1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
Ім'я файлу: Алгоритми (хірургія )2012 .doc
Розширення: doc
Розмір: 1892кб.
Дата: 29.11.2021
скачати
Пов'язані файли:
Банк-тестових-завдан-Крок-М-Л 2.docx


АЛГОРИТМ
ДОГЛЯД ЗА ПАЦІЄНТАМИ ІЗ ШЛУНКОВО-КИШКОВОЮ КРОВОТЕЧЕЮ

Назва заходу

Послідовність дій

Примітка

Обладнання

Тонометр, годинник, судно, кухоль Есмарха, вода, лід, міхур, клейонка
Техніка про­ведення

1. Створити пацієнту фізичний і пси­хічний спокій.

2. Слідкувати за дотриманням паці­єнтом суворого ліжкового режиму.

3. На надчеревну ділянку накласти міхур з льодом.

4. При блюванні надати допомогу згідно з модулем.

5. Зробити пацієнту очисну клізму для очищення кишок від крові.

6. Виміряти артеріальний тиск, підрахувати пульс і частоту дихання.

7. Стежити за кольором випорожнень.

8.Стежити за харчуванням пацієнта: 4-5 днів мають бути голодна дієта, з п’ятого дня – рідка їжа, в напівголодному вигляді.

9. Здійснювати догляд за шкірою, ротовою порожниною, статевими органами згідно з відповідними алгоритмами, виконувати лікувальну фізкультуру і дихальну гімнастику

Сприяє припиненню кровотеч

Не допускається ре­цидив кровотечі

Досягається звужен­ня судин і зменшен­ня кровотечі

Не допускається ас­пірація блювотними масами

Зменшується інтоксикація організму

Забезпечується виявлення змін з боку життєво важливих органів і систем

Діагностується прихована кровотеча

Досягається ефективність лікування

Не допускається виникнення ускладненьАЛГОРИТМ

ПРОВЕДЕННЯ ПРЕМЕДИКАЦІЇ

Премедикація — це введення медикаментозних засобів з метою зменшення частоти операційних і післяопераційних ускладнень, зниження психоемоційного збудження пацієнта і реакції на зовніш­ні подразники, створення оптимальних умов для дії анестетиків, профілактики алергійних реакцій на препарати, які використову­ють для анестезії, а також для зменшення секреції залоз зовнішньої секреції.

Назва заходу

Послідовність дій

Примітка

Обладнання

Шприци, 70 % розчин етилового спирту, ватні кульки, лоток, снодій­ні, антигістамінні, наркотичні, холі­нолітичні засоби, шприци


АЛГОРИТМ
ПРОВЕДЕННЯ МІСЦЕВОЇ АНЕСТЕЗІЇ ХЛОРЕТИЛОМ
Хлоретил застосовують для короткочасного поверхневого знебо­лювання під час проведення невеликих операцій (розкриття поверх­нево розміщених гнійників, накладання поодиноких нашкірних швів), а також при невралгії і закритих травмах м'яких тканин.


Назва заходу

Послідовність дій

Примітка

Обладнання

Хлоретил, лоток
Підготовка мед­працівника до ма­ніпуляції

1. Помити руки теплою водою з ми­лом і надіти стерильні рукавички.

2. Підготувати лоток з ампулою хлоретилу

Для індивідуаль­ної безпеки

Підготовка пацієн­та до маніпуляції

1. Пояснити пацієнту хід маніпу­ляції й отримати згоду на її прове­дення.

2. Пацієнту надати відповідного положення

Дотримується право пацієнта на отримання інформації

Забезпечується проведення ма­ніпуляції

Техніка проведен­ня маніпуляції

1. Відкрити ампулу з анестетиком, після чого розчин починає виходи­ти під тиском.

2. 3 відстані 25 см нанести речови­ну на потрібну ділянку до утворен­ня "інію" на шкірі.

3. У разі потреби речовину нанести повторно

Досягається над­ходження речо­вини на тканини

Досягається різке звуження судин та ішемія тканин

Досягається зни­ження больової чутливості


АЛГОРИТМПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ СТОЛА МЕДСЕСТРИ-АНЕСТЕЗИСТА

Назва заходу

Послідовність дій

Примітка

Обладнання

Стерильні бікси з перев'язувальним матеріалом, операційною білиз­ною, корнцанг, шприци різної єм­кості, голки, стерильні пінцети і ба­ночки для розведення анестетиків, системи для інфузій, ларингоскоп, інтубаційні трубки, наркозні мас­ки, повітроводи, роторозширювач, язикотримач, флакон з фурациліном, стерильні зонди, носові ка­тетери, термометр, фонендоскоп, набір медикаментів: анестетики, міорелаксанти, наркотичні засоби, серцеві та судинорозширювальні засоби, вітаміни, глюкокортикоїди, холінолітики, антихолінесте-разні (прозерин) засоби тощо
Підготовка мед­працівника до ма­ніпуляції

1. Помити руки, висушити рушни­ком, надіти стерильні рукавички.

2. Підготувати все потрібне для ма­ніпуляції.

3. Підготувати до роботи і перевірити справність апарата для вимірювання венозного тиску, електровідсмоктувача, наркозного апарата, апарата штучної вентиляції легень тощо

Для індивідуаль­ної безпеки Забезпечується ефективність проведення ма­ніпуляції Досягається ефективність наркозу

Техніка проведен­ня маніпуляції

І. Підготовка стерильного столика №1

1. Накрити стерильний столик згідно з модулем.

2. Розкласти на ньому 5—6 шприцив різної ємкості, голки, пінцети, баночки для розведення анестети­ків, стерильні серветки, системи для інфузій.

II. Підготовка стерильного столика №2

1. Накрити стерильний столик згідно з модулем.Досягається інфекційна без­пека

Забезпечуються умови для вико­нання ін'єкцій, інфузій
2. Розкласти на ньому інтубаційні

трубки, ларингоскоп, маски, пові-

троводи, роторозширювач, язико-

тримач, флакон з фурациліном, в

якому містяться стерильні зонди і

носові катетери.

III. На нестерильному столику роз-

містити:

1. Термометр.

2. Тонометр, фонендоскоп.

3. Медикаменти: анестетики, нар-

котичні засоби, міорелаксанти,

серцеві судинорозширювальні за-

соби, вітаміни, глюкокортикоїди,

атропіну сульфат, прозерин

Забезпечуються

умови для прове-

дення наркозу


Можливість

вчасно виявити

ускладнення і

надати першу

допомогуАЛГОРИТМ

НАКЛАДАННЯ СУСПЕНЗОРІЯ

Показання: післяопераційний період у чоловіків з приводу пах­винної грижі, захворювання яєчка і придатків.

Назва заходу

Послідовність дій

Примітка

Обладнання

Лоток, суспензорій
Підготовка мед-

Помити руки з милом, надіти рука-

Для інфекційної

працівника до

вички

безпеки

маніпуляціїПідготовка па-

1. Пояснити пацієнту мету і хід мані-

Дотримується

цієнта до мані-

пуляції.

право пацієнта

пуляції
на отриманняінформації
2. Пацієнту надати вигідного поло-

Забезпечується
ження (горизонтальне на спині)

виконання мані-пуляції

Техніка прове-

1. Пояс закріпити на талії пацієнта.

Забезпечується

дення маніпу-
утримання сус-

ляції
пензорія
2. Калитку вкласти в мішечок суспен-

Забезпечується
зорія.

виконання мані-пуляції
3. Зав'язки перехрестити спереду і

Досягається
зав'язати на поясі

утриманнякалитки в при-піднятому поло-женні1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

скачати

© Усі права захищені
написати до нас