Ім'я файлу: Кадрова політика.docx
Розширення: docx
Розмір: 19кб.
Дата: 16.10.2020

Питання:

Кадрова політика відомої фірми (за бажанням оберіть інформацію з інтернету або пофантазуйте щодо власної фірми):

 1. з прийому на роботу (правила співбесіди, критерії набору та відбору кадрів тощо);

 2. просування по «кар’єрних східцях» (критерії, тобто – «за що просувати людину до вершин, а яка людина буде «довічно кур’єром»);

3) звільнення з роботи ( критерії);

4) Ваші особисті думки ( на основі інформації з інтернету та інших джерел) щодо «духу команди», «корпоративної етики» тощо – наприклад, у Вашій майбутній фірмі.

Відповіді:

 1. З прийому на роботу:

Правила співбесіди:

 • Приходьте вчасно;
  • поводьте себе спокійно, впевнено і коректно;
  • будьте доброзичливі;
  • намагайтеся мати бадьорий настрій;
  • при знайомстві посміхніться та запам'ятайте ім'я співрозмовника;

 • якщо Вам не зрозуміле питання, правильним буде уточнити його;
  • відповідайте стисло та по суті. Інформація про Вас повинна бути точною, правдивою та достовірною;
  •  дотримуйтесь свого професійного іміджу протягом усієї співбесіди;
  • спитайте, чи треба Вам вийти, якщо роботодавцю необхідно поговорити по телефону;
  • спухайте, що Вам говорять;
  • покажіть своє бажання дізнатись про те, чого Ви не знаєте;
  • не треба піднімати суперечливі питання;

Критерії набору:

 • мотивація до праці, ентузіазм;

 • профільна освіта;

 • здатність працювати в команді;

 • аналітичні здібності;

 • уміння швидко навчатися;

 • навички спілкування.

 • працелюбність;

 • уміння справити гарне враження,

 • стресостійкість, витримка в екстремальній ситуації;

 • швидка адаптація;

 • комунікабельність;

 • почуття гумору;

 • психологічна гнучкість;

 • відповідальність;

 • чесність;

Критерії відбору:

Звичайно, що для всіх категорій посад не може бути єдиних критеріїв, єдиної системи оцінки, але для всіх можна виділити такі кртерії:

 • професійні;

 • ділові;

 • морально-психологічні;

 • інтегральні.

Професійні критерії - це характеристики професійних знань, умінь, навичок, професійного досвіду працівника, його кваліфікації, результатів праці тощо.

Ділові критерії характеризують організованість, відповідальність, ініціативність, підприємливість, ефективність діяльності персоналу та ін.

Морально-психологічні критерії розривають такі особливості працівника, як здатність до самооцінки, чесність, справедливість, психологічна стійкість.

Інтегральні критерії - це характеристики, які одержують на основі багатьох інших притаманних працівнику якостей і показують на його авторитет, стан здоров' я, загальну культуру, культуру мислення, мови.

Зміст кожної групи критеріїв якостей залежить від займаної посади працівника, і кожна з них може мати свій набір критеріїв, які слід встановлювати та оцінювати в залежності від спеціалізації посади.

 1. Як правило просування по кар’єрних східцях гарантується тим співробітникам, які відповідають таким критеріям: стабільно, якісно та сумлінно виконують свою роботу, вміють працювати з колективом, вирішувати форс-мажорні ситуації та проблеми загалом. Просування по кар’єрі як правило заслуговує той працівник який старається та викладається на повну, який має мету і ентузіазм до неї йти.

Людина яка завжди буде кур’єром, як правило задовольняється тим що має і старається лишнього разу не виказувати себе, буде лінитись, боятись якихось нових завдань. Також є працівники які можуть далі не йти по кар’єрних східцях тому, що їм просто подобається, вони сумлінно виконують свою роботу і їм просто більшого не потрібно.

 1. Критерії звільнення з роботи

Загальні підстави для припинення трудового договору з ініціативи роботодавця:

 • у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці;

 • у зв'язку з невідповідністю працівника займаній посаді;

 • у разі систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків;

 • прогул або тривале нез'явлення на роботу;

 • поновлення працівника на роботі як підстава звільнення іншого працівника;

 • у разі появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння;

 • вчинення розкрадання;

 • грубе порушення трудових обов'язків керівником підприємства, установи, організації.

 1. Командний дух, на мою думку це одна з найважливіших речей в фірмі. Коли колектив дружній і робота йде легше, всі між собою ладять, можна в спокійно вирішувати проблеми або невідкладні питання, легше досягати поставлених цілей, якщо хтось почне морально вигорати його(її) завжди підтримають і дадуть мотивацію працювати далі. В дружні колективи завжди хочеться повертатись і працювати разом.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас