Ім'я файлу: Вакур 1.docx
Розширення: docx
Розмір: 27кб.
Дата: 13.06.2022
скачати

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС РОБІТ НА ПЕРСОНАЛЬНОМУ

КОМП’ЮТЕРІ І ВІДЕО ДИСПЛЕЙНИХ ТЕРМІНАЛАХ

  1. Загальні положення

За даною інструкцією користувач персонального комп’ютеру (відеодисплейного терміналу) iнструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 6 місяців (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться в Журнал реєстрацій iнструктажів з

питань охорони праці", в журналі після проходження інструктажу повинен

бути підпис особи, яка iнструктує, та користувача.

За невиконання даної інструкції оператор несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

Оператор (користувач) повинен:

  • Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

  • Не допускати в робочу зону посторонніх осіб.

  • Не виконувати вказівок, які суперечать правилам охорони

праці.

  • Пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та безпеку товаришів по роботі.
  1. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Увімкнути систему кондиціювання повітря в приміщенні.

2.2. Оглянути робоче місце і привести його порядок, впевнитись, що на

ньому відсутні сторонні предмети: все обладнання і блоки ПЕОМ

з'єднані з системним блоком за допомогою з'єднувальних шнурів.

2.3. Перевірити надiйнiсть встановлення апаратури на робочому столі.

2.4. Перевірити загальний стан апаратури.

2.5 Забороняється:


Залишення під напругою

кабелів та проводів з не зольованимипровiдниками


Застосування

саморобних подовжувачів

Експлуатація кабелів та проводів з ізоляцієюзастосування для опалення приміщення нестандартного (саморобного)

електронагрівального обладнання або ламп розжарювання


користування пошкодженими розетками, з'єднувальними коробками, вимикачами, а також лампами, скло яких має сліди затемнення або випинання2.6. Відреголювати освітленість робочого місця.

2.7. Відреголювати та зафіксувати висоту крісла, зручний для оператора

(користувача) нахил його спинки.2.8. У разі необхідності приєднати до процесора необхідну апаратуру

(принтер, сканер тощо). Усі кабелі що зв’язують системний блок (процесор)

з іншими пристроями, слід вимикати та вмикати тільки при вимкненому

комп’ютері.


2.9. Ввімкнути апаратуру комп'ютера вимикачами на корпусах в

послідовності: стабілізатор напруги, ВТД, процесор, принтер (якщо

передбачається друкування).2.10. У разі виявлення будь-яких несправностей роботу не розпочинати,

повідомити про це керiвника робіт.

III Вимоги безпеки під час роботи

3.1.1. Необхідно стійко

розташувати клавіатуру на

робочому столі, не допускаючи її

хитання.

Під час роботи на клавіатурі

сидiти прямо, не напружуватися.

3.1.2. Не дозволяти

стороннi розмови, подразнюючі

Забороняється:

  • Самостійно ремонтувати

апаратуру

  • Класти будь- які предмети на

апаратуру комп'ютера.

IV Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1 Закінчити та записати у пам'яті комп'ютера файл, що знаходиться в

роботі. Вийти з програмної оболонки.

4.2 Вимкнути принтер, інші периферійні пристрої, вимкнути ВДТ і

процесор.

4.3. Прибрати робоче місце.


V Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.3 При виявленні ознак горіння (дим, запах гару), вимкнути апаратуру, знайти джерело займання і вжити заходів що до його ліквідації, повідомити керівникам робіт, не допускати в небезпечну зону сторонніх осіб.

5.1 Аварійна ситуація чи нещасний випадок можуть статися вразі: ураження електричним струмом, загорання апаратури тощо.
5.2. У разі раптового припинення подавання електроенергії вимкнути комп’ютер в такій послідовності пристрої ВДТ, процесор.

5.4. Якщо є потерпілі,

надавати їм першу медичну

допомогу, при необхідності,

викликати швидку медичну

допомогу.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас