1   2
Ім'я файлу: ХОЛОДИЛЬНІ АГРЕГАТИ.docx
Розширення: docx
Розмір: 1528кб.
Дата: 14.07.2020

Міністерство освіти і науки України

___________________________________________


КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни : «Метрологія, технологічні вимірювання та прилади»

на тему:

«Холодильні агрегати в торговому обладнанні»


Керівник курсової роботи

________________________

________________________

«____» __________20 __ р.

Розробив студент гр.______
_______________________
«____» ________ 20 ___ р.

м. _________

ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………..…3

1. ТОРГІВЕЛЬНЕ ХОЛОДИЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ…………….…..6

1.1 Класифікація і технологічні вимоги………………………………6

1.2 Збірні холодильні камери……………………………………...…..8

1.3 Холодильні шафи……………………………………………….…10

1.4 Охолоджувані прилавки і вітрини…………………………….....15

1.5 Морозильні лари-прилавки і льодогенератори……………....…20

2. ХОЛОДИЛЬНІ АГРЕГАТИ…………………………………….….24

2.1 Гермеричні холодильні агрегати……………………………...…24

2.2 Безсальникові холодильні агрегати…………………………..…30

2.3 Блокові холодильні машини…………………………………...…33

3. ТЕХНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ХОЛОДИЛЬНИХ КАМЕР…………………………..........................35

3.1. Технологічна характеристика та призначення асортименту

збірно - розбірних середньотемпературних холодильних камер….35

3.2. Технологічна характеристика та призначення асортименту

збірно - розбірних низькотемпературних холодильних камер….…38

ВИСНОВОК……………………………………………………………41

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ…….….43

ВСТУП

Актуальність дослідження. Сьогодні техніка низьких температур охоплює усі сфери діяльності людини. Без її застосування неможливий подальший розвиток цивілізації. Про масштаби застосування техніки низьких температур говорить той факт, що споживання електроенергії холодильним обладнанням, включаючи системи кондиціювання повітря та побутові холодильники, у загальному енергобалансі розвинених країн, оцінюється в 15-20%. Значення холодильного обладнання в житті сучасної людини складно переоцінити. Практично неможливо знайти таку галузь промисловості або сферу життя, у якій би не використовувалися холодильники, морозильні камери та інше холодильне обладнання. Найбільше значення холодильне обладнання відіграє у сфері виробництва та продажу продуктів харчування. Всі технологічні операції переробки харчової сировини, виробництва та товарообігу харчових продуктів (охолодження, заморожування, зберігання, транспортування) мають потребу у різноманітному технологічному холодильному обладнанні, від рефрижераторних судів і вагонів, холодильних установок холодокомбінатів та овочесховищ, холодильного обладнання харчової та переробної індустрії, торговельного холодильного обладнання підприємств рітейлу до побутового холодильника у споживача. Постійно зростаючий попит і розширення галузей застосування штучного холоду, стимулюють розвиток і вдосконалення сучасного технологічного холодильного обладнання. Практично у всіх ланках ланцюга «від виробника до споживача» потрібні кваліфіковані фахівці, які володіють знаннями з розробки, проектування, монтажу та сервісного обслуговування технологічного холодильного обладнання.

Об'єкт дослідження:

 • холодильні агрегати в торговому обладнанні

Предмет дослідження:

 • особливості та класифікація холодильних агрегатів в торговому обладнанні

Задачі дослідження:

 • Проведення аналізу холодильних агрегатів їх технологічних характеристик та призначення асортименту збірно - розбірних середньотемпературних та низькотемпературних холодильних камер


Метою написання курсової роботи є вивчення асортименту, технічної характеристики холодильних камер для торгового обладнання.
Всі холодильні машини працюють за такою схемою (рис. 1).Рис. 1. Принципова схема холодильної машини

ВТР - високий температурний рівень; НТР - низький температурний рівень; L - витрачається енергія; (Qо - теплота, відведена від охолоджуваного об'єкта (корисна холодопродуктивність); Q - теплота, що віддається холодильною машиною в навколишнє середовище; QT - теплопритоки в охолоджуваний об'єкт

До охолоджуваного об'єкту з навколишнього середовища безперервно підводиться теплота Qr. Щоб температура охолоджуваного об'єкту не підвищувалася, холодильна машина повинна безперервно відводити від об'єкта теплоту Qo = QT. Якщо QQ> QT, то температура в об'єкті буде знижуватися.

Температура ділянки холодильної машини, що стикається з охолоджуваним об'єктом (низький температурний рівень), повинна бути на 5..10 ° С нижче температури об'єкта. При цьому теплота від об'єкта буде переходити до машини без витрати роботи (самопливом). Теплота від машини самопливом передається в навколишнє середовище (повітря, вода).

Для створення різниці температурних рівнів у машині витрачається робота L. Еквівалентна їй енергія разом з відведеною теплотою Qo передається в навколишнє середовище. Посередником в цьому процесі охолодження виступає робоча речовина - холодильний агент, який сприймає теплоту від об'єктів охолодження і потім передає її зовнішньому середовищі, циркулюючи в холодильній машині, здійснює круговий процес. Холодильні агенти:

 • фреон-12,

 • фреон-22,

 • фреон-134,404,407,507.

Застосовуваний раніше аміак не використовується.

1. ТОРГОВЕЛЬНЕ ХОЛОДИЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

1.1 Класифікація і технічні вимоги

До категорії торгового холодильного обладнання відносять, як правило, мале і середнє обладнання заводського виконання, призначений для короткочасного зберігання охолоджених або заморожених продуктів, напівфабрикатів і готових страв, і для демонстрації їх при продажу.

Подібне обладнання використовують в магазинах і на ринках, в готелях, ресторанах і на підприємствах з обробки та зберігання швидкопсувних продуктів. Торгівельне холодильне обладнання класифікується за такими ознаками:

 • За призначенням - збірні холодильні камери, холодильні шафи, прилавки, вітрини, прилавки-вітрини, ларі.

 • За умовами використання - для магазинів з традиційним методом продажу і магазинів самообслуговування.

 • За температурним режимом - середньотемпературні з температурою повітря в охолоджуваному обсязі від 0 до 8 ° С (для зберігання охолоджених продуктів) і низькотемпературні, з температурою в охолоджуваному обсязі -12-23 "С (для заморожених продуктів і морозива).

 • За способом охолодження - з машинним, льодосоляною охолодженням і охолодженням сухим льодом.

 • По розташуванню агрегату - з вбудованим або окремо стоять холодильним агрегатом, централізованим охолодженням.

 • За кліматичними зонами застосування - для помірного клімату (температура зовнішнього повітря до 32 ° С) і південного виконання (температура зовнішнього повітря до 40 ° С).

 • Торговельне холодильне обладнання - прилавки, вітрини, прилавки-вітрини, ларі встановлюють в торговому залі магазину, камери і шафи – в підсобному приміщенні, шафи, ларі розміщують в торговому залі, що торгує традиційним методом і методом самообслуговування.

У великих магазинах з великою кількістю холодильного обладнання і торговою площею понад 1000 м2 застосовують в основному централізоване холодопостачання, т. Е. Все холодильні агрегати розташовані в спеціальному приміщенні, що знаходиться поза торгового залу, там же розміщені і пульти управління з приладами автоматичного регулювання та захисту.

Застосування централізованого холодопостачання дозволяє створювати сприятливі умови в магазині: виключити шум працюючого агрегату, більш раціонально використовувати площу торгового залу, збільшити охолоджуємо ємність обладнання.

Торговельне холодильне обладнання оснащують вбудованим мікропроцесорним блоком управління і моніторингу, що дозволяє регулювати і контролювати температуру в охолоджуваних об'єктах, подавати рідкий холодоагент в потрібній кількості, управляти процесом відтавання, захищати холодильне обладнання від небезпечного режиму роботи і сигналізувати про технічний стан обладнання.

1.2 Збірні холодильні камери

Збірні холодильні камери призначені для короткочасного зберігання продуктів як доповнення до стаціонарних камер у закладах ресторанного господарства. Холодильний агрегат сучасних моделей збірних холодильних камер розміщується окремим блоком у верхній частині, тому окреме машинне відділення не потрібне. Невеликі холодильні камери оснащують моноблочними холодильними агрегатами, а більш крупні – спліт-системами та біблочними апаратами. Панелі, з яких складаються збірні камери, мають тришарову конструкцію з пінополіуретановою теплоізоляцією. Обидві сторони панелей вкриваються сталевими або алюмінієвими листами товщиною 0,5...0,8 мм. Внутрішня поверхня камери може бути також вкрита гігієнічним поліефірним покриттям. Двері збірних холодильних камер можуть мати систему обігрівання, клапани вирівнювання тиску, оглядові вікна. Всередині камер встановлюють полиці для продуктів. Приклад конструкції збірної холодильної камери представлено на рис. 2.(Рис. 2.)  Збірні холодильні камери блочного типу а – камера об'ємом 3 м3: 1 – ручка двері; 2 – блоки огородження; 3 – блок холодильної машини; 4 – стеля; 5 – задня стінка; 6 – підлога; 7 – дверні петлі; 8 – передня стінка з дверима б – камера об'ємом 5,5 м 3: 1 – ручка двері; 2 – блоки охолодження; 3 – панелі стінок; 4 – блок холодильної машини; 5 – панелі стелі; 6 – панелі підлоги; 7 – дверні петлі; 8 – передня стінка з дверима  

Малі та середні холодильні камери широко використовують в різних галузях харчової індустрії, а також в сфері наукових досліджень і охорони здоров'я. Дрібні холодильні камери в основному оснащують моноблоковими холодильними агрегатами, а більші - спліт-системами і біблочними апаратами. Ряд стандартних камер фірми Huurre (Фінляндія) мають ємність від 1,2 до 17,7 м3. Холодильний агрегат працює повністю автоматично, підключається до мережі за допомогою шнура і на панелі управління має вимикач внутрішнього освітлення камери, індикатор автоматичного відтавання і випаровування талої води.

1.3 Холодильні шафи

Холодильні шафи можна віднести до групи найбільш універсального і широко використовуваного торгового устаткування. Вони призначені для короткочасного зберігання, демонстрації і продажу на підприємствах торгівлі та громадського харчування попередньо охолоджених або заморожених продуктів, напівфабрикатів і готових страв. За рівнем підтримуваної в охолоджуваному обсязі температури шафи ділять на середньотемпературні (О ... 8 ° С) і низькотемпературні (морозильні) (-12 ...- 22 ° С).

Існує велика кількість різновидів холодильних шаф, що розрізняються формами, розмірами, конструктивним оформленням і технічними характеристиками. Деякі види шаф застосовують тільки для зберігання, а інші - для зберігання і демонстрації продуктів. Шафи для зберігання продуктів зазвичай мають глухі двері, а шафи для демонстрації товару забезпечені скляними дверима. У другому випадку вироби називаються «шафи-вітрини», так як при збереженні конструктивних особливостей дозволяють крім зберігання демонструвати товар. Як правило, в більшості шаф випарник конструктивно розташований під «стелею» шафи. Холодне повітря, маючи велику щільність, опускається до нижньої полиці шафи, охолоджуючи на своєму шляху зберігаються в шафі продукти.

Підсвічування люмінесцентними лампами або гнучкими ниткоподібними світловими елементами, як правило, використовують в шафах-вітринах і мають у своєму розпорядженні або горизонтально під стелею холодильної шафи, або вертикально з одного або двох сторін. Шафи холодильні випускають ємністю 0,40; 0,56; 071; 0,81; 1,12; 1,40 м3. Комплектуються вбудованим холодильним агрегатом. Холодильні шафи типу ШХ мають панельно-каркасну конструкцію. Внутрішня і зовнішня поверхні облицьовані листовим металом. Між облицьовками прокладена теплоізоляція з пінопласту або пінополістиролу. У охолоджувальної камері встановлюють ґратчасті полки.

В даний час існує багато нових моделей шаф ШХ-0,56 і ШХ-1,12, які забезпечені автоматичною системою відтавання випарника, а також ШХ-0,71 одностулкової, з корисним об'ємом 0,56 м3 ШХ-1,40 двостулкового, з корисним об'ємом 1,12 м3. Машинне відділення займає верхню частину шафи. На стельовій ізольованій панелі встановлена моноблочна холодильна машина із автоматичним регулюванням температури в охолоджуючому відділенні й відтаюванням снігової шуби. До складу холодильної машини входять: холодильний агрегат ВС-400(2), фільтр-осушувач, теплообмінник, реле температури, повітроохолоджувач, щит керування, сигналізації й електрообладнання. Повітроохолоджувач складається із випарника, ТРВ та вентилятора. Під випарником закріплений піддон для збирання талої води. Холодне повітря від повітроохолоджувача примусово подається на кожну полицю шафи; що забезпечує рівномірність температури на всіх полицях незалежно від ступеня їх завантаження. Щит керування й сигналізації розташований на передній стінці машинного відділення. На ньому змонтовані вимикач для короткочасного пуску й зупинки холодильної машини, лампи, які дають сигнал про включення холодильної машини та режим відтаювання снігової шуби, а також метричний термометр зі шкалою, який показує температуру в шафі. Щит електрообладнання має автоматичний вимикач, магнітний пускач та пристрій ЕУ-1 для автоматичного керування процесом відтаювання снігової шуби з поверхні випарника. Відтаювання снігової шуби здійснюється під час відключення холодильної машини. При цьому вентилятор інтенсивно обдуває повітрям випарник. Тала вода витікає у піддон, який знаходиться під шафою. Воду, яка накопичується у піддоні періодично зливають.
(Рис. 3.)

Холодильні шафи:
а - ШХ-0,71, б - ШХ-1,40, в - розріз; 1 - внутрішнє облицювання, 2 - теплоізоляція, 3 - піддон випарника, 4 - зовнішня облицьовка, 5 - холодильний агрегат, 6 - щит керування та сигналізації, 7 - сигнальна лампа, 8 - термометр манометричний, 9 - щит електрообладнання, 10 - повітроохолоджувач, 11 - полиці решітчасті, 12 - кронштейн, 13 - двері, 14 - регулювальна опора, 15 - піддон для збирання талої води.
Холодильні шафи призначені для зберігання, демонстрації і продажу товарів. Вони складаються з охолоджувального об’єму і машинного відділення, яке може розміщуватися над чи під камерою. В охолоджувальному об’ємі передбачені полки-решітки для розміщення продуктів, підсвітка. Дверцята і стінки можуть бути непрозорими (металічними) або прозорими (виконані зі склопакетів). Їх виготовляють з одним або декількома рядами полиць (ярусів) по висоті. У зв'язку з ЦІМ розрізняють одно -, дво - и багатоярусні вітрини. За рівнем температури в охолоджуваному обсязі вітрини ділять: на середньотемпературні (для зберігання охолодження продуктів) и низькотемпературні (для заморожування продуктів). У магазині самообслуговування Використовують прилавки ПХС-2-2, ПХН-2-2, ПХН- 1 0,15, ПХН-1-0,4. Прийняті позначення розшифровуються таким чином: наприклад, ПХН-1-0,15:

П - прилавок, X - холодильне, Н – низькотемпературний, 1 - Перше Виконання з вбудованим холодильних машин, 0,15 - Внутрішній ОБСЯГИ м3. Одним з найпоширеніших видів торгового холодильного обладнання є охолоджувані прилавки-вітрини представляються собою комбіновані пристрої, що складаються з прилавка для продавця, в якому зберігається робочий запас товарів, що продаються, и вітрини, призначені для демонстрації цих продуктів, які зазвичай и реалізують покупцям. Прилавки-вітрини мають вбудовані холодильні агрегати, керування роботом яких здійснюється блоком автоматики або мікропроцесорнім пристроєм, з зовнішньої сторони мають суцільне скління, а з боку продавця - розсувні скляні дверцята або відкритий отвір.
Види холодильних шаф за призначенням

Збірна середньотемпературна камера: (Рис. 4.)

1 –повітроохолоджувач;2 –терморегулюючий вентиль;3 –панель огородження;4 –шафа електрообладнання;5– холодильний агрегат;6– посудина для збирання талої води продуктів;7– трубка для стікання води;8 –стелаж для продуктів;9– замок дверей;10– двері;11 –пульт керування

Конструкція холодильної шафи приведена на (Рис. 5.)1 – холодильний агрегат; 2 – внутрішнє обшивання; – трубка зливальна; – зовнішнє обшивання; 5 – теплова ізоляція; 6 – освітлювальна лампа; 7 – піддон; 8 – випарник; – реле температури; 10 – полиця-решітка; 11 – решітка машинного відділення; 12 – піддон для збору конденсату

1.4. Охолоджувальні прилавки і вітрини
Холодильні відкриті прилавки.

Холодильні прилавки ПХС-2-1,6; ПХН-2-1,6; ПХС-2-2,5; ПХН-2-2,5 та інші застосовують у магазинах самообслуговування для короткочасного зберігання й продажу охолоджених й заморожених продовольчих товарів.

(Рис.6)
Холодильний прилавок ПХН-2-2,5:
1 - теплоізоляція, 2 - полиця для викладення товарів, 3 - решітка нагнітального повітряного каналу, 4 - полиця для викладення товарів, які не потребують охолодження, 5 - всмоктувальний повітряний канал, б - щит електрообладнання 7 - патрубок для зливання талої води, 8 - електровентилятор, 9 - випарник, 10 - ізоляційна панель, 11 – регулювальна опора.

Холодильні закриті прилавки
Закриті прилавки призначені для короткочасного зберігання й продажу охолоджених та заморожених продовольчих товарів переважно в магазинах, які застосовують традиційну форму продажу. До таких прилавків відносяться ІІХС/В-1-0,25, ПХН-1-0,28, ПХН-1-0,28П. Прилавок ПХС/В-1-0,25 складається із охолоджуваного та машинного відділення. Охолоджуване відділення має кришку, дно, бічні та передню стінки, а також двоє двостулкових дверцят, їх зовнішнє облицювання виготовлене з фарбованої листової сталі, внутрішнє - із листового алюмінію. Простір між облицюваннями заповнений піноепоксидом. Охолоджуване відділення розділене випарником на дві засіки. У кожній засіці розміщуються касети або корзини із товарами. Під охолоджуваним відділенням вмонтований висувний піддон для збирання талої води під час розмороження випарника. Снігову шубу усувають уручну, вимкнувши машину на період розмороження.

(Рис.7)

Холодильний закритий прилавок ПХС/В-1-0,25:
а - загальний вигляд, б - розріз; 1 - огорожі машинного відділення,
2 - перемикач (тумблер), 3 - термометр манометричний, 4 - сигнальна лампа,
5 - дверцята, 6 - холодильний агрегат, 7 - касета для товарів, 8 - зовнішнє
облицювання, 9 - внутрішнє облицювання, 10 - корпус, 11 - регулювальна
опора, 12 - піддон для талої води.


У машинному відділенні встановлений холодильний агрегат ВС-400(2) із герметичним компресором. На задній стінці машинного відділення змонтовані: перемикач для вмикання та вимикання холодильної машини, манометричний термометр й сигнальна лампа. Прилавок має чотири регульовані за висотою опори (ніжки). Температура в прилавку підтримується в межах від 0 до 12 °С, внутрішній охолоджуваний об'єм 0,25 м3.

(Рис.8)
Холодильний закритий прилавок ПХН-1-0,28:
а - загальний вигляд, б - розріз; 1 - щит електрообладнання,
2 - шланг зливання талої води, 3 - випарник, 4 - охолоджувальне
відділення, 5 - ствірки, 6 - панель, 7 - зовнішня облицьовка,
8 - теплоізоляція, 9 -- внутрішня облицьовка, 10 - холодильний агрегат, 11 - регулююча опора.


Прилавок ПХН-1-0,28 складається із охолоджуваного та машинного відділень. Охолоджуване відділення має ізольоване пінополіуретаном дно, стінки, верхню нерухому панель та дві відкидні стулки. Кожна стулка обладнана замком. Зовнішнє облицювання охолоджуваного відділення виготовлене із фарбованої листової сталі й кольорового полістирола, внутрішнє - із листового алюмінію. Зі сторони ізоляції на внутрішньому облицюванні закріплений гладкотрубний випарник із мідних трубок овального перерізу. Кінці трубок виведені у машинне відділення.
В машинному відділенні, що закрите щитами, установлений холодильний агрегат ВН-315(2), який працює на хладоні-502. На стінці машинного відділення зі сторони продавця закріплений щит електрообладнання із автоматичним вимикачем, магнітним пускачем та іншими приладами. Температура підтримується за допомогою реле температури. Для відтаювання снігової шуби відключають солодильну машину та відчиняють одну із стулок. Тала вода стікає через отвір у дні охолоджуваного відділення через шланг у підставлену посудину. Прилавок установлений на трьох регульованих за висотою ніжках. Температура в прилавку підтримується не вищою -18 °С, внутрішній охолоджуваний об'єм прилавка 0,28 м3.

Відкриті холодильні вітрини
Холодильні вітрини ОВХС- 1-0,1, ВХС- 1-0,8-0, ВХС-2-4КМ, ВХС-2-4П призначені для короткочасного зберігання, демонстрування й продажу охолоджених продовольчих товарів у магазинах самообслуговування.
  (Рис.9)

Будова холодильноївітринивідкритої ВХС-1-0,8-О:
1 - електровентилятор, 2 - теплоізоляція, З - випарник, 4 - решітка нагнітального повітряного каналу, 5 - полиця для викладення товарів, які не потребують охолодження, б - щит керування, 7 - скляна огорожа, 8 - лоток для товарі», 9 - всмоктувальний повітряний канал, 10 - холодильний агрегат, 11 - регулювальна опора, 12 - щит електрообладнання, 13 - шланг зливання талої води.

Вітрина ВХС-1-0,8-О складається із охолоджуваного та машинного відділень. Стінки та дно охолоджуваного відділення мають зовнішнє облицювання із листової сталі з полімерним покриттям, внутрішнє - із листового алюмінію. Простір між облицюваннями заповнений пінополіуретаном, дно вітрини виконане із нахилом у сторону зливного отвору, що забезпечений шлангом. Тала вода зливається в каналізацію, верхні частини передньої та бічних стінок охолоджуваного відділень закриті склом. Для відбирання товару покупцем передбачений відкритий  пройом. Товари викладають на лоток із листового алюмінію. Гранична висота завантаження корисного охолоджуваного об'єму вітрини позначена на бічних стінках. Товари, які не потребують охолодження, викладають на полицю, яка розташована над задньою стінкою охолоджуваного відділення. Для створення холодної повітряної завіси над викладеним товаром вітрина має повітряні канали та повітроохолоджувач, який складається із випарника, ТРВ та двох вентиляторів.
У машинному відділенні встановлені холодильний агрегат ВС-1000 й щиток електрообладнання із автоматичним вимикачем, пристроєм УЕ-2 та іншими приладами. Машинне відділення закрите знімальними решітками. На фронтальній частині полички для товарів зі сторони торговельного залу закріплений щит керування. На щиті  є сигнальна лампа, вимикач й манометричний термометр для контролю температури. Відтаювання снігової шуби відбувається автоматично за допомогою пристрою УЕ-2 шляхом відключення холодильної машини на період розмороження. Вітрина встановлена на чотирьох регульованих за висотою ніжках. Температура у вітрині підтримується в межах від 0 до 8°С. Внутрішній охолоджуваний об'єм вітрини 0,8м3.
 

(Рис.10)

1.5 Морозильні лари-прилавки і льодогенератори

Морозильні лари-прилавки. Останнім часом вони набули широкого поширення для зберігання і демонстрації заморожених продуктів. Морозильні лари-прилавки місткістю від 170 до 600 л різного виконання випускаються багатьма зарубіжними і вітчизняними виробниками. Агрегати морозильних скринь, як правило, працюють на холодоагенті R134a. Деякі моделі мають вентилятори обдуву компресора, а також виконують функцію заморожування. Температурний режим встановлюється за допомогою терморегулятора. Теплоізоляція - заливна, пінополіуретанова. Внутрішня поверхня морозильника покрита алюмінієвою фольгою. Попередником нинішніх моделей був радянський низькотемпературний прилавок, за яким продавали морозиво. Його виготовляв завод торговельного обладнання в Йошкар-Олі. Союзний раритет відрізняли добротність виготовлення, масивність і, як наслідок, довговічність і надійність у експлуатації. Сьогодні про нього пам'ятають лише ветерани торгівлі. Супермаркети й невеликі продуктові магазини заповнені ларами з Європи. Перше обладнання надійшло до нас в 90-х роках разом із імпортним морозивом. За морозивом прийшли заморожені напівфабрикати, для зберігання яких були потрібні не тільки низькі температури (-18...-24°С), але й відповідні ємності, а також наявність вітринного скла для демонстрації. Виробники пропонують моделі для вуличної торгівлі, контейнерних й наметових продажів, для використання в магазинах для заморожених продуктів та ін. Обсяг ларів – від 150 до 650 літрів, діапазон температур – від 0 до мінус 30°С. Ларі є більш практичніші й зручніші вітрин: їх можна завантажити під кришку, продукти в них зберігаються довше, ніж у вітринах, і, нарешті, ларі дешевше, ніж вітрини й всі інші різновиди морозильного обладнання. Морозильні ларі відносяться до холодильного обладнання, якому скрізь найдеться місце. Компактність і можливість вільного пересування – їхні основні переваги. Місце морозильному ларю можна знайти й на вулиці, і у великому торговельному залі, і в дуже маленькому привокзальному наметі. Конструктивно всі види торговельного холодильного обладнання (і морозильні ларі в тому числі) мають багато спільного. Основною несучою конструкцією холодильного обладнання (а морозильний ларь є його яскравим представником) є металевий каркас різної конфігурації. Із зовнішньої й внутрішньої сторони він облицьований пластиком, склом, або сталевими листами, покритими синтетичною емаллю. У якості технологічних декоративних елементів під час виготовлення можуть використовуватися нержавіюча сталь, кольоровий пластик; алюмінієвий профіль; скло; дзеркала. Стінки й дверцята торговельного холодильного обладнання мають багатошарову конструкцію. За зовнішніми оздоблювальними матеріалами є гідроізоляційний прошарок і теплоізоляційний шар. Так здійснюється підтримання потрібної температури морозильного ларя. Після теплоізоляційного шару є гідроізоляційна прокладка й далі внутрішнє опорядження охолоджуваного простору морозильного ларя. Оскільки внутрішня поверхня охолоджуваних камер морозильних ларів і іншого холодильного обладнання може стикатися із продуктами, вона виконана з матеріалів, які не піддаються корозії. Для більш ефективного використання внутрішнього охолоджуваного обсягу морозильні ларі, як і інші види холодильного обладнання, оснащуються стелажами, полками, касетами, виготовленими з тих же нейтральних матеріалів.

Ще однією помітною тенденцією став перехід виробників на озонобезпечні холодоагенти, що ще більше сприяло популяризації морозильних ларів і всього холодильного обладнання в цілому. Сьогодні на ринку з'являються й сучасні моделі морозильних ларів із малогабаритними компресорами, що дозволяє збільшити простір для викладення товару. Величина й гучність компресора, а також використання шкідливого фреону були одними з головних обмежуючих факторів використання холодильного обладнання. Незаперечною перевагою морозильних ларів перед морозильними ваннами є відсутність втрати холоду. Наявність дверей забезпечує постійне підтримання температурного режиму. Проте, не завжди можна встежити за тим, щоб двері морозильного ларя були щільно закриті. Тому деякі компанії оснащують їх механізмами автоматичного закривання дверей. Морозильні ларі відрізняються досить простою технологією виробництва й дуже привабливими ринковими якостями для споживача.(Рис.11)

Особливості ларів:

 • підвищена потужність: агрегат Danfoss дозволяє в період спеки підтримувати задану температуру;

 • полімерне покриття: на відміну від порошкового фарбування дозволяє тривалий час зберігати естетичний вид корпусу ларів навіть в умовах вуличної торгівлі;

 • висока щільність термоізоляції (пінополіуретан не менше 50 кг/м2 ): приводить до економії електроенергії й продовжує термін служби холодильного агрегату;

 • внутрішня поверхня морозильників має полімерну підложку, що значно збільшує її зносостійкість;

 • скло має спеціальне покриття, що не запотіває; – капілярні трубки виготовлені з міді, що полегшує проведення робіт у випадку усунення несправностей.

Льодогенератори. Являють собою апарати для приготування харчового льоду, використовуваного на підприємствах громадського харчування, який отримують шляхом заморожування води в спеціальних апаратах - льодогенераторах. Виготовляють лід у вигляді циліндрів або блоків, він кладеться в відпускаються страви і напої для охолодження. Найбільш широке застосування отримали наступні апарати для отримання льоду: ЛГ-10М, «ТОРОС-2». Принцип роботи цих апаратів в основному аналогічний, а відмінності тільки по продуктивності, габаритним розмірам.

ЛГ-10М (Рис.12)

Льодогенератор «Торос-2». У ньому отримують харчовий прозорий лід у вигляді невеликих кубиків. Це шафа, розділена по висоті на два відділення. У верхній частині розміщені випарник, насос, водозбірник, ванна, ріжуча решітка і бункер для зберігання льоду. Стінки верхньої частині ізольовані. У нижній неізольованій частині шафи розміщені холодильний агрегат і щит електрообладнання. Випарник виготовлений з двох листів нержавіючої сталі. Верхній лист з гладкою поверхнею і бортами з трьох сторін. На ньому наморожують лід. На нижньому аркуші виштампувані канали, усередині яких проходить холодоагент R12. Листи зварені роликовій зварюванням.

(Рис.13)

1 - кришка; 2 щуп; 3 - випарник; 4 - насос; 5 - водозбірник; 6 - ванна; 7 - решітка ріжучий; 8 - кожух капіляра; 9 - лист знімний; 10 - трубка; 11 - штуцер; 12 - холодильний агрегат; 13 - ніжка; 14 - решітка вентиляційна; 15 - кришка; 16 - перемикач; 17 - двері; 18 - реле

2. ХОЛОДИЛЬНІ АГРЕГАТИ

Окремі елементи холодильної установки (компресори, теплообмінні апарати, прилади керування і т.д.) часто доцільно об'єднати в один пристрій. Таке конструктивне об'єднання окремих елементів холодильного обладнання називають агрегатом. Агрегатування забезпечує компактність машини, зменшення довжини сполучних трубопроводів при якісному (заводському) з'єднанні, зручність обслуговування. Істотно зменшується обсяг монтажних робіт на місці установки машини, оскільки найбільш складні і відповідальні операції виконуються на заводах. Там же в більшості випадків роблять продування агрегатів, видалення з них повітря і заповнення холодоагентом і маслом. У машинах малої і середньої продуктивності в основному використовують компресорно-конденсаторні агрегати, що складаються з компресора з відповідною арматурою і приводом, конденсатора, допоміжних апаратів, приладів автоматики та контрольно-вимірювальних приладів, зібраних на загальній рамі.

2.1 Граматичні холодильні агрегати

Герметичні холодильні агрегати випускають на базі герметичних поршневих компресорів з трьох-і однофазними електродвигунами, ротаційних компресорів і спіральних компресорів холодопродуктивністю від 0,5 до 100 кВт. Залежно від температури кипіння розрізняють агрегати: низькотемпературні - для температур кипіння 40 ...- 15 ° С на холодоагентах R22, R134a, R404; середньотемпературні - для температур кипіння -15 ... 0 ° С; високотемпературні (плюсові) - для температур кипіння 0...10°С. Низькотемпературний холодильний агрегат ВН 630 (рис. 14), що працює на R22, встановлюють у фризерах для м'якого морозива, в вітринах і другом холодильному обладнанні місткістю до 4 м3 для створення температур до -18 ° С. Він працює від мережі трифазного змінного струму напругою 220/380 В.

До складу агрегату входять поршневий одноциліндровий герметичний компресор і ребристо-трубний чотирьохсекційний конденсатор, що складається з Форкон-денсатора і власне конденсатора.Рис. 14. Низькотемпературний холодильний агрегат ВН 630:

1 - плита; 2 - огорожа; 3 - вентилятор; 4 - ресивер з віддільником рідини; 5 - вентиль відтавання; 6 - конденсатор; 7 - компресор; 8 - нагнітальний вентиль; 9 - рідинний вентиль; 10 - всмоктувальний вентиль

Для інтенсивного охолодження конденсатора призначений вентилятор, який «простягає» потік повітря через конденсатор і направляє його в сторону компресора. Вентилятор з кронштейном закріплений на плиті агрегату. Цей вузол (при необхідності) можна легко зняти без демонтажу всього агрегату.

Компресорно-конденсаторні агрегати фірми Danfoss (Данія) холодопродуктивністю від 1,7 до 22,7 кВт призначені для роботи на холодоагентах R22, R134a, R404A і R507 в середньо - і низькотемпературного діапазонах. Герметичні компресори агрегатів обладнані оглядовим склом з нарізним кріпленням, що поглинає і нагнітальним клапанами, вбудованим захистом по тиску, температурі і току, а також підігрівниками картера (35 Вт). У комплект агрегатів входять високоефективний конденсатор повітряного охолодження з двома вентиляторами, ресивер для рідини, розрахований на максимальний робочий тиск 3,3 МПа, з вваренним відсічним клапаном, реле високого і низького тисків з автоматичною перенастроюванням і сигналізацією. Всі комплектуючі мають епоксидне покриття і закріплені на посиленою рамі. Компресорно-конденсаторні агрегати фірми Copeland (Німеччина) на базі спіральних компресорів призначені для роботи на холодоагентах R22, R134a, R404A, R507 в високо -, середньо - і низькотемпературного діапазонах від +7 до -30 "С.(Рис.15, 16)
Рис. 15. Компресорно-конденсаторный агрегат Danfoss (Дания)


Рис. 16. Схема компресорно-конденсаторного агрегату:

1 - конденсатор; 2 - нагнітальна лінія; 3 - масловіддільник; 4 - реле низького і високого рівнів; 5 - шафа управління; 6 компресор; 7- усмоктувальна лінія; 8 - рідинна лінія; 9 - ресивер; 10 – рама
До складу агрегату входять спіральний компресор з оглядовим склом, підігрівачем картера і вентилями, конденсатор повітряного охолодження з вентилятором обдування, ресивер з рідинним вентилем, реле високого і низького тисків і блок управління з електронним регулятором швидкості обертання вентилятора. Багатокомпресорні холодильні агрегати на базі герметичних поршневих компресорів фірми Danfoss (Данія) серії AM призначені для оснащення холодильних камер, складів зберігання охолоджених і заморожених продуктів, систем холодопостачання торгових підприємств, камер швидкого охолодження або заморожування, а також для забезпечення технологічних процесів і промислового кондиціонування (рис. 5-6). Параметричний ряд агрегатів складається з 14 середньотемпературних моделей, що використовують холодоагент R22, і 6 низькотемпературних моделей, що використовують холодоагент R404. Середньотемпературне агрегати охоплюють діапазон холодопродуктивності від 7 до 168 кВт, низькотемпературні агрегати - від 2,5 до 50 кВт. До складу багато компресорного холодильного агрегату входять наступні обладнання та пристрої:

 • герметичні поршневі компресори, оснащені запірними вентилями на всмоктуванні і нагнітанні, оглядовими стеклами, а також саморегульовані картерними підігрівниками;Рис. 17. Загальний вигляд багато компресорного холодильного агрегату

 • насуваюча лінія в складі: зворотний клапан для кожного компресора, насуваюций колектор, запірний вентиль на виході з агрегату, два пресостата високого тиску для управління вентилятором повітряного конденсатора;

 • система відділення і повернення масла в компресори в складі: маслорозподілювач, поясковий нагрівач масловіддільника, трубопровід повернення масла з оглядовим склом і запірним вентилем, лінія вирівнювання рівня масла і тиску в картерах компресорів з запірним вентилем на кожен компресор;

Рис. 18. Двохкомпресорний холодильний агрегат:

1 - рама; 2 - всмоктуючий колектор; 3 - нагнітальний колектор; 4 - система відділення і повернення масла; 5 - рідинна лінія; б - ресивер; 7 компресори; 8 - реле низького і високого тисків; 9 - шафа управління

Рис. 19. Трьохкомпресорний холодильний агрегат:

1 - рама; 2 - нагнітальний колектор; 3 - всмоктуючий колектор; 4 - система відділення і повернення масла; 5 - рідинна лінія; 6 - ресивер; 7 - компресори; 8 - реле тиску; 9 - шафа управління

 • вертикальний рідинний ресивер з запірними вентилями на вході і виході і запобіжним клапаном;

 • рідинна лінія в складі: фільтр-осушувач, оглядове скло, запірний вентиль, з'єднувальні трубопроводи та сервісні штуцери;

 • лінія всмоктування в складі: фільтр-очищувач зі змінним картриджем, що всмоктує колектор, запірний вентиль, з'єднувальні трубопроводи, теплоізоляція. Всмоктуючий колектор має спеціальну конструкцію і виконує функцію відділення рідини;

 • система контролю і безпеки в складі: пресостати високого і низького тисків на кожен компресор, манометри високого і низького тисків;

 • шафа управління агрегатом, що включає в себе електронний блок управління багато компресорні агрегатами і датчик низького тиску.


2.2 Безсальникові холодильні агрегати

Агрегати з безсальниковими (напівгерметичними) компресорами фірми Copeland (Німеччина) призначені для роботи на холодоагентах R22, R134a, R404A або R507 (рис. 8). На агрегати встановлюють компресори моделей DK і DL з повітряним охолодженням електродвигуна або компресори DISCUS з охолодженням електродвигуна всмоктуваним холодоагентом.

Стандартна комплектація агрегату включає в себе:

 • реле високого і низького тисків з автоматичним поверненням в початкове положення;

 • диференційний датчик тиску масла;

 • компресори:

 • електродвигун (повністю захищений вбудованим в його терморезистором, пристрій захисту від перевантаження знаходиться в приєднувальних коробці; однофазні електродвигуни забезпечені пристроями захисту від теплового перевантаження);Рис. 20. Агрегат з напівгерметичні компресори фірми Copeland (Німеччина)

 • насувальний і всмоктуючий вентилі, з'єднані з реле тиску (мається покажчик рівня масла і масляний фільтр);

 • внутрішній запобіжний клапан для 4- і 6-циліндро-вих компресорів (задане значення 3 + 0,3 МПа);

 • вібропоглиначем і гнучкі нагнітальні компенсатори;

 • ресивер з вентилем і перехідником для запобіжного клапана;

 • конденсатор повітряного охолодження з мідних трубок з алюмінієвими ребрами в кожусі із сталевих листів з вентиляторним відбивачем; вентилятори обдуву конденсатора.

Компресорно-ресиверні холодильні агрегати на базі напівгерметичних компресорів фірми Bitzer (рис. 21, 22), що використовують холодоагент R22 або R404A, охоплюють діапазон холодопродуктивності від 0,5 до 185 кВт.Рис. 21. Загальний вигляд Компресорно-ресиверні агрегати на базі напівгерметичного компресора фірми Bitzer (Німеччина)Рис. 22. Компресорно-ресиверні холодильний агрегат:

1 - регулятор тиску конденсації; 2 - масловіддільник; 3 - рама; 4 - нагнітальна лінія; 5 - реле тиску; 6 - шафа управління; 7 - термостат; 8 - компресор; 9 - вентилятор обдування головки циліндра; 10 - усмоктувальна лінія; 11 - рідинна лінія; 12 – ресивер

До складу компресорно-ресиверного холодильного агрегату входять:

 • напівгерметичний (безсальниковий) компресор, оснащений запірними вентилями на всмоктуванні і нагнітанні, реле контролю мастила, а також картерів підігрівачем;

 • лінія нагнітання в складі: фільтр-осушувач, оглядове скло, запірний вентиль, з'єднувальні трубопроводи та сервісні штуцера;

 • лінія всмоктування в складі: фільтр-очищувач, вібропоглинач, з'єднувальні трубопроводи, теплоізоляція;

 • пресостати високого і низького тиску;

 • пило вологозахищена шафа управління агрегатом

2.3 Блокові холодильні машини

Однією з основних тенденцій в сучасному холодильному машинобудуванні є розробка і впровадження агрегатованих машин у вигляді одного або декількох (частіше двох) блоків: моноблоків, біблочних агрегатів і спліт-систем. Моноблочна машина фірми Technoblock (Італія) представляє собою герметичний холодильний агрегат з повітряним конденсатором, призначений для камер малої і середньої ємності (рис. 23). Агрегат включає в себе всі елементи холодильної машини, з'єднані трубопроводами.

Моноблочні агрегати призначені для настінного або стельового монтажу. При цьому частина блоку, що включає компресор, конденсатор і електронний блок управління, монтують на зовнішній стороні холодильної камери, а повітряохолоджувач поміщають всередину камери. Монтаж холодильного агрегату зводиться до врізки його в стінку або стелю камери, установці трубопроводу для зливу талої води та підключення до системи електропостачання.а б

Рис. 23. Загальний вигляд (а) і схема установки (б) моноблока стельового виконання.

До складу стандартної комплектації устаткування агрегату крім компресора, конденсатора і випарника входять капілярна трубка в якості регулятора потоку холодоагенту, фільтр-осушувач, вентилятори обдування конденсатора і випарника, соленоїдний вентиль відтавання і мікропроцесорний блок управління роботою агрегату. Агрегати з трифазним напругою оснащені пресостатом високого тиску. У низькотемпературних агрегатах встановлюють обігрівач зливу талої води. Відтавання випарника в середньо - і низькотемпературних агрегатах відбувається за рахунок перепуску гарячих парів холодоагенту з компресора в випарник.

Моноблочні установки працюють на холодоагентах R22 і R404A. Біблочні холодильні машини і спліт-системи являють собою холодильні установки, виконані з зовнішнього компресорно-конденсаторного і внутрішнього випарного блоків, що з'єднуються трубопроводами в процесі монтажу агрегату. Біблоки і спліт-системи призначені для оснащення холодильних камер середньої та великої місткості, складів зберігання охолоджених і заморожених продуктів, а також для забезпечення технологічних процесів і промислового кондиціонування. Основна відмінність біблочних агрегатів від спліт-систем при їх схожості в конструкції полягає в тому, що спліт-системи як «комерційне» обладнання встановлюють в малих і середніх холодильних камерах, а біблоки відносяться до категорії промислового обладнання і призначені для камер середньої та великої місткості. Зовнішній блок спліт-системи монтують на зовнішній стороні стінки холодильної камери, а внутрішній блок-повітроохолоджувач - на стелі холодильної камери. У біблочному агрегаті зовнішній блок встановлюють на підлозі поза камерою, а повітряохолоджувач - на стелі або на підлозі холодильної камери. Як спліт-системи, так і біблочні машини мають електронну панель управління режимами роботи холодильного агрегату, вони оснащені трубопроводами для зливу конденсату і талої води під час відтавання, яке проводиться за допомогою електронагрівачів (ТЕНів), закріплених безпосередньо на самому випарнику.

3. ТЕХНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЛОДИЛЬНИХ КАМЕР

3.1. Технологічна характеристика та призначення асортименту збірно - розбірних середньотемпературних холодильних камер

Середньотемпературні камери забезпечують зберігання продуктів при температурах від + 10°С до -5°С. Швидкомонтовані збірні холодильні камери стандартного ряду з товщиною ізоляції 80 мм призначені для зберігання продуктів при середніх (0 ... 7 ° С) температурах.Камери об'ємом від 4,8 м3 і висотою від 2,2 м збираються з готових замкових панелей за профілем «шип-паз» з кріпленням між собою стяжними замками, вмонтованими в ізоляцію. Модульна конструкція дозволяє змінювати обсяг і форму камери шляхом додавання стандартних панелей з кроком 562 та 1125 мм.

Кути камер утворюються за допомогою панелей шириною 1180 мм. Конструкція панелей дозволяє складати камери без додаткових кріплень і виключає ділянки з відкритою піною. При зборці в стики панелей з двох сторін прокладається нетвердіючий герметик-ущільнювач, панелі між собою стягуються замками, отвори під ключ закриваються пластмасовими заглушками.Вкінці збирання камери стики панелей обробляють силіконовим герметиком.

До середньотемпературних камер належать наступні:

 • КХС-6

 • КХС-9

 • КХС-18

 • КХС-24

За призначенням виділяють наступні середньо температурні холодильні камери:

 • Холодильні камери для фруктів та овочів;

 • Холодильні камери для квітів;

 • Холодильні камери для продуктів харчування

 • Холодильні камери для фруктів та овочів Камери тривалого зберігання фруктів та овочів. При проектуванні холодильних камер враховуються особливості приміщень, призначених для установки камер, даються необхідні рекомендації.

Підбір обладнання здійснюється з урахуванням циклічності роботи камер і необхідного запасу потужності. Встановлене обладнання дозволить контролювати стан атмосфери в камері за допомогою примусової вентиляції суміші повітря, що має на меті забезпечити рівномірне дозрівання фруктів і овочів по всьому об'єму камери. Необхідний рівень вологості при необхідності може бути додатково забезпечений системою зволоження повітря. Холодильні установки підбираються з урахуванням місцевих кліматичних умов. Камери оснащуються підйомними дверима з електричним або ручним приводом. Ущільнювальні гумові елементи гарантують додаткову герметичність. Температурний режим у камерах забезпечується, як правило, холодильної централлю, спроектованою і змонтованою з урахуванням ваших потреб. У камерах монтуються притічно-витяжна вентиляція і повітроохолоджувачі, які можуть працювати в режимі охолодження і нагріву. Холодильні камери для квітів Середньотемпературні холодильні камери для квітів зі склопакетами розраховані на зберігання квітів при температурі від +2 С до +10 С в залежності від виду квітів та упаковки. Холодильні камери в залежності від обсягу, обладнуються або моноблоком і спліт-системою, або холодильними агрегатами. Працюють безшумно, мають привабливий зовнішній вигляд, прості і дуже надійні в експлуатації. Для освітлення використовуються лампи зі спеціальним спектром випромінювання, які не тільки вигідно підкреслюють красу продукції, але й сприятливо впливає на квіти. Для того, щоб покупці (та продавці) не відчували незручностей, використовуються шумопоглинаючі підкладки під агрегат. Холодильні камери швидко збираються з легких та міцних матеріалів, з використанням модульних склопакетів, що дає можливість «вписати» їх у будь-який простір, забезпечивши при цьому заданий рівень комфорту. Камери можуть легко і швидко розбиратися для перевезення або перенесення на інше місце, що може виявитися важливим у зв'язку з постійно мінливими вимогами оренди. Можливість встановлення таких камер в місцях найбільшого скупчення людей, на вулицях, в секціях магазинів і т. д.
3.2. Технологічна характеристика та призначення асортименту збірно - розбірних низькотемпературних холодильних камер

Низькотемпературні камери і склади забезпечують зберігання продуктів при температурах від -5°С до - 25°С.Швидкомонтовані збірні холодильні камери стандартного ряду з товщиною ізоляції 100 мм призначені для зберігання продуктів при низьких (від -18 ° С до -24 ° С) температурах.

Камери об'ємом від 1,9 м3 і висотою від 2,24 м збираються з готових замкових панелей за профілем «шип-паз» з кріпленням між собою стяжними замками, вмонтованими в ізоляцію.

Модульна конструкція дозволяє змінювати обсяг і форму камери шляхом додавання стандартних панелей з кроком 562 та 1125 мм. Кути камер утворюються за допомогою кутових елементів зі сторонами 175 мм.

Конструкція панелей дозволяє виробляти складання камери без додаткових елементів і виключає ділянки з відкритою піною. При збиранні в стики панелей з двох сторін прокладається нетвердіючий герметик-ущільнювач, панелі між собою стягуються замками, отвори під ключ закриваються пластмасовими заглушками.

  1   2

скачати

© Усі права захищені
написати до нас