1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29
Ім'я файлу: Алгоритми (хірургія )2012 .doc
Розширення: doc
Розмір: 1892кб.
Дата: 29.11.2021
скачати
Пов'язані файли:
Банк-тестових-завдан-Крок-М-Л 2.docx


АЛГОРИТМ
ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ ШИНИ БЕЛЕРА
Показання:переломи, тромбофлебіт, закриті та відкриті ушко­дження, запальні процеси нижніх кінцівок.

Шина Белера складається з горизонтальної і вертикальної рами, підстійника, двох чотирикутних розпірок. На кожній рамі встанов­лено по два ролики.


Назва заходу

Послідовність дій

Примітка

Обладнання

Шина Белера, бинти, гирі масою 4—8—10—12—14 кг, мотузка для підвішування вантажу, щит, під­ставка для ліжка
Підготовка ліжка до ма­ніпуляції

1. Ножний кінець ліжка припідняти спеціальними підставками на 20—25 см.

2. Під матрац підкласти щит

Досягається протитяга

Не допускається про­гинання ліжка

Підготовка шини Белера до мані­пуляції

  1. Шину Белера два рази протерти одним із дезінфекційних розчинів згідно з наказами МОЗ України.

  2. Горизонтальну раму обгорнути бинтами або тканиною, щоб утво­рився гамак.

  3. Шину Белера покласти на ліжко і зафіксувати.

  4. Підготувати мотузку для утри­мування вантажу.

  5. Підготувати вантаж для витягу­вання.

Запам'ятай! Масу вантажу вибирає лікар. Вона залежить від локалізації і виду перелому, маси тіла тощо. Для дорослого — 14—15 кг.

Для інфекційної без­пеки

Досягається зручне утримування кінцівки

Для безпечного утри­мування шини Досягається утриму­вання вантажу

Для здійснення витягу і розслаблення м'язів


АЛГОРИТМ
ДОГЛЯД ЗА ПАЦІЄНТАМИ ІЗ ДРЕНАЖАМИ

Назва заходу

Послідовність дій

Примітка

Обладнання

Стерильний перев'язувальний матері­ал, дренажні трубки, флакони з розчи­ном фурациліну (1:5000),

1 % розчин йодонату, 3 % розчин водню пероксиду, пінцети, ножиці, стерильні лотки, лейкопластир, бинт
Догляд за пацієнтом

1. Пацієнту пояснити значення дрена­жу для загоєння рани.

2. Пацієнту надати відповідного поло­ження.

3. Дренажну трубку подовжити скля­ними або гумовими трубками й опусти­ти в посудину, яка фіксована до ліжка і частково заповнена антисептичною речовиною.

4. Зовнішню частину дренажної труб­ки, включаючи і посудину, потрібно 2 рази на день замінювати стериль­ною.

5. Медсестра повинна уважно стежити за характером і кількістю виділень, своєчасно замінювати і стерилізувати посуд і трубки систем. 6. Медсестра повинна стежити за фікса­цією і функціонуванням дренажу, щоб зовнішня частина трубки постійно була занурена в антисептичний розчин.

7. Для запобігання випаданню дренаж­ну трубку слід фіксувати до шкіри.

8. Медсестра повинна стежити за про­мивною і відсмоктувальною системою, своєчасно додавати рідину в промивну систему і спостерігати за її характером

Дотримуються права пацієнта на отримання інфор­мації

Сприяє відтоку рі­дини по дренажній системі

Не допускається проникнення ін­фекції по дренаж­ній системі

Для інфекційної безпеки

Досягається ефек­тивність маніпу­ляції

Досягається ефек­тивність маніпу­ляції


Запобігання випа­данню дренажа
Забезпечуєть­ся ефективне функціонування дренажної системи


АЛГОРИТМ
ПІДГОТОВКА ПАЦІЄНТА ДО ЕКСТРЕНОЇ ОПЕРАЦІЇ

Підготовка пацієнта до екстреної операції визначається тяж­кістю загального стану хворого, видом захворювання або ушко­дження, обсягом наступної операцій

Назва заходу

Послідовність дій

Примітка

Підготовка робо­чого місця

Станок для гоління, лоток, серветки, поліетиленовий мішок, шприци, про­бірки, цоліклони, ізотонічний розчин натрію хлориду, пластмасові палич­ки, зонди шлункові, гумові катетери, вазелін, термометри, тонометр, меди­каментозні засоби
Лабораторне дослідження па­цієнта

1. Група крові.

2. Резус-фактор.

3. Клінічний аналіз крові.

4. Клінічний аналіз сечі.

5. Кров на реакцію Вассерманна. Запам'ятай! В окремих випадках проводять такі дослідження:

1. Час кровотечі.

2. Гематокритне число.

3. Біохімічне дослідження

Виявлення патологічних змін, корегу­вання їх перед операцією

Рентгенологічне дослідження па­цієнта

1. При механічних ушкодженнях з метою уточнення діагнозу виконати рентгенографію в 2 проекціях.

2. При підозрі на ушкодження ор­ганів шлунково-кишкового тракту, кишкову непрохідність — оглядова рентгеноскопія органів черевної по­рожнини, лапароскопія, УЗД

Уточнення діа­гнозу

Уточнення діа­гнозу

Інструментальні та ендоскопічні методи дослі­дження

За показаннями: фіброгастроскопія, лапароскопія, артроскопія, цистоско­пія тощо. Обстежують ті органи, на яких буде проводитися операція

Уточнення діа­гнозу

Підготовка шкі­ри і операційно­го поля

1. Замінити натільну і постільну бі­лизну.

2. Поголити операційне поле

Для інфекцій­ної безпеки, не допускають­ся гноячкові ускладнення

Підготовка шлунково-кишкового трак­ту

При операціях під наркозом відсмокта­ти вміст шлунка шлунковим зондом. 3 моменту госпіталізації пацієнта у відді­лення заборонено вживати рідину і їжу

Не допускаєть­ся блювання під час операції

Контакт із пацієнтом

  1. Вияснити переносимість лікарських засобів.

  2. Запропонувати пацієнту випорожнити сечовий міхур або його провести катетеризацію.

  3. Виміряти температуру тіла, артеріальний тиск, підрахувати пульс, частоту дихання.

Запобігання алергічним реакціям

Не допускаються ускладнення сечової і статевої системи
Визначається тяжкість стану пацієнта


Премедикація

За 30-40 хв. до початку знеболювання пацієнту провести медикаментозну підготовку до анестезії, а в окремих випадках при екстрених операціях здійснюють внутрішньовенну премедикацію

Не допускаються ускладнення наркозуАЛГОРИТМ

ТРАНСПОРТУВАННЯ
ПАЦІЄНТА В ОПЕРАЦІЙНУНазва заходу

Послідовність дій

Примітка

Обладнання

Каталка або носилки, ковдра, простирадло
Підготовка носилок до маніпуляції

1.Каталку або носилки застелити ковдрою, потім простирадлом
2.На головний кінець носилок покласти подушку

Забезпечується комфортне положення пацієнта

Забезпечується правильне положення пацієнта


Перекладання пацієнта із ліжка на каталку

1.Каталку розмістити паралельно так, щоб її головний кінець знаходився біля ножного кінця ліжка.

2.Двом або трьом медичним працівникам стати між каталкою і ліжком, повернутися обличчям до пацієнта.

3.Одночасно підняти його, повернути на 1800 і перекласти на каталку, при цьому одна особа підтримує голову і груди, друга – поперекову ділянку, а третя – стегна

4.Пацієнта накрити простирадлом і ковдрою

Забезпечується виконання процедури

Для зручності перекладання

Основний етап маніпуляції
Забезпечується комфорт пацієнта

Транспортування

1. Із палати пацієнта транспортува­
ти на каталці до червоної лінії опе­
раційного блоку.

2. Перекласти пацієнта на іншу
каталку (див. пункт "Перекладан­
ня пацієнта з ліжка на каталку")
і транспортувати в операційну, де
його перекласти на операційний
стіл аналогічним способом


Для інфекційної безпеки

Необхідна умова процедури

Дезінфекція

Дезінфекцію каталки провести згід­но з чинними наказами та інструк­тивними листами МОЗ України


Досягається інфекційна безпека


АЛГОРИТМ

ТРАНСПОРТУВАННЯ
ПАЦІЄНТА З ОПЕРАЦІЙНОЇ В ПАЛАТУНазва заходу

Послідовність дій

Примітка

Обладнання

Каталка або носилки, ковдра, про­стирадло

Підготовка носилок до маніпуляції

Каталку або носилки застелити ков­дрою, потім простирадлом, на голо­вний кінець носилок покласти по душку

Забезпечується комфортне поло­ження пацієнта

Перекладання пацієнта з операційного стола на каталку

1. Каталку розмістити паралельно
до операційного стола так, щоб її
головний кінець знаходився біля го­
ловного кінця стола.

2. Одночасно підняти пацієнта разом
із простирадлом і перекласти на ка­
талку, при цьому одна особа підтри­
мує голову і груди, друга — попере­
кову ділянку, третя — стегна.

3.Пацієнта накрити простирадлом і ковдрою


Забезпечується виконання про­цедури

Основний етап маніпуляції

Забезпечується комфорт паці­єнта


Транспортування пацієнта

1.Із операційної пацієнта транспор­
тувати до червоної лінії операційно­
го блоку.

2.Перекласти пацієнта на іншу ка­
талку (див. пункт "Перекладання
пацієнта з ліжка на каталку").

3.Транспортувати пацієнта в палату


Для інфекційної безпеки
Основний етап маніпуляції


Перекладання пацієнта з каталки на ліжко


1.Каталку розмістити паралельно так, щоб її головний кінець знаходився біля головного кірця ліжка.

2. Стати двом або трьом медичним працівникам між каталкою й операційним столом, повернутися обличчям до пацієнта.

3. Одночасно підняти його і перекласти на ліжко без подушки, при цьому одна особа підтри­мує голову і груди, друга — поперекову ділянку, третя — стегна.

4.Пацієнта накрити простирадлом і ковдрою


Забезпечується виконання маніпуляції
Для зручності перекладання
Основний етап процедури

Дезінфекція

Дезінфекцію каталки провести згід­но з чинними наказами та інструк­тивними листами МОЗ України


Для інфекційної безпеки

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29

скачати

© Усі права захищені
написати до нас