1   2   3   4   5
Ім'я файлу: МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ.docx
Розширення: docx
Розмір: 513кб.
Дата: 21.12.2020

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

РОГАТИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ

КУРСОВА РОБОТА

на тему: «Ідентифікація і реєстрація великої рогатої худоби в Україні»


Студента ІV курсу, групи Тв -41

Сташківа Ю.
Спеціальність: 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»
Керівник: Гладун М.С.

Оцінка _____________


2020 р.

ПЛАН

ВСТУП

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА.

 2. ОСНОВНА ЧАСТИНА.

  1. Значення ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби в Україні.

  2. Огляд літератури.

   1. Що таке ідентифікація і реєстрація, та їх мета.

   2. Органи ідентифікації і реєстрації тварин.

   3. Об’єкти та процеси ідентифікації і реєстрації тварин.

   4. Реєстрація господарств та оформлення замовлень.

   5. Мічення тварин при ідентифікації.

   6. Облік ідентифікованих тварин в господарстві та їх реєстрація в реєстрі.

   7. Документація, що оформляється на ідентифікованих тварин (паспорт, ветеринарні картки, відомість переміщення тварин) їх зміст та призначення. Додатки копії реєстраційної картки великої рогатої худоби, паспорта та ветеринарної картки.

 3. СТАН ІДЕНТИФІКАЦІЇ І РЕЄСТРАЦІЇ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В ПІДПРИЄМСТВІ.

 4. ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ.

 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

ДОДАТКИ


ВСТУП

Ідентифікація — процес з ототожнювання тварини, шляхом присвоєння їй унікального ідентифікаційного номера із використанням візуальних, електронних та змішаних засобів ідентифікації в залежності від виду та призначення тварини та видача документів на тварин (паспортів, ветеринарних карток, реєстраційних свідоцтв).

Дана курсова робота розкриває сутність ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби в Україні. Вона запроваджується з метою одержання оперативної і надійної інформації про поголів’я великої рогатої худоби щодо статті, віку, породи та його місцезнаходження для покращення управління і прогнозування ринків продукції скотарства; підтвердження права власності на тварин; забезпечення дотримання вимог законодавства з племінної роботи у тваринництві; контролю за санітарним станом, якістю і походження продукції скотарства.

Проведення ідентифікації тварин (великої рогатої худоби) ставить за мету створення системи постійного контролю за станом здоров’я тварин та походження тваринницької продукції на всіх етапах обігу — від її виробництва до реалізації. Процедура ідентифікації тварин дає право її власнику реалізовувати молоко та м’ясо тварини, отримати дозвіл на її переміщення та забій, продаж, участь у виставці тощо. Ідентифікацію провидить Агентство з ідентифікації та реєстрації тварин та дільничні лікарні ветеринарної медицини районів міста за місцем утримання тварини.

1.ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

Фермерське господарство «Персей Агро» розташоване на східній частині Рогатинського району, Івано-Франківської області в селі Чесники.Рис.1. ФГ «Персей Агро»

Господарство створено на базі сільськогосподарського виробничого кооперативу імені М.Грушевського. Фермерське господарство створене у 2015 році і за цей час досягнуло значного розвитку у своїй діяльності.

За господарством закріплені земельні угіддя, які розташовані близько до населеного пункту і це створює сприятливі умови для організаційних виробничих центрів.

Основні види діяльності фермерського господарства «Персей Агро» є рослинництво, яке є важливою частиною агропромислового комплексу, галузь яка є основою сільськогосподарського виробництва. Рівень розвитку рослинництва свідчить про раціональне використання землі, та тваринництво (велика рогата худоба).

Тваринництво – це великий і досить складний під комплекс агропромислового комплексу по виробництву висококалорійних продуктів харчування і цінної сировини.Рис.2. Утримання ВРХ ФГ «Персей Агро»

Найбільшу увагу на фермерському господарстві приділяють саме тваринництву, а точніше розведденню великої рогатої худоби. Вся худоба молочного напряму, яка є однією з найбільш продуктивних серед інших порід великої рогатої худоби. Дані корови є найбільш придатними до машинного доїння і мають гарну молоковіддачу.

Для успішного розвитку фермерських господарств слід велику увагу приділяти кормовій базі господарства, саме тому фермерське господарство «Персей Агро» створило міцну кормову базу, яка забезпечує продуктивність протягом року усе поголів’я худоби різноманітними і якісними кормами, що є важливою умовою успішного розвитку підприємства.

Важлива роль у господарстві відводиться також машинно-тракторному парку.

Забезпеченість аграрних підприємств технікою і високопродуктивне використання її мають особливе значення. Адже кількість і якість сільськогосподарської продукції значною мірою залежать від дотримання визначених строків виконання окремих виробничих процесів і робіт.

У складі техніки, що використовується в господарстві, переважає машинно-тракторний парк. За його допомогою виконуються механізовані роботи в рослинництві, тваринництві, на транспорті та в інших галузях. Обсяг механізованих робіт машинно-тракторного парку обчислюється в умовних еталонних гектарах
Рис.3. Машинно-тракторний парк

Підвищення продуктивності машинно-тракторного парку досягається поліпшенням технічних і конструктивних особливостей машин, а також організаційно-технічних умов їх роботи.


2.ОСНОВНА ЧАСТИНА

2.1.Значення ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби

Одним із найпопулярніших методів профілактики і ліквідації небезпечних для тварин і людей є ідентифікація і реєстрація худоби, відстеження всього життя від народження і до потрапляння продукції тваринного походження до споживачів.

Окрім прикріплення бирок на вухо тварини також вся інформація про неї міститься в автоматизованій базі даних, а власникам відають відповідні документи.

Згідно наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України 04.12.2017 № 642, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2018 р. за № 166/31618 «Про затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби та Порядку оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби».

Згідно даного порядку ідентифікації та реєстрації підлягає вся велика рогата худоба, яка перебуває, розводиться або утримується на території України.

Система ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби складається з таких елементів:

 • засоби ідентифікації для індивідуальної ідентифікації тварини та засоби для їх кріплення;

 • проведення ідентифікації тварин;

 • реєстраційні документи;

 • ведення електронної бази даних про ідентифікованих тварин (Єдиний державний реєстр тварин);

 • ідентифікаційні документи;

 • реєстрація дій або подій щодо ідентифікованої тварини, облік тварин у господарствах.2.2.Огляд літератури

2.2.1.Що таке ідентифікація і реєстрація та їх мета

Ідентифікація – це процес з ототожнення тварин, що включає прикріплення бирок з ідентифікаційним номером на кожне вухо тварини, внесення інформації в книгу обліку господарства, видачу паспорта.

Реєстрація – внесення до реєстру тварин інформації про ідентифікованих тварин, їх переміщення, власника господарства та їх ветеринарно-санітарний стан, здійснюється адміністратором Реєстру тварин.

Бирка - вушний знак встановленого зразка з нанесеним ідентифікаційним номером, що використовується виключно для ідентифікації визначеного виду тварин.

Відповідальна особа - особа, на яку керівником покладено обов'язки здійснення комплексу робіт з ідентифікації, реєстрації й обліку тварин у господарстві.

Книга обліку тварин - документ установленої форми, до якого вноситься інформація про тварину, її походження, переміщення, забій, утилізацію, загибель (падіж) тощо у спосіб, установлений цим Порядком;

Паспорт великої рогатої худоби - документ, що містить дані про тварину, її переміщення, власника, місцезнаходження, засвідчує дані про ветеринарно-санітарний стан господарства, де перебуває тварина, факт проведення вакцинацій, діагностичних досліджень і профілактичних обробок та є супровідним документом під час будь-якого переміщення тварини;

Стадо - група тварин одного виду, яка складається з різних статевих, вікових і виробничих груп або з однорідної групи тварин, сформована в господарстві для одержання певної продукції;

Тварина - тварина виду великої рогатої худоби (Bos taurus), а також зебу (Zebu), бізон (Bizon) і буйвол (Bubalus bubalus).

Ідентифікація та реєстрація великої рогатої худоби здійснюється з метою:

• одержання оперативної і надійної інформації про поголів'я великої рогатої худоби щодо статі, віку, породи та його місце перебування для поліпшення управління і прогнозування ринків продукції скотарства;

• охорони території України від епізоотичних захворювань;

• контролю за санітарним станом виробництва, якістю і походженням продукції скотарства;

• оптимізації запровадження планів ветеринарної медицини щодо ветеринарного контролю, попередження (профілактики), лікування та ліквідації інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб;

• контролю за переміщенням тварин на території країни та під час їх експорту, імпорту;

• забезпечення дотримання вимог законодавства з племінної справи у тваринництві;

• оптимізації розроблення і виконання селекційних програм, організації технологічних систем у скотарстві та підвищення достовірності інформації під час сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;

• забезпечення візуальної ідентифікації кожної тварини в стаді;

• підтвердження права власності на тварину.

2.2.2.Органи ідентифікації і реєстрації

Комплекс заходів з ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби здійснюють:

 1. Державне підприємство «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин»;

 2. Обласні філії та районні представництва Державного підприємства «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин»;

 3. Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин.

Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин проводить ідентифікацію і реєстрацію тварин, оформлює та видає ідентифікаційні документи, здійснює контроль за використанням бирок, бланків паспортів великої рогатої худоби, книг обліку тварин, реєстраційних документів.

Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин зобов’язаний:

 • вносити до Єдиного державного реєстру тварин дані, встановлені цим Законом, зокрема, щодо ідентифікації, реєстрації та обліку тварин, а також щодо здійснених стосовно них ветеринарно-санітарних заходів, протягом 10 робочих днів з дня їх отримання від юридичних і фізичних осіб, а щодо коней - протягом 25 робочих днів;

 • протягом 5 робочих днів з дня отримання даних щодо реєстрації тварини оформляти ідентифікаційні документи;

 • видавати оформлені ідентифікаційні документи за вимогою власника/утримувача тварини або його довіреної особи;

 • забезпечити на своєму офіційному веб-сайті безкоштовний доступ до інформації з Єдиного державного реєстру тварин, крім інформації про особу (персональні дані) та інформації, яка відповідно до законодавства України має обмежений доступ.

Видача витягу з Єдиного державного реєстру тварин здійснюється на безоплатній основі.
2.2.3.Об’єкти і процеси ідентифікації і реєстрації тварин

Основним об’єктом ідентифікації і реєстрації є тварини, в даному випадку мова іде про велику рогату худобу.

Ідентифікація та реєстрація великої рогатої худоби включає такі процеси:

 • реєстрацію господарства та отримання (за потреби) власником доступу до Реєстру тварин;

 • оформлення замовлення на проведення ідентифікації та реєстрації тварин;

 • ідентифікацію тварин;

 • облік ідентифікованих тварин у господарстві;

 • реєстрацію ідентифікованих тварин у Реєстрі тварин;

 • оформлення і видачу паспорта великої рогатої худоби;

 • реєстрацію в Реєстрі тварин інформації щодо племінних та продуктивних якостей тварини, видачі сертифіката племінних (генетичних) ресурсів (за наявності таких даних);

 • реєстрацію в Реєстрі тварин інформації про переміщення, загибель (падіж), забій, утилізацію тварин тощо.


2.2.4.Реєстрація господарства та оформлення замовлення

Юридичні особи повинні зареєструвати свої господарства в Реєстрі тварин перед прибуттям першої ідентифікованої та зареєстрованої в установленому законодавством порядку тварини.

Для реєстрації господарства юридична особа подає (надсилає) Адміністратору Реєстру тварин заповнену реєстраційну картку господарства (додаток 1), засвідчену підписом спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини та її печаткою.

Реєстрація господарства фізичної особи здійснюється на підставі даних реєстраційної картки великої рогатої худоби (додаток 2).

Адміністратор Реєстру тварин вносить дані реєстраційної картки господарства, реєстраційної картки великої рогатої худоби до Реєстру тварин протягом десяти робочих днів з дня їх отримання.

Юридичні особи, які займаються торгівлею тваринами, здійснюють забій, утилізацію та виставки з участю тварин, за винятком перевізників, зобов'язані зареєструватися та зареєструвати місця торгівлі, виставок, забою, утилізації та інших місць зосередження тварин у Реєстрі тварин перед надходженням до них першої ідентифікованої та зареєстрованої в установленому порядку тварини. Указані місця підлягають реєстрації як господарства відповідно до вимог цього розділу.

У разі якщо юридична або фізична особа є власником/утримувачем кількох господарств, дані подаються окремо щодо кожного господарства, де перебувають тварини, і реєструються окремо за місцем перебування тварин.

Адміністратор Реєстру тварин надсилає юридичним особам повідомлення про реєстрацію, що підтверджує реєстрацію даних про господарство в Реєстрі тварин.

За потреби власнику/утримувачу надається доступ до Реєстру тварин для внесення, перегляду, коригування інформації щодо тварин, що йому належать.

Адміністратор Реєстру тварин визначає реєстраційний номер господарства, який складається з 10 символів та має таку структуру:

 • позиції 1, 2 - літерний код країни відповідно до ISO3166 (UA);

 • позиції 3, 4 - код області, на території якої розташоване господарство;

 • позиції 5-10 - номер господарства в області.

Датою реєстрації даних про господарство в Реєстрі тварин є дата внесення даних про господарство до Реєстру тварин.

У разі зміни власника/утримувача господарства, даних про власника/утримувача чи господарство, припинення діяльності юридична особа повинна подати Адміністратору Реєстру тварин протягом п’яти робочих днів заяву про внесення змін до Реєстру тварин (додаток 3), реєстраційну картку господарства та копії документів, що підтверджують ці зміни. Власник/утримувач - фізична особа подає зазначені документи у разі зміни даних про власника/утримувача чи господарство.

Відомості, внесені до реєстраційної картки господарства або зазначені у заяві про внесення змін до Реєстру тварин, завіряються підписом власника/утримувача тварин. Достовірність даних у реєстраційній картці господарства забезпечує власник або утримувач тварини.

Інформація про власника, що містить персональні дані і вноситься до Реєстру тварин з реєстраційних документів, є такою, що надана для обробки за його згодою.

Для проведення ідентифікації та реєстрації тварин юридична особа, власник/утримувач подає Адміністратору Реєстру тварин замовлення на проведення ідентифікації та реєстрації тварин (додаток 4).

Для фізичних осіб формою замовлення для проведення ідентифікації та реєстрації тварин є заповнена реєстраційна картка великої рогатої худоби.

2.2.5.Мічення тварин при ідентифікації

Усі тварини, що утримуються в господарстві, мають бути ідентифіковані за допомогою двох бирок єдиного зразка для ідентифікації великої рогатої худоби (додаток 5), які прикріплюються на кожне вухо тварини і не змінюються протягом усього її життя. На обох бирках зазначають один і той самий ідентифікаційний номер, який дає змогу індивідуально ідентифікувати кожну тварину, а також господарство, де вона була народжена.

Жодна бирка не може бути знята, замінена або змінена без відома спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини.

Ідентифікаційний номер тварини, нанесений на бирці, містить 12 символів і має таку структуру:

1) позиції 1, 2 - літерний код країни, де тварину ідентифіковано, відповідно до ISO 3166;

2) позиції 3-12 - десять цифр ідентифікаційного номера тварини, з яких чотири останні цифри є робочим номером тварини.

Офіційний колір бирки для ідентифікації великої рогатої худоби - жовтий. Кожна бирка для ідентифікації великої рогатої худоби має відповідати таким вимогам:

1) бути виготовленою із гнучкого, біологічно інертного пластику;

2) матеріал виготовлення не має зазнавати впливу атмосферних явищ та втрачати своїх властивостей упродовж життя тварини;

3) бути стійкою до стирання та легко читатися протягом строку використання;

4) замковий механізм виготовлено із твердого пластику, стійкого до коливань температур зовнішнього середовища, ультрафіолетового випромінювання, мікроорганізмів, а також зносостійкого та біологічно інертного. Колір замкового механізму може відрізнятися від основного кольору бирки. Конструкція замкового механізму та матеріал його виготовлення мають унеможливлювати роз'єднання частин бирки після їх скріплення, що виключає її повторне використання;

5) бути виготовленою у спосіб, що дає змогу закріпити її на вухах тварини, не завдаючи їй шкоди;

6) має містити лише інформацію, передбачену цим Порядком, яку не можна стерти.

Розподіл ідентифікаційних номерів для господарств, видачу бирок і засобів для їх прикріплення, реєстрацію тварин, оформлення та видачу паспортів тварин проводить Адміністратор Реєстру тварин на підставі замовлення власника/утримувача.

Контроль за використанням бирок, бланків паспортів великої рогатої худоби, книг обліку тварин, реєстраційних карток здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі ідентифікації та реєстрації тварин.

Юридична особа, власник/утримувач веде в установленому порядку облік отриманих бирок і використовує їх виключно для ідентифікації тварин, що йому належать чи утримуються в його господарстві.

Власник/утримувач тварин може заздалегідь замовити певну кількість бирок, пропорційну його потребам.

Кожна тварина, народжена в господарстві, має бути ідентифікована двома бирками протягом семи днів з дати її народження.

Власник/утримувач може проводити ідентифікацію тварин самостійно або запрошувати для цього працівника Адміністратора Реєстру тварин. Якщо імпортовану тварину ідентифіковано двома бирками з нанесеними індивідуальними ідентифікаційними номерами згідно з чинною в країні походження офіційною системою ідентифікації та реєстрації даного виду тварин, заміна бирок не здійснюється і тварина зберігає свої початкові вушні бирки з ідентифікаційним номером, присвоєним у країні походження. Власник/утримувач зобов’язаний здійснити дії, щодо реєстрації тварини в Реєстрі тварин.

Якщо тварину імпортовано з країни, де немає офіційної системи ідентифікації та реєстрації, її слід ідентифікувати та зареєструвати в строк, що не перевищує двадцять днів з дати здійснення прикордонного ветеринарно-санітарного контролю та прибуття тварини до господарства призначення. Якщо господарством призначення тварини, що імпортується, є бійня чи м’ясокомбінат і тварину буде забито протягом двадцяти днів з дати здійснення прикордонного ветеринарно-санітарного контролю, ідентифікація тварини не проводиться.

Після ідентифікації тварини шляхом прикріплення бирок на обидва вуха власник/утримувач зобов’язаний внести інформацію про тварину до книги обліку тварин (за наявності), у встановленому порядку вжити заходів щодо реєстрації тварини в Реєстрі тварин та отримати паспорт тварини.

Якщо одну з бирок, прикріплених на вухо тварини, було втрачено чи пошкоджено так, що ідентифікаційний номер, нанесений на ній, не читається, власник/утримувач зобов’язаний терміново замовити в Адміністратора Реєстру тварин дублікат бирки з тим самим ідентифікаційним номером і після її отримання прикріпити на вухо тварини. Пошкоджену бирку при цьому власник/утримувач знімає і знищує таким чином, щоб унеможливити її подальше використання. Якщо обидві бирки, прикріплені на вуха тварини, було втрачено чи пошкоджено так, що ідентифікаційний номер на обох бирках не читається, власник/утримувач зобов'язаний провести звірку ідентифікаційних номерів на бирках інших тварин господарства з паспортами тварин або з даними Реєстру тварин для встановлення ідентифікаційного номера тварини, бирки якої було пошкоджено чи втрачено. Після встановлення тотожності тварини власник/утримувач повинен замовити в Адміністратора Реєстру тварин дублікати бирок з тими самими ідентифікаційними номерами і після їх отримання прикріпити на обидва вуха тварини. Пошкоджені бирки при цьому власник/утримувач знімає і знищує таким чином, щоб унеможливити їх подальше використання.

Якщо обидві бирки було втрачено чи загублено у декількох тварин одразу і не можна встановити тотожність тварини, здійснюється переідентифікація цих тварин за згодою спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини. Якщо втрачено чи пошкоджено одну чи обидві бирки на м’ясокомбінаті, бойні чи об’єкті з обробки, переробки побічних продуктів тваринного походження, заміну бирок не здійснюють і тварину відправляють на забій чи утилізацію за рішенням спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини.

Для отримання дублікатів бирок власник/утримувач заповнює замовлення на дублікати бирок та ідентифікаційних документів (додаток 6), засвідчує його у спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини та відшкодовує вартість бирок. У разі втрати бирок, не прикріплених на вуха тварини, власник/утримувач після встановлення факту втрати та проведення звірки залишку бирок із використаними бирками зобов’язаний повідомити про втрату Адміністратора Реєстру тварин та вказати номери втрачених бирок. У разі втрати або пошкодження бирки, якою було ідентифіковано тварину, завезену з іншої країни, Адміністратор Реєстру тварин на замовлення власника/утримувача видає дублікат бирки, на якому зазначено ідентифікаційний номер тварини, наданий тією країною, де тварину було ідентифіковано.

  1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас