Ім'я файлу: Реферат_Менеджмент_проектів_програмного_забезпечення.docx
Розширення: docx
Розмір: 33кб.
Дата: 11.02.2022
скачати

ЗмістЯк написати проект 3

Якісні характеристики 3

Дерево рішень 3

Загальний алгоритм проектування 3

Збір інформації, аналітика 4

Конкретизація проблеми 4

Постановка цілей та завдань 4

Визначення концепції проекту 4

Вступна інформація про проект 5

Зміст проекту 5

Система управління в проекті 5

Кадрове забезпечення проекту 6

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення 6

Плани реалізації проекту 6

Очікувані результати, показники 6

Моніторинг в проекті 7

Інструменти просування проекту 7

Основні критерії оцінки проекту експертами 7

Як написати проект

Проект - це сконструйоване ініціатором проекту нововведення, метою якого є створення, модернізація або підтримання в середовищі, що змінюється, матеріальної або духовної цінності. Особлива цінність такого проекту полягає в тому, що: він є унікальним продуктом створений для вирішення конкретної проблеми створюється не спеціалістом, а пересічним громадянином адаптований до певної дійсності
Якісні характеристики

проект має відповідати основним якісним характеристикам (SMART-принцип):

  • Specific - Конкретність

  • Measurable - Обчислюваність

  • Area-specific - Територіальність

  • Realistic - Реалістичність

  • Time-bound – Визначеність у часі

Чи визначає місцевість або групу населення? Чи конкретне завдання? Чи достатньо зрозуміло як, коли і де зміниться ситуація? Чи піддається завдання якійсь кількісній оцінці? Чи призведе реалізація проекту до зрушень та змін, визначених у завданнях? Чи відображає завдання період часу, за який воно має бути досягнуте?
Дерево рішень

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ

ВИРІШЕННЯ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМ-ВИРІШЕННЯ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМ

ВИРІШЕННЯ ОКРЕМОГО ПИТАННЯ-ВИРІШЕННЯ ОКРЕМОГО ПИТАННЯ-ВИРІШЕННЯ ОКРЕМОГО ПИТАННЯ

ОКРЕМЕ ПИТАННЯ-ОКРЕМЕ ПИТАННЯ-ОКРЕМЕ ПИТАННЯ-ОКРЕМЕ ПИТАННЯ

СУБПРОБЛЕМА-СУБПРОБЛЕМА-СУБПРОБЛЕМА

ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА

ПІДГРУНТЯ ПРОБЛЕМНОЇ СИТУАЦІЇ
Загальний алгоритм проектування

Збір інформації, аналітика

Конкретизація проблеми

Постановка цілей та завдань

Визначення концепції проекту

Вступна інформація про проект

Зміст проекту

Система управління в проекті

Кадрове забезпечення проекту

Матеріально- технічне та фінансове забезпечення

Очікувані результати, показники

Моніторинг в проекті

Плани реалізації проекту


Збір інформації, аналітика

Цей етап допоможе не тільки дійсно повірити в вашу ідею, а й згенерувати нові підходи та бачення.

 Ознайомтесь з максимальною кількістю інформації, що дасть можливість зібрати достатньо об’єктивні дані.

 Отримайте інформацію від потенційних бенефіціарів вашого проекту і всіх можливих учасників проектної діяльності. Така інформація може носити суб’єктивний характер, проте надасть вашому проекту живий зміст, знадобиться під час презентації проекту перед грантодавцями.

 Поспілкуйтесь, якщо є можливість, з експертами, які володіють інформацією щодо цікавої для вас проблеми.

 Вивчіть технології, канали та інструменти, які вже використовуються при взаємодії з цільовою аудиторією.

 Проаналізуйте, систематизуйте та викладіть всю зібрану інформацію у вигляді аналітичної записки до проекту, це допоможе вам правильно обґрунтувати актуальність питання та поставити конкретні проблеми.
Конкретизація проблеми

Проблема має бути значимою для суспільства

Проблема має бути сформульована з точки зору того, чиїм інтересам служить проект, а не з точки зору «зручності» виконавця

Викладення проблеми повинно бути не простим описом, а стислим аналізом її причин, попередніх спроб вирішити цю проблему

При доведенні актуальності проблеми намагайтесь малювати соціальну ситуацію до та після реалізації проекту

Грамотно сформульована проблема дозволить зробити процес створення всього проекту логічним та цікавим.
Постановка цілей та завдань

Формулювання цілей повинно відбуватись на основі виявленої проблеми і по можливості вирішувати її, вказуючи шлях від реального стану справ до ідеального або передбачуваного після реалізації даного проекту. Корисним на етапі постановки цілей проекту є складання шкали цілей: необхідно сформулювати мінімальну ціль та максимально досяжну ціль проекту. На етапі постановки цілей і завдань важливо пам'ятати наступне: Цілі є загальним підсумком проекту, а завдання – проміжними результатами Важливо розрізняти цілі та завдання з методами їх вирішення Кожне завдання повинно наближати до досягнення цілей проекту Мова формулювання цілей та завдань має бути чіткою, однозначною в інтерпретації, без пояснень та посилань
Визначення концепції проекту

Концепція проекту - опис основного змісту діяльності, модель проекту. На етапі написання концепції проекту вам і вашій команді має стати остаточно зрозуміло «що робити?» і «на якій підставі це робити?»

Концепція проекту може включати в себе наступні пункти:

 експрес-аналіз соціальної ситуації;

 головну ідею проекту (фішку);

 логічно продуману місію проекту;

 загальні підходи до діяльності в проекті;

 переваги проекту (унікальність);

 опис прогнозованої соціальної ситуації;

 інші пункти, які можуть звернути до вашого проекту увагу його учасників, бенефіціарів, нових партнерів.
Вступна інформація про проект

На початковому етапі необхідно скласти довідку про проект, яка буде бути вступною інформацією про проект. У найпростішу схему довідки входять наступні елементи:

Назва проекту

Має бути короткою та помітною, виражати основну ідею змісту

Контактний лист автора проекту для організації – це назва, адреса, контактні дані, реквізити, задіяні в проекті партнери

Керівники проекту

ПІБ, посада, місце роботи, контактні дані та ін.

Географія

Це територія, на якій буде відбуватись реалізація проекту

Строки виконання

якщо проект проходить по етапам, то вказуються строки виконання кожного з них

Інформація, що доводить компетентність виконавця вид діяльності заявника, наявність досягнень у сфері діяльності по проекту, досвід реалізації аналогічних програм та проектів
Зміст проекту

Це технологічний етап, який передбачає підбір оптимальної системи дій, спрямованих на вирішення кожної з поставлених задач. Контрольними характеристиками для написання змісту проекту можуть слугувати: чітке структурування проекту на частини і бачення їх взаємозв’язку доступний опис основних заходів та причин вибору саме цих форм роботи повинно бути зрозуміло як? з ким? коли? та де? буде реалізовуватися проект природність логічного ланцюжка: проблема – мета – завдання – метод відсутність непотрібних описів, додатків та іншого некорисного матеріалу відповідність компетенції, підготовці фінансово-економічним, матеріально технічним, організаційним умовам реалізації проекту
Система управління в проекті

Система управління - це процес керівництва всіма роботами в проекті від початку до завершення, який включає три сновних види діяльності: Планування Організація Управління • визначення очікуваних результатів; • створення проектної команди; • контроль результатів – звіти про виконану роботу; • розробка стратегії та графіку виконання робіт; • розподілення ролей, обов`язків та функцій всередині проектної команди. • швидке вирішення виникаючих питань в ході реалізації проекту; • розрахунок необхідної кількості ресурсів (гроші, люди, транспортні, канцелярські витрати та ін.) • обмін інформацією із зацікавленими особами (адміністрація, керівники підприємств, громадські організації та ін.)
Кадрове забезпечення проекту

Одним з найбільш значущих пунктів при підготовці проекту є питання кадрового забезпечення.

головними характеристиками, зазначеними в проекті, повинні стати: кваліфікація і рівень компетентності учасників реалізації вашого проекту;

 необхідно вказати, на яких умовах співробітники братимуть участь у вашому проекті: на постійній основі, як сумісники (зовнішні експерти), волонтери та ін.;

 слід надати короткі біографічні довідки про основних учасників проекту, спираючись на наявну кваліфікацію, звання, колишній досвід роботи, корисність для реалізації проекту.
Матеріально-технічне та фінансове забезпечення

Якщо організатори не зможуть оцінити фінансові потреби проекту, то вони не зможуть ефективно розрядитися виділеними коштами. При складанні бюджету необхідно відповісти на наступні запитання: Скільки в цілому необхідно коштів на здійснення проекту? На які цілі будуть витрачені кошти? Які засоби є в наявності у організаторів проекту? Яка є матеріально- технічна база? Які додаткові джерела фінансування можна знайти для реалізації вашого проекту? На які цілі будуть витрачені кошти, зібрані для реалізації проекту?
Плани реалізації проекту

Заходи логічно вибудовуються відповідно до завдань, напрямків, етапів, модулів та ін. Всі види робіт погоджуються з ресурсами, встановлюються терміни та відповідальні виконавці. Стратегічний план – загальний план всього проекту за напрямками. Оперативний план – міститиме докладну інформацію по кожній дії в проекті, наприклад: № дія строки відповідальні ресурси результати Календарний план – детальний опис усіх видів діяльності та заходів із зазначенням термінів, наприклад: період захід відповідальний місяць дата
Очікувані результати, показники

За обсягом цей розділ повинен бути лаконічним, так як по суті результатом кожного грамотного, обґрунтованого проекту є його цілі і завдання. Потрібно пам’ятати, що мета проекту - це образ передбачуваного результату.

 Твердження, що результативність не можна виміряти, рівнозначно визнанню, що проект не дає помітного ефекту.

 Важливо очікувані результати відобразити через систему показників: - якісні/кількісні показники (популярність проекту, охоплення громадськості, кількість конкретних заходів та ін.); - показники розвитку особистості (не знав – узнав; характер реалізованих ініціатив та ін.); - показники соціальної адаптації особистості (зниження ризиків а явищ, підвищення рівня успіху учасників та ін.); - показники суспільної думки (зацікавленість партнерів, відгук в ЗМІ та ін.).  Необхідно викласти проектні ризики, але сюди не входять форс-мажорні обставини.
Моніторинг в проекті

Моніторинг - це розробка і застосування системи показників, механізмів збору даних для регулярного спостереження за ходом робіт протягом всього періоду здійснення проектування. Моніторинг в соціальному проекті може проходити в різних форматах:

 проведення фокус-груп;

 проведення експертних опитувань (кількісні показники);

 масові соціологічні опитування;

 онлайн-опитування. Крім цього, моніторинг в вашому проекті може включати в себе періодичні аналізи ЗМІ, психологічну діагностику, заміри трафіків, щодо заходів, які проводяться тощо. Яку б форму моніторингу ви не вибрали, ці дані завжди прикріплюються до заключного звіту разом з іншими видами звітності (фото-, відео- та іншими звітами).
Інструменти просування проекту

Розсилки Робота зі ЗМІ - соціальні мережі - e-mail - смс - пошта - прес-реліз - прес-конференція - брифінг - презентація - прес-тур - інтерв'ю - коментарі - статті - ролики - передачі
Основні критерії оцінки проекту експертами

Важливо розуміти, на що в першу чергу будуть звертати увагу експерти:


 Наскільки поставлена мета є реалістичною?


 Наскільки зміст проекту відповідає цілям?


 Чи призведе реалізація проекту до змін існуючої ситуації?


 Чи чітко визначена цільова аудиторія?


 Наскільки точні методи та план реалізації проекту?


 Чи зрозумілі методи оцінки реалізації проекту?


 Наскільки реалістичний та відповідний бюджет для реалізації поставлених завдань?


 Чи відображена компетентність виконавців проекту?


 Наскільки унікальним є проект?


 Чи відповідає винагорода, що виплачується учасникам проекту, витраченому часу і кваліфікації виконавців роботи?

 Чи дійсно заплановані поїздки необхідні для здійснення проекту?  Чи зможе проект надалі розвиватися самостійно після припинення фінансової підтримки?


Головне- якість життя та зміни починаються з кожного із нас!
скачати

© Усі права захищені
написати до нас