Ім'я файлу: Хвороби стравоходу.docx
Розширення: docx
Розмір: 28кб.
Дата: 16.01.2023
скачати

Хвороби стравоходу
належать дивертикули, езофагіт і рак.
Дивертикул стравоходу – це обмежене сліпе випинання його стінки, яке скл. з усіх оболонок стінки стравоходу (справжній дивертикул) або тільки слизової та підслизової оболонок, які випинаються через щілини м’язової оболонки (м’язовий дивертикул).
В залежності від локалізації:

 • фарінгоезофагальні

 • біфуркаційні

 • епінефральні

 • множинні


В залежності від особливостей походження:

 • спайкові, які виник. через запальні процеси в середостінні

 • релаксаційні, в основі яких лежить локальне розслаблення стінки стравоходу


Причини:

 • уроджені (неповноцінність сполучної і м’язової тканин стравоходу, глотки)

 • набуті (запалення, склероз, підвищення тиску в стравоході)Езофагіт – запалення стінки стравоходу виникає вторинно при багатьох захворюваннях.
За перебігом:

 • гострий

 • хронічний


Гострий виникає під впливом хімічних, термічних і механічних факторів, через інфекційні хв. (дифтерія, скарлатина).
Може бути:

 • катаральний

 • фібринозний

 • флегмонозний

 • виразковий

 • гангренозний

 • перетинчастий – відторгнення зліпку слизової оболонки стравоходу (після перетинчастого езофагіту утв. рубцеві стенози стравоходу)


Хронічний виникає через хронічне подразнення стравоходу (алкоголь, куріння) або порушення кровообігу в його стінці (портальна гіпертензія), слизова оболонка набрякла і повнокровна з ділянками деструкції епітелію, лейкоплакії та склерозу.
Рефлюкс-езофагіт – запалення, ерозії та виразки в слизовій оболонці нижнього відділу стрвоходу в зв’язку з регургітацією в нього шлункового вмісту.

Рак стравоходу виникає на рівні середньої і нижньої третини стравоходу.
Причини: хронічні подразнення слизової оболонки (гаряча груба страва, алкоголь, куріння), рубцеві зміни після опіків.
Макроскопічні форми раку стравоходу:

 • кільцевидний щільний – це пухлинне утворення, яке циркулярно потовщує стінку стравоходу на певній ділянці і звужує його просвіт

 • сосочковий легко розпадається, через це утв. виразки, які проникають в сусідні органи і тканини

 • виразковий – ракова виразка, яка має овальну форму і витягнена вздовж стравоходу


Мікроскопічні форми:

 • карцинома in situ

 • плоскоклітинний рак

 • аденокарциному

 • залозисто-плоскоклітинний

 • залозисто-кістозний

 • мукоепідермальний

 • недиференційований рак


Метастази цих пухлин лімфогенні.
Ускладнення пов’язані з проростанням пухлини в сусідні органи – трахею, середостіння, шлунок.

Хвороби шлунка
належать гастрит, виразкова хвороба і рак.
Гастрит – запальне захворювання слизової оболонки шлунка.
Розрізняють гострий і хронічний.
Гострий гастрит
Причини: гаряча/холодна їжа, яка важко перетравлюється; алкоголь, медикаментозні препарати, хімічні речовини, мікроби.
Запалення слизової оболонки може охоплювати весь шлунок (дифузний гастрит) або його окремі відділи (осередкований гастрит). В зв’язку з цим функціональний, антральний, пілороантральний, пілородуоденальний гастрити.
В залежності від морфологічних змін слизової оболонки шлунка виділяють такі форми:

 1. катаральний (простий) - слизова оболонка збережена, стовщена, набрякла, гiперемована, з дрiбнокрапельними крововиливами, щiльно вкрита слизом.


мікро: дистрофія і злущування поверхневого епітелію


 1. фібринозний – на поверхні потовщеної слизової оболонки утв. фібринозна плівка сірого або жовто-коричневого кольору. Глибина некрозу слизової оболонки може бути різною – крупозний (поверхневий некроз) і дифтеричний (глибокий некроз)
 1. гнійний (флегмонозний) – складки слизової оболонки грубі з крововиливами, фібринозно-гнійними плівками; стікає жовто-зелена гнійна рідина.
 1. некротичний (корозійний) виникає через проникнення в шлунок хім. речовин (луги, кислоти), які пошкоджують і руйнують слизову оболонку.


Наслідок гострого гастриту залежить від глибини ураження стінки шлунка. Катаральний гастрит закінчується повним відновленням слизової оболонки.
Хронічний гастрит
Причини:

 • екзогенні факторипорушення режиму харчування, зловживання алкоголем, вплив хімічних, термічних і механічних агентів

 • ендогенні – аутоінфекція


Важливою умовою розвитку є тривалий вплив патогенних факторів.
Патогенез:

Хронічний гастрит може бути аутоімунним (гастрит типу А) і неімунним (гастрит типу В)
Гастрит типу А характ. появою антитіл до парієтальних клітин, а тому ураження фундального відділу шлунка, де багато обладних клітин. Слизова оболонка антральний відділ не пошкоджена.
Гастрит типу В антитіла до парієтальних клітин не знаходять, тому фундальний відділ шлунка не пошкоджений. Пошкоджений антральний.
Керуючись топографією процесу в шлунку, виділяють хронічний гастрит - антральний, фундальний та пангастит.
Хронічний гастрит характеризується тривалими дистрофічними і некробіотичними змінами епітелію слизової оболонки, внаслідок чого відбуваються порушення його регенерації і структурна перебудова слизової оболонки, що завершується її атрофією і склерозом; клітинні реакції слизової обо-лонки відображують активність процесу.
! Гігантський гіпертрофічний гастрит або хв. Менетріє – різке потовщення слизової оболонки, яка набуває вигляду бруківки.

Виділяють активний (загострення) і неактивний (ремісія) гастрит.
Активному характ. набряк строми, повнокров’я судин, різка клітинна інфільтрація з наявністю в інфільтраті великої к-сті нейтрофілів.
При неактивному ці ознаки відсутні.
Ступінь тяжкості хронічного гастриту може бути легким, помірним і важким.

Виразкова хвороба


 • хронічне з циклічним перебігом захворювання, основними клінічними і морфологічними проявами є рецидивуюча виразка шлунка або 12-палої кишки.


В залежності від локалізації виразки розрізняють в пілородуоденальній зоні або в тілі шлунка.
! Симптоматичні виразки – виразкування шлунка і 12-палої кишки, що можуть зустрічаьися при різних захворюваннях.
Причини:

 • стресові ситуації, психоемоційна перенапруга

 • аліментарні фактори (порушення режиму харчування)

 • шкідливі звички (куріння, алкоголь)

 • лікар. препарати


Патогенез:

Серед патогенетичних факторів розрізняють загальні і місцеві.
До загальних факторів відносять порушення нервової і гуморальної регуляції діяльності шлунка і 12-палої кишки, а до місцевих – порушення кислотно-пептичного фактора, слизового бар’єру.

Серед ускладнень хронічної виразки виділяють:

1) виразково-деструктивні (кровотечі, перфорація, пе-нетрація);

2) запальні (гастрит, дуоденіт, перигастрит, перидуоденіт);

3) виразково-рубцеві (звуження вхідного і вихідного відділів, де-формація шлунка, звуження дванадцятипалої кишки, деформація її цибулини);

4) малігнізація виразки (розвиток раку із виразки);

5) комбіновані ускладнення.


Рак шлунка
канцерогенні речовини викликають рак (бензпірен, метилхолантрен, холестерин та інші).
В залежності від локалізації пухлини розрізняють такі види:

1) пілоричний

2) малої кривини з переходом на стінки

3) кардіальний

4) великої кривини

5) фундальний

6) тотальний
В залежності від характеру росту виділяють такі клініко-анатомічні форми раку шлунка:
I. Рак з переважним екзофітним експансивним ростом:

1) бляшкоподібний рак;

2) поліпозний рак (в тому числі рак, що виникає з аденоматозного поліпа);

3) фунгозний (грибоподібний);
4) виразковий рак (злоякісні виразки):

а) первинно-виразковий рак шлунка;

б) блюдцеподібний рак (рак-виразка);

в) рак із хронічної виразки (виразка-рак).

II. Рак з переважним ендофітним інфільтруючим ростом:

1) інфільтративно-виразковий рак;

2) дифузний рак (з локальним або тотальним ураженням шлунка).
III. Рак з екзоендофітним, змішаним, характером росту: пе-рехідні форми.

розрізняють гістологічні типи раку шлунка:

аденокарциному (тубулярну, папілярну, муцинозну),

недиференційований (солідний, скірозний, перснеподібно-клітинний),

плоскоклітинний,

залозисто-клітинний (аденоканкроїд)

некласифікований.
Хвороби кишечника
відносять вади розвитку (мегаколон, мегасігма, дивертикули, стенози),

хвороби запального (ентерити, апендицит, коліти, ентероколіти) і дистрофічного (ентеропатії) походження,

пухлини (поліпи, карциноїд, рак товтої кишки).
Мегаколон – вроджене розширення товстої кишки.
Мегасігма – вроджене розширення сигмовидної кишки з різкою гіпертрофією м'язової оболонки її стінки.
Дивертикули кишечника – випинання всієї стінки (спражні дивертикули) або тільки слизової і підслизової оболонок через дефекти м'язового прошарку (несправжні дивертикули).


Запалення кишечника може протікати в тонкій (ентерит) або товстій кишці (коліт) або ж розповсюджуватися рівномірно у всіх кишках (ентероколіт).

Ентерит – запальний процес, який не завжди охоплює всю тонку кишку.
Виділяють такі види:

дуоденіт – запалення 12-палої кишки

єюніт – запалення порожньої кишки

ілеїт - запалення клубової
Гострий ентерит
Виникає при багатьох інфекційних хворобах (холера, черевний тиф), харчових токсико-інфекціях (ботулізм, сальмонельоз), отруєннях (хімічні отрути, отруйні гриби).
Відомий гострий ентерит аліментарного (зловживання міцними алкогольними напоями, грубою їжею, приправами) і алергічного (ідіосинкразія до харчових продуктів, лікарських препаратів) походження.
В залежності від характеру запальної реакції ентерит буває катаральним, фібринозним, гнійним, некротично-виразковим.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас