Ім'я файлу: выдповыды.docx
Розширення: docx
Розмір: 17кб.
Дата: 29.04.2021
Пов'язані файли:
стилі лідерства.docx

1.Основними причинами звільнення від цивільної відповідальності є форс-мажор і інцидент. Форс-мажор в цих обставинах є надзвичайною і непереборною подією, настання якоъ не можна було передбачити і запобігти доступними засобами. Термін «форс-мажор» включає як руйнівні природні сили (землетрус, повінь), так і певні соціальні явища (військові дії, заворушення, страйки тощо).

Інцидент - це обставина, що вказує на відсутність вини з боку іншої сторони. Хоча це можна запобігти, це неможливо передбачити.

Винятком із кримінальної відповідальності є відмова держави застосовувати обмеження, засудження та покарання до особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене кримінальним законодавством, якщо така особа не становить значної суспільної небезпеки, не відповідає певним правовим умовам. Іншими словами, виправдувальний вирок означає той факт, що особа не буде притягнута до кримінальної відповідальності, навіть якщо вона вчинила діяння, що містять ознаки кримінального правопорушення, і ці дії не були вчинені під впливом обставин, що виключають кримінальне правопорушення. Рішення про таке припинення вирішує виключно суд.

Умови звільнення від кримінальної відповідальності слід визнати сукупністю правових вимог щодо виправдання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Передумова скасування. Вчинення певного правопорушення є кримінальним злочином, оскільки звільнити від відповідальності цілком можливо лише за наявності для цього підстави.

Передумовою виправдання особи за кримінальну відповідальність є вчинення не лише закінченого, але й незакінченого кримінального правопорушення, а також самостійно або за співучастю.

2. Суб'єктами господарського права (господарсько-правовими відносинами) є учасники економічних відносин, які безпосередньо здійснюють господарську діяльність або здійснюють таку діяльність, створені в установленому законом порядку, мають майно, необхідне для здійснення цієї діяльності, і мають економічну правосуб'єктність.

Учасниками ділових відносин є: суб'єкти господарювання, споживачі, органи державної влади та місцевого самоврядування, які володіють господарською компетенцією, а також громадяни, громадські та інші організації, які є засновниками суб'єктів господарювання чи здійснюють над ними організаційно-господарські повноваження на основі майнових відносин (ст. 2 ГК).

Юридичні характеристики менеджменту організації:

- учасник економічних відносин;

- безпосереднє здійснення господарської діяльності (наявність мети і предмета господарської діяльності). Мета - це загальний результат, заради якого створюється і діє суб'єкт. Предметом діяльності є перелік видів діяльності, які суб'єкт господарювання має право здійснювати;

- наявність майнових прав та обов'язків (господарська юридична особа);

- здатність нести юридичну відповідальність за зобов'язаннями, що належить людям (якщо це не потрібно за законом). (Сукупність майнових прав і обов'язків), мають окремі активи і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями за цими активами, якщо це не передбачено законом (стаття 55 ГК).

3. Правовий статус Міністерства фінансів України регулюється Указом Президента України від 26 серпня 1999 р 1081/99 (зі змінами) «Про наказ Мінфіну України».

Міністерство фінансів України забезпечує реалізацію єдиної державної фінансової бази, бюджетної і фіскальної політики для реалізації певних економічних завдань, а Соціальний розвиток України координує діяльність у цій галузі з іншими центральними органами виконавчої влади.

Міністерство фінансів України регулює свою діяльність Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та вищевказаними постановами. Вдосконалювати законодавство і вводити їх в установленому порядку.

Міністерство фінансів України в межах своєї компетенції організовує виконання актів законодавства та систематично контролює їх виконання.

Термін «державна податкова служба» ще не знайшов свого офіційного визначення, і законодавець робить його помірно успішним у відносинах з іншими державними установами (наприклад, з поліцією, службами безпеки, силами цивільної оборони). У цьому контексті ми повністю поділяємо думку Савченко, який передбачає, що в Закон України «Про Державну податкову службу України» (далі «Закон») додано нову статтю «Державна податкова служба», хоча це неможливо. Погоджуватися. Потім автор призначає штатного співробітника Державної податкової служби, якщо орган передає право на персонал, що забезпечує справедливий вступ фінансових внесків в штатні фонди фінансових ресурсів. Є певні помилки в категоричному віднесення податкової служби до довірчого органу. Також можливо, крім того, дотримання Закону України «Про державний захист судів та донорів», де податкові органи засекречені, якщо вони діють в довірчому управлінні, і що ці закони повністю і строго підлягають виконанню.

Державна податкова служба України має складну багатофункціональну організацію, діяльність якої пов'язана із здійсненням контролюючих (податкових справ і перевірок) і органів податкових органів. . Потім введений термін можна використовувати перед назвою всіх податкових органів або перед визначенням конкретного податкового органу, якщо це орган перед системою.

Порядок та спосіб створення постійної податкової служби є періодичними, якщо порядок і спосіб виникнення інших органів виконавчої влади України, які відповідно до п. 15 статті 1 частини 106 і частини 5 статті 114 Конституції України від імені Прем'єр-міністра України . Президент України також має право затверджувати положення про управління справами України - проміжному виконавчому органі зі спеціальним статусом, який призначається органом вищого рівня в системі державної податкової служби.

На закладці установки ст. 1, 4, 5, 7 Закону України «Про Державну податкову службу України» своєю діяльністю поширюється на всю територію України. З моменту створення в нього були включені органи регулярної податкової служби, розташовані в межах суміжних адміністративно-територіальних одиниць (області, райони, міста, райони в містах), а сьогодні в рамках програми модернізації національних кадрів України, а на районному рівні до 150 (при зберіганні локальних одиниць).

На особливу увагу, за словами Д.Д. Цабрія, чекає перша юридична позиція органу, яка характеризує сферу його діяльності, тобто принципи, цілі, функції, особливі повноваження і обов'язки. Цей закон становить основу правової позиції і повинен бути відображений в нормативних актах, що регулюють юридичний інститут, до початку функціонування державного органу.

Наступним пріоритетом юридичної створення податкової служби в Україні є тоді. Він визначає результат, якого домагається державний орган, а потім визначає напрямок його діяльності.Мета вимагає єдності конкретних ролей і функцій організму, і їх досягнення в конкретній життя є критерієм ефективності організму, а також функцій і функцій. Принцип створення і функціонування державного органу повинен бути сформульований в преамбулі або в загальних статтях нормативного акту. Закон «Про Державну податкову службу України», до речі, не встановлює принципу зустрічі з органами цієї служби. В цілому, можливе надання фінансових позик державі в області сплати податків, зборів (що підлягають сплаті), дотримання податкового законодавства, боротьби з податковими трестами і зниження таких податків.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас