1   2   3   4
Ім'я файлу: 10 Підгот.до практ ГРВІ.doc
Розширення: doc
Розмір: 287кб.
Дата: 04.05.2022
скачати
Пов'язані файли:
Роб.зош.фізіологія для зоофаку.doc
Самостійна робота №1.docx

Інструкція

до практичного заняття з теми:

« Гострі респіраторні вірусні інфекції.

Грип. Парагрип. Аденовірусна інфекція.»
Навчальна мета.
Студент повинен мати уяву:

 • Про значення гострих респіраторних вірусних інфекцій у житті суспільства;

 • про свою особисту участь в профілактиці хвороб.


Студент повинен знати:
- здійснення медсестринського процесу в пацієнтів при грипі та інших ГРВІ: скарги, основні дані з анамнезу хвороби, життя, епідеміологічного анамнезу;

- медсестринське обстеження, виявлення дійсних проблем пацієнта, встановлення медсестринського діагнозу;

- складання плану медсестринських втручань та його реалізація;

- здійснення заходів зі специфічної лабораторної діагностики: приготування мазків та змивів з носоглотки на вірусологічне дослідження; взяття мазків слизу з мигдаликів, носа, глотки для бактеріологічного та мікроскопічного досліджень з дотриманням вимог щодо доставки інфікованого матеріалу в лабораторію;

- медсестринське спостереження за дотриманням ліжкового режиму, за загальним станом пацієнта, температурою його тіла, пульсом, артеріальним тиском, станом свідомості.;

- медсестринський догляд при гіпертермічному синдромі, головному болю, кашлю тощо залежно від медсестринського діагнозу;

- ретельне спостереження за пацієнтом для виявлення ознак та проявів токсикозу, крупу (стенозу гортані) тощо;

- надання медсестринської допомоги при стенозувальному ларинготрахеїті;

- виконання лікарських призначень зі специфічного та неспецифічного лікування.;

- при грипі та інших ГРВІ з антивірусної терапії, дезінтоксикаційної терапії тощо.

- оцінювання результатів медсестринських втручань та їх коригування;

- навчання пацієнта та його оточення санітарно-гігієнічних навичок;

- здійснення медичним персоналом протиепідемічних заходів, санітарно-гігієнічного режиму та дотримання правил особистої безпеки (марлеві маски, часте миття рук, вологе прибирання, провітрювання, УФО тощо).

Студент повинен вміти:


- провести медсестринське спостереження за загальним станом пацієнта, температурою його тіла, пульсом, артеріальним тиском, диханням, фізіологічними відправленнями (характеристика випорожнень), кольором шкіри, сечі тощо;

  • навчати пацієнта та його оточення санітарно-гігієнічним навичкам;

  • здійснювати заходи санітарно-протиепідемічного режиму в оточенні пацієнтів, дотримання правил техніки особистої безпеки медичного персоналу.


Практичні навички.

1. Збирання епідеміологічного анамнезу.

2. Взяття мазків і змивів з носоглотки на вірусологічне дослідження.

3. Розведення та закапування в ніс лейкоцитарного інтерферону, лаферону.
4. Надання медсестринської допомоги при гіпертермічному синдромі.

5. Виготовлення марлевих масок.

6. Надання невідкладної медсестринської допомоги при стенозувальному ларинготрахеїті.

7. Здійснення протиепідемічних заходів і дотримання правил особистої безпеки медичного персоналу в оточенні пацієнтів.
План заняття.


 1. Визначення початкового рівня знань студентів.

 2. Робота з алгоритмами практичних навичок.

 3. Відпрацьовування практичних навичок.

 4. Самостійна робота по оволодінню практичними навичками.

 5. Рішення тестів ΙΙ-ΙΙΙ рівня, ситуаційних задач.

 6. Підсумковий контроль знань та вмінь студентів.

 7. Робота з щоденником.


Орієнтовна карта

для підготовки домашнього завдання

з теми «Інфекційний мононуклеоз. Ангіна.»Основні завдання

Вказівки

Відповіді

Вивчити:

1.

Етіологію інфекційного мононуклеозу, ангіни.

Знати властивості збудників, особливості, стійкість у зовнішньому середовищі
2.

Епідеміологію інфекційного мононуклеозу, ангіни.

Знати особливості кожної ланки епідпроцесу, сформулювати питання для з’ясування епіданамнезу
3.

Патогенез

Визначити основні етапи розвитку дифтерії та менінгококової інфекції
4.

Клініку усіх захворювань.

Визначити клінічні форми, основні симптоми та послідовність їх появи
5.

Диференціальну діагностику

Скласти таблицю диференціальної діагностики
6.

Лабораторну діагностику

Скласти план лабораторного дослідження
7.

Лікування інфекційного мононуклеозу, ангіни.

Скласти план лікування хворого
9.

Профілактику інфекційного мононуклеозу, ангіни.

Скласти план профілактичних заходів.

Скласти санітарно – освітню бесіду щодо профілактики визначених хвороб.
Література:

1.Тітов М. Б «Інфекційні хвороби»

2.Бунін К. В. „Інфекційні хвороби”

3.Васильєв – «Практикум інфекціоніста»

4. Шевчук І. М. «Сестринська справа»

5. Андрійчик М. А. «Медсестринство при інфекційних хворобах»

5. Чорновіл А. В. «Клінічне Медсестринство в інсектології»

Матеріали методичного забезпечення заняття.
Гострі респіраторні вірусні інфекції

Назва "гострі респіраторні захворювання" (гострі респіраторні інфекції) об'єднує грип і велику групу хвороб, що характеризуються переважним ураженням дихальних шляхів. До них, крім грипу, належать парагрип, аденовірусна, рино-вірусна, респіраторно-синцитіальна, реовірусна інфекції та ін. Ці захворювання спричиняються різноманітними етіологічними агентами (в основному вірусами) і значно поширені в усіх країнах світу. Кожна доросла людина в середньому за рік хворіє 2 рази на грип або інші гострі респіраторні захворювання, школяр — 3 рази, дитина дошкільного віку — 6 разів. Клінічна і навіть лабораторна диференційна діагностика грипу й інших гострих респіраторних захворювань дуже складна і часто на практиці є неможливою, особливо в міжепідемічний період, при спорадичній захворюваності. Тому в тих випадках, коли не вдається розпізнати за допомогою специфічних лабораторних методів етіологію хвороби, встановлюють діагноз "гостре респіраторне захворювання" і вказують, який відділ дихальних шляхів уражений найбільше (риніт, фарингіт, ларингіт тощо), а також тяжкість перебігу хвороби.

Загальна характеристика грипу

Грип (лат.: influenza, grippus) — гостре висококонтагіозне респіраторне захворювання вірусної етіології, яке передається повітряно – крапельним шляхом, характеризується явищами загальної інтоксикації, симптомами ураження слизових оболонок верхніх дихальних шляхів і частими ускладненнями, переважно з боку органів дихання.

Етіологія

Віруси грипу (А, В, С) належать до родини ортоміксовїрусів. Віруси грипу типів В і С практично не змінюють своєї антигенної структури, тоді як вірус грипу типу А швидко змінюється, створюючи нові підтипи й антигенні варіанти. Віруси грипу - це РНК-вмісні віруси. У вірусів грипу наявні такі антигени: S-антиген, або внутрішній нуклеокапсид; у зовнішній оболонці віріону міститься поверхневий V-антиген, що у своєму складі має гемаглютинін (Н) і нейрамінідазу (N). Зміна гемаглютиніну або нейрамінідази зумовлює появу нових підтипів вірусу всередині типу А. Нові антигенні варіанти збудника спричиняють тяжчі за перебігом і більш масові за характером поширення епідемії грипу. Згідно з сучасною номенклатурою вірусів грипу типу А, виділених від людини, встановлено наявність 3 підтипів антигену Н (Н;, Н2, Н3) і 2 підтипів антигену N(N,iN2).
Віруси грипу культивуються у курячих ембріонах.

Віруси грипу малостійкі до дії фізичних і хімічних чинників, руйнуються за кімнатної температури протягом декількох годин, у той час як за низьких температур (- 25... - 70 °С) зберігаються декілька років. Швидко гинуть під час нагрівання, висушуван­ня, а також впливу невеликих концентрацій хлору, озону, ультрафіолетового опромінення.

Епідеміологія

Джерелом грипозної інфекції є тільки хвора .людина з вираженими й стертими формами захворювання. Механізм передачі інфекції - повітряно-краплинний. Максимальна заразливість спостерігається в останні години інкубаційного періоду і в перші дні хвороби, коли під час дихання, кашлю й чхання з крапельками слизу вірус виділяється у зовнішнє середовище. Виділення вірусу при неускладненому перебігу грипу закінчується до 5 - 6-го дня від початку захворювання. У той же час при пневмонії, що ускладнює пере­біг грипу, вірус виявляється в організмі до 2-3 тиж. Підвищення захворюваності й спалахи грипу спостерігаються у холодну пору року.

Епідемії, що спричиняються вірусом грипу типу А повторюються кожні 2—3 роки і мають вибуховий характер (протягом 1-1,5 міс занедужує 20 - 50 % населення). Епідемії грипу В поширюються повільніше, тривають 2-3 міс, уражують не більш ніж 25% населення, вірус типу С спричиняє лише спорадичні випадки захворювання. Основна причина епідемій і пандемій грипу типу А - можливість повної (шифт) і часткової (дрейф) зміни антигенної структури вірусу. Поява нових підтипів збудника зумовлює пандемії. Віруси грипу В і С не відзначаються суттєвою антигенною мінливістю, мають менше значення для виникнення епідемій. В осіб, що перехворіли на грип, антитіла до вірусу типу А зберігаються протягом 1-3 років, до вірусу типу В – 3-б років.
Патогенез

Патогенез і патоморфологія. У вигляді аерозолю вірус попадає на слизову оболонку верхніх дихальних шляхів. Вже через З— 5 год спостерігається масивна репродукція і вихід віріонів із зруй­нованих клітин. Процес зростає в геометричній прогресії. Внаслідок цитопатогенної дії вірусу виникає деструкція і десквамація епітеліальних клітин із захопленням інтерстиціальної тканини і капілярів, що сприяє проникненню збудника в кров. Далі починається фаза вірусемії, яка охоплює прямий вплив віріонів, дію переформованих дериватів зруйнованих клітин, що супроводжується значним токсикозом і складною імуно-алергічною реакцією. Як наслідок бурхливо наростаючого токсикозу, капіляротоксичного ефекту спостерігаються функціональні порушення діяльності нервової системи й органів кровообігу. Є багато підтверджень прямої пошкоджуючої дії віріонів, що входять до складу імунних комплексів, а також дефектних віріонів на тканини мозку, серця, судин, нирок, легень. У цій фазі діють специфічні і неспецифічні фактори захисту. На 2—3-ю добу від початку хвороби настає фаза переважаючого ураження дихальних шляхів, яка супроводжується секреторною реакцією та інтенсивною десквамацією епітелію.

Останнім часом з'явились дані щодо можливості тривалої персистенції вірусу грипу у вигляді імунних комплексів і дефектних віріонів, що відкриває нові, ще незнані аспекти проблеми грипу.

Клініка

Інкубаційний період триває від 12 до 48 год.

Розрізняють такі клінічні форми хвороби: типовий грип і атиповий (афебрильний, акатаральний і блискавичний); за тяжкістю перебігу - легкий, середньотяжкий, тяжкий і дуже тяжкий грип; за наявністю ускладнень - ускладнений і неускладнений грип.

Типовий грип починається гостро, здебільшого з ознобу. Температура тіла вже в першу добу досягає максимального рівня (38 - 40° С). Клінічна картина характеризується синдромом загального токсикозу й ознаками ураження дихального тракту. Одночасно з гарячкою з'являється загальна слабкість, адинамія, підвищена пітливість, біль у м'язах, сильний головний біль з характерною локалізацією в лобовій ділянці та надбрівних дугах. З'являються болючі відчуття в очних яблуках, що посилюються під час їх рухів і натискання на них, світлобоязнь, сльозотеча. Ураження дихального тракту характеризується появою першіння в горлі, сухого кашлю, що супроводжується болем за грудниною (за ходом трахеї), утрудненим носовим диханням, сиплим голосом.

Під час об'єктивного обстеження відзначається гіперемія обличчя й шиї, ін'єкція судин склер, вологий блиск очей, посилене потовиділення. Надалі може з'явитися герпетична висипка на губах і біля носа. Відзначається гіперемія й зернистість слизової оболонки ротоглотки. З боку органів дихання виявляють ознаки риніту, фарингіту, ларингіту. Характерним є ураження трахеї, більш виражене порівняно з іншими відділами дихального тракту. Бронхіт виникає значно рідше, а ураження легень (так звана грипозна пневмонія) розглядається як ускладнення. Крім загальнотоксичних симптомів у розпал хвороби можуть з'явитися не різко виражені менінгеальні симптоми (ригідність потиличних м'язів, симптоми Керніга, Брудзінського), що зникають через 1-2 дні; спинномозкова рідина без патології. Картина крові при неускладненому грипі характеризується лейкопенією або нормоцитозом, нейтропенією, відносним лімфомоноцитозом; ШОЕ не збільшена.

Залежно від рівня інтоксикації й проявів катарального синдрому грип може перебігати в легкій, середньотяжкій, тяжкій і дуже тяжкій формі.

Для легкої форми грипу характерне підвищення температури до 38 °С, помірний головний біль і катаральні явища. Пульс менше ніж 90 за 1 хв. Систолічний артеріальний тиск – 115- 120 мм рт. ст. Частота дихання менше ніж 24 за 1 хв.

При середньотяжкій формі - температура тіла в межах 38,1 - 40 °С. Помірно виражений синдром загальної інтоксикації. Пульс – 90-120 за 1 хв. Систолічний артеріальний тиск менше ніж ПО мм рт. ст. Частота дихання більше ніж 24 за 1 хв. Сухий болючий кашель, біль за грудниною.

Тяжка форма грипу характеризується раптовим початком, високою (більше ніж 40 °С) і тривалішою гарячкою, різко вираженими симптомами інтоксикації (сильним головним болем, ломотою у всьому тілі, безсонням, маренням, анорексією, нудотою, блюванням, менінгеальними симптомами, іноді енцефалітичним синдромом). Пульс більше ніж 120 за 1 хв, слабкого наповнення, нерідко аритмічний. Систолічний артеріальний тиск менше ніж 90 мм рт. ст. Тони серця глухі. Частота дихання більше ніж ЗО за 1 хв. Постійний болючий кашель, різкий біль за грудниною.

Дуже тяжкі форми грипу трапляються рідко, характеризуються блискавичним перебігом із симптомами інтоксикації, що розвиваються бурхливо, без катаральних явищ і закінчуються здебільшого летально. Варіантом цієї форми може бути поява токсичного геморагічного набряку легень із розвитком паренхіматозної дихальної й серцево-судинної недостатності.

Під час епідемічних спалахів грип перебігає тяжче з переважанням типових форм захворювання. У міжепідемічний період частіше спостерігаються легкі й атипові форми грипу, коли явища інтоксикації виражені слабо, а температура тіла або залишається нормальною (афебрильна форма грипу), або піднімається не вище ніж 38 °С. У клінічній картині хвороби на перший план виступають симптоми риніту, фарингіту. Якщо ж запальний процес локалізується в трахеї при видимій відсутності риніту й фарингіту, то йдеться про так звану акатаральну форму грипу.

Ускладнення

Ускладнення грипу відрізняються великою частотою (у 10-15 % усіх хворих на грип). У їхньому клінічному різноманітті основне місце (80-90 %) займають гострі вірусно-бактеріальні пневмонії, що виявлялися в половини госпіталізова­них хворих на грип, переважно тяжкої і середньотяжкої форм. Друге за частотою місце займають ускладнення з боку ЛОР-органів (гайморити, отити, фронтити); рідше - менінгоенцефаліти, енцефаліти, пієлонефрити, пієлоцистити, холангіти та ін.

Пневмонія, що ускладнює перебіг грипу, може розвинутися в будь-який період захворювання, проте в осіб молодого віку в 60 % випадків переважають ранні пневмонії, що виникають на 1-5-й день від початку захворювання, звичайно при виражено­му катаральному синдромі і загальній інтоксикації, що значно утруднює своєчасну діагностику цих ускладнень. Розвиток пневмонії зазвичай пов'язаний з дією на легеневу тканину не тільки вірусу-збудника, але також і вторинної мікрофлори дихальних шляхів. Дуже тяжко перебігають і дають високу летальність пневмонії стафілококової етіології, які можуть мати геморагічний характер, особливо в осіб старшого віку і маленьких дітей.

У типових випадках перебіг ускладненого пневмонією грипу характеризується тривалою гарячкою (більше за 5 днів) або виникненням другої температурної хвилі після короткочасної нормалізації температури тіла. Стан хворого й самопочуття його без позитивної динаміки. Зберігається виражена загальна слабкість, пітливість, озноби, задишка. Приєднується кашель з виділенням слизисто-гнійного або кров'янистого мокротиння. Під час аускультації може вислуховуватися крепітація і дрібно-пухирчасті хрипи в положенні хворого на ураженому боці (прийом Куравицького) або після коротких покашлювань. У більшості хворих у крові виявляють лейкоцитоз, підвищену ШОЕ. Пневмонія при грипі має тенденцію до затяжного, млявого перебігу.

Для ранньої діагностики (прогнозування) гострих пневмоній у початковій фазі, до формування чітких клініко-рентгенологічних ознак, рекомендується в амбулаторних умовах (у разі лікування вдома) використовувати комплекс показників, що включає: підвищення температури тіла вище за 39 °С, симптоми трахеобронхіту, задишку (більше як 24 за і хв), лейкоцитоз, більший як 9х109/л, і ШОЕ, вища ніж 15 мм/год. Цей комплекс виявляють у 65 % хворих на грип із наступним розвитком пневмонії, підтвердженої рентгенологічно. Виявлення таких ознак дає підставу для госпіталізації хворих і проведення їм циклу антибіотикотерапії.

Ще одним частим ускладненням грипу є стенозивний ларинготрахеїт, що виникає частіше у немовлят і дітей дошкільного віку зі значною паратрофією, схильних до алергійних реакцій, і може розвинутись уже протягом першої доби хвороби. Дитина неспокійна, у неї з'являється стенотичне дихання, інспіраторна задишка, "гавкаючий" кашель, наростає гіпоксія. Розрізняють чотири ступені стенозу гортані і, відповідно, гіпоксії. При стенозі І ступеня дихальної недостатності в спокої не спостерігають гіпоксії і стенотичного дихання. Стеноз гортані II ступеня характеризується стенотичним диханням у спокої, задишкою, блідістю й ціанозом носо-губного трикутника. Дитина зі стенозом III ступеня неспокійна, гучне стенотичне дихання чути на відстані, різко наростає загальний ціаноз, спостерігається втягування під час вдиху міжребрових проміжків і яремної ямки. Стеноз IV ступеня межує з асфіксією, з'являється тотальний ціаноз, хворий непритомніє.

Діагностика

Установити діагноз грипу в період епідемічного спалаху не становить труднощів. У період між епідеміями, коли переважають атипові форми грипу, клінічно його тяжко відрізнити від інших гострих респіраторних інфекцій, тому що на частку грипу в цей період припадає 3- 5 % від усього числа гострих респіраторних захворювань. Тоді встановити діагноз грипу можна тільки після лабораторного підтвердження.

Матеріалом для виділення вірусу є мазки та змиви з носоглотки, кон'юнктиви, мокротиння, кров. Для отримання носоглоткових змивів натще сухим ватним тампоном беруть носоглотковий слиз, паличку на рівні вати переламують і тампон кладуть у пеніциліновий флакончик; потім хворому дають ЗО- 50 мл перевареної води для полоскання ротоглотки, а отриману рідину наливають на 2/3 висоти пеніцилінового флакончика поверх тампона. Матеріал беруть у перші години хвороби (не пізніше 5-го дня) і доставляють до лабораторії в охолодженому стані (термосі, заповненому льодом, або в портативному холодильнику з мінусовою температурою); ним якомога швидше інфікують курячі ембріони.

Для швидкої діагностики грипу використовують експрес-метод виявлення вірусу грипу за допомогою флюоресцентних антитіл. Досліджуваний матеріал беруть зі слизової оболонки нижньої носової раковини в перші дні хвороби. Приготовані з нього мазки обробляють специфічними грипозними флюоресцентними сироватками. Комплекс антиген - антитіло, що утворився, яскраво світиться, і його чітко видно у люмінесцентному мікроскопі. Результати можна одержати через 2-3 год.

Серологічні дослідження допомагають у ретроспективній діагностиці грипу. Аналізують парні сироватки крові (3-5 мл), узяті в хворих у гострий період недуги (до 5-го дня від початку захворювання) і в період реконвалесценції (з інтервалом 10- 14 днів). Показовими в серологічній діагностиці є РЗК із грипозними антигенами й РГГА. Діагностичним вважається наростання титру антитіл не менше як у 4 рази.

  1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас