Ім'я файлу: ACFrOgDFViPIbmSsegx2KemjQpLvEOgQRe6MVQ913cp_aLZ_HTzypyt8dQ0mLvo8
Розширення: pdf
Розмір: 224кб.
Дата: 24.04.2020
скачати
Пов'язані файли:
Документ Microsoft Word (2).docx
І СТ ЛАБ 5-6
-18-1
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.
ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ РОБОТИ ЗІ СТРУКТУРОВАНИМИ ДОКУМЕНТАМИ.
ОСНОВИ ОФІСНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ТЕМА 7. MICROSOFT О. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР Е. Практична робота 5 -6 Мета набути практичні навички по роботі з електронними таблицями План роботи:
1.
Побудова та форматування таблиць. Автоформатування.
2.
Створення списків, заповнення списку.
3.
Проведення розрахунків у таблицях.
4.
Сортування даних списку.
5.
Використання автофільтра.
6.
Побудова та форматування діаграм. Створення атрибутів.
Завдання до лабораторної роботи
1.
Завантажити електронні таблиці Microsoft Excel.
Запускаємо або ярлик на робочому столі, або Пуск  Все программы 
Microsoft Office 2010Microsoft Excel.
2.
Зберегти книгу в папці \ Шифр групи \ Прізвище Ім’я \ ТЕМА Excel.
Книзі дати назву прізвище ім’я Лаб х.
3.
Створити таблицю (рис. 1). У клітинки С інформацію поки що не заносити.
Таблицю не креслити.
4. У діапазоні В2:В11 записати прізвища довільно. В клітинці В своє прізвище. Рис. 1. Вигляд таблиці у робочому полі
5.
Відформатувати шапку таблиці. Для того, щоб в клітинці інформація переносилась на наступний рядок (див. заголовок стовпчика Бали з інформатики
), виділяємо клітинки D1:F1  Главная
І СТ ЛАБ 5-6
-18-1
 Выравнивание   закладка Выравнивание   переносить по словам 
ОК.
Виділяємо клітинки А  Главная  Выравнивание 
 закладка Выравнивание  Выравнивание по вертикали и горизонтали встановлюємо по центру  переходимо на закладку Шрифт  призначаємо полужирный  ОК.
6.
Закріпити перший рядок таблиці (шапку.
Поставити курсору клітинку А  Вид  Закрепить области
 Закрепить верхнюю строку.
7.
Стовпчик А заповнити за допомогою Заполнить або автозаповненням.
Поставити курсору клітинку А та набрали 1, потім  Главная
 Редактирование  Заполнить  Прогрессия   по столбцам   арифметическая  Шаг 1  Предельное значение 10  ОКУ стовпчику Група створити спискову структуру (шифр своєї групи обов'язково).
Виділяємо діапазон С2:С11  Данные  Работа сданными Проверка  закладка Параметры  Тип данных список  Источник заносимо УП18-1; М СЗ18-1; МОК. У стовпчику Бали з інформатики встановити такий формат даних, щоб біля числа виводилося слово “балів”.
Виділяємо діапазон D2:D11  Главная  Ячейки  Формат  Формат ячейки
 закладка Число  у полі Числовые форматы обираємо все форматы  у рядочку Тип пишемо 0“ балів”  ОКУ стовпчик Оцінка (цифрою) занести формулу. Якщо кількість балів більша або дорівнює 90 – оцінка “5”; якщо від 74 до 90 – оцінка “4”; якщо від 60 до 74 балів
– оцінка “3”; якщо менше 60 балів – оцінка “2”.
Ставимо курсору клітинку Е і ставимо знак =  викликаємо функцію ЕСЛИ
 вносимо дані (див. теоретичні відомості)  водному з полів функції ЕСЛИ знову викликаємо функцію ЕСЛИ і так далі  отримаємо такий вираз:
=ЕСЛИ(D2<60;2;ЕСЛИ(D2<74;3;ЕСЛИ(D2<90;4;5))).
11.
Скопіювати формулу навесь діапазон.
Взяти за нижній правий кут клітинки Е та перетягнути цю клітинку до клітинки Е.
12.
Оцінка (прописом) виводиться так. Якщо оцінка (цифрою) дорівнює “5” – пишемо пять якщо “4” – пишемо “чотири”; якщо “3” – “задовільно”; “2” –
“незадовільно”. Скопіювати формулу.
Робимо дії, аналогічні діям у пунктах 9 і 10. Отримаємо такий вираз у клітинці
F2:
=ЕСЛИ(E2=5;“п’ять”;ЕСЛИ(E2=4;“чотири”;ЕСЛИ(E2=3;“задовільно”;
“незадовільно”)))
13.
Накреслити таблицю.
Встановлення границь у таблиці відбувається за допомогою кнопки Границы.
14.
Об’єднати клітинки АС, АС та АС
І СТ ЛАБ 5-6
-18-1
Виділити відповідний діапазон (наприклад АС)  контекстне меню  Формат ячеек  закладка Выравнивание   объединение ячеек  ОК. Або можна скористатись кнопкою
15.
Використовуючи функції статистичного аналізу, знайти середнє, найбільше та найменше значення для стовпчиків Бали з інформатики та Оцінка (прописом). Для стовпчика Бали з інформатики отримаємо такі формули:
=СРЗНАЧ(D2:D11) МАКС) МИН)
16.
Змінити формату діапазоні D12:E14. Для D12 – Главная  Ячейки  Формат  Формат ячейки  закладка Число
 у полі Числовые форматы обираємо все форматы  Тип 0,00“ балів”

ОК. Для діапазону D13:D14 – Главная  Ячейки  Формат  Формат ячейки  закладка Число  Числовые форматы все форматы  Тип 0“ балів”ОК. Для Е – Главная  Ячейки  Формат  Формат ячейки  закладка Число
 Числовые форматы Числовой  Число десятичных знаков 2
ОК.
17.
Скопіювати Лист. Дати копії назву Робоча таблиця. Навести курсор на назву Лист
 контекстне меню

Переместить/Скопировать  Перед листом Лист   создать копию 
ОК. Навести курсор на назву Лист  контекстне меню  Переименовать  вводимо Робоча таблиця  натискаємо Enter.
18. Лист перейменувати у Таблиця-шаблон. Перейти на Лист  навести курсор на назву Лист  контекстне меню  Переименовать  вводимо Таблиця-шаблон  натискаємо Enter.
19. Перейти на лист Робоча таблиця.
20.
Заповнити даними таблицю (стовпчики ПІБ, Група, Бали з інформатики). Дані брати довільні.
21.
Побудувати діаграму ПІБ – Оцінка (цифрою.
Виділити діапазон ЕЕ  Вставка  Гистограмма  Объемная гистограмма с группировкой  вкладкаКонструктор  Данные  Выбрать данные  Ряд  Изменить  Имя ряда натискаємо  виділяємо клітинку Е  або Enter  Подписи горизонтальной оси (категории  Изменить  натискаємо на  виділяємо діапазон В2:В11  або EnterОКОК  вкладка Макет  Название диаграммы  Над диаграммой  пишемо ПІБ –
Оцінка (цифрою.
22.
Вибрати за допомогою автофільтру тільки тих курсантів, які отримали
“п’ятірки” з інформатики.
Виділити діапазон ЕЕ  Данные  Сортировка и фильтр  Фильтру рядку Поиск написати 5 ОК.
23.
Відмінити автофільтр. Данные  Сортировка и фильтр  Фильтр
24.
Встановити таке форматування для стовпця Оцінка (цифрою щоб значення
«2» зафарбовувалось.
І СТ ЛАБ 5-6
-18-1
Виділити діапазон ЕЕ  Главная  Стили  Условное форматирование  Правила выделения ячеек  Равно  натискаємо 2  обраємо форматування

ОК.
25.
Зняти захист клітинок з діапазону D2:D11.
Виділити діапазон клітинок D2:D11  контекстне меню  Формат ячеек  закладка Защита  прибрати  Защищаемая ячейка  ОК.
26.
Захистити аркуш Робоча таблиця.
Резензирование  Изменения  Защитить лист  вводимо Пароль  Подтверждение пароля  ОК.
27.
Змінити дані у таблиці. Чи можна ввести дані у будь-яку клітинку? У які клітинки дані вводяться?
28. У робочі листи вашої робочої книги вставте колонтитули.
29.
Зберегти книгу.
30.
Ознайомитись із двома шаблонами бланків, які інстальовані на комп’ютері. Файл  Создать
 Образцы шаблонов.
31.
Закрити вікно програми Microsoft Excel 2010.
Завдання для самостійної роботи
Завдання 1.
1.
Створити нову книгу та зберегти у папці \ Шифр групи \ Прізвище Ім’я \ ТЕМА Excel з назвою прізвище ім’я_ самостійна Лаб 5-6.xlsx.
2.
Побудувати таблицю з такими полями Номер, Дисципліна, Кількість годин,

Звітність, Кількість модулів, Викладач.
3. У стовпці Кількість годин встановити такий формат, щоб відображались цифри і позначка годин (наприклад, 36 год.
4. У стовпці Кількість модулів за допомогою функції ЕСЛИ вивести: якщо кількість годин менше 36, то 0 модулів, від 36 включно до 72 – 1 модуль, від 72 включно до 108 – 2 модулі, від 108 включно до 144 – 3 модулі, від 144 включно до 180 – 4 модулі, від 180 включно до 216 – 5 модулів, від 216 включно до 252 –
6 модулів, якщо не менше 252 – неправильні дані.
5. У стовпцю Звітність можливі два варіанти: екзамен чи залік. Для цього поля створити спискову структуру.
6.
Зробити таблицю для семи дисциплін
.
7.
Розкреслити межі таблиці.
8.
Підрахувати середню, найбільшу та найменшу кількість годин.
9.
Побудувати гістограму Дисципліна – Кількість годин.
10.
Відредагувати елементи гістограми (назва, вісі, легенда, тощо).
11.
Захистити аркуш так, щоб дані можна було ввести лише у стовпець Кількість
годин.
12.
Назвати аркуш Задачапрізвище ім’я.
І СТ ЛАБ 5-6
-18-1
2. Завдання.
1. На листі 2 створити один будь-який документ з шаблонів зі своїми реквізитами.
2.
Перейменувати аркуш на прізвище ім’я_Шаблон.
3.
Зберегти книгу.
Контрольні питання
1.
Що являє собою електронна таблиця? З яких елементів складається вікно електронних таблиць?
2.
Які типи даних може містити комірка?
3. Яким чином можна ввести та відредагувати дані в комірках?
4. Якоб єднати комірки? Які існують формати комірок?
5. Як скопіювати формулу
6. У чому полягає форматування таблиць?
7. Як захистити аркуш?
8.
Що таке діапазон комірок? Якими способами можна виділити діапазон комірок?
9.
Які стандартні функцій Ви знаєте?
10.
Які типи операндів і які операції допустимі у формулі?
11. Яким чином здійснюється обчислення формул
12.
Які типи помилок можливі при обчисленні формул
13.
Що таке абсолютні та мішані адреси?
14. Яка функція відповідає за розгалуження?
15.
Які види сортування ви знаєте?
16. Як відфільтрувати дані?
17.
Чи можна в електронних таблицях створити рисунок
18.
Які основні елементи містить діаграма?
19. Яким чином можна відредагувати елементи діаграм?
20. Як закріпити перший рядок або стовпчик таблиці?
21. Порядок та пріоритет виконання операцій у формулах.
22.
Які існують логічні функції? Їх призначення та формат.
23.
Якими арифметичними операціями можна замінити функції И) та ИЛИ) у формулах
24.
Що таке розгалужений алгоритм За допомогою якої функції реалізується розгалужений алгоритм
25.
Загальний вигляд функції ЕСЛИ. Порядок виконання функції ЕСЛИ.
26.
Що таке вкладені функції? Скільки вкладень може бути у функції ЕСЛИ
27. Як викликати будь-яку функцію? Які категорії функцій існують?
28.
Чим відрізняється функція МИН) від функції НАЙМЕНШИЙ()?
29.
Чим відрізняється функція МАКС) від функції НАЙБОЛЬШИЙ()?
30.
Призначена та порядок виконання функції СЧЕТЕСЛИ()?
31.
Призначена та порядок виконання функції СЧЕТ
32.
Призначення та порядок виконання автоматичної перевірки правильності введення даних.
33.
Які можуть бути повідомлення про помилку при введенні невірних даних?
34.
Призначення та виконання умовного форматування?

скачати

© Усі права захищені
написати до нас