Ім'я файлу: КУРСОВАЯ - Індивідуал підготовки юних пловців.doc
Розширення: doc
Розмір: 54кб.
Дата: 27.11.2022
скачати


Національний університет фізичного виховання і спорту України

Факультет олімпійського та професійного спорту

Кафедра легкої атлетики

Кафедра гуманітарних і соціально-економічних дисциплін
Іванишив

Василь Васильович

студент IV курсу, 112 група

спеціалізація: легка атлетика

КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни

«Теорія і методика викладання обраного виду спорту»
ТЕМА: «ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ ПЛАВЦІВ

НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ»

Науковий керівник:

Лисенко И.А.,

кандидат наук з фізичного виховання і

спорту, старший викладач


Київ - 2022

ЗМІСТ

ВСТУП

Плавання – один з найбільш масових і популярних видів спорту сучасності, відноситься до циклічних видів спорту і включає в себе шість дисциплін – вільний стиль, брас, кроль на спині, батерфляй, комплексне плавання, естафетне плавання.

Спортивне плавання – це, перш за все боротьба за швидкість в подоланні певних дистанцій. Задля цього необхідно оволодіти такою технікою плавання, яка дозволяє показувати найвищу швидкість і в той же час економно витрачати сили.

Результати виступів плавців світового класу свідчать про те, що найвищих досягнень у плаванні досягають лише особливо обдаровані спортсмени, володіють певним морфологічним будовою тіла, найвищим рівнем фізичних і психічних здібностей, а також досконалістю технічної і тактичної майстерності.

Плавання, як вид спорту характеризується наступними особливостями: перш за все це особливе середовище, в якому людина лежить горизонтально, майже в невагомому стані. Теплопровідність води значно вище, ніж повітря – це активізує біохімічні процеси, пов'язані з виділенням тепла, а м'язова діяльність ще більше підсилює їх, тим самим загартовує людину, розвиває його фізичні можливості.

Актуальність. Актуальність теми полягає у вдосконаленні системи підготовки спортивного резерву, це є основною проблемою теорії та методики юнацького спорту. Безперервне зростання спортивних досягнень у світовому плаванні, постійне зниження віку світових рекордсменів, ліміт часу для виведення плавця від новачка до спортсмена, здатного конкурувати на міжнародній арені, призводить до необхідності пошуку раціональної системи тренування юних спортсменів. Рішення залежить від своєчасного виявлення спортивно обдарованих дітей, оптимізації змісту навчально-тренувальної роботи на різних етапах багаторічної підготовки,

Система спортивної підготовки в плаванні повинна забезпечувати комплексне рішення спеціальних для даного виду спорту завдань: планомірне підвищення рівня загальної та спеціальної фізичної підготовленості, поступова підготовка організму юних спортсменів до максимальних навантажень, характерних для сучасного спорту вищих досягнень, удосконалення технічної та тактичної підготовленості, формування мотивації і цільової установки на досягнення високих спортивних результатів.

Досягнення зазначеної мети залежить:

- від оптимального рівня вихідних даних спортсменів;

- від рівня кваліфікації та професійності тренерського складу;

- наявності сучасної матеріально-технічної бази;

- від якості організації педагогічного, тренувального та змагального

процесу;

- від використання новітніх науково-дослідних і науково-методичних

розробок.

Підготовка юних спортсменів розглядається як багаторічний процес єдності тренування, змагальної практики, відновлювальних заходів.

Мета роботи: вивчення та аналіз індивідуалізації підготовки юних плавців на етапі спеціалізованої підготовки.

Об'єкт дослідження: юні плавці на етапі спеціалізованої підготовки.

Предмет дослідження: дослідження підготовки юних плавців на етапі початкової спеціалізації.

Відповідно до мети можна виявити наступні завдання:

  1. Розглянути методологічні основи підготовки юних плавців.

  2. Проаналізувати проблеми індивідуалізації спортивної підготовки юних плавців.

  3. Дослідити процес проектування системи індивідуальної програми підготовки юних плавців.

Наукові дослідження. Багаторічна спортивна підготовка в плаванні збігається з періодом найбільш інтенсивних процесів росту і розвитку дітей і підлітків. Проблема управління розвитком фізичних здібностей в пубертатному періоді присвячені дослідження В. К. Бальсевича, А. А. Гужаловського, Ю. Д. Железняка, Л. П. Матвєєва, М. Я. Набатнікової, В. П. Філіна та ін.

Методологічну та інформаційну основу дослідження з даної теми складають навчальні посібники, періодичні видання, що носять практичний і теоретичний матеріал під редакцією професорів, докторів педагогічних наук, таких як Макаренко Л. П., Бальсевич В. К., Матвєєва Л. П., Кузнєцова В. В. Процес спортивного тренування юних плавців аналізують Н. Ж. Булгакова, С. М. Вайцеховський. На кожному етапі тренування має суттєві особливості і вирішує специфічні завдання, які розглядалися В. Н. Платоновим, С. Л. Фесенко. А. Р. Воронцов з співавторами стверджує, що найбільш ефектно за цілями і завданнями в плаванні багаторічну підготовку потрібно ділити на 4 етапи. С. М. Гордон і В. Соколов окремо виділяють початок базової індивідуальної підготовки.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас