Ім'я файлу: Демчучена І.docx
Розширення: docx
Розмір: 15кб.
Дата: 17.01.2022
скачати
Пов'язані файли:
Корисні посилання для вчених.docx

Демчучена І. В. Інформаційні технології як основа підготовки вчителів фізичної культури в умовах сучасної інформатизації суспільства / І. В. Демчучена // Молодий вчений. – 2015. – № 3 (18). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/3/79.pdf..

Железняк Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – 7-е изд., стер. – М. : Издательский центр „Академия“, 2014. – 288 с.

Жонина Т. Н. Использование информационно-коммуникационных технологий в физическом воспитании, спорте и туризме [Электронный ресурс]. – Режим доступу : www.istu.edu/docs/events/sport_konferenz/jonina.doc.

Кашуба В. О. Застосування сучасних інформаційних технологій у період проведення та завершення спортивних змагань / В. О. Кашуба, Ю. О. Юхно, І. В. Хмельницька // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. – 2012. – № 1. – С. 119–126 Ладика П., Бучок В. Сучасні комп’ютерні технології у фізичному вихованні і спорті [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nauka.uagate.com/wpcontent/uploads/2013/12/11.Ладика_2013.pdf.

Національна Доктрина розвитку фізичної культури і спорту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1148/2004.

Павлюк О. С., Чопик Т. В. Використання інформаційних технологій у фізичному вихованні та спорті [Електронний ресурс]. – Режим доступу : elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/1768/1/1.doc.
Петров П. К. Информационные технологии в физической культуре и спорте : учеб. пособие / П. К. Петров. – М. : Издательский центр „Академия“, 2008. – 288 с.

Петров П. К. Основные направления научных исследований и внедрения современных информационных технологий в области физической культуры и спорта [Электронный ресурс]. – Режим доступу : http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=15645.

Петров П. К. Современные информационные технологии в подготовке специалистов по физической культуре и спорту (возможности, проблемы, перспективы) [Электронный ресурс]. – Режим доступу : http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/1999N10/p6-9.htm.

Сущенко А. В. Інформаційно-комунікаційні технології і засоби навчання в професійній підготовці майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2012/fvis-2012-1/104-111.pdf.

Фоміних Н. Ю. Сутність поняття „інформаційно-комунікаційні технології“ та їх значення на сучасному етапі модернізації освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9084/1/ped905_77.pdf.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас