Ім'я файлу: ІНСТРУКЦІЯ СС.doc
Розширення: doc
Розмір: 49кб.
Дата: 15.07.2020




ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ командувача

Національної гвардії

України

___.12.2014 № ___


ІНСТРУКЦІЯ

з порядку обліку службових собак у з’єднаннях та військових частинах Національної гвардії України*
1. Ця Інструкція визначає порядок організації та ведення обліку службових собак у з'єднаннях, військових частинах та підрозділах Національної гвардії України (далі – НГУ).

2. У військових частинах, з’єднаннях, підрозділах НГУ, у штатах яких є службові собаки, їх облік ведеться:

у підрозділах обліку особового складу – за формами, що встановлюється командувачем НГУ для обліку особового складу та тварин службового призначення;

начальником кінологічної служби – у книзі обліку службових собак (додаток 1);

у підрозділах (батальйон, рота, взвод, група) – у справі службової собаки (додаток 2);

у фінансових органах військової частини – бухгалтерський облік ведеться відповідно до вимог чинних керівних документів та цієї Інструкцією.

Облік собак матеріально відповідальними особами ведеться із застосуванням форми ОЗ-11(бюджет) "Інвентарний список основних засобів".

На кожну собаку у військовій частині заводиться інвентарна картка обліку (ОЗ-8), у якій наводиться індивідуальна характеристика тварини із зазначенням клички, віку, масті, тавра (при наявності), основні прикмети породи, які вказані в зоотехнічній документації (родоводі, ветеринарному паспорті, справі службового собаки).

3. До списків тварин службового призначення військових частин зараховуються та підлягають обліку собаки службових порід, які вирощені у військовій частині, придбані, подаровані, передані з інших військових частин, та собаки, які належать військовослужбовцям, що проходять військову службу у військових частинах, за умови укладання з ними договору позички.

При придбанні собак із високими племінними якостями на них обов’язково має бути родовідний документ установленого зразка та відповідне йому тавро та ветеринарний паспорт, які зберігаються в справі службового собаки.

4. Зарахування собак до списків тварин службового призначення проводиться наказом командира військової частини по стройовій частині на підставі рапорту начальника кінологічної служби або власника собаки, у якому зазначається: кличка собаки, стать, порода, окрас, особливі прикмети, рік народження, вид підготовки (розшукова, вартова, спеціальна, племінна), звідки і коли прибула та ставиться на всі види забезпечення.


*Далі – Інструкція.


5. На кожну собаку, яка вперше зараховується до списків тварин службового призначення (придбану, подаровану, власну, вирощену), оформляється справа службового собаки та ветеринарний паспорт. У справі службового собаки розділи 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 заповнюються фахівцем ветеринарної медицини.

6. При переведенні службового собаки з військової частини вона знімається з усіх видів забезпечення, з нею передається справа службового собаки, ветеринарний паспорт, продфуражний атестат та спорядження, необхідне для перевезення (ошийник, намордник, повідок довгий та короткий, предмети догляду), проводиться оформлення первинних документів у порядку, визначеному для інших видів товарно-матеріальних цінностей, при безкоштовній передачі.

6.1. Переведення службових собак між військовими частинами безпосереднього підпорядкування здійснюється за розпорядженням командувача НГУ, а в межах оперативного територіального об’єднання (за письмовим погодженням з кінологічною службою штабу НГУ) – начальником територіального управління оперативного об’єднання.

6.2. При відправленні службового собаки з військової частини на навчання вона знімається з усіх видів забезпечення наказом командира військової частини, з нею передається справа службового собаки та ветеринарний паспорт, продфуражний атестат, комплект спеціального спорядження та предмети догляду за собакою (ошийник, намордник, повідок довгий та короткий, шлея нагрудна, ланцюг, парфорс, щітка, гребінець), які повертаються у військову частину після закінчення навчання.

7. У справу службового собаки в десятиденний термін після зарахування до списків військової частини вклеюється фотокартка собаки (у стоячому положенні, з лівого боку) розміром 10 х 15, яка скріплюється в нижньому лівому кутку печаткою військової частини. На другому фото всі (крім вирощених) собаки мають бути у віці 4,5 – 5 років.

7.1. Якщо собака вирощена у військовій частині, то перша фотокартка повинна відповідати віку 4 – 4,5 місяців, друга – 1 року, третя – 4,5 – 5 років.

8. З метою забезпечення достовірності бухгалтерського обліку службових собак матеріально відповідальна особа (інша особа, визначена графіком документального обігу) повинна щомісячно здійснювати звірку даних по обліку службових собак з даними бухгалтерського обліку, а також у терміни, визначені графіком документального обігу, надавати до фінансового органу первинні документи щодо оприбуткування, вибраковування, переміщення службових собак.

9. Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ облік штатних службових собак з’єднань, установ та військових частин НГУ ведеться на субрахунку 107 “Робочі і продуктивні тварини відокремленням в окрему підгрупу 3 – службові собаки”. Службові собаки зараховуються на баланс військової частини за первісною вартістю. Вартість собаки визначається відповідно до її робочих, племінних якостей з урахуванням цін, що склались регіоні, де проводиться придбання собак певної породи. Остаточна вартість визначається комісією, призначеною наказом командира військової частини.

10. На службових собак, що знаходяться на балансі військової частини НГУ, нараховується знос у межах норм, визначених законодавством України.

11. Комплектування посад службових собак у військових частинах собаками, які належать військовослужбовцям та проходять військову службу у військовій частині, дозволяється при наявності вакантних штатних посад (розшукові) для виконання завдань бойової служби.

12. Власні собаки військовослужбовців, які проходять службу у військових частинах, обліковуються у фінансових органах військових частин відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ на позабалансовому рахунку 01 “Орендовані необоротні активи”.

13. Військовослужбовці які виявили бажання проходити військову службу з власною собакою звертаються з рапортом до командира частини в установленому порядку, при цьому комплектування власними собаками не повинно перевищувати 40% від наявної чисельності службових собак в кінологічному підрозділі.

14. Якщо собака відповідає вимогам, які ставляться до службових собак, придатна до виконання службово-бойових завдань та склала тестування, з власником такої собаки в установленому законодавством порядку укладається договір (додаток 3).

15. Після укладання договору комісією, призначеною наказом командира військової частини, складається акт приймання-передавання службового собаки (форма ОЗ-1, бюджет), який затверджується командиром військової частини. До складу комісії обов’язково входять: начальник кінологічної служби, спеціаліст ветеринарної медицини та представник фінансової служби.

16. Договір та акт приймання-передавання службового собаки складаються в трьох примірниках: 1-й – власникові, який позичає собаку, 2-й – військовій частині, яка приймає собаку, 3-й – до справи кінологічної служби.

17. За фактами зарахування в штат непридатних для дресирування, використання на службі собак службових порід, якщо їх характеристика не відповідає зазначеній у приймально-здавальному акті, проводити службове розслідування, матеріальний збиток відшкодовувати в установленому порядку.

Начальник кінологічної служби штабу

Головного управління

Національної гвардії України

підполковник Т.Г. Борита
скачати

© Усі права захищені
написати до нас