1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29
Ім'я файлу: Алгоритми (хірургія )2012 .doc
Розширення: doc
Розмір: 1892кб.
Дата: 29.11.2021
скачати
Пов'язані файли:
Банк-тестових-завдан-Крок-М-Л 2.docx


АЛГОРИТМ
ДОГЛЯД ЗА ПАЦІЄНТАМИ З ЕЛЕКТРОТРАВМОЮ

Назва заходу

Послідовність дій

Примітка

Обладнання

Стерильний перев'язувальний ма­теріал, стерильний лоток, пінцети, ножиці, 3 % розчин водню перок-сиду, калію перманганат, фураци-лін та інші антисептичні засоби
Особливості догляду

1. Слідкувати за дотриманням па­цієнтом ліжкового режиму, адже в нього можуть раптово виникну­ти порушення серцевої діяльності (миготлива аритмія, асистолія, інфаркт міокарда), розлади ЦНС (психози, церебральна кома)

2. Постійно контролювати серце­ву діяльність — "рука медпраців­ника на пульсі пацієнта", під час транспортування і за допомогою кардіомонітора — у відділенні ре­анімації.

3. Здійснювати загальний догляд за пацієнтом.

Не допускають­ся ускладнення, пов'язані з розлада­ми ЦНС і серцево-судинної системи
Вчасно виявляються ускладнення з боку серцево-судинної системи

Забезпечується гігіє­нічний комфорт
4. Згідно з листком призначень проводити інтенсивну терапію.

5. Здійснювати догляд за електро-опіковою раною при опіках III— IV ступеня (див. модуль "Догляд за пацієнтами з опіками")

Для корекції діяль­ності серцево-судинної системи, ЦНС і ди­хальної системи

Досягається лікуван­ня глибоких електроопіківАЛГОРИТМ
ПУНКЦІЯ МЯКИХ ТКАНИННазва заходу

Послідовність дій

Примітка

Обладнання

Шприци на 10—20 мл, голки різних розмірів, 10—20 мл 0,25—0,5 % роз­чину новокаїну, пінцети, гострокін­цеві ножиці, голки для накладання швів, перев'язувальний матеріал, кульки, серветки, бинт, гумові ру­кавички, великі серветки для обкла­дання операційного поля
Підготовка медпраців­ника до ма­ніпуляції

Руки помити з милом, висушити, обробити 70 % розчином етилового спирту, надіти стерильні рукавички

Для інфекційної без­пеки

Підготовка пацієнта до маніпуляції

1. Повідомити пацієнту мету і хід ма­ніпуляції і отримати згоду на її про­ведення

2. Поголити операційне поле.

3. Надати пацієнту відповідного по­ложення залежно від місця пункції

Дотримуються права пацієнта на отри­мання інформації Для інфекційної без­пеки Необхідна умова ма­ніпуляції

Техніка про­ведення ма­ніпуляції

1. Обробити й обмежити операційне поле.

2. Провести місцеву анестезію (див. модуль "Інфільтраційна анестезія").

3. У шприц із довгою товстою голкою набрати новокаїн. Довжину і діаметр голки слід підібрати залежно від гли­бини і розташування ділянки патоло­гічного вогнища.

4. Довгою голкою, приєднаною до шприца, проколоти м'які тканини і ввести її в патологічне вогнище.

5. Провести аспірацію (засмоктуван­ня) в шприц патологічного вмісту

6. Матеріал помістити в пробірку, підписати і відправити в лабораторію (бактеріологічну, цитологічну) на до­слідження

Для інфекційної без­пеки
Досягається місцеве знеболювання
Не допускається тромбування голки

Досягається вико­нання маніпуляції
Отримується матері­ал для дослідження

Досягається досто­вірність інформації


АЛГОРИТМ
РОЗКРИТТЯ КАРБУНКУЛА


Назва заходу

Послідовність дій

Примітка

Обладнання

Шприци для анестезії на 10, 20 мл, голки тонкі і грубі завдовжки 10— 12 см, 0,5 % розчин новокаїну (50— 100 мл), скальпелі черевцеві — 2 шт., ножиці Купера — 2 шт., гострі гачки, затискачі — 2 шт., пінцети хірургіч­ні — 4 шт., великі серветки для об­меження операційного поля — 2 шт., перев'язувальний матеріал, 10 % роз­чин натрію хлориду
Підготовка мед­працівника до маніпуляції

Помити руки з милом, висушити, про­вести їх хірургічну обробку й надіти стерильні рукавички (згідно з моду­лем)

Для інфекцій­ної безпеки

Підготовка па­цієнта до мані­пуляції

1. Пояснити пацієнту хід маніпуляції й отримати згоду на її проведення.
2. Провести премедикацію згідно з мо­дулем.
3. Залежно від локалізації карбункула пацієнта посадити або надати йому по­ложення лежачи.

4. Провести обробку операційного поля згідно з модулем.

5. Асистувати лікарю під час інфіль­траційної анестезії

Дотримується право пацієнта на отримання інформації Медикаментоз­на підготовка до операції Необхідна умо­ва маніпуляції
Для інфекцій­ної безпеки

Досягається місцеве знебо­лювання

Техніка прове­дення маніпу­ляції (виконує лікар)

1. У ділянці карбункула зробити хрес­топодібний розріз.

2. Провести висічення некротичних тканин.

Досягається розкритя кар­бункула

Усувається дже­рело гнійного процесу
 1. Рану промити 3 % розчином водню пероксиду.

 2. Краї рани обробити 1 % розчином
  йодонату або 70 % розчином етилового спирту, 1% розчином бетадину

 3. Накласти повязку з 10% розчином натрію хлориду
  спирту, 1 % розчином бетадину.

Накласти пов'язку з 10 % розчиномДосягається інфекційна безпека

Для очищення рани

Дезінфекція

Використаний інструментарій занури­ти в дезінфекційний розчин згідно з
чинними наказами та інструктивними
листами МОЗ України


Для інфекційної безпеки


АЛГОРИТМ
ТЕХНІКА ВЗЯТТЯ МАЗКА З РАНОВОЇ ПОВЕРХНІ НА МІКРОФЛОРУ

Назва заходу

Послідовність дій

Примітка

Обладнання

Стерильні пробірки, стерильні ватні тампони, бланки направлення, паль­ник, перев'язувальний матеріал, ін­струментарій, антисептичні засоби
Підготовка мед­працівника до маніпуляції

1. Помити руки, висушити, надіти ру­кавички.

2. Підготувати стерильну пробірку з тампоном.

3. Підписати направлення в бактеріо­логічну лабораторію

Для інфекцій­ної безпеки Забезпечується умова маніпу­ляції Забезпечується достовірність даних

Техніка прове­дення маніпу­ляції

1. Зняти пов'язку.

2. Пробірку взяти в ліву руку, а правою вийняти тампон одночасно з ватним корком.

3. Стерильним ватним тампоном взяти вміст із рани.

4. Обережно, не дотикаючись зовніш­ньої поверхні пробірки, вставити все­редину тампон, одночасно закривши пробірку ватним корком.

5. Направлення прикріпити на пробір­ці і скерувати в бактеріологічну лабораторію

Для доступу до рани Профілактика інфікування тампона

Забезпечується взяття матеріа­лу з рани
Для інфекцій­ної безпеки

Забезпечується точність інфор­мації
АЛГОРИТМ
ДОГЛЯД ЗА ПАЦІЄНТАМИ З ХІРУРГІЧНОЮ ІНФЕКЦІЄЮНазва заходу

Послідовність дій

Примітка

Обладнання

Стерильний перев'язувальний ма­теріал, лотки, пінцети, 70 % розчин етилового спирту, розчин фурациліну 1:5000, 3 % розчин водню перок­сиду та інші антисептичні засоби

Підготовка медичного працівника до маніпуляції

Помити руки з милом, висушити, надіти рукавички

Для інфекційної безпеки

Особливості догляду

1. Помістити пацієнта в окрему па­
лату або палату інтенсивної тера­
пії.

2. Виділити пацієнту індивідуаль­
ний посуд.

3. Використаний одяг прати і
кип'ятити з додаванням дезінфек­
ційних засобів.

 1. Користуватися одноразовим руш­
  ником.

 2. Медичний персонал повинен над­
  ягати спеціальні халати, маски, та­
  почки, бахіли.


 3. Стежити за положенням пацієнта
  в ліжку.

7. Доглядати за дренажами (див.
модуль "Догляд за дренажами").

8. Спостерігати за роботою:

а) серцево-судинної системи;

б) дихальної системи;

в) нервової системи;

г) шлунково-кишкового тракту;
ґ) сечовидільної системи;


д) шкіри.

9.Стежити за чистотою рани, щоб у ній не застоювалися гнійний вміст,
некротичні маси, а пов'язка була
сухою і надійно фіксованою (див.
модуль "Догляд за раною").Не допускається поширення інфек­ції

Для інфекційної безпеки

Досягається інфек ційна безпека

Для інфекційної

безпеки

Для інфекційної

Безпеки

Досягається відтік гнійного вмісту Досягається умова лікування гнійної рани

Можливість вчасно виявити порушен­ня функції органів

і систем

Досягається заго­єння рани

10. Стежити за фазністю ранового

процесу і залежно від нього планувати лікування.

11. Перев'язки проводити в окремій гнійній перевязній.

12. За призначенням лікаря вводити пацієнту антибіотики, сульфаніламідні препарати, десенсибілізувальні засоби.

13. Забезпечити пацієнту збалансовану висококалорійну дієту.

14. Регулярно проводити перев’язки і доглядати за раною згідно з модулями.


Досягається умова лікування
Запобігання поширення внутрішньо лікарняної інфекції

Зменшується запальний процес

Підвищуються захисні сили організму

Забезпечується загоєння рани


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29

скачати

© Усі права захищені
написати до нас