1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
Ім'я файлу: Алгоритми (хірургія )2012 .doc
Розширення: doc
Розмір: 1892кб.
Дата: 29.11.2021
скачати
Пов'язані файли:
Банк-тестових-завдан-Крок-М-Л 2.docx


АЛГОРИТМ

НАКЛАДАННЯ СУСПЕНЗОРІЯ

Показання:післяопераційний період у чоловіків з приводу пах­винної грижі, захворювання яєчка і придатків.

Назва заходу

Послідовність дій

Примітка

Обладнання

Лоток, суспензорій
Підготовка мед-

Помити руки з милом, надіти рука-

Для інфекційної

працівника до

вички

безпеки

маніпуляціїПідготовка па-

1. Пояснити пацієнту мету і хід мані-

Дотримується

цієнта до мані-

пуляції.

право пацієнта

пуляції
на отриманняінформації
2. Пацієнту надати вигідного поло-

Забезпечується
ження (горизонтальне на спині)

виконання маніпуляції

Техніка прове-

1. Пояс закріпити на талії пацієнта.

Забезпечується

дення маніпу-
утримання сус-

ляції
пензорія
2. Калитку вкласти в мішечок суспен-

Забезпечується
зорія.

виконання мані-пуляції
3. Зав'язки перехрестити спереду і

Досягається
зав'язати на поясі

утриманнякалитки в при-піднятому поло-женні


АЛГОРИТМ
НАКЛАДАННЯ БАНДАЖА

Показання:бандаж рекомендовано носити пацієнтам з грижами, яким протипоказана операція, а також у післяопераційний період після хірургічних втручань на органах черевної порожнини.


Назва заходу

Послідовність дій

Примітка

Обладнання

Бандажі, фантом
Підготовка па­цієнта до мані­пуляції

1. Пояснити пацієнту мету і правила носіння бандажа.

2. Пацієнту надати горизонтального по­ложення на спині

Дотримується право пацієнта на отримання ін­формації

Забезпечується виконання мані­пуляції

Техніка про­ведення мані­пуляції

  1. Накласти бандаж на передню ділян­ку живота і зафіксувати його ззаду.


Запам'ятай! Бандаж слід накласти вранці, не встаючи з ліжка, і носити ці­лий день до нічного відпочинку

Забезпечується фіксація перед­ньої черевної стінки


АЛГОРИТМ
НАКЛАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ПНЕВМАТИЧНОЇ ШИНИ

Така шина випускається в пакетах 3 розмірів:

  1. — для кисті й передпліччя;

  2. — для стопи й гомілки;

  3. — для колінного суглоба і стегна.

Шина має багато переваг: швидкість і простота накладання, міні­мальна травматизація тканин під час накладання, не порушує кро­вопостачання, можливість спостереження за станом кінцівки, добре пропускає рентгенівські промені.

Показання:ушкодження кисті, передпліччя, ліктьового сугло­ба, стопи, гомілки і колінного суглоба.

Назва заходу

Послідовність дій

Примітка

Обладнання

Шини медичні пневматичні
Підготовка пацієнта до маніпуляції

1. Пояснити пацієнту доцільність і мету накладання шини.

2. Ушкодженій кінцівці надати фізіо­логічно вигідного положення

Дотримується право пацієнта на отри­мання інформації Запобігання стом­ленню кінцівки

Техніка проведення маніпуляції

1. Шину дістати із пакета і розстебну­ти блискавку.

2. Шину обережно підвести під ушко­джену кінцівку і застебнути блискав­ку.

3. Відкрити клапан повітронадувного пристрою поворотом трубки в напрям­ку проти ходу годинникової стрілки.

4. Надути шину до пружного стану, піс­ля чого закрити клапан поворотом труб­ки за ходом годинникової стрілки. При тиску в камері 40—45 мм рт. ст. шина набуває пружності, яка необхідна для транспортної іммобілізації

Підготовка шини до накладання Умова накладання шини

Досягається надхо­дження повітря


Досягається тран­спортна іммобіліза­ція

Транспорту­вання

Пацієнта транспортувати в травм­пункт або хірургічний стаціонар

Досягається ефек­тивність лікування

АЛГОРИТМ
ВИГОТОВЛЕННЯ ГІПСОВОГО БИНТА


Назва заходу

Послідовність дій

Примітка

Обладнання

Медична марля, бинт завдовжки 2—2,5 м, лоток, ножиці, гіпсовий поро­шок, гіпсовий стіл, лопатка
Приготування бинта

Марлю з рідкою сіткою нарізати полос-ками завдовжки 3 м, завширшки 10— 20 см і згорнути в рулон
Підготовка медпрацівни­ка до маніпу­ляції

1. Помити руки з милом, надіти рука­вички.

2. Надягнути клейончатий фартух

Для інфекційної безпеки Не допускаєть­ся забруднення одягу

Техніка про­ведення мані­пуляції

1. На стіл, покритий клейонкою, або в плоский лоток насипати гіпс.

2. Початок бинта взяти в одну руку, а головку другою рукою розгорнути на 30—40 см.

3. На розгорнуту частину бинта рівно­мірно нанести гіпс, а потім розглади­ти і втирати його в бинт ребром долоні

4. Після цього посипану гіпсом частину бинта обома руками нещільно згорну­ти.

5. Розкрутити наступну частину бинта, насипати гіпс і так продовжувати до його закінчення


Забезпечується проведення ма­ніпуляції
Забезпечується нанесення гіпсу на бинт

Не допускається висипання гіпсу з бинта
Досягається ви­готовлення гіп­сового бинта


АЛГОРИТМ

ДОГЛЯД ЗА ПАЦІЄНТАМИ З ГІПСОВОЮ ПОВ'ЯЗКОЮ


Назва заходу

Послідовність дій

Примітка

Обладнання

Ножиці, лоток, бинт
Особливості догляду

1. Стежити за відкритими пальцями кінцівки. Пальці мають бути теплими, без ціанозу і порушення чутливості.

2. Ушкодженій кінцівці надати підви­щеного положення.

3. Стежити, щоб пов'язка не була тіс­ною або надто вільною.

4. Прислухатися до скарг пацієнта: біль у кінцівці, ціаноз, оніміння паль­ців, набряк.
Запам'ятай! Якщо пальці синюшні і пацієнт скаржиться на біль — слід негайно попередити лікаря і послаби­ти пов'язку.

Категорично забороне­но вводити знеболювальні засоби без огляду і призначення лікаря.
5. Приймати гігієнічну ванну не рідше одного разу на 10 днів.

Контролюється стан кровообігу кінцівки

Не допускається ви­никнення набряку

Не допускаються ускладнення

Виявляється стис­нення судин


Забезпечується особиста гігієна пацієнта
6. Піднімати головний кінець ліжка, кожні 2 год змінювати положення па­цієнта, стиснені частини тіла розтира­ти 70 % розчином етилового спирту.

7. Стежити, щоб гіпсова пов'язка не забруднювалася фізіологічними виді­леннями.

8. Під матрац підкласти щит, щоб ліж­ко не прогиналося

Не допускаються застійні явища ле­гень, покращується кровопостачання
Не допускається інфікування рани
Не допускаєть­ся деформація пов'язки

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

скачати

© Усі права захищені
написати до нас