1   2   3   4
Ім'я файлу: Робочий_зошит_ФО_2_Облік_кредитів_і_облігацій_2019.doc
Розширення: doc
Розмір: 397кб.
Дата: 12.04.2021
скачати


тема

Облік КРЕДИТІВ БАНКУ ТА РОЗРАХУНКІВ ЗА ОБЛІГАЦІЯМИ
Мета завдання:

1. Засвоїти методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов’язання підприємства (порядок визнання, класифікацію, оцінку).

2. Оволодіти практичними навиками щодо відображення операцій за кредитами і облігаціями в системі рахунків бухгалтерського обліку.
1.1. Облік кредитів банку
1.1.2. Облік короткострокових кредитів банку в національній валюті
Методичні вказівки:

За даними ситуації здійснити розрахунок відсотків та сум погашення короткострокового кредиту банку в національній валюті (табл. 2.1).

Відобразити операції з отримання короткострокового кредиту, нарахування та погашення відсотків на рахунках бухгалтерського обліку (табл. 2.2).
Ситуація 1

ТОВ “Либідь” 03.01.хх р. отримало в банку кредит на оновлення виробничого обладнання в сумі 120 000 грн. на три місяці під 32 % річних.

За умовами кредитного договору:

  • відсотки нараховуються на залишок кредитних коштів та сплачуються щомісячно (в останній робочий день місяця) та одночасно з кінцевим терміном погашення;

  • кредит погашається трьома частинами: 30 %31.01.хх р.; 35 %28.02.хх р.; 35 % - 31.03.хх р.

Таблиця 2.1

Розрахунок відсотків та сум погашення кредиту

Термін сплати

Відсотки по кредиту, грн.

Сума погашення кредиту, грн.

Заборгованість за кредитом на кінець періоду, грн.

03.01.хх р.

х

х

120000

31.01.хх р.


3 200 (120000*32%\200)

36 000

84 000

28.02.хх р.

2 240

(120 000*35%\200)

42 000

120 000\35%?

42 000

31.03.хх р.

Всього


Таблиця 2.2

ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ТОВ “Либідь”


з/п

Дата,

первинний документ

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

СІЧЕНЬ 20хх р.

1

3 січня

Отримано на рахунок коростроковий кредит (виписка банку)

311

601

120000

2

31

Нараховані відсотки за січень

684

951

3200

3
Платим відсотки за користування

684

311
4
Платимо з поточного рахунку першу частину кредиту

601

311

36000

5
Списано

791

951

3200

ЛЮТИЙ 20хх р.

6
7
8
9
БЕРЕЗЕНЬ 20хх р.

10
11
12
13

Облік короткострокових кредитів банку в іноземній валюті
Методичні вказівки:

За даними ситуації 2.2 зробити розрахунок відсотків за користування кредитом в іноземній валюті та курсових різниць (табл. 2.3).

Відобразити операції з отримання короткострокового кредиту в іноземній валюті, нарахування та погашення відсотків на рахунках бухгалтерського обліку (табл. 2.4).
Ситуація 2

ТОВ “Либідь” 01.02.хх р. отримало в банку кредит на придбання обладнання в сумі 45 000 Євро на три місяці під 25 % річних.

За умовами кредитного договору:

  • відсотки за користування кредитом нараховуються рівними частинами щомісячно (в останній робочий день місяця) та сплачуються п’ятого числа місяця, наступного за місяцем їх нарахування та одночасно з кінцевим терміном погашення кредиту;

  • кредит погашається в кінці терміну: 30.04.хх р.

За період користування кредитом, курси НБУ були наступними:

Дата

Курс грн. по відношенню до 1 Євро

01.02.хх р. – отримання кредиту

27,40

28.02.хх р. – нарахування відсотків за лютий

27,90

05.03.хх р. – сплата відсотків за лютий

27,90

31.03хх р. – нарахування відсотків за березень (дата балансу)

28,00

05.04.хх р. – сплата відсотків за березень

28,20

30.04.хх р. – нарахування та сплата відсотків за квітень, сплата кредиту

28,40

Таблиця 2.3

Розрахунок відсотків за користування кредитом та курсових різниць

Дата

Сума відсотків, Євро/грн.

Курсова різниця, грн.

Сума основного боргу, Євро/грн.

нарахування відсотків

сплати відсотків

на дату нарахування

на дату сплати

по відсотках

по кредиту

28.02.хх р.

05.03.хх р.937.50\26 156.25

---

---

31.03.хх р.

05.04.хх р.937.50\26 250

00.60(копеек евро)*45000=27000

---

30.04.хх р.

30.04.хх р.


937.50\ 26 625


26 625
00.40*45 000=18 000

1 278 000


Таблиця 2.4

ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ТОВ “Либідь”

з/п

Дата,

первинний документ

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

ЛЮТИЙ 20хх р.

1

1 лютого

Отримано на поточний рахунок короткостроковий кредит банку в іноземній валюті

312

602

45000євро\

1 302 000

2
Нараховано відсотки за користування кредитом за лютий 20хх р.


3
Списано на фінансовий результат витрати за нарахованими відсотками за лютий 20хх р.


792

951

26 156.25

БЕРЕЗЕНЬ 20хх р.

4

5 березня

Сплачено відсотки за користування кредитом за лютий 20хх р.

684

312

26 156.25

5
Курсова різниця за відсотками по кредиту


6
Списано на фінансовий результат доходи (втрати) від курсової різниці за нарахованими відсотками


7
Нараховано відсотки за користування кредитом за березень 20хх р.

951

684

26 250

8
Списано на фінансовий результат витрати за нарахованими відсотками за березень 20хх р.

792

951

26 250

9
Курсова різниця по основній сумі кредиту на дата балансу

945

602
10
Списано на фінансовий результат доходи (втрати) від курсової різниці по основній сумі кредиту


791


945

27 000

КВІТЕНЬ 20хх р.

11

5 квітня

Сплачено відсотки за користування кредитом за березень 20хх р.

684

312

26 437.50

12
Курсова різниця за відсотками по кредиту


974

684

187.50

13

30 квітня

Нараховано відсотки за користування кредитом за квітень 20хх р.951

684

26 625

14
Сплачено відсотки за користування кредитом за квітень 20хх р.

684

312
15
Курсова різниця за основною сумою кредиту на дату його погашення

945

602

18 000 грн

16
Погашено з поточного рахунку в банку в іноземній валюті короткостроковий кредит

602

312
17
Списано на фінансовий результат витрати за нарахованими відсотками за квітень 20хх р. (див. операцію 13)


792

951
18
Списано на фінансовий результат доходи (втрати) від курсової різниці за нарахованими відсотками

(див. операцію 12)

792

974
19
Списано на фінансовий результат доходи (втрати) від курсової різниці за основною сумою кредиту (див. операцію 15)


Облік довгострокових кредитів банку в національній валюті
Методичні вказівки:

За даними ситуації 1.1 відобразити операції з отримання довгострокового кредиту, нарахування та погашення відсотків за користування кредитом банку в системі рахунків бухгалтерського обліку (табл. 1.1), визначити необхідні суми.
Ситуация 3. Прості відсотки.

01.02.2019 р. ТОВ «Либідь» уклало з банком договір на отримання довгострокового кредиту в сумі 120000 грн. терміном на 2 роки з відсотковою ставкою за кредитом – 18% річних, вона дорівнює ринковій ставці. За умовами кредитного договору відсотки нараховуються на початкову суму кредиту щоквартально і сплачуються щоквартально в останній робочий день. Кредит повертається в кінці терміну угоди (01.02.21 р.)
Довідка-розрахунок погашення кредиту

Дата

Сума непогашеного тіла кредиту на початок року

Сума погашення тіла кредиту в кінці року

Сума відсотків за користування кредитом

Загальна сума до сплати

01.02.2019

120 000


31.03.2019

120 000

3 600

120000*22% : 12 * 2 = 5500

5500

30.06.2019

150 000
150000*22% : 12 * 3 = 8250

8250

30.09.2019

і т.д.

150 000
150000*22% : 12 * 3 = 8250

8250

31.01.2021

150 000

150 000

2750

152750

 —

Всього:

150000

66000 (2750*24 міс.)

216000ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ТОВ «ЛИБІДЬ»
Зміст господарської операції

Дебет

рахунка

Кредит

рахунка

Сума,

гри.

1

Зараховано кошти

311


501


120000

2

Нараховано відсотки за пеший квартал 2019 (а два місяці)

951


684


3 600

3

Платимо відсотки

684311


5500

4
792

951

5500

5

6
501

611

120000

7

Переказуэмо з поточного рахунку выдсотки

684


311


5 400

8

Списуэмо на фин результат що квартально

792

951

8250

9

Нараховуэмо выдсотки за сич

951


684


1 800

10

Сплчуэмо погашеннязаюорг

611


311


2750

11
684


311

1800

12

Списуэмо на фин результат на витрати сичень

792

951

1 800


Ситуация 4.Повернення кредиту з погашенням тіла кредиту рівними частинами

01.07.2019 р. ТОВ «Либідь» уклало з банком договір на отримання довгострокового кредиту в сумі 200000 грн. терміном на 3 роки з відсотковою ставкою за кредитом – 15% річних, дорівнює ринковій. За умовами кредитного договору тіло кредиту повертається рівними частинами щороку, відсотки нараховуються щороку на залишок тіла кредиту в останній робочий день і сплачуються разом з черговою частиною тіла кредиту (01.07.22 р.)
Щорічна сума погашення тіла кредиту_______________________
Довідка-розрахунок погашення кредиту

Дата

Сума непогашеного тіла кредиту на початок року

Сума погашення тіла кредиту в кінці року

Сума нарахованих відсотків за користування кредитом за рік

Загальна сума до сплати за рік

01.07.13

150000


31.12.13

150000

25000

16500 (150000*22%/12*6)

41500

31.12.14

125000

50000

27500 (125000*22%)

77500

31.12.15

75000

50000

16500 (75000*22%)

66500

30.06.16

25000

25000

2750 (25000*22%/12*6)

27750

 —

Всього:

150000

63250

213250


ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ТОВ «ЛИБІДЬ»
Зміст господарської

операції

Дебет

рахунка

Кредит

рахунка

Сума,

гри.

1
311


501


150000

2
501

611

25000

3
951


684


16500

4
684

611

311

311

16500

25000

5
792

951

16500

6
501

611

50000

7
951


684


27500

8
684

611

311

311

27500

50000

9
792

951

27500

10
501

611

50000

11
951


684


16500

12
684

611

311

311

16500

50000

13
792

951

16500

14
501

611

25000

15
951


684


2750

16
611

684

311

311

25000

2750

17
792

951

2750


1.2.Облік зобов’язань за випущеними облігаціями
Методичні вказівки:

За даними ситуації 1.2 визначити вартість продажу облігацій. Здійснити розрахунок амортизації дисконту за зобов’язаннями по облігаціях на 4-и роки (табл. 1.2). Відобразити операції (за 1-й рік) по зобов’язаннях за випущеними облігаціями на рахунках бухгалтерського обліку (табл. 1.3).

За даними ситуації 1.3 визначити вартість продажу облігацій. Здійснити розрахунок амортизації премії за зобов’язаннями по облігаціях на 4-и роки (табл. 1.4). Відобразити операції (за 1-й рік) по зобов’язаннях за випущеними облігаціями на рахунках бухгалтерського обліку (табл. 1.5).
Ситуація 5

Підприємство-емітент 02.01.хх р. здійснило випуск та продаж облігацій (з дисконтом) номінальною вартістю 130 000 грн. Номінальна ставка відсотка по облігаціях – 10 %. Ринкова ставка – 14 %. Термін погашення – 4 роки. Виплата відсотків здійснюється один раз на рік – 31.12.хх р.

Фактор дисконту теперішньої вартості основного платежу – ____________ (у відповідності до таблиці значень теперішньої вартості однієї грошової одиниці).

Фактор дисконту теперішньої вартості відсотків – ____________ (у відповідності до таблиці теперішньої вартості звичайного ануїтету однієї грошової одиниці).


1) Відсотки, що підлягають виплаті (за номінальною ставкою):
2) Теперішня вартість платежу по відсотках:
3) Теперішня вартість основного платежу:
4) Вартість продажу облігацій:
5) Сума дисконту:

Таблиця 1.2

Розрахунок амортизації дисконту по зобов’язаннях

за випущеними облігаціями

Дата

Відсотки, що підлягають виплаті, грн.

Витрати на відсотки, грн.

Сума амортизації, грн.

(гр.3 – гр.2)

Амортизована собівартість облігацій, грн.

1

2

3

4

5

02.01.хх р.

х

х

х
31.12.хх р.

(1-й рік)

31.12.хх р.

(2-й рік)

31.12.хх р.

(3-й рік)

31.12.хх р.

(4-й рік)

Разом


х
  1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас