Ім'я файлу: module.docx
Розширення: docx
Розмір: 18кб.
Дата: 23.12.2020
Пов'язані файли:
Реферат3 Бух. облік.docx
Реферат Руслана Сивого.docx
Доповідь на тему курсової роботи.doc
”Потенційна роль релігійного фактору в процесі державотворення.d
Тема 2.1. Технологія універсальних напівфабрикатів різного ступе
Завдання БС 21.01.21.docx

I. Give a written translation of the following text.

Operating systems offer a number of services to application programs and users.

Applications access these services through application programming interfaces or system calls . By invoking these interfaces, the application can request a service from the operating system, pass parameters, and receive the results of the operation. Users may also interact with the operating system with some kind of software user interface like typing commands by using command line interface or using a graphical user interface . For hand-held and desktop computers, the user interface is considered a part of the operating system. On large multi-user systems the user interface is implemented as an application program that runs outside the operating system. It acts as an interface between an application and the hardware. The user interacts with the hardware from the other side". The operating system is a set of services which simplifies the development of applications. Executing a program involves the creation of a process by the operating system. The kernel creates a process by assigning memory and other resources, establishing a priority for the process (in multi-tasking systems), loading program code into memory, and executing the program. The program then interacts with the user and devices performing its intended function.

Операційні системи пропонують ряд послуг прикладним програмам та користувачам. Додатки отримують доступ до цих служб через інтерфейси програмування програм або системні дзвінки. Викликаючи ці інтерфейси, програма може запитувати послугу в операційній системі, передавати параметри та отримувати результати операції. Користувачі можуть також взаємодіяти з операційною системою за допомогою якогось програмного інтерфейсу користувача, наприклад набору команд, за допомогою інтерфейсу командного рядка або графічного інтерфейсу користувача. Для портативних та настільних комп’ютерів користувальницький інтерфейс вважається частиною операційної системи. У великих багатокористувацьких системах користувальницький інтерфейс реалізований як прикладна програма, яка працює за межами операційна система. Він діє як інтерфейс між додатком та обладнанням. Користувач взаємодіє з апаратним забезпеченням з "іншої сторони". Операційна система - це набір служб, що спрощує розробку додатків. Виконання програми передбачає створення процесу операційною системою. Ядро створює процес, призначаючи пам'ять та інші ресурси, встановлюючи пріоритет процесу (у багатозадачних системах), завантажуючи програмний код у пам'ять та виконуючи програму. Потім програма взаємодіє з користувачем та пристроями, що виконують призначену функцію.
II. Write 5 key questions (of different types) on the text.


  1. What the operating system offers?


  2. How do applications get access to the services?


  3. Where the user interacts with the hardware?


  4. What is the operating system?


  5. When the operating system creating the process?III. Give the English for the following words and word combinations:

набір тестових даних - set of test cases

вихідний файл - source file

керування конфігурацією програмного забезпечення - software configuration management

забезпечувати деяку сукупність інтерфейсів - to implement some set of interfaces

визначити залежну величину - – to evaluate a dependent quantity

графічний інтерфейс користувача - graphical user interface

універсальна послідовна шина - universal serial bus (USB)

полегшувати написання програм – to make easier to write programs.

відрегулювати код так, щоби він був швидший та використовував менше ресурсів- to make the code faster and use fewer resources

кишенькові комп’ютери та приставки для відео ігор - pocket computers and video game consoles

IV. Translate into English.

1. Спочатку необхідно перевірити, чи закладені основи для успішного проведення конструювання.

2. Залежність означає, що будь-яка кількість даних, які використовуються для визначення залежної величини, є попереднім значенням.

3.Операційна система звільняє прикладне програмне забезпечення від необхідності керувати апаратним забезпеченням.

1. At first it should be verified that the groundwork has been laid so that construction can proceed successfully.

2. Dependency means that any bit of data used to evaluate a dependent quantity is a precedent.

3. The operating system frees the application software from the need to manage hardware construction.

V. Answer the following questions. Give extended answers if possible.


1. What does software construction typically produce?


2. What is modelling?


3. What are the functions of the operating system?

1. Software construction typically produces configuration items that need to be managed in a software project (source files, content, test cases).

2. Modelling is simply the practice of creating a small system that has some of the same features of a larger system.

3. The operation system is responsible for the management, coordination and sharing of computer resources and acts as a host for applications that are run on the machine.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас