання

Вказати з якого часу пацієнт вважає себе хворим, перші ознаки хвороби, гострий або поступовий початок захворювання. Перебіг хвороби викласти в хронологічний послідовності від часу виявлення початкових симптомів до моменту курації. Для хворих на хронічні форми туберкульозу вказати, коли вперше виявлено туберкульоз легень, яку клінічну форму туберкульозу діагностовано, наявність МБТ в харкотинні, скільки часу лікувався, які препарати приймав, ефективність лікування. Відзначити періоди загострення і ремісії, причини, що сприяли загостренню, терміни і результати лікування в стаціонарі або санаторії, переносимість антимікобактеріальних препаратів.

3. Анамнез життя

Перенесені в минулому хвороби, (ексудативний плеврит, "грип", рецидивуюча пневмонія, вузловата еритема,), супровідні захворювання, що підвищують ризик ендогенної реактивації туберкульозу (цукровий діабет, виразкова хвороба шлунку, хронічні психічні захворювання, лікуванння кортикостероїдами, імунодепресантами), недавні вагітності, пологи.

Професійний маршрут, особливо при наявності шкідливих умов.

Куріння, зловживання алкоголем, наркоманія.

Наявність і тривалість контакту обстежуваного з хворими на туберкульоз.

Стан здоров'я сім'ї. Алергологічний анамнез.

Останнє рентгенобстеження, його результати.

5. Дані об'єктивного обстеження хворого.

Характеристика стану хворого ( задовільний, середньої важкості, важкий), свідомість (ясна, сопорозна), температура тіла, положення в ліжку (активне, пасивне, вимушене).

Статура, розвиток м'язів. Конституційний тип ( астенічний, гіперстенічний, нормостенічний). Стан шкіри і видимих оболонок, колір, наявність висипань, рубців, вологість або сухість шкіри, еластичність. Підшкірно-жирова клітковина, ступінь її розвитку, набряки. Периферичні лімфатичні вузли: розмір, консистенція, зв'язок з оточуючими тканинами.Форма нігтевих фаланг пальців ("годинникові скельця", "барабанні палички"), тремор пальців. Стан щитовидної залози. Органи дихання. Характер дихання (вільне або утруднене, грудне ).Частота дихання за 1 хвилину. Грудна клітка: форма, симетричність, деформація, западіння над- і підключичних ділянок, вираженість міжреберних проміжків, симетричність дихальних рухів грудної клітки. Пальпація грудної клітки: ригідність, болючість, голосове тремтіння, вилочковий симптом.

Перкусія: порівняльна - характер перкуторного звуку на симетричних ділянках грудної клітки (ясний легеневий, притуплений, короб-ковий,тимпанічний); топографічна - визначення висоти стояння верхівок, полів Креніга, нижньої межі легень, рухомість нижніх країв легенів.

Аускультація: характеристика дихання (везикулярне, жорстке, осла­блене, бронхіальне, амфоричне); наявність хрипів сухих або вологих, крепітації, шуму тертя плеври. Бронхофонія.

Серцево-судинна система: випинання і пульсація в зоні серця та великих судин шиї. Серцевий верхівковий поштовх (локалізація, характер). Епігастральна пульсація. Межі відносної та абсолютної тупості. Аускультація серця - ритм, звучність тонів, наявність патологічних шумів, акцент на аорті або легеневій артерії. Артеріальний тиск. Частота і характеристика пульсу.

Органи травлення: стан порожнини рота. Форма, симетричність живота, участь передньої черевної стінки в акті дихання, видима перистальтика. Болючість при пальпації. Пальпація тонкого і товстого кишківника, печінки, селезінки.

Сечостатева система: добовий діурез, частота сечовипускання, симптом Пастернацького.

Нервова система: настрій, сон, контактність хворого.

6. Дані лабораторного дослідження.

Загальний аналіз крові.

Біохімічний аналіз крові: цукор крові, загальний білок і його фракції, білірубін, трансамінази (АЛТ і ACT).

Аналіз сечі.

Аналіз харкотиння на МБТ ( методом бактеріоскопії і посіву на поживне середовище).

Ступінь інактивації препаратів ГІНК.

Імунологічні дослідження.

7. Дані рентгенологічного обстеження.

Опис рентгенограм, томограм, флюорограм.

Схема опису оглядової рентгенограми органів грудної клітки.

Паспортна частина: прізвище, ім'я, по батькові хворого, вік, дата проведення рентгенологічного обстеження, номер рентгенограми.

Технічні характеристики: жорсткість, контрастність, положення хворого, глибина вдиху.

Стан кісткових структур грудної клітки.

Аналіз легеневого малюнку (незмінений, підсилений, збіднений, послаблений, деформований, відсутній).

Аналіз стану коренів легень: структура кореня, топографія, ширина (інфільтрація, поліциклічність, склерозування кореня легені).

Оцінка прозорості легеневих полів.

Аналіз тіней за протяжністю, локалізацією, кількістю, розмірами, інтенсивністю, гомогенністю,чіткістю зовнішніх контурів.

Аналіз прояснень за локалізацією, кількістю, формою, розмірами, шириною стінки, замкнутістю і чіткістю зовнішнього та внутрішнього контурів.

Опис серединної тіні: форма і контури, положення.

Опис тіні діафрагми та діафрагмальних синусів: форма, контури діафрагми, положення діафрагми, величина кутів синусів.

Висновок.

8. Туберкулінові проби.

Проба Манту.

Проба Коха.

9. Діагноз і його обгрунтування.

Послідовно, на підставі анамнезу, даних об'єктивного, лабораторного і рентгенологічного обстеження обгрунтувати діагноз клінічної форми туберкульозу органів дихання.

  1. Диференціальний діагноз слід провести між захворюваннями, що мають подібну симптоматику з даною клінічною формою туберкульозу. Порівняти скарги, результати фізичного, лабораторного і рентгенологічного обстеження хворого з аналогічними при подібних захворюваннях, з якими проводиться диференціальна діагностика, зробити висновки, що дозволяють діагностувати туберкульоз.

  2. Клінічний діагноз.

Сформулювати клінічний діагноз туберкульозу згідно класифікації: клінічна форма туберкульозу, локалізація процесу (по частках або сегментах), фаза процесу, бактеріовиділення, ускладнення. Вказати супутні захворювання.

12. Лікування.

Скласти оптимальну схему лікування даного хворого від моменту поступлення в стаціонар до повного видужання з обгрунтуванням етіотропної,. патогенетичної, симптоматичної терапії. Протитуберкульозні засоби виписати рецептурним прописом, вказуючи дозу препарату, спосіб введення в організм, тривалість застосування.

13. Перебіг хвороби за час курації.

У щоденнику відтворити стан хворого, фізикальні дані, зробити лікарські призначення.

14. Епікриз.

Коротко підсумувати дані обстеження, обгрунтування діагнозу і лікування. Визначити своєчасність виявлення, причини несвоєчасного виявлення. Вказати ефективність терапії. Рекомендоване лікування в амбулаторних, санаторно-курортних умовах. Прогноз щодо одужання, життя, працездатності хворого.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас