Ім'я файлу: Вар. 1.docx
Розширення: docx
Розмір: 19кб.
Дата: 19.05.2023
скачати
Пов'язані файли:
Документ Microsoft Word (4).docx
Документ Microsoft Word (5).docx
221pdf-8.docx
zx практические.docx
вышмат.docx
Армения (2).docx
владислава курсовая.docx
андрей лабы.docx
алекс.docx

 1. Ідея Google пов'язувати особистісні властивості з продуктивністю працівників, використовуючи результати опитувань, може мати як позитивні, так і негативні аспекти. З одного боку, розуміння особистих властивостей працівників може допомогти виявити їх потенціал та підходи до роботи, що сприяє злагоді в команді та підвищенню продуктивності. Такий підхід може також допомогти у відборі кандидатів, які мають необхідні риси для успішного працевлаштування.

З іншого боку, існує ризик стереотипізації та обмеження різноманітності, коли особистісні характеристики стають єдиним критерієм відбору. Це може призвести до пропуску обдарованих кандидатів, які не вписуються в типові шаблони. Крім того, особистісність та продуктивність є складними поняттями, і їх вимірювання може бути суб'єктивним та недостатньо точним.

В цілому, використання опитувань для аналізу особистих властивостей може бути корисним інструментом, але важливо зберігати розумний баланс і не піддаватися стереотипам або перебільшеному упрощенню при відборі та оцінці працівників.

 1. Бонуси, які надає Google, несуть великі витрати, але вони важливі для привертання та утримання талановитих працівників. Під час презентації для аналізу продуктивності та ефективності Google можна відстояти необхідність цих бонусів, пояснивши декілька ключових моментів:

 • Конкурентне середовище: Висококваліфіковані працівники завжди мають багато можливостей для роботи і вибирають компанії, які можуть надати їм найбільш привабливі умови. Бонуси є одним із факторів, які роблять Google привабливим роботодавцем у порівнянні з конкурентами.

 • Мотивація та залучення: Бонуси стимулюють працівників до досягнення високих результатів та залучення до важливих проектів. Вони можуть сприяти підвищенню мотивації, збереженню працівників та зниженню текучості кадрів.

 • Запровадження інновацій: Бонусна система може стимулювати працівників до творчого мислення та внесення інноваційних ідей. Витрати на бонуси можуть вважатися інвестиціями у розвиток нових продуктів і послуг, що забезпечують подальше зростання компанії.

 • Конкурентний ринок праці: Без бонусів Google може втратити свою привабливість на ринку праці, що може вплинути на здатність компанії привертати та утримувати талановитих фахівців.

 1. Якщо мета полягає у найнятті найрозумніших та найкращих працівників, варто розглянути декілька ефективних підходів до процесу набору та відбору кандидатів:

 • Інтенсивний рекрутинг: Використовуйте широкий спектр каналів рекрутингу, таких як університетські ярмарки праці, рекрутингові агентства, спеціалізовані професійні мережі та інтернетові ресурси для привертання талантів.

 • Компетенційне оцінювання: Використовуйте структуровані інтерв'ю, тестування та оцінювання для визначення компетенцій кандидатів. Оцінюйте не тільки знання та навички, але й адаптивність, творчий підхід та спроможність до розв'язання проблем.

 • Команда та культура: Розгляньте взаємодію кандидата з потенційною командою та корпоративною культурою. Залучіть учасників команди до процесу відбору, щоб оцінити хімію та співпрацю.

 • Постійне навчання: Приділіть увагу кандидатам, які виявляють бажання постійно навчатися і розвиватися. Залучайте їх до проектів, де вони можуть розширювати свої навички та використовувати свої таланти.

 • Репутація та бренд: Будуйте та підтримуйте позитивну репутацію компанії та бренду, що привертає талановитих кандидатів. Розгляньте можливість залучення працівників до процесу набору як послідовних послідовників.

 1. Декілька нововведень, які Google вже запровадила або має запровадити для імплементації своєї стратегії зростання та розширення:

 • Гнучкі графіки роботи: Забезпечення можливості гнучкого робочого часу та режиму роботи, що дозволяє працівникам балансувати роботу та особисте життя.

 • Програми розвитку та навчання: Запровадження програм навчання та розвитку, що допомагають працівникам розширювати свої навички та розвиватися в особистому та професійному планах.

 • Підтримка здоров'я та добробуту: Забезпечення програм та ресурсів, що сприяють фізичному та психологічному здоров'ю працівників, таких як фітнес-центри, консультування та підтримка для кращого балансу життя.

 • Залучення до проектів: Давайте працівникам можливість брати участь в різноманітних проектах та ініціативах, що допомагають їм розвиватися та застосовувати свої знання та навички.

 • Комунікація та співпраця: Створення сприятливої комунікаційної та співпрацюючої культури, що сприяє обміну ідеями та знаннями між працівниками та підвищенню продуктивності.

 1. При впровадженні культури, системи винагороди та стилю ведення бізнесу у закордонні відділення, Google має враховувати наступні фактори:

 • Культурні відмінності: Розуміння культурних особливостей та цінностей на різних ринках допоможе Google адаптувати свою культуру та стиль ведення бізнесу для взаємодії з місцевими працівниками та клієнтами.

 • Локалізація винагород: Врахування місцевих норм та рівня життя при встановленні винагородних систем у різних країнах. Забезпечення конкурентоспроможності та справедливості у винагородах.

 • Гнучкість та адаптація: Забезпечення гнучкості у політиках та практиках, щоб враховувати різноманітні місцеві потреби та реалії. Здатність Google адаптуватися до змін у місцевих ринкових умовах.

 • Розуміння мови та комунікації: Врахування мовних особливостей та розвиток міжкультурної комунікації для покращення спілкування та співпраці у міжнародній команді.

 1. Корпоративні цінності та культура Google включають такі аспекти:

 • Інновації та творчість: Залучення нових працівників до інноваційних проектів, надання можливостей для виявлення творчих ідей та їх реалізації.

 • Колаборація та командна робота: Сприяння співпраці та колаборації між працівниками шляхом спільних проектів, командних заходів та спілкування.

 • Розуміння корпоративних цінностей: Передача корпоративних цінностей під час орієнтації та адаптації нових працівників. Розвиток чутливості до етичних та соціальних аспектів роботи в Google.

 • Розвиток особистості: Забезпечення програм розвитку та навчання, що допомагають працівникам розкрити свій потенціал та розвивати як професійно, так і особистісно.

 • Баланс роботи та життя: Сприяння створенню здорового балансу між роботою та особистим життям через гнучкі графіки роботи, підтримку здоров'я та розваги.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас