Ім'я файлу: Тема 10 Інформація і комунікація.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 947кб.
Дата: 22.01.2021
скачати
Пов'язані файли:
інтерн Іванченко Павло Юрійович,103 група.pptx

Тема 11 Інформація і комунікація в менеджменті

Зміст теми:

10.2 Інформація як матеріал комунікацій та її види

10.3 Мова та ділове письмо як складові комунікації

10.4 Документи та інші носії інформації

Комунікації -

це обмін інформацією,

завдяки якому апарат управління, керівники

одержують інформацію, необхідну для прийняття рішень

і доводять рішення до працівників підприємства,

до суб’єктів зовнішнього середовища

Комунікації, як і прийняття рішень – це сполучні процеси управління, бо пов’язують функції

 • планування;
 • організації;
 • мотивації;
 • контролю

Комунікації можуть відбуватися:

1) між організацією і зовнішнім середовищем;

2) між рівнями і підрозділами:

 • міжрівневі комунікації в організації (вищий рівень нижчий рівень);
 • комунікації між різними рівнями (підрозділами);
 • комунікації керівник підлеглий;
 • комунікації між керівником і певною робочою групою;
 • неформальні комунікації (розповсюдження чуток)

Процес комунікації -

це обмін інформацією між двома

і більше особами.

Мета процесу комунікації –

забезпечення розуміння інформації, повідомлень

Основні елементи процесу комунікації:

 • відправник (особа, що генерує або збирає інформацію
 • і передає її;

 • повідомлення (інформація, закодована за допомогою символів);
 • канал зв’язку (засіб передачі інформації);
 • одержувач (особа, якій призначена інформація, яка
 • інтерпретує її)

Етапи комунікаційного процесу:

а) зародження ідеї (її формування або вибір);

б) перетворення ідеї в повідомлення (за допомогою слів, жестів,

інтонацій тощо);

в) вибір каналу і способу передачі повідомлення;

г) декодування ідеї (повідомлення), перехід символів відправника

в думки отримувача;

д) оцінка і уточнення повідомлення отримувачем;

е) здійснення зворотного зв’язку – отримувач і відправник

міняються комунікаційними ролями.

Шлях від джерела інформації (відправника) до отримувача називається каналом комунікації.

Канали комунікації можуть бути

формальні (офіційні) і неформальні (неофіційні).

Формальні канали встановлені адміністративно

і зв’язують працівників як по вертикалі, так і по горизонтальних щаблях управління.

До неформальних каналів комунікацій відносяться ті, які не співпадають із офіційно встановленими.

ВАЖЛИВО !

Якщо організація володітиме

лише системою формальних комунікацій,

то процес проходження інформації буде бюрократизуватися.

Якщо домінуватиме система неформальних комунікацій,

то це призведе до розповсюдження чуток,

які заважатимуть нормальній діяльності.


10.2 Інформація

як матеріал комунікацій

та її види

Інформація –

це сукупність повідомлень,

які відображають стан явища,

події виробничо-господарської діяльності.

Інформацію можна класифікувати за певними ознаками:

 • за повнотою охоплення явища – повна, часткова, надлишкова;
 • за періодом дії – разова, періодична, довгострокова, постійна;
 • за змістом: адміністративна, фінансова, бухгалтерська, довідкова, конструкторська, технологічна;
 • за достовірністю – достовірна і недостовірна;
 • за формою подання : цифрова, буквенна, кодована;

Інформацію можна класифікувати за певними ознаками:

 • за порядком виникнення - первинна, похідна;
 • за характером носіїв інформації – документована,
 • недокументована;

 • за призначенням – директивна (розпорядча), звітна, довідково-
 • інформативна;

 • за напрямом руху – вхідна, вихідна.

Емоційний канал

тестує інформацію, що надходить на відповідні асоціації, настрої, важливість тощо (сприйняття інформації залежить від доповідача – його мови, зовнішності, віку, посади, тобто його емоційних елементів).

Нормативний канал сприйняття і передачі інформації – манера поведінки доповідача, його міміка, жести,

тобто відповідність певним соціальним і особистим нормам.

В каналі знань

відбувається оцінка змісту інформації, її призначення, що є найважливішим. Мета передачі інформації в цьому

і полягає, щоб вона набула якості знань у тих, кому вона призначена.

Але ця якість буде недостатньою або інформація буде сприйматися набагато важче і довше, якщо вона буде передаватися без відповідних емоційних і нормативних складових.

Трансакцією називається зв’язок певними каналами того, хто передає інформацію, та того, хто її сприймає

При передачі інформації

дуже важливо аналізувати трансакційні зв’язки,

адже якщо в інформації будуть домінувати

емоційна й нормативна складові,

то може і не відбутися її сприйняття отримувачем.

Часовий вимір інформації

передбачає, що інформація надається:

 • в міру необхідності – своєчасно;
 • оперативно поновлюється – терміново;
 • є доступною на минуле,
 • теперішнє та майбутнє – періодично.

Змістовий вимір інформації означає:

 • достовірність інформації – її точність;
 • відповідність інформації вимогам
 • конкретного споживача – її повноту;

 • забезпеченя тільки необхідною
 • інформацією – її стислість.

Формальний вимір інформації вимагає, щоб вона:

 • подавалась в прості, зрозумілій формі (була чіткою);
 • забезпечувалась точними і підсумковими даними (була детальною);
 • надавалась в описовій, цифровій або просторово-наочній формі і була показовою.

10.3 Мова

та ділове письмо

як складові комунікації

В діловому спілкуванні, де використовується мова, функціонують три основні елементи:

 • суб’єкт мовної комунікації;
 • мовне повідомлення;
 • об’єкт (отримувач повідомлення).

скачати

© Усі права захищені
написати до нас