Ім'я файлу: ХОЗЛ.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 298кб.
Дата: 21.09.2022
скачати
Пов'язані файли:
otvety_-sz_pediatriya_2017.pdf

Хронічне обструктивне захворювання легень

Актуальність

Хронічні обструктивні захворювання легень (ХОЗЛ) – важлива медична, соціальна та економічна проблема для всієї світової спільноти, у тому числі для України, яка на сьогодні ускладнюється, насамперед, через несвоєчасне виявлення захворювання, а часто і внаслідок неадекватного лікування. ХОЗЛ є четвертою провідною причиною смерті у світі, друге місце після ССЗ та становить серйозну загрозу здоров’ю населення . За підрахунками Всесвітньої організації охорони здоров’я на ХОЗЛ страждає 610 мільйонів людей у світі, а за розмірами витрат на лікування ХОЗЛ посідає перше місце серед захворювань органів дихання.

Визначення

 • ХОЗЛ — це хворобливий стан, що характеризується стійким обмеженням прохідності дихальних шляхів, яке не є повністю зворотним. Обмеження повітряного потоку зазвичай прогресує і пов’язане з незвичайною відповіддю легень запального характеру на шкідливі частки або гази. Це захворювання, якому можна запобігти та яке можна лікувати (GOLD, 2018).
 • ХОЗЛ – патологія, яка характеризується прогресуючим частково зворотнім обмеженням повітряного потоку, що асоціюється із незвичною запальною відповіддю легень на шкідливі частки або гази і виникає внаслідок поєднання хронічного обструктивного бронхіту та емфіземи легень (за старою термінологією).

Фактори ризику та механізми розвитку ХОЗЛ

Зовнішні фактори ризику:

 • довготривале тютюнопаління;
 • промислові та побутові шкідливі викиди (повітряні полютанти, гази та пари хімічних сполук, продукти згорання пального);
 • інфекційні (тяжкі дитячі інфекції, респіраторні інфекції);
 • низький соціальний та економічний рівень життя (скупченість населення, шкідливі звички тощо).
 • Внутрішні фактори ризику:

 • генетично зумовлені (спадковий дефіцит α1-антитрипсину);
 • аномалії розвитку легень;
 • гіперреактивність бронхів.
 • Найбільш вагомими причинами підвищення розповсюдженості інвалідизації та летальності при ХОЗЛ є тютюнопаління (провідний фактор ризику), старіння населення, погіршення стану довкілля, часті респіраторні та вірусні інфекції, які послаблюють імунітет і погіршують функціональний стан легень.

Обмеження повітряного потоку при ХОЗЛ
 • Порушення бронхіальної прохідності формується за рахунок зворотного і незворотного компонентів:
 • Зворотній включає:

 • спазм гладеньких м’язів
 • Набряк слизової оболонки бронхів
 • Гіперсекреція слизу
 • Незворотній компонент визначається:

 • емфіземою легень;
 • перибронхіальним фіброзом.
 • В патогенезі ХОЗЛ найбільш важливе значення має:

  Хронічне запалення дихальних шляхів, паренхіми та судин легень;

  оксидантний стрес;

  дисбаланс системи протеази/антипротеази в легенях;

Порушення нейрогуморальної регуляції, бронхіального тонусу з стимуляцією парасимпатичного компоненту;

Обмеження повітряного потоку в наслідок поєднання ураження бронхів та паренхіми легень

Гіперсекреція слизу та порушення мукуциліарного кліренсу;

дегенерація хрящової тканини стінки бронхів;

структурні зміни судин легень (ендотеліальна дисфункція артерій).

Легенева гіпертензія→ легеневе серце

 Спірометрична класифікація ХОЗЛ за ступенем тяжкості та порушень ОФВ1 після прийому бронхолітика


Ступінь тяжкості

Ознаки ХОЗЛ

У пацієнтів із ОФВ1/ФЖЄЛ <70%

GOLD 1, легкий

ОФВ1 ≥80% від належного

GOLD 2, помірний

50% ≤ ОФВ1 <80% від належного

GOLD 3, тяжкий

30% ≤ ОФВ1 <50% від належного

GOLD 4, дуже тяжкий

ОФВ1 <30% від належного

Співвідношення ОФВ1 та функціональної життєвої ємності легень (ФЖЄЛ) (показник спірометрії ОФВ1/ФЖЄЛ) на рівні <0,7 необхідний для підтвердження діагнозу ХОЗЛ і є показником, який об’єднує всі чотири групи хворих на ХОЗЛ:
 • «A» (мало симптомів, мало загострень),
 • «B» (багато симптомів, мало загострень),
 • «C» (мало симптомів, багато загострень),
 • «D» (багато симптомів, багато загострень)

Характеристика груп хворих

 • 1. Хворі групи А мають низький ризик, мало симптомів.
 • 2. Хворі групи В мають низький ризик, багато симптомів.
 • 3. Хворі групи С мають високий ризик, мало симптомів.
 • 4. Хворі групи D мають високий ризик, багато симптомів.

Зразок формулювання діагнозу

 • ХОЗЛ, дуже тяжкий ступінь, група С, інфекційне тяжке загострення,
 • ЛН ІІІ ст., НК І ст.

 • ХОЗЛ легкий ступінь тяжкості, група А, ЛН І ст.
 • ХОЗЛ тяжкий ступінь, група В, ЛН І ст.

Класифікація ХОЗЛ залежно від ризику розвитку несприятливих подій


Оцінюючи ризик, необхідно вибирати найвищий ризик несприятливих подій, виходячи зі спірометричної класифікації або анамнезу загострень

Ризик GOLD:

класифікація обмеження прохідності дихальних шляхів, що ґрунтується на ОФВ1

4

С

D

≥ 2

Ризик

Анамнез загострень за попередній рік

3

2

А

В

1

1

0

мМКД <2

мМКД ≥2

ТОХ <10

ТОХ ≥2

Симптоми
 • Загострення ХОЗЛ — це складні події, які зазвичай пов’язані із запаленням дихальних шляхів, збільшенням слизової продукції та виявленням захоплення газу. Прогресивне збільшення задишки є ключовим симптомом загострення. Інші симптоми включають збільшення гнійності та кількості мокротиння.
 • Класифікація загострення ХОЗЛ:

 • легке (не інфекційне) — наявність одного симптому (або збільшення задишки, або збільшення мокротиння); лікування було лише бронхолітичними засобами короткої дії;
 • помірне (інфекційне) — наявність двох симптомів, один із яких обов’язковий — гнійне мокротиння; лікування бронходилататорами короткої дії плюс антибіотики та/або пероральні кортикостероїди;
 • тяжке (інфекційне) — наявність усіх трьох симптомів; пацієнт потребує госпіталізації або невідкладної допомоги. Тяжкі загострення можуть бути пов’язані з гострою дихальною недостатністю.
 • Загострення головним чином спричиняються респіраторними вірусними інфекціями, хоча бактеріальні інфекції та фактори навколишнього середовища також можуть ініціювати та/або посилювати ці події

Діагностика ХОЗЛ

Базується на анамнестичних даних, клінічних проявах захворювання та резльтатах вентиляцій. Клінічний діагноз ХОЗЛ слід розглядати у будь-якого пацієнта із скаргами на задишку, хронічний кашель або виділення мокроти, та анамнезом впливу факторів ризику ХОЗЛ

Запідозрити ХОЗЛ та провести спірометричне дослідження, якщо будь-яка ознака наявна у пацієнта у віці старше 40 років. Самі по собі ці ознаки не є діагностичними, але їх поєднання підвищує ймовірність діагнозу ХОЗЛ

Задишка, яка

Прогресує (з часом погіршується )

Зазвичай погіршується при фізичних навантаженнях

Персистує (триває протягом дня)

Хронічний кашель

Може бути періодичним, непродуктивним.

Хронічне виділення мокротиння

Хронічне виділення мокротиння може вказувати на ХОЗЛ.

Історія впливу факторів ризику

Тютюновий дим

Промисловий пил та хімікати

Кухонний дим та дим від згоряння палива

Ключові показники, що приймають до уваги в діагностиці ХОЗЛ

Характерні клінічні симптоми ХОЗЛ

 • Кашель (хронічний кашель) — перший симптом ХОЗЛ, на який пацієнти не звертають уваги (вважають очікуваним симптомом при палінні та/або впливі забруднюючих факторів оточуючого середовища). Спочатку кашель може бути періодичним, пізніше — щодня, часто протягом усього дня; хронічний кашель може бути непродуктивним. В деяких випадках може бути відсутнім.
 • Задишка — кардинальний симптом, яка посилюється поступово протягом років. Пацієнти описують задишку як відчуття збільшення зусиль для дихання, тяжкість, повітряний голод, утруднене дихання.
 • Виділення мокроти — виділяють клейку мокроту у невеликій кількості, яка важко відкашлюється; при регулярному виділенні мокроти протягом ≥ 3-х місяців, протягом двох років поспіль (при відсутності інших причин) —епідеміологічне визначення хронічного бронхіту; якщо пацієнт відкашлює велику кількість мокроти, це може свідчити про наявність бронхоектазів; поява гнійної мокроти свідчить про розвиток загострення бактеріальної природи.
 • Свистяче дихання та відчуття скутості грудної клітки — неспецифічні симптоми, можуть змінюватись з деня в день, та протягом одного дня; чутне свистяче дихання може формуватись на рівні гортані і супроводжуватись або не супроводжуватись патологічними проявами при аускультації. відчуття скутості грудної клітки часто виникає після .

Причини хронічного кашлю

Внутрішньоторакальні

ХОЗЛ

астма

рак легень

туберкульоз

бронхоектази

лівошлуночкова недостатність

інтерстиціальні захворювання легень

муковісцидоз

ідіопатичний кашель

Екстраторакальні

Хронічний алергічний риніт

кашльовий синдром верхніх дихальних шляхів

гастоезофагальний рефлюкс

побічна дія препаратів (наприклад, інгібіторів АПФ)

Оцінюючи симптоми ХОЗЛ, слід мати на увазі багато захворювань і факторів які можуть бути причиною хронічного кашлю.

Додаткові симптоми:

Додаткові симптоми:

 • можлива непритомність на фоні кашлю (внаслідок швидкого зростання внутрішньогрудного тиску при тривалих нападах кашлю)
 • набряк щиколоток (може бути єдиним симптомом, що вказує на легеневе серце);
 • депресія та/або тривога (збільшують ризик загострень та погіршують статус здоров’я).
 • Ознаки тяжкого перебігу ХОЗЛ:

 • виснаження,
 • втрата ваги, анорексія.
 • Вони прогностично важливі та можуть бути ознаками іншого захворювання (туберкульозу, раку легень) і тому завжди мають приймати їх до уваги.

Анамнез

Анамнез

У пацієнта із підозрою на ХОЗЛ необхідно зібрати детальний анамнез:

• вплив факторів ризику (паління, вплив шкідливих факторів — професійних або оточуючого середовища);

• попередній медичний анамнез (астма, алергія, синусити, назальні поліпи, респіраторні інфекції в дитинстві, інші респіраторні захворювання);

• родинний анамнез ХОЗЛ або інших респіраторних захворювань;

• початок розвитку симптомів: ХОЗЛ зазвичай розвивається у дорослому віці, більшість пацієнтів звертають увагу на збільшення задишки, більш часта та тривала застуда;

• анамнез загострень та госпіталізацій з проблемами диханням

• супутні захворювання: серцеві захворювання, остеопороз, захворювання опорно-рухового апарату, онкологічні захворювання.

Фізикальний огляд

Часто фізикальні ознаки обмеження прохідності дихальних шляхів відсутні.

Найбільш характерні ознаки із тяжким перебігом ХОЗЛ:

 • центральний ціаноз, синюшність слизових;
 • велика діжкоподібна грудна клітка, сплощення куполів діафрагми,
 • додаткова мускулатури бере участі в акті дихання;
 • втягування нижніх ребер на вдосі;
 • розширення ксифостернального кута;
 • збільшення частоти дихання (> 20/хв), зменшення глибини дихання;
 • подовжений видих (пацієнти видихають скрізь зімкнуті губи (щоб уповільнити видих і покращити спорожнювання легень));
 • перкуторно визначається коробковий звук, що свідчить про перевагу повітря над щільними елементами легень і є ознакою емфіземи легень
 • при аускультації — послаблення дихальних шумів, свистячі хрипи при спокійному диханні, потріскування на вдосі; серцеві шуми найкраще вислуховуються в ділянці мечоподібного відростка.

ОЦІНКА ХОЗЛ

Ціль оцінки — визначити тяжкість захворювання, його пошкоджуючий вплив на статус здоров’я пацієнта та ризики майбутніх подій (загострень, госпіталізацій, або смерті) з метою визначення подальшої тактики лікування.

Враховуються:

• наявність та тяжкість спірометричних порушень;

• поточний характер та рівень симптомів;

• історія та ризик загострень;

• наявність супутньої патології.

Клінічний діагноз має бути підтверджений за результатами спірометрії, виконаної з урахуванням загальноприйнятихвимог щодо прийнятності та відтворюваності дослідження.

Спірометрична оцінка

Фактори, на які треба звертати увагу, щоб отримати достовірні результати спірометрії

Підготовка

• спірометр має регулярно калібруватись;

• потрібно, щоб зображення кривої видиху можна було роздрукувати або подивитись з екрану для визначення технічних помилок, або спірометр повинен мати можливість визначити неприйнятні тести та надати коментарі;

• необхідний тренінг персоналу, який проводить спірометрію, щоб спірометрія була придатною;

• від пацієнта потребується проведення дослідження на максимальних зусиллях, щоб запобігти недооцінки показників, що можуть призвести до помилок в діагностиці та веденні пацієнта.

Бронходілатація

• Можлива доза бронхолітика — 400 мкг КДБА, 160 мкг КДХЛ, або їх комбінації. ОФВ1 вимірюється через 10−15 хвилин після прийому КДБА, або через 30−45 хвилин після прийому КДХЛ або комбінації.

Проведення

• Спірометрія має проводитись згідно існуючим стандартам.

• Крива форсованого видиху повинна бути рівною та не мати артефактів.

• Вибирають найвищі значення ОФВ1 і ФЖЄЛ із мінімум трьох технічно прийнятних кривих, при цьому вони мають відрізнятись в межах 5 % або 150 мл від найвищего показника.

• ОФВ1/ФЖЄЛ має братись із технічно прийнятної кривої із найбільшою сумою ОФВ1+ФЖЄЛ.

Оцінка

• Отримані результати порівнюються з належними для пацієнта показниками, розрахованими відносно віку, статі, зросту та раси хворого.

Значення ОФВ1/ФЖЄЛ після прийому бронхолітика

нижче 0,7 підтверджує наявність обмеження

прохідності повітряпровідних шляхів.


Спірографічні показники в нормі та при ХОЗЛ

Класифікація тяжкості обмежень прохідності дихальних шляхів при ХОЗЛ (заснована на ОФВ1ьпісля прийому бронхолітика)


У пацієнтів з ОФВ1/ФЖЕЛ < 0,70 після прийому бронхолітика

Категорія GOLD

Ступінь тяжкості

ОФВ1, % від належних

GOLD 1

Легкий

≥ 80

GOLD 2

Помірний (середньої тяжкості)

≥ 50, < 80

GOLD 3

Тяжкий

≥ 30, < 50

GOLD 4

Дуже тяжкий

< 30

Оцінка симптомів

Оцінка симптомів

 • Для оцінки симптомів у пацієнтів з ХОЗЛ існує декілька валідизованих опитувальників. GOLD пропонує застосовувати модифікована шкала Медичної Дослідницької Ради ( мМДР) для оцінки тяжкості задишки та тест для оцінки ХОЗЛ (ТОХ)). мМДР для оцінки тяжкості задишки відображає один симптом — задишку; ТОХ ширше відображає вплив захворювання на повсякденну активність пацієнта та його самопочуття
 • Оцінка задишки ≥2 та загальна сума балів ТОХ ≥10 свідчать про вираженість симптомів ХОЗЛ
 • мМДР для оцінки тяжкості задишки


Оцінка задишки в балах

Опис

0

Задишка виникає лише при дуже інтенсивному навантаженні

1

Задишка при швидкому підйомі на поверх або при ходьбі вгору.

2

Задишка примушує мене ходити повільніше, ніж люди мого віку, або з’являється необхідність зупинки при ходьбі в своєму темпі по рівній місцевості.

3

Задишка примушує робити зупинки при ходьбі на відстань близько 100 м або через декілька хвилин ходьби по рівній місцевості.

4

Задишка робить неможливим вихід за межі свого будинку або з’являється при одяганні і роздяганні.

Бали

Я взагалі не кашляю

0

1

2

3

4

5

Я кашляю постійно

У мене в грудях зовсім немає мокротиння (слизу)

0

1

2

3

4

5

Мої груди повністю заповнені мокротинням (слизом)

Мене зовсім не тисне в грудях

0

1

2

3

4

5

Мені дуже сильно тисне в грудях

Коли я йду під гору або підіймаюсь сходами на один марш, я не відчуваю задишки

0

1

2

3

4

5

Коли я йду під гору або підіймаюсь сходами на один марш, я відчуваю сильну задишку

Я займаюсь будь-якими домашніми справами без обмежень

0

1

2

3

4

5

Я займаюсь домашніми справами з великими обмеженнями

Виходячи з дому, я почуваюся впевнено, незважаючи на захворювання легень

0

1

2

3

4

5

Виходячи з дому, я почуваюся невпевнено через захворювання легень

Я міцно сплю

0

1

2

3

4

5

Я погано сплю через захворювання легень

У мене багато енергії

0

1

2

3

4

5

У мене зовсім немає енергії
Кількості загострень та анамнез госпіталізацій із-за загострення ХОЗЛ протягом останнього року: 2 та більше загострень або 1 та більше загострень, що супроводжувались госпіталізацією вказують на високий ризик.

Комплексна оцінка ХОЗЛ

 • Оцінюється ризик розвитку загострень, щоб визначит начити, до якого ряду — нижнього (низький ризик) або верхнього (високий ризик) віднести пацієнта.
 • Оцінка симптомів за шкалою мМДР та визначається, куди відноситься пацієнт:
 • до лівої колонки — де менше симптомів (рахунок мМДР 0-1, або загальний рахунок
 • ТОХ тесту менше 10);

 • до правої — де більше симптомів, рахунок мМДР ≥2 або загальний рахунок ТОХ тесту ≥ 10).

Таким чином, групи хворих можна характеризувати як

1. Хворі групи А — низький ризик загострень, мало симптомів: ≤ 1 загострення (без госпіталізації) за рік та мМДР < 2 або ТОХ < 10.

2. Хворі групи B — низький ризик загострень, багато симптомів: ≤ 1 загострення (без госпіталізації) за рік та мМДР ≥2 або ТОХ ≥ 10.

3. Хворі групи С — високий ризик загострень, мало симптомів: ≥ 2 загострень за рік або 1 загострення із госпіталізацією та мМДР < 2 або ТОХ < 10.

4. Хворі групи D — високий ризик загострень, багато симптомів: ≥ 2 загострень за рік або 1 загострення із госпіталізацією та мМДР ≥ 2 або ТОХ ≥ 10.


Оцінка з урахуванням симптомів, спірометричної класифікації та ризику загострень

Діагноз, підтверджений даними спірометрії

Оцінка обмеження повітряного потоку

Історія загострень

Оцінка симптомів / ризику загострень

С

D

А

В

ОФВ1, % від належних

GOLD 1

≥ 80

GOLD 2

≥ 50, < 80

GOLD 3

≥ 30, < 50

GOLD 4

< 30

≥ 2 або ≥ 1

загострень

з госпіталізацією

0 або 1 без госпіталізації

Постбронходілатаційне

ОФВ1/ФЖЕЛ < 0,7

Додаткові методи дослідження

 • Рентгенологічні дослідження. Ознаки легеневої гіперінфляції (приплющення діафрагми та збільшення об’єму ретростернального простору на боковій рентгенограмі).
 • Бодіплетизмографія (визначення легеневих об’ємів та дифузійної здатності легень. Визначення дифузійної здатності легень (DLСО) надає інформацію про функціональні порушення при емфіземі у хворих ХОЗЛ і може бути корисним у пацієнтів із задишкою, яка не відповідає ступеню бронхообструкції.
 • Оксиметрія та вимірювання газів артеріальної крові.Пульсоксиметрія має застосовуватись у пацієнтів з ОФВ1 < 35 % від належних або при підозрі на легеневу або правошлуночкову недостатність Якщо периферична насиченість крові киснем (SaO2) < 92 %, рекомендується вимірювання газів артеріальної крові
 • Скринінг дефіциту α1-антитрипсину: проводиться, якщо ХОЗЛ розвивається в пацієнтів у молодому віці віку (до 45 років) або при родинному анамнезі ХОЗЛ. Сироваткова концентрація α1-антитрипсину до 15−20 % від нормальних значень із високим ступенем вірогідності передбачає гомозиготний дефіцит α1-антитрипсину.
 • Тести з фізичним навантаженням - це об’єктивне визначення порушень переносимості фізичних навантажень.
 • Лабораторні дослідження при ХОЗЛ малоінформативні. За наявності гнійного компонента мокротиння у хворого може визначатися помірне підвищення ШОЕ, лейкоцитоз, збільшення вмісту в крові серомукоїду, сіалових кислот, СРБ (+). Коли мокротиння гнійне, у ньому визначають багато нейтрофілів.

Диференційна діагностика ХОЗЛ


Діагноз

Характеристики

ХОЗЛ

Початок в середньому віці

Симптоми повільно прогресують

В анамнезі — паління

Анамнез паління або впливу шкідливих факторів

Астма

Початок — у ранньому віці (часто в дитинстві)

Симптоми варіюють щодня

Симптоми погіршуються вночі/рано вранці

Супутня алергія, риніти та/або екзема

Родинний анамнез астми

Серцева недостатність

При рентген-дослідженні грудної клітки — розширене серце, набряк легенів

При дослідженні функції легень — рестрикція об’ємів легень, без обмеження бронхіальної прохідності

Бронхоектази

Гнійна мокрота у великій кількості

Зазвичай асоціюється з бактеріальною інфекцією

При КТ — розширення бронхів, потоншення стінки бронхів

Диференційна діагностика ХОЗЛ


Діагноз

Характеристики

Туберкульоз

Початок — у будь-якому віці

При рентген-дослідженні грудної клітки — інфільтрати в легенях, вогнищеві зміни

Мікробіологічне підтвердження

Високе розповсюдження туберкульозу в даній місцевості

Облітеруючий бронхіоліт

Початок — у молодому віці, у осіб, які не палять

В анамнезі може бути ревматоїдний артрит або вплив диму

Спостерігається після пересадки легень або кісткового мозоку

На КТ при вдиху — ділянки з низькою щільністю

Дифузний панбронхіоліт

Більшість пацієнтів — чоловіки та особи, які не палять

Майже у всіх — хронічний синусит

При рентген-дослідженні грудної клітки та КТ — дифузні маленькі центрилобулярні вузликові затемнення та гіперінфляція

Ці ознаки тяжіють до характеристик певного захворювання, але можуть і не бути присутніми в кожному окремому випадку. Наприклад, ХОЗЛ може розвинутись і у осіб, які не палять, особливо в країнах, що розвиваються, і де більш вагомими можуть бути інші фактори ризику; астма може розвинутись у дорослих і навіть у людей літнього віку.

Лікування

 • Немедикаментозне
 • Медикаментозне
 • Інгаляційна терапія

Немедикаментозне лікування

Підхід до лікування розпочинається з елімінації тригерного чинника − припинення куріння, зміна шкідливої праці, поліпшення вентиляції в приміщеннях тощо

 • Припинення паління (припинення паління уповільнює темпи зменшення ОФВ1.)
 • Дії лікаря: надання допомоги в припиненні куріння відповідно до Стандартів первинної медичної допомоги при припиненні вживання тютюнових виробів.

 • Дієта з достатньою кількістю вітамінів і мікроелементів (правильна дієта впливає на скорочувальну здатність дихальних та скелетних м’язів і зменшує їх втомлюваність).
 • Дії лікаря

  1. Проведення консультації щодо харчування.

  2. Обчислення ІМТ (в нормі 18,5–25). Якщо ІМТ низький — корекція харчування, рекомендації щодо збільшення споживання калорій і, по можливості, виконання фізичних вправ. У пацієнтів похилого віку необхідно звернути увагу на зміну маси тіла, особливо якщо коливання перевищує 3 кг.

  3. Надання хворому Пам’ятки для пацієнта

 • Дихальна гімнастика (дихальна гімнастика спрямована на підвищення функціональних можливостей дихального апарату шляхом відновлення вільного і економічного дихання).
 • Дії лікаря

  Направлення пацієнта на консультацію до фізіотерапевта щодо підбору дихальної гімнастики.

 • Раціональне працевлаштування (з елімінацією впливу подразнювальних і токсичних чинників на робочому місці)
 • Своєчасне усунення впливу шкідливих чинників виробничого середовища уповільнює темпи прогресування захворювання, впливає на перебіг загострень та виникнення ускладнень.

  Дії лікаря

  Надання рекомендацій пацієнту, який працює в умовах впливу шкідливих виробничих чинників, щодо раціонального працевлаштування

Медикаментозне лікування

 • Бронходилатаційна терапія, яка займає основне місце в симптоматичному лікуванні:
 • 1) β2-агоністи короткої дії: сальбутамол, фенотерол по 2 інгаляції 3–4 рази на добу;

  2) пролонговані β2-агоністи: сальметерол по 1–2 інгаляції 1–2 рази на добу; формотерол 1 інгаляція двічі на добу; індакатерол 150–300 мкг 1 раз на добу;

  3) антихолінергічні препарати: іпратропію бромід по 2 інгаляції 4 рази на добу впродовж 1 міс; тіотропію бромід по 1 інгаляції 1 раз на добу; глікопіронію бромід 50 мкг 1 раз на добу;

  4) комбіновані β2-агоністи короткої дії з антихолінергічними препаратами: іпратропію гідробромід + сальбутамол по 1 інгаляції 4 рази на добу; іпратропію бромід + фенотерол по 2 інгаляції 3–4 рази на добу;

  5) метилксантини: теофілін по 10 мл 2%, 4% розчину в/в 2 рази на добу;

  доксофілін по 400 мкг.

беклометазон по 50 мкг;

флутиказон по 50–250 мкг;

будесонід міте — 50 мкг, будесонід — 200 мкг;

препарат тріамцинолону — 100 мкг;

препарат флунізоліду — 250 мкг.

За відсутності ефекту від інгаляційних ГК застосовують

преднізолон — 30–40 мг/добу перорально впродовж 10–14 днів.

 • умеклідиніум/вілантерол — 55/22 мкг 1 раз на добу;
 • тіотропій/олодатерол — 2,5/2,5 мкг 1 раз на добу;
 • глікопіроній/індакатерол — 50/100 мкг 1 раз на добу;
 • сальметерол/флутиказон — 25/250 мкг 2 рази на добу;
 • формотерол/будесонід — 9/320 мкг 2 рази на добу.
 • Відхаркувальна терапія:

 • амброксол по 2 мл в/м 2–3 рази на добу чи по 30 мг 3 рази на добу;
 • ацетилцистеїн по 200 мг 3 рази на добу або по 600 мг 1 раз на добу;
 • бромгексин по 4 мг 2 рази на добу або по 2 мл (8 мг) в/м.
 • β-лактам або β-лактам + інгібітор β-лактамаз (амоксицилін/клавуланова кислота 625 мг кожні 8 год перорально);
 • макроліди (азитроміцин по 500 мг/добу впродовж 3 днів);
 • фторхінолони ІІ покоління (офлоксацин по 400 мг 2 рази на добу чи ципрофлоксацин по 250–500 мг кожні 12 год per os і 400 мг/120 ОД в/в; це найефективніший препарат при Staphylococus aureus);
 • респіраторні фторхінолони (левофлоксацин по 500 мг/добу; моксифлоксацин по 400 мг/добу);
 • цефалоспорини ІІ–ІІІ покоління.
 • Алгоритм подальшого ведення хворих на ХОЗЛ базується на перетині трьох векторів:
 • аналіз відповіді на лікування (задишка як ключовий симптом; загострення); 2) оцінка (техніка інгаляцій та прихильність до лікування; немедикаментозні підходи: легенева реабілітація, навчання самоконтролю); 3) корекція (ескалація терапії; зміна доставкового пристрою або активного фармацевтичного інгредієнта; деескалація).

  Протирецидивна терапія здійснюється 2 рази на рік; вона включає:

 • прийом адаптогенів (женьшень, елеутерокок);
 • застосування суміші лізатів бактерій, бронходилататорів, відхаркувальних засобів;
 • ЛФК, масаж, санаторно-курортне та фізіотерапевтичне лікування;
 • протигрипозну вакцинацію;
 • пневмококову вакцинацію (вік понад 65 років, супутні захворювання)

Інші лікувальні заходи.

 • Залежно від стану пацієнта слід передбачати підтримання належного водного балансу. Особливу увагу слід приділяти введенню діуретиків та застосуванню антикоагулянтів (для лікування правошлуночкової недостатності); лікуванню супутніх захворювань.
 • NB! При ХОЗЛ зниження тиску в легеневій артерії вазоактивними засобами нерідко збільшує ступінь гіпоксемії та сприяє негативним змінам газового складу крові, нівелюючи захисний ефект гіпоксемічної вазоконстрикції. Водночас розвиток ЛГ у пацієнтів із ХОЗЛ, як правило, не потребує медикаментозного лікування. У цих випадках доцільною є оксигенотерапія.

Оксигенотерапія

Показання до тривалої оксигенотерапії при ХОЗЛ

РаО2 ≤55 мм рт. ст.,або насичення крові О2 ≤88%

 • 1. В умовах спокою, в положенні сидячи або стоячи.
 • 2. За наявності вторинної поліцитемії (гематокрит ≥55%), гіпертрофії ПШ чи психічних розладів від гіпоксії головного мозку.
 • 3. Під час фізичного навантаження за умови, що після призначення О2 спостерігається покращення фізичної працездатності.
 • 4. Під час сну, особливо якщо сон переривчастий або супроводжується порушеннями ритму серця, ознаками ішемії міокарда або ЛГ.
 • Якщо тривала гіперкапнія призвела до пригнічення дихального центру, для стимуляції дихання доцільно використати стимулятори периферичних хеморецепторів


Характеристика пацієнтів (група)

Перший вибір

Другий вибір

Альтернативний вибір*

А

Низький ризик, симптоми маловиражені (мМКД <2, ТОХ <10), ступінь бронхообструкції згідно з GOLD — 1–2

Бронхолітики короткої дії за потребою або β2-агоніст короткої дії (сальбутамол, фенотерол), або холінолітик короткої дії (іпратропію бромід), або їх комбінація

Бронхолітики пролонгованої дії: β2-агоніст пролонгованої дії (сальметерол, формотерол) або холінолітик пролонгованої дії (тіотропію бромід) або β2-агоніст короткої дії + холінолітик короткої дії

Теофілін

Доксофілін

Фенспірид

В

Низький ризик, симптоми більш виражені (мМКД ≥2, ТОХ ≥10), ступінь бронхообструкції згідно з GOLD — 1–2

Бронхолітики пролонгованої дії, β2-агоніст пролонгованої дії (сальметерол, формотерол) або холінолітик пролонгованої дії (тіотропію бромід), або холінолітик тривалої дії + ІКС

β2-Агоніст короткої дії (сальбутамол) та/або холінолітик короткої дії.Теофілін.Доксофілін.Фенспірид

Примітки. *Альтернативні препарати можуть застосовуватися окремо або додаватися до препаратів першого та другого вибору; ІКС — інгаляційні кортикостероїди.

Характеристика пацієнтів (група)

Перший вибір

Другий вибір

Альтернативний вибір*

С

Високий ризик, симптоми менш виражені (мМКД <2, ТОХ <10), ступінь бронхообструкції згідно з GOLD — 3–4

ІКС + β2-агоніст пролонгованої дії або холінолітик пролонгованої дії (тіотропію бромід), або холінолітик тривалої дії + β2-агоніст тривалої дії, або ІКС + холінолітик тривалої дії + β2-агоніст тривалої дії

β2-Агоніст короткої дії та/або холінолітик короткої дії.

Теофілін.

Доксофілін.

Інгібітор фосфодіестерази-4

D

Високий ризик, симптоми більше виражені (мМКД ≥2, ТОХ ≥10), ступінь бронхообструкції згідно з GOLD — 3–4

ІКС + β2-агоніст пролонгованої дії (сальметерол/флутиказон) або (формотерол/будесонід) або холінолітик пролонгованої дії

ІКС + комбінація β2-агоніст пролонгованої дії (сальметерол /флутиказон або формотерол/будесонід, або комбінація β2-агоніст пролонгованої дії + ІКС + холінолітик пролонгованої дії або комбінація β2-агоніст пролонгованої дії + ІКС + інгібітор фосфодіестерази-4, або β2-агоніст пролонгованої дії + холінолітик пролонгованої дії, або холінолітик пролонгованої дії + інгібітор фосфодіестерази-4)

β2-агоніст короткої дії (сальбутамол, фенотерол) та/або холінолітик короткої дії (іпратропію бромід).

Теофілін.

Карбоцистеїн

Група пацієнтів

Стратегія фармакологічного лікування

Група А

Всій групі пацієнтів необхідно запропонувати бронходилататор, щоб зменшити задишку. Це може бути бронходилататор або короткої, або тривалої дії

Група В

Початкова терапія здійснюється бронходилататором тривалої дії. За ефективністю бронходилататори тривалої дії перевершують бронходилататори короткої дії з періодичним прийомом. Немає жодних підстав віддавати перевагу конкретному класу бронходилататорів тривалої дії для зменшення вираженості симптомів; вибір повинен залежати від відповіді пацієнта на окремі препарати. Для лікування хворих із персистуючою задишкою рекомендується використовувати два бронходилататори. Для пацієнтів із сильною задишкою можна віддавати перевагу початковій терапії двома бронходилататорами

Група С

Початкова терапія здійснюється одним бронходилататором тривалої дії. Для порівняння холінолітик тривалої дії мав перевагу над β2-агоністом тривалої дії щодо запобігання загостренням; отже, у цій групі варто ініціювати холінолітик тривалої дії. У пацієнтів із постійними загостреннями може бути корисним додавання другого бронходилататора тривалої дії (β2-агоніста тривалої дії/холінолітика тривалої дії) або комбінування β2-агоніста тривалої дії та інгаляційного ГК. Оскільки ГК підвищують ризик розвитку пневмонії, основний вибір — β2-агоніст тривалої дії/холінолітик тривалої дії

Група пацієнтів

Стратегія фармакологічного лікування

Група D

Рекомендується ініціювати комбінацію β2-агоніста тривалої дії/холінолітика тривалої дії, оскільки, за результатами досліджень, комбінація β2-агоніста тривалої дії/холінолітика тривалої дії показала позитивні результати порівняно з одним бронходилататором. Комбінація β2-агоніста тривалої дії/холінолітика тривалої дії була більш ефективною для профілактики загострень у пацієнтів групи D, ніж комбінація β2-агоніста тривалої дії/інгаляційного ГК. Пацієнти групи D мають підвищений ризик розвитку пневмонії при лікуванні інгаляційними ГК. Якщо пацієнти, яких лікують β2-агоністом тривалої дії/холінолітиком тривалої дії/інгаляційним ГК, все ще мають загострення, можна розглянути наступні варіанти:
 • додати рофлуміласт — цей крок може розглядатися у пацієнтів з ОФВ1 <50%, особливо якщо вони зазнали принаймні однієї госпіталізації у зв’язку із загостренням за попередній рік;
 • додати макролід, якщо пацієнт належить до колишніх курців;
 • припинити застосування інгаляційних ГК — ця рекомендація підтверджується даними, які показують підвищений ризик побічних ефектів (включаючи пневмонію) та відсутність значної шкоди від припинення застосування інгаляційних ГК

 Рекомендовані антибіотики при різних етіологічних збудниках у хворих на ХОЗЛ (Європейське товариство клінічної мікробіології та інфекційних захворювань, 2012)

Патогенний мікроб

Рекомендовані антибіотики

Пеніцилінрезистентний S. pneumoniae (мінімальна інгібуюча концентрація >8 мг/дл)

Левофлоксацин, моксифлоксацин, ванкоміцин, тейкопланін, лінезолід

Метицилінчутливий золотистий стафілокок (MSSA)

Флуклоксацилін, цефалоспорин ІІ покоління, кліндаміцин, левофлоксацин, моксифлоксацин

Метицилінстійкий золотистий стафілокок (MRSA)

Ванкоміцин, тейкопланін + рифампіцин, лінезолід, кліндаміцин (якщо збудник чутливий)

Ампіцилінстійкий штам H. іnfluenzaе

Захищений амінопеніцилін, левофлоксацин, моксифлоксацин

Мycoplasma pneumoniae

Доксициклін, макролід, левофлоксацин, моксифлоксацин

Chlamydophila pneumoniae

Доксициклін, макролід, левофлоксацин, моксифлоксацин

Legionella spp.

Левофлоксацин, моксифлоксацин, макролід (краще азитроміцин) + рифампіцин

Coxiella burnetii

Доксициклін, левофлоксацин, моксифлоксацин

Acinobacter baumanii

Цефалоспорин ІІІ покоління + аміноглікозиди, ампіцилін/сульбактам

Фактори ризику кардіоваскуляторних ускладнень при ХОЗЛ

Загальні фактори ризику

Кардіальні фактори ризику

Кардіоваскуляторні ускладнення
 • Вік
 • Часті загострення ХОЗЛ
 • Пневмонії
 • Ремоделювання бронхів
 • Апоптоз альвеол
 • Дисфункція хребетних м’язів і діафрагми
 • ЛН
 • Бронхіальна обструкція
 • Зниження ОФВ1 <70%
 • Анемія
 • Депресія
 • Гіпертрофія ПШ
 • Кардіоваскулярне ремоделювання
 • Мікроангіопатії
 • Гіпоксемія та ішемія
 • ЦД
 • Метаболічний синдром
 • АГ
 • ІХС (стенокардія)
 • Підвищення коагуляційного потенціалу та ризик тромбоемболічних ускладнень (ТЕЛА тощо)
 • Систоло-діастолічна дисфункція
 • Гостра і хронічна СН
 • Аритмії (шлуночкові екстрасистоли високих градацій (3–5), шлуночкова ПТ, ФП, ФШ, асистолія, електромеханічна дисоціація
 • ІМ
 • Інсульт
 • Кардіальна смерть

Прогноз

ХОЗЛ — частково зворотна патологія; адекватне і тривале лікування дозволяє сповільнити її прогресування. Хворі на ХОЗЛ часто помирають від ЛН (4–35% випадків), раку легені (20–33%), кардіоваскулярних ускладнень (25% випадків).

Профілактика

 • Первинна профілактика включає заходи щодо екологічного оздоровлення зовнішнього середовища і загартування організму людини.
 • Вторинна профілактика ХОЗЛ передбачає проведення протирецидивного лікування в осінні та зимові місяці, коли підвищується ризик респіраторно-вірусних захворювань органів дихання. Припинення паління є найбільш ефективним і економічно обґрунтованим засобом, що дозволяє знизити ризик розвитку ХОЗЛ і запобігти прогресуванню ХОЗЛ 

скачати

© Усі права захищені
написати до нас