Ім'я файлу: Ісаак Ньютон – відомий математик.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 8007кб.
Дата: 20.11.2023
скачати

Ісаак Ньютон – відомий математик

Зміст

 • Вступ
 • Біографія
 • Відомості про математика
 • Внесок в Математику
 • Внесок у фізику
 • Внесок в астрономію
 • Відчайдушна боротьба Ньютона за першість у науковому світі
 • Цікаві Факти
 • Висновки

Вступ


Ісаак Ньютон - одна з найвидатніших постатей в історії науки. Його внесок в математику та фізику залишається надзвичайно важливим і актуальним і до сьогодні. Сьогодні ми розглянемо життя та досягнення цього видатного математика.

Біографія


Ісаак Ньютон (1643 — 1727) – великий вчений, який зробив великий внесок у розвиток фізики, математики, астрології. Народився в містечку Вулсторп, Англія.

Після школи освіта в біографії Ньютона було отримано в коледжі святої Трійці при Кембриджському університеті. Під впливом фізиків, Ньютон ще в студентські роки зробив кілька відкриттів, більшою мірою математичних.

У період з 1664 по 1666 рік він вивів формулу бінома Ньютона, формулу Ньютона –Лейбніца, вивів закон всесвітнього тяжіння.

Біографія


В 1668 році в біографії Ісаака Ньютона отримана ступінь магістра, в 1669 – професора математичних наук. Завдяки створеному Ньютоном телескопу (рефлектора) були зроблені значні відкриття в астрономії. Учений був членом Королівського двору (з 1703 — президент), доглядачем Монетного двору.

Закони Ньютона являють собою основи класичної механіки. Перший закон Ньютона пояснює збереження швидкості тіла при скомпенсированных зовнішніх впливах. Другий закон Ньютона описує залежність прискорення тіла від прикладеної сили. З трьох законів Ньютона можуть бути виведені інші закони механіки.

Любов Ньютона до математики обумовила ряд найбільших його відкриттів в даній науці. Так він описав інтегральне, диференціальне числення, метод різниць, метод пошуку коренів рівняння (метод Ньютона).

Відомості про математика


Ісаак Ньютон був людиною з видатними інтелектуальними та особистісними рисами. Він був відомий своєю скромністю та захопленням наукою. Ньютон співпрацював із багатьма іншими вченими та математиками свого часу, такими як Готфрід Лейбніц, і їхні праці в галузі калькулюсу стали фундаментом сучасної математики.

Готфрід Вільгельм Лейбніц

Внесок в Математику


Ньютону належить розробка диференціальних і інтегральних числень. Вчений описав ряд формул, використовуючи які можна робити до графіків функцій дотичні в абсолютно різних точках. Ще одне математичне досягнення Ісаака Ньютона – це методи, які вимірюють швидкість процесу зміни параметрів механічних систем. Він описав принцип обчислення площ і обсягів різних тіл. Всі свої головні думки Ньютон виклав у праці «Математичні початки натуральної філософії».

Внесок в Математику


Окрім того, Ньютон вніс важливий внесок у розвиток теорії чисел, теорії рядів та алгебри. Він розробив біноміальний розклад, що дозволив виразити степені довільних чисел через суму добутків їхніх часток. Це спрощувало роботу зі степенями та розв’язання поліноміальних рівнянь.

Загалом, Ісаак Ньютон зробив безцінний внесок у розвиток науки та математики. Його відкриття та теорії змінили світ та стали основою сучасних наукових досліджень.

Внесок у фізику


Ісаак Ньютон внесок в фізику Ньютон вважається основоположником сучасної фізики. І зовсім не даремно. Ним було сформульовано основні закони механіки. Також він створив єдину фізичну програму, яка на базі механіки описала всі фізичні явища. Крім того, вчений «подарував» світу закон всесвітнього тяжіння, дав пояснення того, як планети рухаються навколо Сонця і як Місяць рухається навколо Землі. Він був першим, хто вивчив і пояснив такі явища як припливи в океанах.

Внесок у фізику


Ньютон по праву вважається основоположником акустики, механіки суцільних середовищ і фізичної оптики. Що стосується оптики, науки про природу світла, то тут він особливо відзначився. Проводячи експеримент, Ісаак Ньютон пропускав пучок світла крізь трикутну скляну призму і тим самим відкрив дисперсію. Дисперсія – це явище, яке має на увазі під собою розкладання в спектр білого світла. Також Ньютон є винахідником телескопа – рефлектора з увігнутим дзеркалом. І нової теорії, яка говорить про те, що світло складається з дрібного потоку корпускул – частинок.

Внесок в астрономію


Ісаак Ньютон внесок в астрономію Ньютон займався дослідженням найважливішої проблеми – кінця або нескінченості Всесвіту. Він прийшов до висновку, що він обмежений в просторі і всі тіла в ньому з часом з’єднаються в одне тіло. Він розділив рух планет навколо Сонця на 2 складові – рух і падіння по орбіті. Кожна з планет робить еліпсоїдальний рух по замкнутому колу. Однак як відбувається орбітальний рух, було незрозуміло. Навіть сила тяжіння не могла пояснити це явище. Тоді Ньютон припустив, що існує якась сила, божественна, яка змушує планети до орбітального руху.

Відчайдушна боротьба Ньютона за першість у науковому світі

Цікаві Факти

 • У дитинстві майбутній учений любив майструвати механічні іграшки. Можливо, саме це дало йому змогу надалі сформулювати три основні закони механіки.
 • Найбільшими людьми в історії Ісаак Ньютон вважав Галілея, Кеплера і Декарта.
 • Крім закону всесвітнього тяжіння, він зробив чимало інших відкриттів. Так, саме Ньютон за допомогою експериментів довів, що білий колір є змішанням інших кольорів видимого спектра.
 • Всупереч поширеній легенді, Ньютону яблука на голову не падали. Цю легенду популяризував французький письменник Вольтер.
 • Вчений ніколи не поспішав із публікацією своїх відкриттів, унаслідок чого багато хто з них був пред'явлений світові через 20-30 років після того, як їх було зроблено.

Цікаві Факти

 • Сер Ісаак Ньютон став першим громадянином Англії, посвяченим королевою в лицарі за наукові заслуги.
 • Близько однієї десятої особистої бібліотеки вченого займали численні книги з алхімії.
 • Будучи членом палати лордів, Ньютон завжди відвідував її засідання, але за довгі роки жодного разу не розкривав на них рота. Єдиний раз, коли він попросив слова – коли він попросив закрити вікно.
 • Незадовго до смерті вчений працював над книгою, яку називав головною працею свого життя. На жаль, що це була за книжка, так ніхто й не дізнався – у будинку сталася пожежа, і рукопис згорів.
 • Саме Ісаак Ньютон вибрав сім основних кольорів видимого спектра. Причому спочатку він обмежився п'ятьма, але потім додав ще два.

Висновки


Ісаак Ньютон залишив незабутній слід в історії науки та математики. Його внесок в розвиток математики, фізики та природничих наук надзвичайно важливий. Він створив теорію гравітації та методи математичного аналізу, які застосовуються і досліджуються дотепер. Важливість його роботи важко переоцінити, і Ісаак Ньютон залишається незаперечним математичним генієм.

Дякую за увагу!


скачати

© Усі права захищені
написати до нас