Ім'я файлу: Нетрадиційні уроки.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 130кб.
Дата: 09.06.2021
Пов'язані файли:
КУХНІ НАРОДІВ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ.docx
КУХНІ НАРОДІВ ПІВНІЧНОЇ ЄВРОПИ.docx
Основні проблеми творчості праці педагога.docx
Функції методів навчання.docx
Педагогічна спадщина Я.А.Коменського (семінар).docx
Педагогічні погляди Дж.Локка..docx
Основи здорового способу життя студента.doc

Нетрадиційні уроки в початковій школі як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів в умовах розвиваючого навчання.

«Інтерес до навчання є там, де є натхнення, яке

народжується від успіху »

В.О. Сухомлинський


Урок - це систематично застосовувана для вирішення завдань навчання, розвитку та виховання, учнів форма організації діяльності за певний відрізок часу.

Ознаки нетрадиційного уроку


Несе елементи нового, змінюються зовнішні рамки, місця проведення.
Використовується позапрограмний матеріал, організовується колективна діяльність в поєднанні з індивідуальною роботою.
Залучаються для організації уроку люди різних професій. Досягається емоційний підйом учнів через оформлення кабінету, використання НІТ.
Виконуються творчі завдання.
Проводиться обов'язковий самоаналіз в період підготовки до уроку, на уроці і після його проведення.
Створюється тимчасова ініціативна група з учнів для підготовки уроку.
Планується урок заздалегідь.

Виділяють такі типи уроків:


уроки вивчення нового навчального матеріалу

уроки узагальнення і систематизації знань

уроки вдосконалення знань, умінь і навичок

комбіновані уроки

уроки контролю і корекції знань, умінь і навичок

Уроки в формі змагань та ігор: КВН, вікторина, турнір, дуель.
Уроки на основі нетрадиційної подачі матеріалу: урок-одкровення, урок-дублер, урок мудрості, творчий звіт.
Урок-конференція, семінар, брифінг, аукціон, дискусія, репортаж, інтерв'ю, панорама, телеміст, диспут.
Уроки: ділова гра, наслідок, вчена рада,
Уроки в формі заходів: екскурсії, подорожі, прогулянки, рольові ігри.


Інтегровані уроки.
Уроки-фантазії: казка, спектакль, сюрприз.
Урок-змагання.
Урок-гра.
Урок-подорож.
Урок-проблема.
Урок-уявлення.
Урок - усний ілюстрований журнал

Мета нетрадиційних уроків:


- відпрацювання нових методів, способів, форм, прийомів і засобів навчання;

- засвоєння програмного матеріалу більш якісно і в повному обсязі;

- різноманітність навчальної діяльності;

- вихід за рамки підручника, збагачення новими знаннями і можливостями.

-будь-яка мета уроку веде до реалізації основного закону педагогіки - закону про активність навчання.

Завдання

нетрадиційних

уроків:

Навчальна - формування спеціальних умінь і загальнонаукових знань, навичок. Формування наукового світогляду.

Розвиваюча - виділення головного, розвиток мислення, зіставлення фактів і вміння робити висновки, вирішувати проблеми, розвивати мовлення.

Виховна - формування системи моральних, естетичних відносин.

Творча - прояв ініціативи, розкриття своїх можливостей на різних етапах уроку, в різних сферах діяльності.

Застосування нетрадиційних уроків в навчальному та виховному процесі призводять до:


використання колективних форм роботи;
прояву інтересу до предмета;
розвитку умінь і навичок самостійної роботи;
активізації діяльності учнів;
розвитку творчого потенціалу;
розширенню кругозору учнів (при підготовці до уроку хлопці самі шукають цікавий матеріал);
повнішому здійсненню практичної, виховної, освітньої та розвиваючої цілей навчання;
становленню нових відносин між учителем і учнями.

вибір теми

нова форма подачі матеріалу


Особливістю уроку, проведеного в нетрадиційній формі, є:

ретельний підбір форм діяльності учня і вчителя.

Методи навчання - це спільна діяльність педагога і учнів, спрямована на досягнення ними освітніх цілей.


Методи, часто використовувані на нетрадиційному уроці.

Кейс-метод.

Метод проектів

Метод модульного навчання

Метод розвитку критичного мислення через читання та письмо (РКМЧП)

Вибір методу залежить від багатьох умов:

мети навчання

рівня підготовленості учнів

віку учнів

часу, відведеного на вивчення матеріалу

оснащеності школи

теоретичної та практичної підготовленості вчителя.

Методи навчання:


.


Репродуктивний або частково-пошуковий методи.

Дослідницький метод.

проблемний метод

Пізнавальні завдання.

Ігрові моменти

Варіанти нетрадиційних уроків


Проблемний урок.

Економічний урок.

Урок-гра

Урок-конференція

Висновок


нетрадиційні уроки актуальні в даний час. Вони позитивно впливають на процес навчання, тому що
- більше 70% інформації засвоюється на уроці і передбачає мінімальне домашнє завдання;
- дозволяють оцінити більшість або навіть усіх учнів в класі;
- дозволяють відпрацювати різні форми, прийоми і методи роботи на уроці;
- виконують величезну виховну і освітню функцію: розширюють кругозір дітей, вчать вести дискусії, вибирати інформацію і проводити порівняння, робити висновки і прогнозувати результат, проявляти ініціативу при підготовці завдань індивідуально і в групі, поважати чужу думку, проявляти лідерські здібності і т.д.


скачати

© Усі права захищені
написати до нас