Ім'я файлу: 27-04-03 Підготовка клопотання про присвоєння почесного звання «
Розширення: docx
Розмір: 23кб.
Дата: 09.03.2020
скачати

Перелік документів:

1. Заява*

2.Ксерокопія паспорта багатодітної матері (1, 2, 10, 11 сторінки)- 4-х екземплярах;

3. Копії свідоцтв про народження дітей у 3-х екз. Якщо мати змінювала шлюбне прізвище (в свідоцтвах про народження дітей зроблено запис на інше прізвище) - відповідно свідоцтво про шлюб або розлучення.

4.Довідки-характеристики з місця навчання кожної дитини (шкільного і студентського віку) та характеристики з місця роботи на кожну дитину (для працюючих), інформація про рід занять, громадську роботу, поведінку з місця проживання- 1 екз.

5.Акт обстеження умов проживання* багатодітної сім’ї.

6. Соціальний паспорт *багатодітної родини встановленого взірця.

7.Довідка про відсутність судимості дітей 1 екз.

8.Документ, що підтверджують наявність освіти у дітей у 1 екземплярі

9.Документи , що підтверджують встановлення інвалідності дітей (у разі потреби)-4-х екземплярах

10. Ксерокопії свідоцтв про смерть дітей з вказаною причиною (у разі потреби)- у 3-х екз.

11. Документ що підтверджує факт переміни прізвища, імені, по батькові дітей ( у разі потреби) – 3 екз.

12.Витяг з протоколів засідань трудових колективів підприємств, установ, організацій, на яких було прийнято рішення про висунення кандидатури до відзначення – 1 екз.

13.Нагородний лист * за формою від 17.03.03- 5 екз. оригінал

Строк надання адміністративної послуги – 30 днів.

Начальнику управління

у справах культури,

спорту, сім’ї та молоді

_______________
ПІБ заявника: __________________

домашня адреса: __________________

__________________

телефон: __________________

ЗАЯВА
Прошу розглянути можливість рекомендувати мене до представлення та відзначення почесним званням України „Мати-героїня”, як матір, що виховала ___________ дітей.


Дата ______________ Підпис ______________

Затверджую:

Міський голова ___________В. Погорелов

«__»__________ 2013р.
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ № 27.04-03

Підготовка клопотання про присвоєння почесного звання «Мати-героїня»

(назва адміністративної послуги)

Управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді

(структурний підрозділ суб’єкта надання адміністративної послуги)


Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Центр надання адміністративних послуг Виконкому Ужгородської міської ради

1

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

88000; Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Поштова,3

2

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

понеділок-четвер з 9.00 – 18.00;

п’ятниця з 9.00 – 15.00

Обідня перерва з 13.00 – 13.30

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

(0312) 61-76-87

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України „Про адміністративні послуги”

Закон України від 29.06.2001р. «Про почесні звання України» (із змінами)

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова від 28.02.2011р. № 268 « Про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати – героїня»

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Указ Президента України «Про почесні звання України» від 29.06.2001 № 476/2001;

7

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування
Умови отримання адміністративної послуги

8

Підстава для одержання адміністративної послуги

Багатодітні матері які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку

9

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

10. Автобіографія.

1. Заява*

2.Ксерокопія паспорта багатодітної матері (1, 2, 10, 11 сторінки).

3. Копії свідоцтв про народження дітей. Якщо мати змінювала шлюбне прізвище (в свідоцтвах про народження дітей зроблено запис на інше прізвище) - відповідно свідоцтво про шлюб або розлучення.

4. Витяг з протоколів засідань трудових колективів підприємств, установ, організацій, на яких було прийнято рішення про висунення кандидатури до відзначення.

5.Довідки з місця навчання кожної дитини (шкільного і студентського віку) та характеристики з місця роботи на кожну дитину (для працюючих).

6. Характеристика з місця роботи матері

7.Акт обстеження умов проживання багатодітної сім’ї.

8. Соціальний паспорт багатодітної сім’ї встановленого взірця.

9.Копія трудової книжки

10. Автобіографія матері.

11. Документи на багатодітну матір, необхідні для представлення до присвоєння почесного звання “Мати-героїня” знаходяться у відділі у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації (міськвиконкому).

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто заявником/ уповноваженою особою

11

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатна

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

_

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

_

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12

Строк надання адміністративної послуги

30 днів

13

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1.Діти були засуджені умовно та знаходились в місцях позбавлення волі.

2.Діти без поважних причин виховувались в інтернатних закладах і знаходились під опікою

14

Результат надання адміністративної послуги

Копія рішення МВК

15

Способи отримання відповіді (результат)

Особисто заявником/ уповноваженою особою

16

Примітка

* Також до інформаційної картки додається форма заяви
Дія або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно зо закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку встановленому законом

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П- погоджує, З- затверджує.


Заступник начальника управління О.М. Василиндра
скачати

© Усі права захищені
написати до нас