Ім'я файлу: студентам_Інженерна механіка.docx
Розширення: docx
Розмір: 552кб.
Дата: 02.04.2020
скачати
Пов'язані файли:
Бер (1).docx

Інженерна механіка


 1. Значення і зміст курсу теорії механізмів і машин. Основні поняття курсу.

 2. Основні розділи та підрозділи, які вивчає «Теорія механізмів і машин».

 3. Які предмети є базою для вивчення «Теорії механізмів і машин». Для чого є базою «Теорія механізмів і машин». Визначення «Теорії механізмів і машин»

 4. Відомості з історії розвитку науки про машини. Вчені, які внесли вклад в розвиток теорії механізмів і машин. Етапи розвитку техніки. Технічне завдання і технічний проект.

 5. Основні поняття і визначення курсу «Теорії механізмів і машин».

 6. Сучасне визначення понять «машина», «механізм». Машинний агрегат. Техніка, технологія, суть інженерної діяльності, відмінність інженерної діяльності від наукової.

 7. Механізм. Класифікація механізмів.

 8. Машина. Класифікація машин. Машина-автомат.

 9. Ланка як основне поняття теорії механізмів і машин. Класифікація ланок. Кінематична пара.

 10. Конструктивне зображення механізму. Структурні і кінематичні схеми. Їх визначення і відмінності. Якими видами можуть бути представлені.

 11. Умовні зображення на схемах ланок і кінематичних пар. Позначення на схемах.

 12. Масштаб і масштабний коефіцієнт. Переваги масштабного коефіцієнту, його розмірність. Взаємозв’язок між масштабом і масштабним коефіцієнтом.

 13. Масштабні коефіцієнти різних фізичних величин. Їх розмірність. Як знайти масштабний коефіцієнт плану механізму, планів швидкостей і прискорень.

 14. Кінематична схема механізму. Послідовність побудови кінематичної схеми.

 15. Кінематичні пари та їх класифікація.

 16. Важільні механізми. Переваги та недоліки важільних механізмів.

 17. Вищі кінематичні пари. Переваги та недоліки механізмів з вищими кінематичними парами.

 18. Кінематичні ланцюги та їх класифікація. Приклади графічного зображення кінематичних ланцюгів.Використання.

 19. Кривошипно-коромисловий механізм. Визначення. Ланки, що входять до складу механізма. Структурна схема. Вид груп Ассура. Умова існування кривошипа (правило Грасгофа). Приклади використання.

 20. Кулісно-повзунний механізм. Визначення. Ланки, що входять до складу механізму. Структурна схема. Вид груп Ассура. Приклади використання.

 21. Кривошипно-повзунний механізм. Різновиди. Визначення. Ланки, що входять до складу механізму. Структурна схема. Вид груп Ассура. Приклади використання.

 22. Структурний аналіз. Що входить в задачу структурного аналізу.

 23. Формула Чебишева. Формула Сомова – Малишева. Їх вид. Інші назви. Призначення.

 24. Побудова положень ланок механізму і траєкторій окремих точок. Шатунна крива.

 25. Чотири методи кінематичного дослідження механізмів. Їх переваги і недоліки.

 26. Основний принцип утворення механізмів. Коли і ким сформульовано, покращено і спрощено. В чому його переваги.

 27. Задачі кінематичного аналізу механізмів. Кінематичні параметри.

 28. Поняття групи Ассура або структурної групи. Якій умові задовільняють структурні групи плоских механізмів (групи Ассура)?

 29. Порядок проведення структурного аналізу плоских механізмів.

 30. Приклади найпростіших механізмів, де використовуються групи Ассура II класу всіх п'яти видів.

 31. Способи виготовлення різьб.

 32. Передачі гвинт-гайка. Передачі безпосереднього контакту.

 33. Типи зубчастих передач залежно від положення осей валів, між якими здійснюється передача обертового руху. Передаточне відношення.

 34. Зубчасте зачеплення. Зубчаста передача. Найпростіші та найпоширеніші зубчасті передачі.

 35. Зубчаті передачі. Переваги, недоліки. Типи зубчастих передач. Основні характеристики. Багатоланкові зубчасті механізми.

 36. Фрикційна передача. Переваги, недоліки.

 37. Передачі із гнучкою проміжною ланкою

 38. Редуктори. Варіатори.

 39. Шліцьові з’єднання.

 40. Різьбові з’єднання. Основні типи різьб.

 41. Ланцюгові передачі.

 42. Класифікація шпонок.

 43. Схема лобового варіатора.

 44. Різьбові з’єднання. Геометричні параметри різьб.

 45. Пасові передачі.

 46. Заклепувальні з’єднання.

 47. Ланцюги та їх класифікація.

 48. Зварні з’єднання.

 49. Надійність машин. Основні поняття надійності машин.

 50. Клейові з’єднання.

 51. З’єднання з натягом.

 52. Роз’ємні з’єднання.

 53. Класифікація механічних передач.

 54. Нероз’ємні з’єднання.

 55. Загальні відомості про з’єднання деталей машин.

 56. Передачі тертя.

 57. Підшипники кочення.

 58. Вали та вісі.

 59. Основні відомості про механічні передачі.

 60. Підшипники ковзання


Перелік практичних завдань

з дисципліни „Інженерна механіка

Практичне завдання 1.

Для плану механізму, розміри якого визначаються з кінематичної схеми, яка наведена нижче, виконати наступні роботи:

 1. Побудувати 12 положень механізму.

 2. Побудувати шатунну криву точки S2.


Практичне завдання 2-9.

Дати назву механізму. Заповнити таблицю по механізму.

Позначен-ня КП

Ланки, що входять в склад КП

Тип КП


Нижча чи вища

Клас пари (S)

Рухомість (Н)Виконати структурний аналіз механізмів, структурні схеми яких приведені нижче.
Практичне завдання 10- 18.

Охарактеризувати наведені кінематичні пари за схемою

Умовне поз-начення КП

Назва КП

Н

S

Клас

пари

Класифікація за елементами КП

Класифікація за способом замикання

Можливі рухи

Практичне завдання 19-30.

Згідно порядку проведення структурного аналізу плоских механізмів виконати структурний аналіз наведених механізму ( початкову ланку вибрати самостійно):


скачати

© Усі права захищені
написати до нас