Ім'я файлу: Поняття про принципи навчання.docx
Розширення: docx
Розмір: 115кб.
Дата: 06.04.2020

Поняття про принципи навчання, їх система і взаємозв'язок. Характеристика принципів навчання.

Принципи навчання - вихідні положення, які визначають діяльність вчителя і характер пізнавальної діяльності учнів. Принципи випливають із закономірностей навчання, із тих завдань, які ставлять перед навчанням.

Вперше розробив систему принципів Я.А.Коменський.

НАОЧНОСТІ

Я.А.Коменський, вважав цей принцип загальнодидактичним і сформулював "Золоте правило" (розкрити).

Отже наочність - це організація чуттєвого пізнання учнів.

Види наочності:1)За участю учня - споглядання і дієва;

2) За характером дії на органи чуття дитини: а)натуральні об'єкти: б)зображальні: площинні, об'ємні; в)схематичні

3) словесно-образна: звукотехнічна , світлотехнічна

ФУНКЦІЇ НАОЧНОСТІ- сприяє розумовому розвитку;- допомагає виявити зв'язок теорії з практикою;- полегшує процес засвоєння знань;- допомагає, сприймати об'єкт у розмаїтті його сторін і зв'язків;- сприяє розвитку мотиваційної сфери учнів.

ВИМОГИ ДО ВИКОРИСТАННЯ НАОЧНОСТІ:

- наявність конкретної мети використання наочності;- не зловживати;- використовувати тоді, коли про неї йде мова;- не містити зайвого;- враховувати вікові - особливості;- естетично оформлена;

- відповідати психологічним законам сприймання та інше.

НАУКОВОСТІ.

Реалізація цього принципу - це опора на науку, як джерело системи фактів, понять, закономір

ностей. Суть в тому, що учням пропонуються точно встановлені в сучасній науці положення.

Основна вимога принципу - це перехід до явища до суті, від зовнішніх поверхневих до внутрішніх, суттєвих знань.

Вчителю необхідно:

1). Чітко визначити, яка сукупність, чуттєвих образів лягає в основу поняття; 2). Як можна узагальнити і систематизувати уявлення дітей, щоб вони могли уявити ту сторону діяльності, яку характеризують поняття; 3). Виділити доступні наукові ознаки даного поняття.

ДОСТУПНОСТІ.

Доступність засвоєння знань, формування умінь і навичок означає їх зв'язок з рівнем розвитку школяра, з їх особистим досвідом, з тими знаннями, уміннями, навичками, які є в учня. Якщо такого зв'язку встановити не вдається, то знання недоступні.

ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА РІВЕНЬ ДОСТУПНОСТІ.

1. Зв'язок нових знань з тими, що є у дитини.2. Наскільки учитель зуміє пов'язати засвоєння нових знань з механізма­ми мислення, які у школярів сформовані або формуються. 3. Залежить від інтересів, нахилів учня. 4. Яскравість і послідовність викладу матеріалу. 5. Оптимальний темп навчання.

МІЦНОСТІ.

Міцні знання-це такі,які глибоко усвідомлені учнем, в істинності яких дитина переконана, які закріплені і надовго зберігаються в пам'яті учнів і можуть бути відтворені у будь-яку хвилину.

Ознака міцності знань - точність , доказовість, глибока усвідомленість.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас